Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parenteral läkemedelstillförsel. 22008-10-13Heikki Teriö Farmakoterapi Administreringssätt för läkemedel •Peroral •Rektal •Perkutan •Via slemhinnor •Parenteral.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parenteral läkemedelstillförsel. 22008-10-13Heikki Teriö Farmakoterapi Administreringssätt för läkemedel •Peroral •Rektal •Perkutan •Via slemhinnor •Parenteral."— Presentationens avskrift:

1 Parenteral läkemedelstillförsel

2 22008-10-13Heikki Teriö Farmakoterapi Administreringssätt för läkemedel •Peroral •Rektal •Perkutan •Via slemhinnor •Parenteral Val av administreringssätt beror på hur snabbt man vill uppnå önskad effekt. Hänsyn måste tas läkemedlets absorptions- egenskaper och vilka skador det kan ge. behandling med läkemedel

3 32008-10-13Heikki Teriö Parenteral administrering Sammanfattande benämning då läkemedel injiceras. Injektion kan ges •Subkutant •Intramuskulärt •Intravenöst (snabbaste effekten) •Intraarteriellt •Intraperitonealt •Epiduralt - intratekalt

4 42008-10-13Heikki Teriö

5 52008-10-13Heikki Teriö Bestämmelser EU-direktivet 93/43/EEC, medicintekniska produkter, Medical Device Directive Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:584 LVFS 2004:11 Föreskrifter för medicintekniska produkter SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

6 62008-10-13Heikki Teriö Standarder ISO 8536-4 Infusionsaggregat ISO 7886-2 Sprutor för pumpar SSEN 60601-1 Allmänna säkerhetskrav på medicinsk elektrisk utrustning SSEN 60601 -2-24 Särskilda säkerhetskrav på infusionsapparater SSEN 60601 -1-1 Medicinska elektriska system SSEN 60601 -1-2 EMC SSEN 60601 -1-4 Programmerbara system

7 72008-10-13Heikki Teriö Vanlig infusion

8 82008-10-13Heikki Teriö Rullklämma

9 92008-10-13Heikki Teriö Vanlig infusion

10 102008-10-13Heikki Teriö Blodvärmare

11 112008-10-13Heikki Teriö Kontrollerad system

12 122008-10-13Heikki Teriö Vad ska vi kräva av en infusionsapparat Dokumentation Alarmfunktioner Tryckdetektering Noggrannhet Skydd mot överinfusion Skydd mot underinfusion Skydd mot luftemboli Låg påverkan av olika infusat Batteridrift Elsäkerhet Miljötålighet Programmerbara pumpar Bärbara pumpar

13 132008-10-13Heikki Teriö Märkning Infusionsaggregat Läkemedelsbehållare Symboler Flödesriktning Varning för droppräknare ESD-varning Tillverkningsår

14 142008-10-13Heikki Teriö Teknisk beskrivning Luftsensorns känslighet Kalibrering Batteriladdning Beskrivning av skydd mot överinfusion Vilka set som pumpen är typprovad med

15 152008-10-13Heikki Teriö Alarmfunktioner Olika typer av alarm: •luft i slangen •högt mottryck •slut i behållare •dåligt batteri •volym uppnådd •öppen lucka/klämma •droppsensor ur läge •tekniska fel • stand-by för länge Det måste finnas möjlighet att verifiera de viktiga larmens funktion före användning Syftet är ej övervakningsändamål!

16 162008-10-13Heikki Teriö Bruksanvisningen - innehåll Lämpliga infusionsset Montering av pump och set Skydd mot luftemboli Ocklusion; Maxtryck, tid och bolus Användning vid transport Droppsensorns funktion Rengöring och underhåll Batterier och batteridrift KOR - Keep open rate KVO - Keep vein open Alarm Noggrannhetsfel, riskanalys

17 172008-10-13Heikki Teriö Bruksanvisningen - innehåll (forts.)

