Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundenkät Miljö-,bygg- och räddningsförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundenkät Miljö-,bygg- och räddningsförvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Kundenkät Miljö-,bygg- och räddningsförvaltningen
2011 års beslut

2 Fakta Enkäten skickades ut till verksamheter och privatpersoner som fått beslut av förvaltningen Svarsfrekvensen ca 49 %, ca 170 svar En del svar som kommit in har fått beslut från fler än en avdelning, exempelvis bygganmälan och avloppsanmälan Över 90% nöjdhet

3 Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump)
Hur kom du i kontakt med Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen? Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump) Räddningstjänstärende (ex brandfarlig vara) Byggärende Eget initiativ 33 9 87 Kommunen tog kontakt med mig 25 2

4 Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump)
Kontakten som togs var som: Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump) Räddningstjänstärende (ex brandfarlig vara) Byggärende Privatperson 41 3 72 Representant för företag eller liknande 14 7 15

5 Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump)
Första kontakten togs via Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump) Räddningstjänstärende (ex brandfarlig vara) Byggärende Skrivelse 19 1 8 Besök 5 Telefon 27 3 54 E-post 2

6 Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump)
Var det lätt att nå rätt person på kontoret? Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump) Räddningstjänstärende (ex brandfarlig vara) Byggärende Ja 51 9 81 Nej 2 5

7 Mitt ärende gällde

8 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden förekommer emellanåt i massmedia
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden förekommer emellanåt i massmedia. Hur upplever du denna uppmärksamhet? Alla hade inte svarat på denna fråga. En del svarade att de inte påverkades alls av uppmärksamheten i tidningar. Var ointressant.

9 Hur upplevde du följande?
Positivt Negativt Totalt Bemötande 96% (95%) 4% (5%) 172 Personalens kunskaper 96% (93%) 4% (7%) Hanteringen av ärendet 92% (92%) 8% (7%) 171 Stöd och hjälp 94% (86%) 6% (14%) 162 Handläggningstiden 95% (87%) 5% (12%) 165 Jfr med 2008 års beslut inom parantes


Ladda ner ppt "Kundenkät Miljö-,bygg- och räddningsförvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser