Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parenteral läkemedelstillförsel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parenteral läkemedelstillförsel"— Presentationens avskrift:

1 Parenteral läkemedelstillförsel
Använd “Visa” menyn och “sidhuvud och sidfot” för att ändra eller ta bort texten under strecket.

2 behandling med läkemedel
Farmakoterapi Administreringssätt för läkemedel Peroral Rektal Perkutan Via slemhinnor Parenteral Val av administreringssätt beror på hur snabbt man vill uppnå önskad effekt. Hänsyn måste tas läkemedlets absorptions- egenskaper och vilka skador det kan ge.

3 Parenteral administrering
Sammanfattande benämning då läkemedel injiceras. Injektion kan ges Subkutant Intramuskulärt Intravenöst (snabbaste effekten) Intraarteriellt Intraperitonealt Epiduralt - intratekalt

4

5 Bestämmelser EU-direktivet 93/43/EEC, medicintekniska produkter, Medical Device Directive Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:584 LVFS 2004:11 Föreskrifter för medicintekniska produkter SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

6 Standarder ISO 8536-4 Infusionsaggregat ISO 7886-2 Sprutor för pumpar
SSEN Allmänna säkerhetskrav på medicinsk elektrisk utrustning SSEN Särskilda säkerhetskrav på infusionsapparater SSEN Medicinska elektriska system SSEN EMC SSEN Programmerbara system

7 Vanlig infusion

8 Rullklämma

9 Vanlig infusion

10 Blodvärmare

11 Kontrollerad system

12 Vad ska vi kräva av en infusionsapparat
Dokumentation Alarmfunktioner Tryckdetektering Noggrannhet Skydd mot överinfusion Skydd mot underinfusion Skydd mot luftemboli Låg påverkan av olika infusat Batteridrift Elsäkerhet Miljötålighet Programmerbara pumpar Bärbara pumpar

13 Märkning Infusionsaggregat Läkemedelsbehållare Symboler Flödesriktning
Varning för droppräknare ESD-varning Tillverkningsår

14 Teknisk beskrivning Luftsensorns känslighet Kalibrering
Batteriladdning Beskrivning av skydd mot överinfusion Vilka set som pumpen är typprovad med

15 Syftet är ej övervakningsändamål!
Alarmfunktioner Olika typer av alarm: luft i slangen högt mottryck slut i behållare dåligt batteri volym uppnådd öppen lucka/klämma droppsensor ur läge tekniska fel stand-by för länge Syftet är ej övervakningsändamål! Det måste finnas möjlighet att verifiera de viktiga larmens funktion före användning

16 Bruksanvisningen - innehåll
Lämpliga infusionsset Montering av pump och set Skydd mot luftemboli Ocklusion; Maxtryck, tid och bolus Användning vid transport Droppsensorns funktion Rengöring och underhåll Batterier och batteridrift KOR - Keep open rate KVO - Keep vein open Alarm Noggrannhetsfel, riskanalys

17 Bruksanvisningen - innehåll (forts.)

18 Förbrukningsartiklar
Set standard/special förväxling piggy-back förlängningsslangar Kopplingar luer, luerlock Tålighet läkemedel Sprutor standard special storlekar Batterier

19 Elsäkerhet Elchockskydd Klass I (en extra tredje ledare, en s k skyddsjord) eller Klass II (Skyddsjord + förstärkt isolering - dubbelisolering) Klassificering lägst BF (tidigare även B) Samma krav som för typ B, men om patienten utsätts för nätspänning begränsas strömmen till 5 mA. Läckströmmar mätprincip direkt på pumpen eller genom koksalt

20 Batteridrift Bly NiCd Litium NiMH Bra vid transporter
Backup vid strömbortfall. Nödvändigt för bärbara pumpar. Underhåll, Olika batterityper kräver olika: Bly alltid fulladdas lagras EJ urladdade, billiga sämre livstid NiCd måste laddas ur då och då Litium Dyra lång livstid Ej alltid laddningsbara NiMH Bra kapacitet per vikt

21 Nätadaptrar, laddare, transformatorer
Indikering av "laddning pågår" ett måste Samhörighetsmärkning med apparat Samma miljökrav Misshandlas Tar plats

22 Infusionspump

23 Roterande peristaltik

24 Linjär peristaltik

25 Volymkassett Flödesriktning

26 Sprutpump

27 Sprutpump

28 Styrning Dropptakt dr/min beräknad ml/h Flöde ml/h specialenheter

29 Noggrannhet Tillämplighet Definition. Presentation
Vilken noggrannhet krävs för applikationen? Definition. Vad är noggrannhet? Olika om man talar om droppar eller volymflöde Presentation Uppstartningskurvor. Trumpet.

