Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödets betydelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödets betydelse."— Presentationens avskrift:

1 Stödets betydelse

2 Hållbart arbete Örebro Universitet, Misa, Activa Projekt 2007-2010
Sparbanksstiftelsen Nya Supported Employment Framgångsfaktorer för att behålla ett arbete.

3 Mitt fokus Supported Employment i Sverige Individens strategier
Arbetsgivarens strategier och samspel med individen Möte mellan individ och samhällssystem

4

5 if I can figure out how to teach”
”everybody can learn if I can figure out how to teach” Marc Gold 1978

6 I tidens anda Integrering Normalisering Allas lika värde
Independent living

7 Normalisering ”…är att ge personer med funktionsnedsättningar en jämbördig position jämfört med andra innevånare i både rättigheter och skyldigheter…”

8 Delaktighet ”Vi vill använda begreppet delaktighet i bemärkelsen aktivt deltagande i samhällslivet. Önskemål och intressen kan variera mellan olika skeden i livet, mellan olika personer och mellan olika orter. Vi vill också se delaktighet som ett begrepp för att människor med omfattande funktionshinder har alla medborgares rättigheter och skyldigheter.” (SOU 1991:46:134)

9 ICF Aktivitet Delaktighet

10 Inkludering Full delaktighet på jämlika villkor
Möjlighet till valfrihet och egenmakt Rättigheter och skyldigheter

11 Vad är arbete?

12 Arbetslinjen

13 Fakta 1 miljon människor med funktionsnedsättning
med nedsatt arbetsförmåga har lönebidrag. 25% av förtidspensionärer lever på existensminimum. Mellan personer skulle kunna arbeta om de fick adekvat stöd.

14 Arbetsförmåga Aktivitetsförmåga Anställningsbarhet

15 Sidospåret

16 Daglig verksamhet Antalet unga inom daglig verksamhet har ökat med 174 procent på sex år. Mycket få personer, mindre än en procent per år, går vidare från daglig verksamhet till något arbete. Och snart utökas uppdraget till att även ge stöd till människor med psykisk ohälsa.

17 Rehabilitering Habilitering

18

19 ”Jag måste tyvärr konstatera att det finns stora brister i bemötandet av personer med funktionshinder. Många känner sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta. Den upplevelsen går igen i nästan alla berättelser jag fått och mönstret är detsamma oavsett funktionshinder, livssituation… och vilken hjälp man söker” (SOU 1999:21:11)

20 Bemötande Att bli lyssnad på och respekterad Språkbruk
En person med svårigheter En person i svårigheter Negativ självuppfyllande profetia.

21 Attityder Stigmatisering Kategorisering

22 Sociala roller Wolfensberger Social role valorization theory
Socialt värderade roller

23 Vad är Supported Employment?

24 Definition “Paid work in ordinary work sites, with individual ongoing support and obvious possibilities for inclusion and collaboration with employees without disabilities in the workplace” Mank, 1998

25 Tanke och handling

26 ”huvudtanken är att alla är arbetsdugliga…
och huruvida man lyckas eller misslyckas på arbetsplatsen beror på det sociala sammanhanget och det stöd som finns tillgängligt.” DiLeo 1993

27 Jobcoach Arbetsrelaterat stöd Social färdighetsträning
Anpassning, utbildning och träning. På den reguljära arbetsmarknaden

28 Coworker Arbetskamrat Introduktion Relation Naturlig stödjare
Delaktighet

29 Naturligt stöd ” … any assistance, relationships, or interactions that allow a person to secure, maintain and advance in a community job of his or her chosing in ways that correspond to the typical work routines and social actions of other employees”.

30 Typiskt arbete Ett riktigt arbete med riktig lön
Rättigheter likväl som skyldigheter Arbetsbeskrivning Naturligt stöd

31 Process i fem steg. Engagemang Yrkesprofilering Finna arbete
Arbetsgivarförbindelse Stöd på och utanför arbetet. Behålla EUSE, 2008

32

33 Motivation till arbete
”…huvudtanken är att alla är arbetsdugliga…” ”om man lyckas eller misslyckas på arbetsplatsen beror på både det sociala sammanhanget och det stöd som finns tillgängligt” DiLeo, 1993

34 Utgå från individens val och önskemål.
Att bli lyssnad på och respekterad Erfarenheter och potential Egenmakt och valfrihet

35 Integrerad rehabilitering
Samverkan ska ha ett gemensamt mål och alla inblandade ska styra åt samma håll

36

37 Arbete först Träning på arbetsplatsen Jobbmatchning Typiskt arbete

38 Målet är anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
Inte arbete ”på låtsas” Lön Arbetsbeskrivning Anställningsintyg

39 Behålla

40 Stödet är inte tidsbegränsat.
Stödet styrs av de individuella förutsättningarna. Person i svårigheter. Arbetslivets föränderlighet

41 Att behålla ett arbete är att ha en anställning,
Att behålla ett arbete behöver inte betyda att man är kvar på den arbetsplats man fick stöd av Supported Employment till. Att behålla ett arbete är att ha en anställning, att behålla sin plats på den reguljära arbetsmarknaden.

42


Ladda ner ppt "Stödets betydelse."

Liknande presentationer


Google-annonser