Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till FORCE Technology.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till FORCE Technology."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till FORCE Technology

2 Om FORCE Technology FORCE Technology är en av de ledande teknologiska rådgivnings- och serviceverksamheterna på den internationella marknaden. Vi förvandlar högt specialiserad ingenjörmässig kunskap till praktiska och värdeskapande lösningar för ett stort antal branscher och industriverksamheter.

3 Om FORCE Technology FORCE Technology är Självägande Opartisk
Allmännyttig. Utvecklingsbudget > 170 MDKK

4 Om FORCE Technology Vision Mission Strategi
Vår vision är att vara den samarbetspartner som kunderna föredrar i projekt och koncept med ett stort innehåll av specialist-kunnande. Mission Vår mission är att utveckla och marknadsföra värdeskapande teknik, lösningar och tjänster, som förbättrar våra kunders konkurrenskraft och därmed hjälper dem att nå sina affärsmässiga mål och resultat. Strategi Vår strategi är att främja företagandet genom: Ny teknik Organisk tillväxt Tillväxt via ackvisitioner.

5 Historia Danskt kontrollorgan upprättas Svejsecentralen etableras
Köp av Eurocert Fusion med Korrosionscentralen och Isotopcentralen Fusion med Dantest TMC Teknik a/s Certifiering, provning och svetsning hos Carl Bro A/S Integrity-aktiviteter hos CorrOcean ASA dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ S & Q Tech A/S FORCE Instituttet byter namn till FORCE Technology Dansk Maritimt Institut STK Inter Test AB ENH Marine ApS DAN-TECH 1939/40 1941 1990 1991 1992 1994 1999 2001 2002 2003 2004 2007 2008 Köp del av Vattenfall Power Consultant AB Köp 26% av Windsea A/S KI Offshore AS Norge 2009 Köp av NOWECO AS

6 En internationell verksamhet
USA Houston Norge Sandvika 4 kontor Sverige Västerås 17 kontor Danmark Brøndby (Huvudkontor) 9 kontor Ryssland St. Petersburg

7 Process och automation Sensorer och mätteknik Hydro- och aerodynamik
Affärsidé Industri och samhälle System- och ledarskapsutveckling Integrity management och underhållsoptimering Inspektion, provning, verifiering och certifiering Optimering av design, produkter, processer och produktion Undervisning och förmedling Process och automation Materialteknik Provnings- teknik Sensorer och mätteknik Hydro- och aerodynamik Simulerings- teknik Structural integrity Energi och miljö

8 Kunder – omsättning fördelat på olika branscher
Övriga industri, handel och service Energi och miljö Transportindustri Läkemedels- och hälsa Kemi- och processindustri Bygg och anläggning Olje- och gasindustri Livsmedelsindustri

9 Certificering och registrering Ställföreträdare för verkst. direktör
Organisationsplan Divisioner Certificering och registrering Styrelse Stabsfunktioner Direktion Ernst Tiedemann Verkställande direktör FORCE Certification A/S Direktör Hans Falster Kvalitetssäkring Peter Blinksbjerg Human Resources Mette Bærntsen Sensor och NDE Innovation Leif Jeppesen Inspektion och Provning Ulf Larsen Material och Analys Nils Linde Olsen Svets- och Produktionsinnov. Ernst Kristensen Mätteknik och Ledningssystem Gunnar Østergaard Maritim Industri Stig Sand Energi, Klimat och Miljö Jens Legarth SonoSteam Niels Krebs Äffärssutvecikling Niels Kåre Bruun Wind Business Development XX Ekonomi och Administration Jette Heideby Ekonomidirektör Øjvind Andersen Clement Marknadsdirektör Jens Roedsted Teknisk direktör Willy Damgaard Kristensen Teknologi- og Kompetensöver- föring mellan Bolag Direktör Arne Henrik Jensen Ställföreträdare för verkst. direktör Informations- och Affärsprocess Direktör Lars Vesth Teknisk direktion

10 Nyckeltal

11 Affärsområden Utveckling, rådgivning och service
Produktions- och processteknik Material och analys Inspektion och provning Energi, Klimat och Miljö  Integrity management Structural integrity services Sensorer och mätsystem Mätteknik Hydrodynamik Aerodynamik och industriella processer Simuleringsteknik Utbildning System- och ledarskapsutveckling Certifiering

