Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångbesökare (MB) •Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna •Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångbesökare (MB) •Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna •Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara."— Presentationens avskrift:

1 Mångbesökare (MB) •Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna •Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara med hög överdödlighet •Söker hjälp inom öppen och sluten akutvård, primärvård, psykiatri och socialtjänst •Bristande samverkan mellan berörda vård- och omsorgsgivare

2 Mångbesökare på CSK •Ca 900 personer gör uppemot 5000 besök på akutmottagningen under ett år Innebär •Ca 5% av besökarna står för ca 17% av besöken

3 Sökmönster år 2010 Antal patienter To-taltTo-talt år år30-39 år år år år år år år år år år To- talt K M

4 Journalgranskning år 2009 Åldersgrupp år N=70 KlinikKlinik Antal MBAntal avlidnaVanligast Kontaktorsak Kirurg- klinik 164Buksmärtor Medicin- k l i n i k 258Arytmi Andningsbesvär Bröstsmärtor FleraklinikerFlerakliniker 292

5 Journalgranskning år 2010 Ålders- grupp år Antal jour-nalerAntal jour-naler Antal besök De fem vanligaste kontaktorsakerna Buk- smärta Sår- skada Intoxi- kation Gyne- k o l o g i ö v r i g t Vaginal blödning Gyne-kologiövrigtGyne-kologiövrigt Extre-mitetSmärta/svullnadExtre-mitetSmärta/svullnad Rygg/ nacke Andn-besvärAndn-besvär Bröst- smärta Buk- s m ä r t a Bröst- smärta Extre- mitet Smärta/ svullnad Andn- besvär Flank- smärta

6 Journalgranskning år 2010 Ålders- grupp år Antal jour- naler Antal besök De fem vanligaste kontaktorsakerna Buk- smärta Bröst- s m ä r t a Extre-mitetSmärta/svullnadExtre-mitetSmärta/svullnad Andn- besvär Urin- vägs- b e s v ä r Bröst-smärtaBröst-smärta Andn-besvärAndn-besvär ArytmierExtre- mitet Smärta/ svullnad Urin- vägs- b e s v ä r Andn- besvär Bröst- s m ä r t a Buk-smärtaBuk-smärta Extre- mitet Smärta/ svullnad Aryt- m i e r

7 Journalgranskning år 2010 Ålders- grupp år Antal jour- naler Antal besök De fem vanligaste kontaktorsakernaDe fem vanligaste kontaktorsakerna Andn- besvär Bröst- smärta Buk- smärta Extre- mitet Smärta/ svullnad FeberFeber Andn- besvär Bröst- smärta Buk- smärta Extre- mitet Smärta/ svullnad Höft- bäcken- femur

8 Journalgranskning år 2010 ÅldersgruppAntal olika kontaktorsaker Högsta antal besök för en individ år år30-39 år år år år år år år311818

9 Mångbesökarmodellen CSK Ett omhändertagande utöver det vanliga

10 Mångbesökarmodellen CSK •Syfte: Införande av framtagen Mångbesökarmodell på akutmottagningen, CSK •Mål: Omhändertagande på rätt nivå för att undvika upprepade besök på akutmottagning. Ökad samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommunal vård- och omsorg.

11 Projekt Mångbesökarmodell CSK •Styrgrupp Hälso- och sjukvårdsstrateg CSK Verksamhetschefer på CSK Chefapotekare CSK MAS Kristianstads kommun Närsjukvårdschef Primärvården Repr FOU-plattform Hkr

12 Mångbesökarmodellen CSK Projekt •Pilotstudie start •Mångbesökare bosatta i Kristianstads kommun •100 patienter •Mars, April, Maj •Utvärdering Forskningsplattformen Hkr •Fortsättning av projektet i september

13 Mångbesökarmodell CSK Kriterier för att ingå i MB modellen •4 eller fler besök på akutmottagningen under de senaste 12 månaderna •≥ 18 år Exklusionskriterier •Självskadepatienter

14


Ladda ner ppt "Mångbesökare (MB) •Har besökt akutmottagningen fyra gånger eller fler under de senaste 12 månaderna •Är vanligtvis multisjuka och psykosocialt sårbara."

Liknande presentationer


Google-annonser