Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi använda kunskaperna? Konkreta tips hur skogen, förädlingen, logistiken, de nya produktområdena kan integreras i den vardagliga undervisningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi använda kunskaperna? Konkreta tips hur skogen, förädlingen, logistiken, de nya produktområdena kan integreras i den vardagliga undervisningen."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi använda kunskaperna? Konkreta tips hur skogen, förädlingen, logistiken, de nya produktområdena kan integreras i den vardagliga undervisningen. Vi berör olika ämnesområden och kurser i Gy2011.

2 Är du en Super Greenie? 5 %

3 Upp till bevis! Greenies or not?

4

5 Greenies or not? 1.1 grön aktivitet 2.2 gröna aktiviteter 3.3 gröna aktiviteter 4.4 gröna aktiviteter 5.5 gröna aktiviteter 6.6 gröna aktiviteter 7.7 gröna aktiviteter 8.8 gröna aktiviteter 9.9 gröna aktiviteter 10.10 gröna aktiviteter

6 Storkonsumenter – gärna lyx och bling-bling • 85% mer villiga att spendera mer än 500$ på juveler än vanlig Svensson. • Investerar i fastigheter, bilar och hemelektronik. • Kläder för män och smink för kvinnor (?)

7 Hälsan då? • Aktiva, ute i naturen och egna trädgården, vårdar sin kropp på gym och med maten • Vana cykelanvändare • Går gärna på kulturella aktiviteter för att varva ned • Hälften av alla Grennies arbetade som volontärer förra året (90% vanligare än Svensson)

8 Är detta ett problem?

9 Finns stöd i Gy2011? Super Greenies Riktlinjer ur läroplan: • Eleven ska visa respekt för och omsorg om så väl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. • Eleven ska kunna observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv

10 Finns stöd i Gy2011? Betygskriterie E – Nk1b Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.

11 Klimatsmarta Är Adam & Eva ett problem eller en del av lösningen???

12 Varför är produkters miljöpåverkan intressant? I.Minska vår påverkan på naturen II.Minska användningen av fossilt material och tungmetaller III.Minska användning av syntetiska kemikalier IV.Minska förstörelsen av naturen

13

14 Vad är dina kläder gjorda av? • Är det Växtfiber? Fröfiber? Djurfiber? Träfiber? • Vanligaste materialet? • Träfiber – Viskos, Acetat, Modal, Lyocell + inga bekämpningsmedel - försurande svavelutsläpp

15 Vad innehåller glass? En blir täppt i sin kran en annan mår illa som f-n men det är inte många som vet att de käkar syntet Modifiering av cellulosa

16 Vanlig plast men annorlunda

17 3. Undvik avfall 11. Designa säkrare kemikalier & produkter 9. Designa mindre riskfyllda kemiska synteser 12. Använd förnybara råvaror 4. Använd katalysatorer 10. Undvik kemiska derivat 5. Maximera atomekonomin 1. Använd säkrare lösningsmedel & reaktionsförhållanden 8. Öka energieffektiviteten 7. Designa kemikalier & produkter som kan degraderas efter användning 6. Analysera i realtid för att förhindra föroreningar 2. Minimera olyckspotentialen

18 Finns stöd i Gy2011? Ur examensmål för • FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET Eleverna ska utveckla förmågan att genomföra olika arbetsuppgifter utifrån krav på̊ hållbar utveckling. • HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Inom yrkesområdet ska eleverna även kunna diskutera och reflektera kring miljöaspekter och företagets roll i samhället.

19 Finns stöd i Gy2011? Ur examensmål för • SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö̈. Utbildningen ska även ge eleverna förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. • TEKNIKPROGRAMMET Den ska tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på̊ ett hållbart sätt.

20 Gasland • Oscarsnominerad film om USA:s hänsynslösa jakt på naturgas. Med nya metoder hoppas energibolagen skapa ett gasens Saudiarabien på hemmaplan. Men är det säkert?

21 Vad tycker elever om att arbeta med film som metodik?

22 • 77% : Hög/väldigt hög inlärningsfaktor • ”Det var skoj!” • ”Roligt att göra något annorlunda!” • ”Intressant, roligt och lärorikt!” • ”Att kolla på film på det här sättet var skitnajs!” • ”Mycket roligare än böcker/internet/fakta!”

23 Media som läromedel? Finns stöd i Gy11? Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid. Undervisningen ska ge eleven möjlighet att använda digital teknik och andra verktyg för att söka och uppnå kunskaper i naturvetenskap. BLOGGÖVNING & ANALYSMATERIAL - läxa till nästa gång!

