Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Folkhälsopris 2009 - Nomineringar Annika Andersson Distriktssköterska som brinner för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Folkhälsopris 2009 - Nomineringar Annika Andersson Distriktssköterska som brinner för."— Presentationens avskrift:

1 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Folkhälsopris 2009 - Nomineringar Annika Andersson Distriktssköterska som brinner för Safe Community och FaR Carola Hedlund Mångårigt engagemang för barn och unga såväl professionellt som ideellt Hans Arvidsson Ideell med hjärta och själ inom Kropps damlag Christina Almqvist Entusiastiskt friskvårdsombud på Rehab Maria Samuelsson Uppmuntrar kollegorna på Uddevalla Gymnasieskola till träning och god kosthållning. Annika Hägglund Brinner för friskvård, stödjer och stöttar kollegerna på Västanvinden Ljungskile Gymnastikförening Verksamhet full av livslust och glädje för alla åldrar Friskis&Svettis Förening med brett utbud för alla åldrar och förmågor Hälsokällan Fyrbodal Hälsofrämjande verksamhet med stort engagemang och hög kompetens Veterankommittén Lyckornas Golfklubb Aktiverar medlemmar i åldrarna 60- 85+ utomhus flera gånger i veckan Uddevalla Idrottssällskap Traditionsrika skogspromenader med tipsfrågor

2 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Sex utmaningar Att skapa förutsättningar för… • Jämlika och goda livsvillkor • Trygga och goda uppväxtvillkor • Livslångt lärande • Ökat arbetsdeltagande • Åldrande med livskvalitet • Goda levnadsvanor Antagen av Regionfullmäktige 2009- 03-31

3 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Välfärdsbokslut - Utvärdering Resultat: •Kännedom påverkas av roll, engagemang och personlig historia •Utformning: från mycket positiv till tungt & svårt •Jämförbarhet med andra närliggande kommuner och över tid positivt •Källhänvisningarna positivt •Spindeln omdiskuterad •Presentationen: för lång och för kort •Presentation obligatorisk för nämnderna? •Användning: Politiker snappar upp aktuella problem, tjänstemän för argument till kommande projekt Utvecklingsförslag: •Gröna – Gula – Röda pilar •Mer bilder och diagram •Färg •Populärversion •Mer visuell och avancerad layout och mer färg i presentationen

4 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla Övergripande mål: Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0-17 år Delmål: 1.Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar 2.Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar 3.Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram Strategins definition föräldrastöd: En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk

5 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Fyra goda exempel lyfts fram: •Uddevalla – god förankring •Västervik – från projekt till ordinarie verksamhet •Falun – enhet för förebyggande föräldrastöd •Degerfors – samverkan är en nödvändighet för små kommuner Regeringsinsatser: •Nationell undersökning kring barn och ungas psykiska hälsa (SCB 2009) → Lokalt underlag •70 miljoner 2009+2010 till utvalda pilotkommuner i samarbete med högskola/universitet (FHI)

6 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Beredningschecklista Försöksperiod april-oktober 2009, utvärdering november. Hur påverkar ärendet: •Barn/ungdomars bästa enligt barnkonventionen? •Människors lika villkor? (Integration, funktionsnedsättningar…) •Att Uddevalla lever upp till utmärkelsen En säker och trygg kommun/Safe Community? •Uppfyllelsen av kommunens övergripande miljömål? Följer ärendet översiktsplanen? Har diskussion förts med berörda grupper, råd eller andra forum? Har ärendet gått på remiss till närdemokratiområdena? Medför ärendet ekonomiska konsekvenser? Vilket mål är kopplat till ärendet?

7 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Kraftsamling Klamydia  Filmen "Klamydiadrottningens sång" i klassrum och på Ungdomsmottagningarna  Klassrumsdiskussion  Affischer och information  Banner på nätet, Bilddagboken och Lunarstorm  Carl-Einar Häckners teater  Mötesplats Ungdomsmottagning – information, kondomer och testning Målgrupp: Gymnasiet år 2 och 3 Samarbete mellan Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet Finansiering 470’ från HSN i Trestad

8 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Samverkanskonferens Fridsam •16 april på Bohusgården •Cirka 40 deltagare från olika aktörer •Finansiering med Länsstyrelsepengar •Förmiddag: Respektive aktörers ansvars- områden och behov •Eftermiddag: Rasool Awla

9 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Kampanj Störa Langningen •Genomfördes 2008 i Uddevalla och 30 andra kommuner i Västra Götaland. •Kampanjen är ett samarbete mellan kommunerna, Länsstyrelsen och Polisen. •De övergripande målen med kampanjen är att: –Motverka alkoholbruk hos underåriga –Motverka en skolavslutningstradition som förstärker risken av alltför tidig alkoholdebut och orsakar alkoholrelaterade risker –Motverka illegal alkoholdistribution •Årets kampanjveckor är vecka 23 och 24 med start 31 maj. •Kostnaden, cirka 15 000:- tas inom fastställd budget (drogförebyggande)

10 UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Öppna Jämförelser Folkhälsa •Lansering vid midsommar alternativt efter sommaren •Indikatorer kring livsvillkor och levnadsvanor - registerdata och enkätresultat •Fyrbodals kommunalförbund planerar Fyrbodalskonferens • Folkhälsorapport Socialstyrelsen/HSK Beslut om Vårdval (HSU14/1)


Ladda ner ppt "UDDEVALLA KOMMUN DÄR MÄNNISKOR VÄXER OCH ERBJUDS GOD LIVSKVALITET Folkhälsopris 2009 - Nomineringar Annika Andersson Distriktssköterska som brinner för."

Liknande presentationer


Google-annonser