Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parenteral läkemedelstillförsel. 22008-10-13Heikki Teriö Farmakoterapi Administreringssätt för läkemedel •Peroral •Rektal •Perkutan •Via slemhinnor •Parenteral.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parenteral läkemedelstillförsel. 22008-10-13Heikki Teriö Farmakoterapi Administreringssätt för läkemedel •Peroral •Rektal •Perkutan •Via slemhinnor •Parenteral."— Presentationens avskrift:

1 Parenteral läkemedelstillförsel

2 Heikki Teriö Farmakoterapi Administreringssätt för läkemedel •Peroral •Rektal •Perkutan •Via slemhinnor •Parenteral Val av administreringssätt beror på hur snabbt man vill uppnå önskad effekt. Hänsyn måste tas läkemedlets absorptions- egenskaper och vilka skador det kan ge. behandling med läkemedel

3 Heikki Teriö Parenteral administrering Sammanfattande benämning då läkemedel injiceras. Injektion kan ges •Subkutant •Intramuskulärt •Intravenöst (snabbaste effekten) •Intraarteriellt •Intraperitonealt •Epiduralt - intratekalt

4 Heikki Teriö

5 Heikki Teriö Bestämmelser EU-direktivet 93/43/EEC, medicintekniska produkter, Medical Device Directive Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:584 LVFS 2004:11 Föreskrifter för medicintekniska produkter SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

6 Heikki Teriö Standarder ISO Infusionsaggregat ISO Sprutor för pumpar SSEN Allmänna säkerhetskrav på medicinsk elektrisk utrustning SSEN Särskilda säkerhetskrav på infusionsapparater SSEN Medicinska elektriska system SSEN EMC SSEN Programmerbara system

7 Heikki Teriö Vanlig infusion

8 Heikki Teriö Rullklämma

9 Heikki Teriö Vanlig infusion

10 Heikki Teriö Blodvärmare

11 Heikki Teriö Kontrollerad system

12 Heikki Teriö Vad ska vi kräva av en infusionsapparat Dokumentation Alarmfunktioner Tryckdetektering Noggrannhet Skydd mot överinfusion Skydd mot underinfusion Skydd mot luftemboli Låg påverkan av olika infusat Batteridrift Elsäkerhet Miljötålighet Programmerbara pumpar Bärbara pumpar

13 Heikki Teriö Märkning Infusionsaggregat Läkemedelsbehållare Symboler Flödesriktning Varning för droppräknare ESD-varning Tillverkningsår

14 Heikki Teriö Teknisk beskrivning Luftsensorns känslighet Kalibrering Batteriladdning Beskrivning av skydd mot överinfusion Vilka set som pumpen är typprovad med

15 Heikki Teriö Alarmfunktioner Olika typer av alarm: •luft i slangen •högt mottryck •slut i behållare •dåligt batteri •volym uppnådd •öppen lucka/klämma •droppsensor ur läge •tekniska fel • stand-by för länge Det måste finnas möjlighet att verifiera de viktiga larmens funktion före användning Syftet är ej övervakningsändamål!

16 Heikki Teriö Bruksanvisningen - innehåll Lämpliga infusionsset Montering av pump och set Skydd mot luftemboli Ocklusion; Maxtryck, tid och bolus Användning vid transport Droppsensorns funktion Rengöring och underhåll Batterier och batteridrift KOR - Keep open rate KVO - Keep vein open Alarm Noggrannhetsfel, riskanalys

17 Heikki Teriö Bruksanvisningen - innehåll (forts.)

18 Heikki Teriö Förbrukningsartiklar Set •standard/special förväxling •piggy-back •förlängningsslangar Kopplingar •luer, luerlock Tålighet •läkemedel Sprutor •standard •special •storlekar •Batterier