12 Affärsområden Produktions- och processteknik
Produktions- och processoptimering Optimering av produktionsflöde Automation och robotteknik Sammanfogning och svetsning Ytbehandling Pilotproduktion

13 Affärsområden Material och analys Optimerad materialanvändning
Plast, metall och betong Kompositmaterial Kemisk analys och dokumentation Livstidsanalyser Korrosionsskydd Skade- och haveriutredningar

14 Affärsområden Inspektion och provning Oförstörande provning
Automatiserat provning Undervattensprovning Material- och produktprovning Plast- och betongprovning

15 Affärsområden Energi, Klimat och Miljö
Miljövärdering och hållbar utveckling  Energimärkning  Projektering av energi- och miljöanläggning  Energi- och processeffektivisering  Fluid Dynamics, rådgivning och beräkningar Förbränning och förgasning av biomassa och avfall  Emissions- och immissionsmätning  Luftförorening  Luktmätning 

16 Affärsområden Integrity management
Inspektionsplanläggning mha. Risk Based Inspektion (RBI) Underhållsoptimering mha. RCM Corrosion management Korrosionsskydd Pipeline Integrity Management (PIM)

17 Affärsområden Structural integrity services
Design- och konceptutveckling 3de parts verifikation Reassessment/ modification Lifetime extension/ Risk Based Inspection planning (RBI) Structural Reanalysis Systems (SRS) Decommissioning Marine engineering Hazard engineering Avancerad FEM-analys

18 Affärsområden Sensorer och mätsystem Online-mätning
Icke-förstörande mätning Beröringsfri mätning Noggrann mätning Kundanpassad mätning Kontroll av delprocesser Processtyrning Produktsortering Produktdokumentation Tillståndskontroll SNECMA

19 Affärsområden Mätteknik Kalibrering Verifikation och inspektion
E-märkning Typprovning Service och reparation Uppbyggnad av mätsystem Kurser och rådgivning

20 Affärsområden Hydrodynamik
Modellförsök med fartyg och offshore-konstruktioner Numeriska beräkningar av fartygs- och offshore-konstruktioners rörelser Optimering av fartygs framdrift Beräkning av fartygsstabilitet Provturer med nybyggnationer

21 Affärsområden Aerodynamik och industriella processer
Designoptimering av vindbelastade strukturer – t.ex. broar och byggnader Optimering av flödesbärande utrustning och processer – t.ex. pumpar och kompressorer Modellförsök och beräkningar (CWE) Computational Fluid Dynamics (CFD) Aerodynamiska fältmätningar

22 Affärsområden Simuleringsteknik Ombordsystem för fartyg
SimFlex Navigator fartygs-simulator, från PC till full mission Seglingsförhållanden och layout för hamnar, kanaler och andra sjövägar Ombordsystem för fartyg SimFlex Stability för stabilitet och läckagestabilitet SeaSense som beslutsstöd vid hårt-väder-seglats SeaPlanner för ruttvägledning

23 Affärsområden Utbildning Kvalitet och audit Svetsning OFP
Material och korrosion Maritim industri Energi och bränslen Miljö och arbetsmiljö LEAN Livsmedelsäkerhet

24 Affärsområden System- och ledarskapsutveckling Kvalitetsledning
Miljöledning Arbetsmiljöledning Statistiska metoder Förbättringsverktyg (LEAN m.m.) Livsmedelsäkerhet

25 FORCE Certification FORCE Technologys oberoende certifieringsorgan FORCE Certification Certifiering enligt ISO/IEC 9001, EN 14001, DS/OHSAS 18001, Bek. 87 och Bek. 923 Certifiering enligt EN 729-serien Certifiering av svetsare och NDT-operatörer Examinering enligt EWF- och IIW-utbildning Bemyndigat arbete i relation till direktiven för tryckutrustning, transportabel tryckutrustning, byggnadsmaterial, fartygsutrustning, personlig skyddsutrustning, icke automatiska vågar, leksaker samt CO2-verifiering

26 Samarbete och resultat
Nyckeln till vårt samarbete Partnerskap och värdeskapande Teknik och innovation Kunskapsdelning och nätverk


Ladda ner ppt "Välkommen till FORCE Technology."

Liknande presentationer


Google-annonser