Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett oberoende perspektiv!. Analys- och strategirådgivning. Beslutsstöd vid IT-investeringar och outsourcing. Projektstöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett oberoende perspektiv!. Analys- och strategirådgivning. Beslutsstöd vid IT-investeringar och outsourcing. Projektstöd."— Presentationens avskrift:

1 Ett oberoende perspektiv!

2 Analys- och strategirådgivning. Beslutsstöd vid IT-investeringar och outsourcing. Projektstöd

3 50 minuter om •Trender •Tekniska dokumentflöden •Från idé till leverantör !

4 Trender •Teknologianpassning •Fokusering på verksamhetsnytta •Styrning av dokument •Tillgänglighet •Toleransnivån ändras •Outsourcing

5 Tekniska dokumentflöden •PDM, Produktdatahanteringssystem (PLM….) –Cad datahanteringssystem •EDM, elektroniska dokumenthanteringssystem •Digitala arkivlösningar •….. •..

6 Tekniska dokumentflöden MarknadSäljProjekt Konstr. Dokum. Lev. StartMont. Eftermarknad Service Dokum. F&UKoncept TillvReservd. Dokum. Skapa Distribuera Långtidslagra Stödprocesser (teknisk administration, kvalitet, ekonomi, IT, personal …….)

7 Part PDM lösningar Processtöd, Produktstruktur och produktdata Section Machine Part Geometri Specifikation Kostkalkyl Ritning Beräkningar Produktdata Sektion Delsektion Smst Part Artikel Maskin Orderno Projektno Maskinno Art.no Art.namn Datum Attribut Produktstruktur Del.smst

8 Dokumenthanteringssystem Processtöd, Ostrukturerad information, dokumentflöden Process/ Workflow Process db Data index View/ Edit Data filer

9 Dokumenthanteringssystem Process och innehållshantering mm. Process (styrning) Content (innehåll) index files Befintlig info Befintliga Processer Användbar Information •Lokalt •Globalt •Säker •Standard •Snabb •Senaste

10 Dokumenthanteringssystem Funktioner •Datafångstmodul (scan, fax, camera, CAD, indexing) •Hantering av innehåll (Content services) •Sökverktyg •Konverteringsmöjligheter (rendition services) •WEB server (distribution) •Styrning av arbetsprocesser (Process manager) •Konfigurering av roller och åtkomstregler •Administrationsverktyg (backup, övervakning mm) •… •.

11 Digitalt ritningsarkiv del av dokumenthanteringssystem Process (styrning) Content (innehåll) index files Befintlig info Befintliga Processer Användbar Information •Lokalt •Globalt •Säker •Standard •Snabb •Senaste Datafångst storformat

12 Cad archive ERPOffice Scan/Print Konstruktion/Projektering Repro/Arkiv CAD files Db Digitalt arkiv Indexering Lagring Sökning Digitalt ritningsarkiv Integrationer – en utmaning! Db db

13 Digitalt ritningsarkiv •En punktlösning •Gör arkiverad information tillgänglig för återanvändning •Enklare (robust) säkerhet •Ställer stora krav på effektiv datafångst •Integration mot plotterlösningar för volym •Distributionscentral 5.Arkivering

14 Systemkategorisering Document/data repository/vault functions X X X X Document/data query, retrieval, and distribution X X Image viewing, redlining, and distribution X X Scanning and image conversion X X Document/data review and approval X X Document/data change/revision control X X Workflow management X X Document linking X X X Integrated configuration management X Product structure management (BOM) X Comprehensive eng. change control & release X Design review and approval (project control) X X Electronic release to Data III X Management reporting X X X X KPI tracking X X Sophisticated decision support tools X Integrated project management and control X X PDMTDMEDM DA PDMTDMEDM DA

15 1.Ansöka om bygglov 2.Registrera ansökan 3.Behandla ansökan 4.Besluta 6.Distribuera beslut 5.Kopiering Dokumenthantering i praktiken 7.Arkivering

16 3.Behandla Ansökan 4.Besluta 5.Kopiering Processbeskrivning med informationsflöde 5.Arkivering Blankett Status:Mall Ritningar etc. Sak no C4 Status:Behandlad Sak no C4 Status:Godkänd

