Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett oberoende perspektiv!. Analys- och strategirådgivning. Beslutsstöd vid IT-investeringar och outsourcing. Projektstöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett oberoende perspektiv!. Analys- och strategirådgivning. Beslutsstöd vid IT-investeringar och outsourcing. Projektstöd."— Presentationens avskrift:

1 Ett oberoende perspektiv!

2 Analys- och strategirådgivning. Beslutsstöd vid IT-investeringar och outsourcing. Projektstöd

3 Ca 40 minuter om •Trender •Digitalt ritningsarkiv eller Dokumenthanteringssystem •Från idé till leverantör !

4  Trender •Digitalt ritningsarkiv eller Dokumenthanteringssystem •Från idé till leverantör !

5 Trender IT relaterad •Teknologianpassning –1980 – Systemen måste anpassas till oss –1990 – Vi kan tänka oss kompromissa –2000 – Vi anpassar oss till standardsystemen •Fokusering på verksamhetsnytta –Göra rätt från början, kunskap –Toleransnivån har ändrats för IT investeringar •Outsourcing –Kärnverksamheten –Leverantörer eller partnerskapsavtal

6 Trender Dokumenthantering •Styrning av dokument –Vart i processen finns informationen –Workflow eller Process mngt •Tillgänglighet –Rätt info vid rätt tillfälle, utan dröjsmål –WEB Content management

7  Trender  Dokumenthanteringssystem och digitala arkiv  Från idé till leverantör !

8 1.Ansöka om bygglov 2.Registrera ansökan 3.Behandla ansökan 4.Besluta 6.Distribuera beslut 5.Kopiering Dokumenthantering i praktiken 7.Arkivering

9 3.Behandla Ansökan 4.Besluta 5.Kopiering Processbeskrivning med informationsflöde 5.Arkivering Blankett Status:Mall Ritningar etc. Sak no C4 Status:Behandlad Sak no C4 Status:Godkänd

10 Dokumenthanteringssystem Process och innehållshantering Process/ Workflow Process db Data index View/ Edit Data filer

11 Dokumenthanteringssystem Funktioner •Datafångstmodul (scan, fax, camera, CAD, indexing) •Hantering av innehåll (Content services) •Sökverktyg •Konverteringsmöjligheter (rendition services) •WEB server •Styrning av arbetsprocesser (Process manager) •Konfigurering av roller och åtkomstregler •Administrationsverktyg (backup, övervakning mm)

12 Digitalt ritningsarkiv del av dokumenthanteringssystem Process (styrning) Content (innehåll) index files Befintlig info Befintliga Processer Användbar Information •Lokalt •Globalt •Säker •Standard •Snabb •Senaste Digitalt ritningsarkiv

13 Digitalt Arkiv Digitalt ritningsarkiv CADFrisläppa ( arkivera ) Konvertera (rendition) CAD arkiv server SCAN Revidering I N D E X Print/plot DISTRDISTR INDEXINDEX klient

14 Digitalt ritningsarkiv Centralt arkiv, exempel från industriföretag E-post Besök Telefon Fyll i best. sedel Finns ritning Sök i digitalt arkiv Sök i bildkortsarkiv Scan Indexera (auto?) Kvalitetskontroll Från konstruktion Styckl.hantering db Fyll i best. sedel Finns bildkort Finns film Sök i filmarkiv Scan Kvalitetskontroll NN Spara i da indexera Plot/Vik J Distribuera Pappers kopia J N JJ

15 Digitalt ritningsarkiv Data index View/Edit/ Copy/Print Data filer View/Copy/Print Arkiv funktion

16 Digitalt ritningsarkiv •En punktlösning •Gör arkiverad information tillgänglig för återanvändning •Enklare (robust) säkerhet •Ställer stora krav på effektiv datafångst •Integration mot plotterlösningar för volym •Distributionscentral 5.Arkivering

17 Cad archive ERPOffice Scan/Print Konstruktion/Projektering Repro/Arkiv CAD files Db Digitalt arkiv Indexering Lagring Sökning Digitalt ritningsarkiv Integrationer – en utmaning! Db db

18 Infrastruktur Content Server DA klient brandvägg Nätverk, TCP/IP (LAN) WEB Server Cad server CAD klient Använda information Skapa information Lagra/göra tillgänglig information Omvandla information Lan klient Wan klient Internet Web/Windows/?

19 Digitalt ritningsarkiv eller dokumenthanteringssystem? •En strategisk fråga –Visionen styr –Befintlig infrastruktur, systemmiljö –IT strategi

20  Trender  Digitalt arkiv eller dokumenthanteringssystem  Från idé till leverantör !

21 Från idé till leverantör •Om man inte vet vart man är på väg, leder alla vägar dit! •Analys och intuition, en bra kombination!

22 Från idé till leverantör Ett angreppssätt Nuläget Strategi Koncept Upphandla Införa Process Utvärdera Tid

23 Från idé till leverantör Analysera nuläget •Lämplighetsanalys –Är vi redo för detta NULAGENULAGE •Nulägesanalys –Vilka krav och behov finns –Problemområden –Vad är status just nu •Produktanalys –Produktvariation, struktur, policy •Processanalys –Arbetsflöden –Informationsbärare

24 UtvKoncProjektKonstrTillvMont Från idé till leverantör Processanalys/utveckling Delprocess (sub process) Huvudprocess (main process) Aktiviteter Arbetsflöde (workflow) Rita Godk. Arkiv Arbetsmoment Info in Info ut

25 Från idé till leverantör Strategisk planering (taktik!) •Visionsformulering •Målformulering •Förankring av vision och mål •Genomförandeplan –Hur uppnår vi våra mål –Tidsramar –Resurser (nyckelpersoner, budget etc.) –Informationsplan –..

26 Från idé till leverantör Konceptutveckling (egna skisser, idéer) •Skiss över tänkt arbetsflöde –Se exempel •Systemkoncept (övergripande) –Infrastruktur –Systemarkitektur •Kravspecifikation inför upphandling –Behov, krav, önskemål, möjligheter •Användarperspektiv, verksamhetsperspektiv •Ekonomi (investeringar, finansieringsform, driftskostnader)

27 Från idé till leverantör Utvärdering •Leverantörsutvärdering –Er framtida partner •Systemutvärdering –Jämför kravspecifikation –Öppenhet inför konceptförändringar –Systemutv.Systemutv. –Exempel (kundanpassad)Exempel •Kostnader –Att äga under tex. 3 år –Alla kostnader skall med

28 Från idé till leverantör Utvärdering •Stegvis utvärdering STEG 1 Krav 1Krav 2 Krav 3 A C B D F E G STEG 2 Kravspecifikation Leverantörer A-G Enbart A,B,C uppfyller minstekrav

29 Från idé till leverantör Konceptet utvecklas i utvärderingsfasen Nuläget Strategi Koncept Upphandla Införa Process Utvärdera Tid

30 Från idé till leverantör Upphandling •Minst två godtagbara leverantörer i ”final” •Val av metoder gör att man står starkare inför leverantörer •Leverantörer måste ges möjlighet att göra ett bra arbete •Var öppen för förändringar •Var beredd att kompromissa på teknikens villkor •Genom analys och dialog växer din intuition för rätt val. Lita till den!

31 Från idé till leverantör Införa lösningen enligt plan (implementera!) •Bra förarbete och planering gör att införandet går smidigt!

32 Lycka till med ert val !


Ladda ner ppt "Ett oberoende perspektiv!. Analys- och strategirådgivning. Beslutsstöd vid IT-investeringar och outsourcing. Projektstöd."

Liknande presentationer


Google-annonser