24 Stöd till att lära elever begrepp i Gy11? E: Eleven kan översiktligt diskutera Ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument Ger enkla argument för dessa. C: Eleven kan utförligt diskutera frågor Ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument Ger välgrundade argument för dessa. A: Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor Ställa utforskande frågor ge komplexa förklaringar och argument Ger välgrundade och nyanserade argument

25 GRÖNA TRENDORD – Vad kan du? Bärkraft Resiliens Ekosystemtjänster Smarta gröna lösningar CSR Green Growth Grönstruktur Vitbok Grön kemi

26 Vad är RESILIENS? 1.Förmåga att återhämta sig efter en störning 2.Elasticitet 3.Förmåga att motstå förändringar

27 RESILIENS resilie´ns (av engelska resilience), eftergivenhet, elasticitet. Inom biologin innebär ekologisk resiliens ett ekosystems förmåga att återhämta sig efter en störning. http://www.ne.se/resiliens, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-09-16.

28 Den inre gröna cirkeln = ”säkert handlingsutrymme” De röda staplarna = ”uppskattat läge” Planetens gränsergränser

29 Vad är ekosystemtjänster? 1.Näringskedjor som har ett stabilt system 2.Inplantering av t ex vargvalpar, föryngring av populationer 3.Gratistjänster från naturen som människan är beroende av

30 EKOSYSTEMTJÄNSTER ekosystemtjänster, tjänster som naturen tillhandahåller och som människan är direkt beroende av, t.ex. syre, vedråvara, rent vatten, cirkulation av näringsämnen, insekters pollinering samt möjlighet till friluftsliv. insekters pollinering http://www.ne.se/kort/ekosystemtjänster, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-09-16.

31 60% av alla ekosystemtjänster används på ett icke hållbart sätt. Biologisk mångfald kan ses som en motor för ekosystemtjänsterna. Anti Scampi

32 Finns stöd i Gy2011? Ur ämnesplanen för BIOLOGI Undervisningen ska ge kunskaper om: • Skydd mot jordens ekosystem genom ekologin. • Kunskaper om marken och livet i marken samt om kretslopp i mark, vatten och luft. • Kunskaper om biologisk mångfald, hotade arter och genbanker.

33 Finns stöd i Gy2011? Ur ämnesplanen för DESIGN Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om: • En marknad, som ska vara etiskt och estetiskt gångbar samt miljömässigt hållbar. • Hur nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster utformas ur ett hållbart samhälleligt och mänskligt perspektiv. • Olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer. • Kunskaper om design och designerns roll, bland annat miljömässigt.

34 ETIK Koppling till Gy2011 - Eleven ska utveckla sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter. Nk - genmodifiering

35 Idag när oljan börjar tryta produceras plast från majs istället. Sedan några år tillbaka finns det papperskorgar i majsplast och ICA kassar i en blandning av konventionell plast och majsplast. 1.SANT 2.FALSKT

36 Eftersom jordens befolkning äter mer och mer kött så ökar köttproduktionen. Men kor släpper ut mycket metan som är en potent växthusgas, så nu har forskare tagit fram ett vaccin för kor mot metan. 1.SANT 2.FALSKT

37 Debattartikel • Kor ska vaccineras mot metan www.sr.se 20111010 www.sr.se • ”Kvasivetenskap hindrar ett hållbart jord- och skogsbruk” DN Debatt 2011-10-01. Ett 40-tal forskare uttalar som om EUs regler om GMO i jordbruk. ”Kvasivetenskap hindrar ett hållbart jord- och skogsbruk”

38 Tips söndag 09 oktober 2011 Filosofiska rummet Det går förmodligen åt skogen. Om mänsklighetens undergång och vad vi kan göra för att stoppa den. Med filosoferna Ingmar Persson och Karim Jebari och humanekologen Alf Hornborg. Inför publik på Moriska paviljongen i Malmö. Programledare: Lars Mogensen.

39 EN HÅLLBAR NUTIDSORIENTERING Nutidskrysset i ny tappning

40 Vilken av följande städer är European Green capital of 2011? 1.Hamburg 2.Bryssel 3.London

41 FN:s globala miljökonferens 2012, 20 år efter Earth Summit i Rio och 40 år efter FN:s miljömöte i Stockholm. Var? 1.Rio de Janeiro 2.Peking 3.Kapstaden

42 World Overshoot Day – när inföll den i år? 1.23 sept 2.27 sept 3.5 okt

43 Vem är årets miljöhjälte enligt WWF? 1.Andreas Carlgren, politiker 2.Jonas Paulsson, kock 3.Anders Wijkman, ledare


Ladda ner ppt "Hur kan vi använda kunskaperna? Konkreta tips hur skogen, förädlingen, logistiken, de nya produktområdena kan integreras i den vardagliga undervisningen."

Liknande presentationer


Google-annonser