19 Heikki Teriö Elsäkerhet Elchockskydd Klass I (en extra tredje ledare, en s k skyddsjord) eller Klass II (Skyddsjord + förstärkt isolering - dubbelisolering) Klassificering lägst BF (tidigare även B) Samma krav som för typ B, men om patienten utsätts för nätspänning begränsas strömmen till 5 mA. Läckströmmar mätprincip direkt på pumpen eller genom koksalt

20 Heikki Teriö Batteridrift Bra vid transporter Backup vid strömbortfall. Nödvändigt för bärbara pumpar. Underhåll, Olika batterityper kräver olika: Bly alltid fulladdas lagras EJ urladdade, billiga sämre livstid NiCd måste laddas ur då och då NiMH Bra kapacitet per vikt Litium Dyra lång livstid Ej alltid laddningsbara

21 Heikki Teriö Nätadaptrar, laddare, transformatorer Indikering av "laddning pågår" ett måste Samhörighetsmärkning med apparat Samma miljökrav Misshandlas Tar plats

22 Heikki Teriö Infusionspump

23 Heikki Teriö Roterande peristaltik

24 Heikki Teriö Linjär peristaltik

25 Heikki Teriö Volymkassett Flödesriktning

26 Heikki Teriö Sprutpump

27 Heikki Teriö Sprutpump

28 Heikki Teriö Styrning Dropptakt •dr/min •beräknad ml/h Flöde •ml/h •specialenheter

29 Heikki Teriö Noggrannhet Tillämplighet •Vilken noggrannhet krävs för applikationen? Definition. •Vad är noggrannhet? Olika om man talar om droppar eller volymflöde Presentation •Uppstartningskurvor. Trumpet.

30 Heikki Teriö Droppvolym - påverkande faktorer Ökning upp till 25%

31 Heikki Teriö Arbetssätt Kontinuerligt Intermittent •Intermittent med bolus •Programmerbart En- eller flerkanaliga

32 Heikki Teriö Flödesprofiler Kontinuerlig Autoramp Intermittent PCA 25 Perioder Patient Controlled Analgesia

33 Heikki Teriö System

34 Heikki Teriö Flödesvariationer

35 Heikki Teriö Flödesvariationer

36 Heikki Teriö Flödesvariationer

37 Heikki Teriö Flödesvariationer

38 Heikki Teriö Risker Fel flöde •överinfusion •underinfusion •fluktuationer Tryck •infiltration •läckage •bolus efter ocklusion Luftemboli Elchock Kemiska, toxiska, hygieniska

39 Heikki Teriö Orsaker till risker - faror •Elektronik •Störningar −ambulans, mobiltelefon, kortvåg, diatermi •Slitage −tryckplattor, avstängningsanordningar •Inställning −tumhjul, skalfaktor, patienten, räkning •Montering −fritt flöde, inget flöde, inget stopp •Konstruktion −första fel, tryck, elsäkerhet •Skador −fall, fel montering av set, spill, drag i slangen •Prestanda −jämnhet, noggrannhet, tryck, volym •Tillbehör −piratset, förväxling •Övervakning −för lång tid på ett set, larm utan åtgärd, urladdade batterier

40 Heikki Teriö Funktionskontroll är till för att upptäcka första fel Manuell metod Manuellt initierad automatisk metod Helautomatisk

41 Heikki Teriö Radiosändare Mobiltelefoner Trådlösa telefoner Datorer Diatermi MR-kamera Problem - EMC

42 Heikki Teriö Tele- metri Mingoslagg

43 Heikki Teriö •diatermi, ultraljudskniv •infusionspumpar (stegmotorer) •defibrillator •datorer •monitorer, TV •video (signaler, motorer) •fjärrkontroller (IR) •sjukhussängar (motorer) •värmedynor •Telemetri-överföringar •statisk elektricitet •joniserande strålning •Magnet-resonans-strålning Kritiska miljöer - sjukhus