18 182008-10-13Heikki Teriö Förbrukningsartiklar Set •standard/special förväxling •piggy-back •förlängningsslangar Kopplingar •luer, luerlock Tålighet •läkemedel Sprutor •standard •special •storlekar •Batterier

19 192008-10-13Heikki Teriö Elsäkerhet Elchockskydd Klass I (en extra tredje ledare, en s k skyddsjord) eller Klass II (Skyddsjord + förstärkt isolering - dubbelisolering) Klassificering lägst BF (tidigare även B) Samma krav som för typ B, men om patienten utsätts för nätspänning begränsas strömmen till 5 mA. Läckströmmar mätprincip direkt på pumpen eller genom koksalt

20 202008-10-13Heikki Teriö Batteridrift Bra vid transporter Backup vid strömbortfall. Nödvändigt för bärbara pumpar. Underhåll, Olika batterityper kräver olika: Bly alltid fulladdas lagras EJ urladdade, billiga sämre livstid NiCd måste laddas ur då och då NiMH Bra kapacitet per vikt Litium Dyra lång livstid Ej alltid laddningsbara

21 212008-10-13Heikki Teriö Nätadaptrar, laddare, transformatorer Indikering av "laddning pågår" ett måste Samhörighetsmärkning med apparat Samma miljökrav Misshandlas Tar plats

22 222008-10-13Heikki Teriö Infusionspump

23 232008-10-13Heikki Teriö Roterande peristaltik

24 242008-10-13Heikki Teriö Linjär peristaltik

25 252008-10-13Heikki Teriö Volymkassett Flödesriktning

26 262008-10-13Heikki Teriö Sprutpump

27 272008-10-13Heikki Teriö Sprutpump

28 282008-10-13Heikki Teriö Styrning Dropptakt •dr/min •beräknad ml/h Flöde •ml/h •specialenheter

29 292008-10-13Heikki Teriö Noggrannhet Tillämplighet •Vilken noggrannhet krävs för applikationen? Definition. •Vad är noggrannhet? Olika om man talar om droppar eller volymflöde Presentation •Uppstartningskurvor. Trumpet.

30 302008-10-13Heikki Teriö Droppvolym - påverkande faktorer Ökning upp till 25%

31 312008-10-13Heikki Teriö Arbetssätt Kontinuerligt Intermittent •Intermittent med bolus •Programmerbart En- eller flerkanaliga

32 322008-10-13Heikki Teriö Flödesprofiler Kontinuerlig Autoramp Intermittent PCA 25 Perioder Patient Controlled Analgesia

33 332008-10-13Heikki Teriö System

34 342008-10-13Heikki Teriö Flödesvariationer

35 352008-10-13Heikki Teriö Flödesvariationer

36 362008-10-13Heikki Teriö Flödesvariationer

37 372008-10-13Heikki Teriö Flödesvariationer

38 382008-10-13Heikki Teriö Risker Fel flöde •överinfusion •underinfusion •fluktuationer Tryck •infiltration •läckage •bolus efter ocklusion Luftemboli Elchock Kemiska, toxiska, hygieniska

39 392008-10-13Heikki Teriö Orsaker till risker - faror •Elektronik •Störningar −ambulans, mobiltelefon, kortvåg, diatermi •Slitage −tryckplattor, avstängningsanordningar •Inställning −tumhjul, skalfaktor, patienten, räkning •Montering −fritt flöde, inget flöde, inget stopp •Konstruktion −första fel, tryck, elsäkerhet •Skador −fall, fel montering av set, spill, drag i slangen •Prestanda −jämnhet, noggrannhet, tryck, volym •Tillbehör −piratset, förväxling •Övervakning −för lång tid på ett set, larm utan åtgärd, urladdade batterier

40 402008-10-13Heikki Teriö Funktionskontroll är till för att upptäcka första fel Manuell metod Manuellt initierad automatisk metod Helautomatisk

41 412008-10-13Heikki Teriö Radiosändare Mobiltelefoner Trådlösa telefoner Datorer Diatermi MR-kamera Problem - EMC

42 422008-10-13Heikki Teriö Tele- metri Mingoslagg

43 432008-10-13Heikki Teriö •diatermi, ultraljudskniv •infusionspumpar (stegmotorer) •defibrillator •datorer •monitorer, TV •video (signaler, motorer) •fjärrkontroller (IR) •sjukhussängar (motorer) •värmedynor •Telemetri-överföringar •statisk elektricitet •joniserande strålning •Magnet-resonans-strålning Kritiska miljöer - sjukhus

