Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Supported Employment Utvecklades i USA & Canada under 1970 & 1980-talet. Train then place place-train-maintain Till Norge under 80-talet. Arbeid med Bistand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Supported Employment Utvecklades i USA & Canada under 1970 & 1980-talet. Train then place place-train-maintain Till Norge under 80-talet. Arbeid med Bistand."— Presentationens avskrift:

1 Supported Employment Utvecklades i USA & Canada under 1970 & 1980-talet. Train then place place-train-maintain Till Norge under 80-talet. Arbeid med Bistand. Till Sverige i början på 90-talet. SIUS (Särskilt introduktions & uppföljningsstöd)

2 Supported Employment Everybody can learn, if I can figure out how to teach.

3 S.E Processen Information, kontakt & samarbete Yrkeskart- läggning, karriär- planering Att hitta jobbet Samarbetet med arbetsgivaren Stöd på och utanför arbets- platsen

4 Att hitta arbetet En individs resurser En arbetsplats behov

5 Stödet Introduktion & orientering Lära känna arbetet & arbetskulturen StabiliseringNedtrappning Uppföljning

6 Verktyg Job-Carving Job-Stripping Job-Enrichment

7 Olika typer av stöd Konsultation Vägledning Rådgivning Inlärning Träning Assistans Anpassning/om- strukturering

8 Systematisk Instruktion En metod i sju steg 1.Arbetsutförandet 2.Upplärning för arbetet 3.Ansvaret för upplärningen 4.Introduktion 5.JobCoachen assisterar eller övertar 6.Omvärdera upplärningsmetoderna 7.Omvärdera arbetsutförandet

9 Uppgiftsanalys Vilka steg innehåller uppgiften? I vilken ordning ska de utföras? Vad innehåller respektive steg? Var finns mötesplatserna med kollegorna? Vad är en normal tidsrymd för att utföra arbetsuppgiften?

10 Supported Employment www.euse.org www.sfse.se

11 Supported Employment EUSE Quality Standards EUSE Toolkit

12 Supported Employment

13 Sverige Norge Finland Danmark Island

14 Supported Employment England Skottland Irland Nordirland Wales Spanien Portugal Grekland Tjeckien Italien Österrike Tyskland Holland Schweiz

15 Supported Employment Målgrupper Personer med funktionsnedsättning Personer som avtjänat fängelsestraff Vissa invandrargrupper (Romer, andra utsatta grupper) Elever som hoppat av sin skolgång (Dropouts) Hemlösa (Långtidsarbetslösa) Personer med missbruksproblematik

16 Supported Employment i Norden Danmark Oftast i kommunal regi (98 kommuner med jobcenter som har S.E) Norge ca 650 JobCoacher med statligt finansierade löner. Finland S.E kommunalt eller statligt finansierade. S.E ett ökat inslag på flera håll med forskningsinitiativ. Island 19 JobCoacher finansierade av stat eller kommun. Sverige SIUS ca 500 konsulenter, Activa, Misa, kommunala projekt.

17 Supported Employment Övriga Europa Företag/organisationerAnställda Österrike 45370 Tjeckien 39117 England300-- Tyskland2381100 Grekland 7-- Irland 72326 Italien ----- Holland ---1500 Nordirland 25--

18 Supported Employment Övriga Europa Företag/organisationerAnställda Portugal----- Skottland100400 Spanien2431000 Schweiz----- Wales30250

19 Supported Employment StödperiodAntal pers.System Nordirland------ Österrike6-12 mån--Kvotering Tjeckien 24 månca 7-10 pers.-- DanmarkLivslångt??--Löbi England24 mån el. mer12-60 pers-- FinlandVarierande10-15 pers.-- Tyskland24 mån el. merca 5 o uppåt-- Grekland------ Island----Löbi Irland18 månca 25 pers.Löbi Italien------ Holland36 mån.Ca 15-20 pers--

20 Supported Employment StödperiodAntal pers.System Norge36 mån.-- Portugal------ Skottland--8-14 pers.-- Spanien30 mån.8-12 pers.-- Sverige12-36 mån.7-30 pers.löbi Schweiz6 mån---- Wales------

21 Supported Employment A brief report overview of S.E in Europé Stefan Doose S.E i Norden, likheter och skillnader. Spjelkavik.

22 Tack bertil.johansson@s-activa.se 070-7549631


Ladda ner ppt "Supported Employment Utvecklades i USA & Canada under 1970 & 1980-talet. Train then place place-train-maintain Till Norge under 80-talet. Arbeid med Bistand."

Liknande presentationer


Google-annonser