17 Dokumentflöde Konstruktionsritningar WRK DES CHEAPP Arkiv/repro REV Distr. CAD ARKIV CAD format Andra CAD system Från konsulter DIGITALT ARKIV enbart godkända ritningar för distribution/”view”/print/plot

18 Digitalt Arkiv Dokumentflöde Konstruktion CADFrisläppaKonvertera CAD arkiv server SCAN Revidering I N D E X Print/plot DISTRDISTR INDEXINDEX klient

19 Digitalt ritningsarkiv Centralt arkiv, exempel från industriföretag E-post Besök Telefon Fyll i best. sedel Finns ritning Sök i digitalt arkiv Sök i bildkortsarkiv Scan Indexera (auto?) Kvalitetskontroll Från konstruktion Styckl.hantering db Fyll i best. sedel Finns bildkort Finns film Sök i filmarkiv Scan Kvalitetskontroll NN Spara i da indexera Plot/Vik J Distribuera Pappers kopia J N JJ

20 Digitalt ritningsarkiv Ändringar enbart centralt Data index View/Edit/ Copy/Print Data filer View/Copy/Print

21 Infrastruktur Content Server DA klient brandvägg Nätverk, TCP/IP (LAN) WEB Server Cad server CAD klient Använda information Skapa information Lagra/göra tillgänglig information Omvandla information Lan klient Wan klient Internet Web/Windows/?

22 Digitalt ritningsarkiv eller dokumenthanteringssystem? •En strategisk fråga –Visionen styr –Befintlig infrastruktur, systemmiljö –IT strategi

23  Trender  Tekniska dokumentflöden  Från idé till leverantör !

24 Från idé till leverantör •Om man inte vet vart man är på väg, leder alla vägar dit! •Analys och intuition, en bra kombination!

25 Från idé till leverantör Ett angreppssätt Nuläget Strategi Koncept Upphandla Införa Process Utvärdera Tid

26 Från idé till leverantör Analysera nuläget •Nulägesanalys –Verksamheten på övergripande nivå –Problem –Förbättringsområden •Produktanalys –Produktvariation, struktur, policy •Processanalys –Arbetsflöden –Informationsbärare

27 UtvKoncProjektKonstrTillvMont Från idé till leverantör Processanalys/utveckling Delprocess (sub process) Huvudprocess (main process) Aktiviteter Arbetsflöde (workflow) Rita Godk. Arkiv Arbetsmoment Info in Info ut

28 Från idé till leverantör Strategisk planering (taktik!) •Visionsformulering •Målformulering •Förankring av vision och mål •Genomförandeplan –Hur uppnår vi våra mål –Tidsramar –Resurser (nyckelpersoner, budget etc.) –Informationsplan –..

29 Från idé till leverantör Konceptutveckling •Skiss över tänkt arbetsflöde •Systemkoncept •Kravspecifikation

30 Från idé till leverantör Utvärdering •Leverantörsutvärdering •Systemutvärdering •Kostnader

31 Från idé till leverantör Utvärdering •Stegvis utvärdering STEG 1 Krav 1Krav 2 Krav 3 A C B D F E G STEG 2 Kravspecifikation Leverantörer A-G Enbart A,B,C uppfyller minstekrav

32 Från idé till leverantör Konceptet utvecklas i utvärderingsfasen Nuläget Strategi Koncept Upphandla Införa Process Utvärdera Tid

33 Från idé till leverantör Upphandlingskriterier •Minst två godtagbara leverantörer i ”final” •Val av metoder gör att man står starkare inför leverantörer •Leverantörer måste ges möjlighet att göra ett bra arbete •Var öppen för förändringar •Var beredd att kompromissa på teknikens villkor •Genom analys och dialog växer din intuition för rätt val. Lita till den!

34 Från idé till leverantör Införa lösningen enligt plan (implementera!) •Bra förarbete och planering gör att införandet går smidigt!

35 Ladda hem www.viktorjensen.com info@viktorjensen.com

36 Lycka till !


Ladda ner ppt "Ett oberoende perspektiv!. Analys- och strategirådgivning. Beslutsstöd vid IT-investeringar och outsourcing. Projektstöd."

Liknande presentationer


Google-annonser