44 442008-10-13Heikki Teriö spis (vanlig, induktion, microvåg) kylskåp, strykjärn mm med reläer fjärrkontroller (IR) datorer ljudanläggningar leksaker t ex bil- och tågbanor, radiostyrning, WT babylarm Kommunikations-radio mobiltelefoner, bärbara telefoner, lågeffekts dammsugare,elvispar, handverktyg mm med motorer uppvärmningssystem Kritiska miljöer - hem

45 452008-10-13Heikki Teriö bil, taxi, ambulans, flyg Tändningssystem,  -sond mobiltelefon, kommunikation (VHF) datorer radar- och laserkontroller, visiteringar andra medicintekniska utrustningar Kritiska miljöer - transporter

46 462008-10-13Heikki Teriö Mottryck i form av: •artärtryck •rörelser •tröga vätskor •smala kanyler då finns risk för: •sprängning av set •Infiltration •bolusdos efter ocklusion Detta medför att inställbarhet är önskvärd om kritiskt tex barn, cytostatika, kalium. Måste övervinnas?

47 472008-10-13Heikki Teriö Skydd mot överinfusion Definition: högre flödeshastighet än avsedd Kan bero på: •data fel •felinställning •avkodningsfel •fel montering •fritt flöde •dålig droppdetektering •kretsarna har ej skydd mot dubbelfel KOR ”Keep open rate”/KVO”Keep vein open”

48 482008-10-13Heikki Teriö Skydd mot underinfusion Viktigt ibland t.ex. insulin, morfin, kramplösande Alarm för dåligt batteri och tom behållare viktigt Backflöde sätter igen kanyl

49 492008-10-13Heikki Teriö Droppdetektor Luftsensor •ljus •ljud Luftfälla Uppsikt Skydd mot luftemboli

50 502008-10-13Heikki Teriö •Vid blandning och under längre tid kan det bli utfällningar •INSULIN och NITROGLYCERIN adsorberas till glas och plast •Vissa läkemedel har halveringstid •BLOD kan sätta igen filter. •Luftdetektering fungerar ej med vissa vätskor. Påverkan av olika infusat

51 512008-10-13Heikki Teriö Problem vid upphandling Användningsområde •behov, prestanda, miljötålighet, system, säkerhet Användare •kompetens, handhavande, standardisering Antal •anskaffningskostnad, driftkostnad, redundans Leverantör •tillgänglighet, service, kvalitetssäkring, erfarenheter

52 522008-10-13Heikki Teriö Speciella pumpar PROGRAMMERBARA PUMPAR •Olika flödesprofil beroende på patientens behov BÄRBARA, AMBULATORISKA PUMPAR Speciella krav eftersom annorlunda tillämpning: •alarmproblem ingen hör om patienten sjuk •batterilarm i god tid •vibrationer under drift, kan tappas •temperatur växlingar, utomhus •elektromagnetiska störningar fel hastighet •handhavande ej vårdpersonal •skydd mot felaktiga inställningar av patient. Kodlås. IMPLANTERBARA PUMPAR

53 532008-10-13Heikki Teriö Insulin administration

54 542008-10-13Heikki Teriö Insulin administration

55 552008-10-13Heikki Teriö Bärbar läkemedelspump PCA = Patient Controlled Analgesia

56 562008-10-13Heikki Teriö Läkemedelsadministration Implanterade läkemedelspumpar har haft för stora säkerhetsrisker därför har de ännu inte fått praktiskt betydelse.

57 572008-10-13Heikki Teriö Underhåll - reparation

58 582008-10-13Heikki Teriö Underhåll - reparation

59 592008-10-13Heikki Teriö Handhavande Antalet incidenter rapporterade till NPSA 1) under tiden 1 augusti 2006 och 28 februari 2007. 1) National Patient Safety Agency

60 602008-10-13Heikki Teriö Handhavande

61 612008-10-13Heikki Teriö Handhavande

62 622008-10-13Heikki Teriö Handhavande Kunna göra flödesinställning Adekvat rengöring av t.ex. sensorer utan spill Val av rätt apparat Kontroll av viktiga funktioner Känna igen felfunktion Montering av set och spruta

63 632008-10-13Heikki Teriö Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Parenteral läkemedelstillförsel. 22008-10-13Heikki Teriö Farmakoterapi Administreringssätt för läkemedel •Peroral •Rektal •Perkutan •Via slemhinnor •Parenteral."

Liknande presentationer


Google-annonser