Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett oberoende perspektiv!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett oberoende perspektiv!"— Presentationens avskrift:

1 Ett oberoende perspektiv!
Lite om mig själ God morgon ! Det är jag som är Viktor Jensen Jag skall försöka ge er ett oberoende perspektiv Bilden är från Nordnorge. Där kan det vara kärvt att växa upp Associera bild/text – kärvt, tvingas vara analytisk och lita till ”känslan i magen”

2 Analys- och strategirådgivning
Analys- och strategirådgivning. Beslutsstöd vid IT-investeringar och outsourcing. Projektstöd

3 Ca 40 minuter om Trender Digitalt ritningsarkiv eller
Dokumenthanteringssystem Från idé till leverantör !

4 Digitalt ritningsarkiv eller Dokumenthanteringssystem
Trender Digitalt ritningsarkiv eller Dokumenthanteringssystem Från idé till leverantör !

5 Trender IT relaterad Teknologianpassning
1980 – Systemen måste anpassas till oss 1990 – Vi kan tänka oss kompromissa 2000 – Vi anpassar oss till standardsystemen Fokusering på verksamhetsnytta Göra rätt från början, kunskap Toleransnivån har ändrats för IT investeringar Outsourcing Kärnverksamheten Leverantörer eller partnerskapsavtal

6 Trender Dokumenthantering
Styrning av dokument Vart i processen finns informationen Workflow eller Process mngt Tillgänglighet Rätt info vid rätt tillfälle, utan dröjsmål WEB Content management

7 Dokumenthanteringssystem och digitala arkiv Från idé till leverantör !
Trender Dokumenthanteringssystem och digitala arkiv Från idé till leverantör !

8 Dokumenthantering i praktiken
4.Besluta 5.Kopiering 6.Distribuera beslut 7.Arkivering 3.Behandla ansökan 1.Ansöka om bygglov 2.Registrera ansökan

9 Processbeskrivning med informationsflöde
Ritningar etc. 3.Behandla Ansökan Sak no C4 Status:Behandlad Sak no C4 Status:Godkänd 4.Besluta Blankett Status:Mall 5.Kopiering 5.Arkivering

10 Dokumenthanteringssystem Process och innehållshantering
Workflow View/ Edit Data index Process db Data filer

11 Dokumenthanteringssystem Funktioner
Datafångstmodul (scan, fax, camera, CAD, indexing) Hantering av innehåll (Content services) Sökverktyg Konverteringsmöjligheter (rendition services) WEB server Styrning av arbetsprocesser (Process manager) Konfigurering av roller och åtkomstregler Administrationsverktyg (backup, övervakning mm)

12 Digitalt ritningsarkiv del av dokumenthanteringssystem
Befintliga Processer Process (styrning) Användbar Information Lokalt Globalt Säker Standard Snabb Senaste Befintlig info Content (innehåll) index files Digitalt ritningsarkiv

13 Digitalt ritningsarkiv
Print/plot I N D E X Digitalt Arkiv D I S T R CAD Frisläppa (arkivera) Konvertera (rendition) server Revidering CAD arkiv klient I N D E X SCAN

14 Digitalt ritningsarkiv Centralt arkiv, exempel från industriföretag
E-post Fyll i best. sedel N N Besök Fyll i best. sedel Finns ritning Finns bildkort Finns film Sök i digitalt arkiv Telefon J J J Styckl.hantering db Från konstruktion Sök i bildkortsarkiv Sök i filmarkiv J Plot/Vik Pappers kopia Scan Scan N Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll Distribuera Indexera (auto?) indexera Spara i da

15 Digitalt ritningsarkiv
View/Edit/ Copy/Print View/Copy/Print Arkiv funktion Data index Data filer

16 Digitalt ritningsarkiv
5.Arkivering En punktlösning Gör arkiverad information tillgänglig för återanvändning Enklare (robust) säkerhet Ställer stora krav på effektiv datafångst Integration mot plotterlösningar för volym Distributionscentral

17 Digitalt ritningsarkiv Integrationer – en utmaning!
Scan/Print Digitalt arkiv Indexering Lagring Sökning CAD files Cad archive Db Office ERP Db db Repro/Arkiv Konstruktion/Projektering

18 Infrastruktur Omvandla information Skapa information
CAD klient Nätverk, TCP/IP (LAN) Lagra/göra tillgänglig information Använda information Lan klient Wan klient Internet Web/Windows/? brandvägg Cad server Content Server DA klient WEB Server

19 Digitalt ritningsarkiv eller dokumenthanteringssystem?
En strategisk fråga Visionen styr Befintlig infrastruktur, systemmiljö IT strategi

20 Från idé till leverantör !
Trender Digitalt arkiv eller dokumenthanteringssystem Från idé till leverantör !

21 Från idé till leverantör
Om man inte vet vart man är på väg, leder alla vägar dit! Analys och intuition, en bra kombination!

22 Från idé till leverantör Ett angreppssätt
Nuläget Process Införa Strategi Koncept Upphandla Utvärdera Tid

23 Från idé till leverantör Analysera nuläget
Lämplighetsanalys Är vi redo för detta NULAGE Nulägesanalys Vilka krav och behov finns Problemområden Vad är status just nu Produktanalys Produktvariation, struktur, policy Processanalys Arbetsflöden Informationsbärare

24 Från idé till leverantör Processanalys/utveckling
Konc Projekt Konstr Tillv Mont Huvudprocess (main process) Rita Delprocess (sub process) Godk. Aktiviteter Arkiv Arbetsflöde (workflow) Arbetsmoment Info in Info ut

25 Från idé till leverantör Strategisk planering (taktik!)
Visionsformulering Målformulering Förankring av vision och mål Genomförandeplan Hur uppnår vi våra mål Tidsramar Resurser (nyckelpersoner, budget etc.) Informationsplan ..

26 Från idé till leverantör Konceptutveckling (egna skisser, idéer)
Skiss över tänkt arbetsflöde Se exempel Systemkoncept (övergripande) Infrastruktur Systemarkitektur Kravspecifikation inför upphandling Behov, krav, önskemål, möjligheter Användarperspektiv, verksamhetsperspektiv Ekonomi (investeringar, finansieringsform, driftskostnader)

27 Från idé till leverantör Utvärdering
Leverantörsutvärdering Er framtida partner Systemutvärdering Jämför kravspecifikation Öppenhet inför konceptförändringar Systemutv. Exempel (kundanpassad) Kostnader Att äga under tex. 3 år Alla kostnader skall med

28 Från idé till leverantör Utvärdering
Stegvis utvärdering STEG 1 STEG 2 Krav 1 Krav 2 E Kravspecifikation A B C D F G Krav 3 Leverantörer A-G Enbart A,B,C uppfyller minstekrav

29 Från idé till leverantör Konceptet utvecklas i utvärderingsfasen
Nuläget Process Införa Strategi Koncept Upphandla Utvärdera Tid

30 Från idé till leverantör Upphandling
Minst två godtagbara leverantörer i ”final” Val av metoder gör att man står starkare inför leverantörer Leverantörer måste ges möjlighet att göra ett bra arbete Var öppen för förändringar Var beredd att kompromissa på teknikens villkor Genom analys och dialog växer din intuition för rätt val. Lita till den!

31 Från idé till leverantör Införa lösningen enligt plan (implementera!)
Bra förarbete och planering gör att införandet går smidigt!

32 Lycka till med ert val !


Ladda ner ppt "Ett oberoende perspektiv!"

Liknande presentationer


Google-annonser