44 Heikki Teriö spis (vanlig, induktion, microvåg) kylskåp, strykjärn mm med reläer fjärrkontroller (IR) datorer ljudanläggningar leksaker t ex bil- och tågbanor, radiostyrning, WT babylarm Kommunikations-radio mobiltelefoner, bärbara telefoner, lågeffekts dammsugare,elvispar, handverktyg mm med motorer uppvärmningssystem Kritiska miljöer - hem

45 Heikki Teriö bil, taxi, ambulans, flyg Tändningssystem,  -sond mobiltelefon, kommunikation (VHF) datorer radar- och laserkontroller, visiteringar andra medicintekniska utrustningar Kritiska miljöer - transporter

46 Heikki Teriö Mottryck i form av: •artärtryck •rörelser •tröga vätskor •smala kanyler då finns risk för: •sprängning av set •Infiltration •bolusdos efter ocklusion Detta medför att inställbarhet är önskvärd om kritiskt tex barn, cytostatika, kalium. Måste övervinnas?

47 Heikki Teriö Skydd mot överinfusion Definition: högre flödeshastighet än avsedd Kan bero på: •data fel •felinställning •avkodningsfel •fel montering •fritt flöde •dålig droppdetektering •kretsarna har ej skydd mot dubbelfel KOR ”Keep open rate”/KVO”Keep vein open”

48 Heikki Teriö Skydd mot underinfusion Viktigt ibland t.ex. insulin, morfin, kramplösande Alarm för dåligt batteri och tom behållare viktigt Backflöde sätter igen kanyl

49 Heikki Teriö Droppdetektor Luftsensor •ljus •ljud Luftfälla Uppsikt Skydd mot luftemboli

50 Heikki Teriö •Vid blandning och under längre tid kan det bli utfällningar •INSULIN och NITROGLYCERIN adsorberas till glas och plast •Vissa läkemedel har halveringstid •BLOD kan sätta igen filter. •Luftdetektering fungerar ej med vissa vätskor. Påverkan av olika infusat

51 Heikki Teriö Problem vid upphandling Användningsområde •behov, prestanda, miljötålighet, system, säkerhet Användare •kompetens, handhavande, standardisering Antal •anskaffningskostnad, driftkostnad, redundans Leverantör •tillgänglighet, service, kvalitetssäkring, erfarenheter

52 Heikki Teriö Speciella pumpar PROGRAMMERBARA PUMPAR •Olika flödesprofil beroende på patientens behov BÄRBARA, AMBULATORISKA PUMPAR Speciella krav eftersom annorlunda tillämpning: •alarmproblem ingen hör om patienten sjuk •batterilarm i god tid •vibrationer under drift, kan tappas •temperatur växlingar, utomhus •elektromagnetiska störningar fel hastighet •handhavande ej vårdpersonal •skydd mot felaktiga inställningar av patient. Kodlås. IMPLANTERBARA PUMPAR

53 Heikki Teriö Insulin administration

54 Heikki Teriö Insulin administration

55 Heikki Teriö Bärbar läkemedelspump PCA = Patient Controlled Analgesia

56 Heikki Teriö Läkemedelsadministration Implanterade läkemedelspumpar har haft för stora säkerhetsrisker därför har de ännu inte fått praktiskt betydelse.

57 Heikki Teriö Underhåll - reparation

58 Heikki Teriö Underhåll - reparation

59 Heikki Teriö Handhavande Antalet incidenter rapporterade till NPSA 1) under tiden 1 augusti 2006 och 28 februari ) National Patient Safety Agency

60 Heikki Teriö Handhavande

61 Heikki Teriö Handhavande

62 Heikki Teriö Handhavande Kunna göra flödesinställning Adekvat rengöring av t.ex. sensorer utan spill Val av rätt apparat Kontroll av viktiga funktioner Känna igen felfunktion Montering av set och spruta

63 Heikki Teriö Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Parenteral läkemedelstillförsel. 22008-10-13Heikki Teriö Farmakoterapi Administreringssätt för läkemedel •Peroral •Rektal •Perkutan •Via slemhinnor •Parenteral."

Liknande presentationer


Google-annonser