Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Foto Turism -En introduktion-. Problem & möjligheter •Kort turistsäsong •Åretruntupplevelser •Digitala kameror •Avancerade datorer •Internet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Foto Turism -En introduktion-. Problem & möjligheter •Kort turistsäsong •Åretruntupplevelser •Digitala kameror •Avancerade datorer •Internet."— Presentationens avskrift:

1 Foto Turism -En introduktion-

2 Problem & möjligheter •Kort turistsäsong •Åretruntupplevelser •Digitala kameror •Avancerade datorer •Internet

3 •Minnesvärda upplevelser •Lärande aktiviteter Turisten vill ha….

4 Fototurismens tre huvudmoment •Upptäckarglädje Hitta och dokumentera •Kreativitet Bearbetning •Stolhet Uppvisande

5 Syften •Förlängd turistsäsong •Säljbara upplevelseprodukter •Ökat samarbete (kultur, turism & näringsliv) •Stärkt identitet •Nätverk av destinationer genom FAST-LAIN

6 Genomförande - Konceptutveckling •Sammansättning referens- & intressentgrupper •Konceptualisering •Intressent-workshops •Intern utprovning •Återkoppling

7 Genomförande – Lansering •Boendeanläggningar •Fotografer •Fototurismpaket I •Kvalitetscertifiering •Marknadsföring

8 Genomförande – Internationalisering •Återkoppling - marknadsundersökning •Utvidgad databas •Fototurismpaket II •Samarbete med andra destinationer •Marknadsföring via FAST- LAIN och DestiNet

9 Genomförande – Mognad •Uppföljning, korrigering •Analys & dokumentation •Fototurismpaket III •Avslutningskonferens

10 Referensgrupp Representanter för de fyra Söderslättskommunerna

11 Avslutande frågor 1: Vill du vara med i nätverket ? 2: Vad kan du bidra med ? 3: Frågor ? 4: Tips ! Skriv under med: Namn och organisation e-mail adress mobilnummer


Ladda ner ppt "Foto Turism -En introduktion-. Problem & möjligheter •Kort turistsäsong •Åretruntupplevelser •Digitala kameror •Avancerade datorer •Internet."

Liknande presentationer


Google-annonser