30 Droppvolym - påverkande faktorer
Ökning upp till 25%

31 Arbetssätt Kontinuerligt Intermittent En- eller flerkanaliga
Intermittent med bolus Programmerbart En- eller flerkanaliga

32 Patient Controlled Analgesia
Flödesprofiler Kontinuerlig 25 Perioder Autoramp Intermittent PCA Patient Controlled Analgesia

33 System

34 Flödesvariationer

35 Flödesvariationer

36 Flödesvariationer

37 Flödesvariationer

38 Risker Fel flöde Tryck Luftemboli Elchock Kemiska, toxiska, hygieniska
överinfusion underinfusion fluktuationer Tryck infiltration läckage bolus efter ocklusion Luftemboli Elchock Kemiska, toxiska, hygieniska

39 Orsaker till risker - faror
Elektronik Störningar ambulans, mobiltelefon, kortvåg, diatermi Slitage tryckplattor, avstängningsanordningar Inställning tumhjul , skalfaktor, patienten, räkning Montering fritt flöde, inget flöde, inget stopp Konstruktion första fel, tryck, elsäkerhet Skador fall, fel montering av set, spill, drag i slangen Prestanda jämnhet, noggrannhet, tryck, volym Tillbehör piratset, förväxling Övervakning för lång tid på ett set, larm utan åtgärd, urladdade batterier

40 Funktionskontroll är till för att upptäcka första fel
Manuell metod Manuellt initierad automatisk metod Helautomatisk

41 Problem - EMC Radiosändare Mobiltelefoner Trådlösa telefoner Datorer
Diatermi MR-kamera

42 Tele- metri Mingoslagg

43 Kritiska miljöer - sjukhus
diatermi, ultraljudskniv infusionspumpar (stegmotorer) defibrillator datorer monitorer, TV video (signaler, motorer) fjärrkontroller (IR) sjukhussängar (motorer) värmedynor Telemetri-överföringar statisk elektricitet joniserande strålning Magnet-resonans-strålning

44 Kritiska miljöer - hem spis (vanlig, induktion, microvåg)
kylskåp, strykjärn mm med reläer fjärrkontroller (IR) datorer ljudanläggningar leksaker t ex bil- och tågbanor, radiostyrning, WT babylarm Kommunikations-radio mobiltelefoner, bärbara telefoner, lågeffekts dammsugare,elvispar, handverktyg mm med motorer uppvärmningssystem

45 Kritiska miljöer - transporter
bil, taxi, ambulans, flyg Tändningssystem, -sond mobiltelefon, kommunikation (VHF) datorer radar- och laserkontroller, visiteringar andra medicintekniska utrustningar

46 Mottryck i form av: artärtryck rörelser tröga vätskor smala kanyler
då finns risk för: sprängning av set Infiltration bolusdos efter ocklusion Måste övervinnas? Detta medför att inställbarhet är önskvärd om kritiskt tex barn, cytostatika, kalium.

47 Skydd mot överinfusion
Definition: högre flödeshastighet än avsedd Kan bero på: data fel felinställning avkodningsfel fel montering fritt flöde dålig droppdetektering kretsarna har ej skydd mot dubbelfel KOR ”Keep open rate”/KVO”Keep vein open”

48 Skydd mot underinfusion
Viktigt ibland t.ex. insulin, morfin, kramplösande Alarm för dåligt batteri och tom behållare viktigt Backflöde sätter igen kanyl

49 Skydd mot luftemboli Droppdetektor Luftsensor ljus ljud Luftfälla
Uppsikt

50 Påverkan av olika infusat
Vid blandning och under längre tid kan det bli utfällningar INSULIN och NITROGLYCERIN adsorberas till glas och plast Vissa läkemedel har halveringstid BLOD kan sätta igen filter. Luftdetektering fungerar ej med vissa vätskor.

51 Problem vid upphandling
Användningsområde behov, prestanda, miljötålighet, system, säkerhet Användare kompetens, handhavande, standardisering Antal anskaffningskostnad , driftkostnad, redundans Leverantör tillgänglighet, service, kvalitetssäkring, erfarenheter

52 Speciella pumpar PROGRAMMERBARA PUMPAR
Olika flödesprofil beroende på patientens behov BÄRBARA, AMBULATORISKA PUMPAR Speciella krav eftersom annorlunda tillämpning: alarmproblem ingen hör om patienten sjuk batterilarm i god tid vibrationer under drift, kan tappas temperatur växlingar, utomhus elektromagnetiska störningar fel hastighet handhavande ej vårdpersonal skydd mot felaktiga inställningar av patient. Kodlås. IMPLANTERBARA PUMPAR

53 Insulin administration

54 Insulin administration

55 Bärbar läkemedelspump
PCA = Patient Controlled Analgesia

56 Läkemedelsadministration
Implanterade läkemedelspumpar har haft för stora säkerhetsrisker därför har de ännu inte fått praktiskt betydelse.

57 Underhåll - reparation

58 Underhåll - reparation

59 1) National Patient Safety Agency
Handhavande Antalet incidenter rapporterade till NPSA 1) under tiden 1 augusti 2006 och 28 februari 2007. 1) National Patient Safety Agency

60 Handhavande

61 Handhavande

62 Handhavande Kunna göra flödesinställning
Adekvat rengöring av t.ex. sensorer utan spill Val av rätt apparat Kontroll av viktiga funktioner Känna igen felfunktion Montering av set och spruta

63 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Parenteral läkemedelstillförsel"

Liknande presentationer


Google-annonser