Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångbesökare (MB) •Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna •Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångbesökare (MB) •Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna •Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara."— Presentationens avskrift:

1 Mångbesökare (MB) •Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna •Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara med hög överdödlighet •Söker hjälp inom öppen och sluten akutvård, primärvård, psykiatri och socialtjänst •Bristande samverkan mellan berörda vård- och omsorgsgivare

2 Mångbesökare på CSK •Ca 900 personer gör uppemot 5000 besök på akutmottagningen under ett år Innebär •Ca 5% av besökarna står för ca 17% av besöken

3 Sökmönster år 2010 Antal patienter To-taltTo-talt 20- 29 år 30-39 år30-39 år 40- 49 år 50-59 år 50-59 år 60-69 år 60-69 år 70- 79 år 80-89 år 80-89 år 90- 99 år To- talt 91279678975175203203 2204949 K4795858 46413535 8310111228 M433433 21 4840921021082121

4 Journalgranskning år 2009 Åldersgrupp 60-69 år N=70 KlinikKlinik Antal MBAntal avlidnaVanligast Kontaktorsak Kirurg- klinik 164Buksmärtor Medicin- k l i n i k 258Arytmi Andningsbesvär Bröstsmärtor FleraklinikerFlerakliniker 292

5 Journalgranskning år 2010 Ålders- grupp år Antal jour-nalerAntal jour-naler Antal besök De fem vanligaste kontaktorsakerna 20-2972386Buk- smärta Sår- skada Intoxi- kation Gyne- k o l o g i ö v r i g t Vaginal blödning 30-3960348Gyne-kologiövrigtGyne-kologiövrigt Extre-mitetSmärta/svullnadExtre-mitetSmärta/svullnad Rygg/ nacke Andn-besvärAndn-besvär Bröst- smärta 40-4986451Buk- s m ä r t a Bröst- smärta Extre- mitet Smärta/ svullnad Andn- besvär Flank- smärta

6 Journalgranskning år 2010 Ålders- grupp år Antal jour- naler Antal besök De fem vanligaste kontaktorsakerna 50-5950-595 307Buk- smärta Bröst- s m ä r t a Extre-mitetSmärta/svullnadExtre-mitetSmärta/svullnad Andn- besvär Urin- vägs- b e s v ä r 60-69178779Bröst-smärtaBröst-smärta Andn-besvärAndn-besvär ArytmierExtre- mitet Smärta/ svullnad Urin- vägs- b e s v ä r 70-7986451Andn- besvär Bröst- s m ä r t a Buk-smärtaBuk-smärta Extre- mitet Smärta/ svullnad Aryt- m i e r

7 Journalgranskning år 2010 Ålders- grupp år Antal jour- naler Antal besök De fem vanligaste kontaktorsakernaDe fem vanligaste kontaktorsakerna 80-89216216 1139Andn- besvär Bröst- smärta Buk- smärta Extre- mitet Smärta/ svullnad FeberFeber 90-9960348Andn- besvär Bröst- smärta Buk- smärta Extre- mitet Smärta/ svullnad Höft- bäcken- femur

8 Journalgranskning år 2010 ÅldersgruppAntal olika kontaktorsaker Högsta antal besök för en individ 20-29 år4 43 43 30-39 år30-39 år 421515 40-49 år5013 50-59 år4315 60-69 år6060 32 70-79 år6110 80-89 år572626 90-99 år311818

9 Mångbesökarmodellen CSK Ett omhändertagande utöver det vanliga

10 Mångbesökarmodellen CSK •Syfte: Införande av framtagen Mångbesökarmodell på akutmottagningen, CSK •Mål: Omhändertagande på rätt nivå för att undvika upprepade besök på akutmottagning. Ökad samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommunal vård- och omsorg.

11 Projekt Mångbesökarmodell CSK •Styrgrupp Hälso- och sjukvårdsstrateg CSK Verksamhetschefer på CSK Chefapotekare CSK MAS Kristianstads kommun Närsjukvårdschef Primärvården Repr FOU-plattform Hkr

12 Mångbesökarmodellen CSK Projekt •Pilotstudie start 2012-03-01 •Mångbesökare bosatta i Kristianstads kommun •100 patienter •Mars, April, Maj •Utvärdering Forskningsplattformen Hkr •Fortsättning av projektet i september

13 Mångbesökarmodell CSK Kriterier för att ingå i MB modellen •4 eller fler besök på akutmottagningen under de senaste 12 månaderna •≥ 18 år Exklusionskriterier •Självskadepatienter

14


Ladda ner ppt "Mångbesökare (MB) •Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna •Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara."

Liknande presentationer


Google-annonser