Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsopris Nomineringar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsopris Nomineringar"— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsopris 2009 - Nomineringar
Ljungskile Gymnastikförening Verksamhet full av livslust och glädje för alla åldrar Friskis&Svettis Förening med brett utbud för alla åldrar och förmågor Hälsokällan Fyrbodal Hälsofrämjande verksamhet med stort engagemang och hög kompetens Veterankommittén Lyckornas Golfklubb Aktiverar medlemmar i åldrarna utomhus flera gånger i veckan Uddevalla Idrottssällskap Traditionsrika skogspromenader med tipsfrågor Annika Andersson Distriktssköterska som brinner för Safe Community och FaR Carola Hedlund Mångårigt engagemang för barn och unga såväl professionellt som ideellt Hans Arvidsson Ideell med hjärta och själ inom Kropps damlag Christina Almqvist Entusiastiskt friskvårdsombud på Rehab Maria Samuelsson Uppmuntrar kollegorna på Uddevalla Gymnasieskola till träning och god kosthållning. Annika Hägglund Brinner för friskvård, stödjer och stöttar kollegerna på Västanvinden

2 Sex utmaningar Att skapa förutsättningar för…
Jämlika och goda livsvillkor Trygga och goda uppväxtvillkor Livslångt lärande Ökat arbetsdeltagande Åldrande med livskvalitet Goda levnadsvanor Antagen av Regionfullmäktige

3 Välfärdsbokslut - Utvärdering
Resultat: Kännedom påverkas av roll, engagemang och personlig historia Utformning: från mycket positiv till tungt & svårt Jämförbarhet med andra närliggande kommuner och över tid positivt Källhänvisningarna positivt Spindeln omdiskuterad Presentationen: för lång och för kort Presentation obligatorisk för nämnderna? Användning: Politiker snappar upp aktuella problem, tjänstemän för argument till kommande projekt Utvecklingsförslag: Gröna – Gula – Röda pilar Mer bilder och diagram Färg Populärversion Mer visuell och avancerad layout och mer färg i presentationen

4 Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla
Strategins definition föräldrastöd: En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk Övergripande mål: Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0-17 år Delmål: Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram

5 Fyra goda exempel lyfts fram:
Uddevalla – god förankring Västervik – från projekt till ordinarie verksamhet Falun – enhet för förebyggande föräldrastöd Degerfors – samverkan är en nödvändighet för små kommuner Regeringsinsatser: Nationell undersökning kring barn och ungas psykiska hälsa (SCB 2009) → Lokalt underlag 70 miljoner till utvalda pilotkommuner i samarbete med högskola/universitet (FHI)

6 Beredningschecklista
Försöksperiod april-oktober 2009, utvärdering november. Hur påverkar ärendet: Barn/ungdomars bästa enligt barnkonventionen? Människors lika villkor? (Integration, funktionsnedsättningar…) Att Uddevalla lever upp till utmärkelsen En säker och trygg kommun/Safe Community? Uppfyllelsen av kommunens övergripande miljömål? Följer ärendet översiktsplanen? Har diskussion förts med berörda grupper, råd eller andra forum? Har ärendet gått på remiss till närdemokratiområdena? Medför ärendet ekonomiska konsekvenser? Vilket mål är kopplat till ärendet?

7 Kraftsamling Klamydia
Målgrupp: Gymnasiet år 2 och 3 Samarbete mellan Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet Finansiering 470’ från HSN i Trestad Filmen "Klamydiadrottningens sång" i klassrum och på Ungdomsmottagningarna Klassrumsdiskussion Affischer och information Banner på nätet, Bilddagboken och Lunarstorm Carl-Einar Häckners teater Mötesplats Ungdomsmottagning – information, kondomer och testning

8 Samverkanskonferens Fridsam
16 april på Bohusgården Cirka 40 deltagare från olika aktörer Finansiering med Länsstyrelsepengar Förmiddag: Respektive aktörers ansvars områden och behov Eftermiddag: Rasool Awla

9 Kampanj Störa Langningen
Genomfördes 2008 i Uddevalla och 30 andra kommuner i Västra Götaland. Kampanjen är ett samarbete mellan kommunerna, Länsstyrelsen och Polisen. De övergripande målen med kampanjen är att: Motverka alkoholbruk hos underåriga Motverka en skolavslutningstradition som förstärker risken av alltför tidig alkoholdebut och orsakar alkoholrelaterade risker Motverka illegal alkoholdistribution Årets kampanjveckor är vecka 23 och 24 med start 31 maj. Kostnaden, cirka :- tas inom fastställd budget (drogförebyggande)

10 Öppna Jämförelser Folkhälsa
Lansering vid midsommar alternativt efter sommaren Indikatorer kring livsvillkor och levnadsvanor - registerdata och enkätresultat Fyrbodals kommunalförbund planerar Fyrbodalskonferens Folkhälsorapport Socialstyrelsen/HSK Beslut om Vårdval (HSU14/1)


Ladda ner ppt "Folkhälsopris Nomineringar"

Liknande presentationer


Google-annonser