Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett oberoende perspektiv!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett oberoende perspektiv!"— Presentationens avskrift:

1 Ett oberoende perspektiv!
Lite om mig själ God morgon ! Det är jag som är Viktor Jensen Jag skall försöka ge er ett oberoende perspektiv Bilden är från Nordnorge. Där kan det vara kärvt att växa upp Associera bild/text – kärvt, tvingas vara analytisk och lita till ”känslan i magen”

2 Analys- och strategirådgivning
Analys- och strategirådgivning. Beslutsstöd vid IT-investeringar och outsourcing. Projektstöd

3 50 minuter om Trender Tekniska dokumentflöden
Från idé till leverantör !

4 Trender Teknologianpassning Fokusering på verksamhetsnytta
Styrning av dokument Tillgänglighet Toleransnivån ändras Outsourcing

5 Tekniska dokumentflöden
PDM, Produktdatahanteringssystem (PLM….) Cad datahanteringssystem EDM, elektroniska dokumenthanteringssystem Digitala arkivlösningar ….. ..

6 Tekniska dokumentflöden
Stödprocesser (teknisk administration, kvalitet, ekonomi, IT, personal …….) Marknad Sälj Projekt Eftermarknad F&U Koncept Konstr. Tillv Lev. Mont. Start Service Reservd. Dokum. Dokum. Dokum. Skapa Distribuera Långtidslagra

7 PDM lösningar Processtöd, Produktstruktur och produktdata
Attribut Produktdata Machine Maskin Section Sektion Orderno Projektno Maskinno Art.no Art.namn Datum Delsektion Specifikation Ritning Smst Geometri Del.smst Kostkalkyl Beräkningar Part Part Artikel Part Part Part

8 Dokumenthanteringssystem Processtöd, Ostrukturerad information, dokumentflöden
Workflow View/ Edit Data index Process db Data filer

9 Dokumenthanteringssystem Process och innehållshantering mm.
Befintliga Processer Process (styrning) Användbar Information Lokalt Globalt Säker Standard Snabb Senaste Befintlig info Content (innehåll) index files

10 Dokumenthanteringssystem Funktioner
Datafångstmodul (scan, fax, camera, CAD, indexing) Hantering av innehåll (Content services) Sökverktyg Konverteringsmöjligheter (rendition services) WEB server (distribution) Styrning av arbetsprocesser (Process manager) Konfigurering av roller och åtkomstregler Administrationsverktyg (backup, övervakning mm) .

11 Digitalt ritningsarkiv del av dokumenthanteringssystem
Befintliga Processer Process (styrning) Användbar Information Lokalt Globalt Säker Standard Snabb Senaste Befintlig info Content (innehåll) index files Datafångst storformat

12 Digitalt ritningsarkiv Integrationer – en utmaning!
Scan/Print Digitalt arkiv Indexering Lagring Sökning CAD files Cad archive Db Office ERP Db db Repro/Arkiv Konstruktion/Projektering

13 Digitalt ritningsarkiv
5.Arkivering En punktlösning Gör arkiverad information tillgänglig för återanvändning Enklare (robust) säkerhet Ställer stora krav på effektiv datafångst Integration mot plotterlösningar för volym Distributionscentral

14 Systemkategorisering
PDM PDM TDM TDM EDM EDM DA DA Document/data repository/vault functions X X X X Document/data query, retrieval, and distribution X X Image viewing, redlining, and distribution X X Scanning and image conversion X X Document/data review and approval X X Document/data change/revision control X X Workflow management X X Document linking X X X Integrated configuration management X Product structure management (BOM) X Comprehensive eng. change control & release X Design review and approval (project control) X X Electronic release to Data III X Management reporting X X X X KPI tracking X X Sophisticated decision support tools X Integrated project management and control X X

15 Dokumenthantering i praktiken
4.Besluta 5.Kopiering 6.Distribuera beslut 7.Arkivering 3.Behandla ansökan 1.Ansöka om bygglov 2.Registrera ansökan

