Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundenkät Miljö-,bygg- och räddningsförvaltningen 2011 års beslut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundenkät Miljö-,bygg- och räddningsförvaltningen 2011 års beslut."— Presentationens avskrift:

1 Kundenkät Miljö-,bygg- och räddningsförvaltningen 2011 års beslut

2 Fakta •Enkäten skickades ut till verksamheter och privatpersoner som fått beslut av förvaltningen •Svarsfrekvensen ca 49 %, ca 170 svar •En del svar som kommit in har fått beslut från fler än en avdelning, exempelvis bygganmälan och avloppsanmälan •Över 90% nöjdhet

3 Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump) Räddningstjänstärende (ex brandfarlig vara) Byggärende Eget initiativ33987 Kommunen tog kontakt med mig 2520 Hur kom du i kontakt med Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen?

4 Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump) Räddningstjänstärende (ex brandfarlig vara) Byggärende Privatperson41372 Representant för företag eller liknande 14715 Kontakten som togs var som:

5 Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump) Räddningstjänstärende (ex brandfarlig vara) Byggärende Skrivelse1918 Besök8519 Telefon27354 E-post215 Första kontakten togs via

6 Miljö- och hälsoskyddsärende (ex avlopp, värmepump) Räddningstjänstärende (ex brandfarlig vara) Byggärende Ja51981 Nej205 Var det lätt att nå rätt person på kontoret?

7 Mitt ärende gällde

8 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden förekommer emellanåt i massmedia. Hur upplever du denna uppmärksamhet? Alla hade inte svarat på denna fråga. En del svarade att de inte påverkades alls av uppmärksamheten i tidningar. Var ointressant.

9 PositivtNegativtTotalt Bemötande96% (95%)4% (5%)172 Personalens kunskaper96% (93%)4% (7%)172 Hanteringen av ärendet92% (92%)8% (7%)171 Stöd och hjälp94% (86%)6% (14%)162 Handläggningstiden95% (87%)5% (12%)165 Hur upplevde du följande? Jfr med 2008 års beslut inom parantes


Ladda ner ppt "Kundenkät Miljö-,bygg- och räddningsförvaltningen 2011 års beslut."

Liknande presentationer


Google-annonser