Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Supported Employment Utvecklades i USA & Canada under 1970 & 1980-talet. Train then place place-train-maintain Till Norge under 80-talet. Arbeid med Bistand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Supported Employment Utvecklades i USA & Canada under 1970 & 1980-talet. Train then place place-train-maintain Till Norge under 80-talet. Arbeid med Bistand."— Presentationens avskrift:

1 Supported Employment Utvecklades i USA & Canada under 1970 & 1980-talet. Train then place place-train-maintain Till Norge under 80-talet. Arbeid med Bistand. Till Sverige i början på 90-talet. SIUS (Särskilt introduktions & uppföljningsstöd)

2 Supported Employment Everybody can learn, if I can figure out how to teach.

3 S.E Processen Information, kontakt & samarbete
Yrkeskart-läggning, karriär-planering Att hitta jobbet Samarbetet med arbetsgivaren Stöd på och utanför arbets-platsen

4 Att hitta arbetet En individs resurser En arbetsplats behov

5 Introduktion & orientering Lära känna arbetet & arbetskulturen
Stödet Introduktion & orientering Lära känna arbetet & arbetskulturen Stabilisering Nedtrappning Uppföljning

6 Verktyg Job-Carving Job-Stripping Job-Enrichment

7 Olika typer av stöd Konsultation Vägledning Rådgivning Inlärning
Träning Assistans Anpassning/om-strukturering

8 Systematisk Instruktion
En metod i sju steg Arbetsutförandet Upplärning för arbetet Ansvaret för upplärningen Introduktion JobCoachen assisterar eller övertar Omvärdera upplärningsmetoderna Omvärdera arbetsutförandet

9 Uppgiftsanalys Vilka steg innehåller uppgiften?
I vilken ordning ska de utföras? Vad innehåller respektive steg? Var finns mötesplatserna med kollegorna? Vad är en normal tidsrymd för att utföra arbetsuppgiften?

10 Supported Employment

11 EUSE Quality Standards
Supported Employment EUSE Quality Standards EUSE Toolkit

12 Supported Employment

13 Supported Employment Sverige Norge Finland Danmark Island

14 Supported Employment England Grekland Skottland Tjeckien Irland
Italien Nordirland Österrike Wales Tyskland Spanien Holland Portugal Schweiz

15 Supported Employment Målgrupper Personer med funktionsnedsättning
Personer som avtjänat fängelsestraff Vissa invandrargrupper (Romer, andra utsatta grupper) Elever som hoppat av sin skolgång (Dropouts) Hemlösa (Långtidsarbetslösa) Personer med missbruksproblematik

16 Supported Employment i Norden
Danmark Oftast i kommunal regi (98 kommuner med jobcenter som har S.E) Norge ca 650 JobCoacher med statligt finansierade löner. Finland S.E kommunalt eller statligt finansierade. S.E ett ökat inslag på flera håll med forskningsinitiativ. Island 19 JobCoacher finansierade av stat eller kommun. Sverige SIUS ca 500 konsulenter, Activa, Misa, kommunala projekt.

17 Supported Employment Övriga Europa Företag/organisationer Anställda
Österrike Tjeckien England Tyskland Grekland Irland Italien Holland Nordirland

18 Supported Employment Övriga Europa Företag/organisationer Anställda
Portugal Skottland Spanien Schweiz Wales

19 Supported Employment Stödperiod Antal pers. System Nordirland -- -- --
Österrike mån -- Kvotering Tjeckien mån ca 7-10 pers. -- Danmark Livslångt?? -- Löbi England 24 mån el. mer pers -- Finland Varierande pers. -- Tyskland 24 mån el. mer ca 5 o uppåt -- Grekland Island Löbi Irland 18 mån ca 25 pers. Löbi Italien Holland 36 mån. Ca pers --

20 Supported Employment Stödperiod Antal pers. System Norge 36 mån. -- Portugal Skottland pers. -- Spanien 30 mån pers. -- Sverige mån pers. löbi Schweiz 6 mån Wales

21 Supported Employment A brief report overview of S.E in Europé
Stefan Doose S.E i Norden, likheter och skillnader. Spjelkavik.

22 bertil.johansson@s-activa.se 070-7549631
Tack


Ladda ner ppt "Supported Employment Utvecklades i USA & Canada under 1970 & 1980-talet. Train then place place-train-maintain Till Norge under 80-talet. Arbeid med Bistand."

Liknande presentationer


Google-annonser