16 Processbeskrivning med informationsflöde
Ritningar etc. 3.Behandla Ansökan Sak no C4 Status:Behandlad Sak no C4 Status:Godkänd 4.Besluta Blankett Status:Mall 5.Kopiering 5.Arkivering

17 Dokumentflöde Konstruktionsritningar
Från konsulter Andra CAD system WRK DES CHE APP Arkiv/repro Distr. REV CAD ARKIV CAD format DIGITALT ARKIV enbart godkända ritningar för distribution/”view”/print/plot

18 Dokumentflöde Konstruktion
Print/plot I N D E X Digitalt Arkiv D I S T R CAD Frisläppa Konvertera server Revidering CAD arkiv klient I N D E X SCAN

19 Digitalt ritningsarkiv Centralt arkiv, exempel från industriföretag
E-post Fyll i best. sedel N N Besök Fyll i best. sedel Finns ritning Finns bildkort Finns film Sök i digitalt arkiv Telefon J J J Styckl.hantering db Från konstruktion Sök i bildkortsarkiv Sök i filmarkiv J Plot/Vik Pappers kopia Scan Scan N Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll Distribuera Indexera (auto?) indexera Spara i da

20 Digitalt ritningsarkiv Ändringar enbart centralt
View/Edit/ Copy/Print View/Copy/Print Data index Data filer

21 Infrastruktur Omvandla information Skapa information
CAD klient Nätverk, TCP/IP (LAN) Lagra/göra tillgänglig information Använda information Lan klient Wan klient Internet Web/Windows/? brandvägg Cad server Content Server DA klient WEB Server

22 Digitalt ritningsarkiv eller dokumenthanteringssystem?
En strategisk fråga Visionen styr Befintlig infrastruktur, systemmiljö IT strategi

23 Från idé till leverantör !
Trender Tekniska dokumentflöden Från idé till leverantör !

24 Från idé till leverantör
Om man inte vet vart man är på väg, leder alla vägar dit! Analys och intuition, en bra kombination!

25 Från idé till leverantör Ett angreppssätt
Nuläget Process Införa Strategi Koncept Upphandla Utvärdera Tid

26 Från idé till leverantör Analysera nuläget
Nulägesanalys Verksamheten på övergripande nivå Problem Förbättringsområden Produktanalys Produktvariation, struktur, policy Processanalys Arbetsflöden Informationsbärare

27 Från idé till leverantör Processanalys/utveckling
Konc Projekt Konstr Tillv Mont Huvudprocess (main process) Rita Delprocess (sub process) Godk. Aktiviteter Arkiv Arbetsflöde (workflow) Arbetsmoment Info in Info ut

28 Från idé till leverantör Strategisk planering (taktik!)
Visionsformulering Målformulering Förankring av vision och mål Genomförandeplan Hur uppnår vi våra mål Tidsramar Resurser (nyckelpersoner, budget etc.) Informationsplan ..

29 Från idé till leverantör Konceptutveckling
Skiss över tänkt arbetsflöde Systemkoncept Kravspecifikation

30 Från idé till leverantör Utvärdering
Leverantörsutvärdering Systemutvärdering Kostnader

31 Från idé till leverantör Utvärdering
Stegvis utvärdering STEG 1 STEG 2 Krav 1 Krav 2 E Kravspecifikation A B C D F G Krav 3 Leverantörer A-G Enbart A,B,C uppfyller minstekrav

32 Från idé till leverantör Konceptet utvecklas i utvärderingsfasen
Nuläget Process Införa Strategi Koncept Upphandla Utvärdera Tid

33 Från idé till leverantör Upphandlingskriterier
Minst två godtagbara leverantörer i ”final” Val av metoder gör att man står starkare inför leverantörer Leverantörer måste ges möjlighet att göra ett bra arbete Var öppen för förändringar Var beredd att kompromissa på teknikens villkor Genom analys och dialog växer din intuition för rätt val. Lita till den!

34 Från idé till leverantör Införa lösningen enligt plan (implementera!)
Bra förarbete och planering gör att införandet går smidigt!

35 Ladda hem

36 Lycka till !


Ladda ner ppt "Ett oberoende perspektiv!"

Liknande presentationer


Google-annonser