Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekorderlig renovering av Gröna gatan BeBos medlemsmöte120913-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekorderlig renovering av Gröna gatan BeBos medlemsmöte120913-14."— Presentationens avskrift:

1 Rekorderlig renovering av Gröna gatan BeBos medlemsmöte120913-14

2 Varför förnyar Uppsalahem •Tekniska behov •Dagens och framtida hyresgästers krav på sin bostad •Tillgänglighet •Energieffektivisering

3 Vad händer om ingenting görs? •Reparationskostnaderna ökar •Fler vattenskador •Dålig inomhusmiljö med fukt, mögel och drag •Vi når inte våra energimål •Vi ökar inte tillgängligheten i våra bostäder •Våra bostadsområden blir mindre attraktiva •Negativt för Uppsalahem som varumärke (NMI, NKI)

4 Förnyelseplanering Totalt sett planeras för renovering av ca 3 800 lägenheter under 2010–2020. ProjektAntal lägenheterByggtid Kvarngärdet4902008-2015 Holmfrid82008-2009 Haubitsen1262010-2012 Gunsta152011-2012 Gröna gatan 5452009-2014 Döbelnsgatan602012-2013 Summa 1 2442008-2015

5 Bakgrund, Gröna gatan Var vid byggnationen Europas längsta sammanhängande huskropp ●Antal lägenheter: 918 (545 som är aktuella för renovering) ●Lägenhetsstorlekar: 1-4 rum och kök, många små lägenheter ●Antal våningar: 3, plus källare ●Tillgänglighet: Trapphus ●Värmesystem:Fjärrvärme ●Ventilationssystem:F ●Byggnadsår: 1952-55 ●Övrigt: Fritidsområden, fritidsgård och kvartersgård finns inom området.

6 Gröna gatan

7 Johannesbäcksgatan 48A-B ●Projektstart 2009 ●14 lgh och 2st lokaler (efter ombyggnation18 lgh) ●Identifiering av insatser/åtgärder som behövs för att nå 50 %. ●Mål, -60 kWh/m², år (-50 % energi) Analysarbetet: ●Energiberäkningar av byggnadernas befintliga skick, kalibrering till inom 10 % ●Lönsamhetskalkyler som utgår från BeBo:s kalkylförutsättningar ●Boendeenkät för att följa upp inomhusklimat Uppföljning av teknik och ekonomi: ●Planering av mätningar och uppföljning i inledningsskedet ●Ekonomisk transparens av åtgärdskostnader.

8 Genomförda åtgärder Värmeisolering: ●Vindsbjälklag, utfackningsväggar i vardagsrum isolerades på insidan, invändig tilläggsisolering i radiatornischer, invändig tilläggsisolering av ytterväggar i f.d. lokaler Lufttätning: ●Skafferiventiler har isolerats och murats igen, nya tätningslister i fönster. Fönster & dörrar: ●Bef. karm har kompletterades med isolerglasruta, nya fönster i badrum och i nya lägenheter. Nya balkongdörrar och nya lägenhetsdörrar.

9 Forts. genomförda åtgärder Ventilation: ●FTX-installation med roterande värmeväxlare, nya fläktrum i källarplan Värmesystem: ●Samtliga radiatorer byttes och 2-rörsystem installerades. Förberedelse för individuell komfortmätning av värme VA-system: ●Stambyte, snålspolande armaturer och badrummen byggdes ut Övriga åtgärder: ●I trapphus och källare monterades nya LED- armaturer med närvarostyrning ●Individuell mätning av kall- och varmvatten ●Ny elcentral i källare samt ny matning och nya elinstallationer ●Nya vitvaror

10 Resultat, energibesparing ●Halverad värmeförbrukning ●-28 % energi till varmvattenberedning (-6,1 kWh/m², år) ●- 40 kWh/m², år uppmätt besparing totalt (35 %) ●Större ökning av fastighetsel än förväntat ●Osäker indata för el gav hög osäkerhet i faktiskt resultat

11 Kalkyler ●Viktigt att skilja på: −Kalkyl för energibesparande åtgärder −Projektets totalkalkyl ●Kalkyler vill beskriva framtiden, men de är alltid präglade av dagens förutsättningar och kunskap

12 BEBOs lönsamhetskalkyl ●Livslängd installationer: 15 år ●Livslängd byggåtgärder: 40 år ●Elpris: 1,2 kr/kWh ●Elprisökning (utöver KPI): 2 % ●Fjärrvärmepris: 0,8 kr/kWh ●Värmeprisökning (utöver KPI): 1 % ●Inflation: 0 % ●Kalkylränta: 5-5,5 % ●Avskrivning: 2 % Uppsalahems data Elpris: 1,75 kr/kWh Elprisökning (utöver KPI): 3,8 % Fjärrvärmepris: 0,75 kr/kWh Värmeprisökning (utöver KPI): 3,0 %

13 Åtgärdernas projekterade lönsamhet ÅtgärdFjärrvär me, kWh/m2, år Fastighetse l, kWh/m2, år Besparing, kWh/m2, år Tåld investering, kr Verklig investering, kr Nuvärde, kr Grundfall137,66,7---- FTX111,110,722,5265 8481 494 000- 1 228 152 Renovering av fönster 117,36,720,3478 819481 000- 2 181 Vindsisolering130,86,76,8161 72562 00099 725 Ytterväggsisole ring & balkongpartier 134,46,73,275 330216 000- 140 670 IMD1326,75,6134 18295 00039 182 Trapphusbelys ning 1375,51,866 25923 00043 259 Åtgärdspaket73,810,260,31 360 2172 371 000- 1 010783

14 Åtgärdernas lönsamhet, resultat ●Mindre lönsamt än projekterad lönsamhet, pga lägre energibesparing ●Med kalkylränta på 4 % tillsammans med en värmeprisökning på 5 % för blir åtgärdspaketet lönsamt ●I rapporten finns flera olika scenarior: olika kalkylräntor, energipris och livslängd

15 Förbättringar och lärdomar ●Osäker och troligen för låg elförbrukning i indata (2,9 KWh/m², år) ●Entreprenadkostnader har inte särredovisats i tillräcklig stor utsträckning, merkostnaderna energiåtgärder blev inte klarlagda fullt ut ●Fuktrisker med invändig isolering, bevakning krävs pga misstag i utförande ●Renoveringsgips i fortsatta etapper istället för att riva bort tapeter ●Byte av hela balkongpartiet istället för bara balkongdörr ●Byte av fönster istället för att renovera dem

16 10 erfarenheter och tips 6.Jobba med direktflyttar och evakuera de boende 7.Hitta nya ytor för bättre ekonomi 8.Lägg mycket kraft på förarbete och uppföljning 9.Det är absolut ingen omöjlighet att nå 50 % besparing! 10.Exjobb genomfört! Läs gärna detta för mer tips och inspiration. 1.Börja med förnyelsen där det är som mest attraktivt 2.Mätning! Säkerställ nyckeltal för energianvändning innan påbörjad renovering 3. Minimera fuktrisken 4.Renovera eller välja nytt; utvärdera och ändra om det behövs 5.Säkerställ att ”rätt” kostnad för energibesparing redovisas & att allt inkluderas i kalkylerna

17 Pågående och fortsatt arbete ●Översyn av analysmodell, optimalt energimål ●Ny uppdaterad modell för lönsamhetsbedömningar, prioriteringar och urval ●Strategi för ny- och förnybar teknik ●Vattensparstrategi ●SVEBY ●Miljöklassad byggnad och Sunda hus ●Nordens största solcellsfasad på bostadhus (1200 integrerade solcellspaneler) ●Eventuellt nytt BeBo-projekt

18 Tack för idag! Anna Freiholtz Tf Miljö- och energichef Telefon: 018-727 34 89 E-post: anna.freiholtz@uppsalahem.se


Ladda ner ppt "Rekorderlig renovering av Gröna gatan BeBos medlemsmöte120913-14."

Liknande presentationer


Google-annonser