Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synpunkter på LO:s och SAP:s program om välfärdstjänster (särskilt äldreomsorg) SNS 23 januari 2013 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synpunkter på LO:s och SAP:s program om välfärdstjänster (särskilt äldreomsorg) SNS 23 januari 2013 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms."— Presentationens avskrift:

1 Synpunkter på LO:s och SAP:s program om välfärdstjänster (särskilt äldreomsorg) SNS 23 januari 2013
Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet

2 Vad är äldreomsorg och vad är problemen som förslagen ska lösa?
Äldreomsorg: en välfärdstjänst och del av den sociala infrastrukturen Behövs i en utsatt livssituation – försvårar ‘kundval’ – konsekvenserna av felval allvarliga Omsorgskvalitet uppstår i ett möte – svår att bedöma i förväg och svår att mäta Utmaningar: garantera att alla – oavsett förmåga att välja – får god omsorg förena generell välfärd och individanpassad omsorg – ett samhälle där alla vågar bli gamla Tillit centralt – social infrastruktur

3 Ökad konkurrens – lösning eller del av problemet?
Äldreomsorg i privat regi från 2-3% till 20% på 20 år – hela ökningen i vinstyftande företag Både oligopol (genom LOU) och fragmentering (genom LOV) Inget forskningsstöd för att konkurrensutsättning av äldreomsorgen leder till bättre kvalitet eller lägre kostnader Massiv kritik mot kommunernas kontraktsskrivning, uppföljning, tillsyn Är ökad reglering och kontroll en lösning? Hemtjänst i privat regi i 35% av landets kommuner (2011; idag har 59% infört eller beslutat införa LOV) Äldreboenden i privat regi i 43% av landets kommuner Stockholm: 64% av hemtjänsttimmar och 62% av äldreboendeplatser i privat regi

4 Striktare styrning och kontroll  fokus på det mätbara  hot mot omsorgskvalitet?
Internationella erfarenheter Kanada: 450 standards USA: strikt kvalitetsreglering men 23% av sjukhemmen har allvarliga brister Vad är lämpligt/möjligt att reglera? Ägandeformer? Tillträdet till marknaden (tillståndsprövning?) Kvalitet – struktur, process, resultat? Personaltäthet – en central kvalitetsaspekt kopplad till vinst Alternativt ersättningssystem: ersättning för utbetalda löner + administration?

5 Är valfrihet en självklarhet?
Både LO och SAP vill bevara valfrihet men inte fri etablering enligt LOV Äldre vill påverka sin hjälp men alla vill eller kan inte välja utförare ‘Är du inte nöjd så byt’ – men vad händer om steget att byta är för stort? Bara 4 % gör omval av hemtjänst – varav 1/5 för att företaget har upphört. LOV i storstad I Stockholm hemtjänstutförare att välja mellan i varje stadsdel (närmare var tredje företag är mycket litet) Svåröverskådliga val och stora krav på uppföljning Vad händer med de svagaste gamla?

6 2010: Kungsholmen: 82 privata, 1 kommunal 2012: 100 privata, 1 kommunal (ca 32 har försvunnit, 50 tillkommit) 08 Hemtjänst 08 assistans AB Jessys Assistans AB Nordisk Hem-service AB Omsorgs-Compag-niet Adlersons Fönster-puts AB AKTA Assistans AB Adulis Omsorg AB Aktsam Vård och Omsorg AB Alerta Omsorg AB Allita Care HB All-Tid Hemtjänst & Service Aman Care AB Ansvar och Omtanke i Stockholm AB Assistansen S & M AB - Hemtjänst Atlas & Bore i Stockholm AB Attendo Care AB Kundval Bamboo Care Team AB Bella Care Borgerskapets hemtjänst - Fredhäll BraLiv Sverige AB Care Rent International AB Carema Kungshol-mens Hemtjänst Carema Äldreom-sorg Essingen CHISPA HB Curo Hemtjänst AB Divan Äldreom-sorg och Sjukvård ECC Assistans Enklare Vardag Sverige AB Eveo AB FSB Finsk Hemtjänst - GBG Omsorg Partner Ghion Syster-jouren AB Helpia Assistans Hemtjänst Nanasa Hemtjänst och Omsorg HOMe`S AB Hemtjänst Hantverkargatan (kommunal) HSB Omsorg AB I Care Assistance by A-M AB INBLASA AB Johannes hemtjänst AB L`europe Assistans Partner Legevisitten AB – Partnerskap för Vård Livis Omsorg AB Loki AB Macorena HB Maie Poomann Marja Witt Hushålls-nära Tjänster AB Medihead AB Melina Care AB MER PL ASSISTANS AB Hemtjänst MIAB Städ AB Mix Medicare AB MTG-Humanus AB Mångkultu-rell Hem-tjänst AB Nockeby-hem, Sällskapet vänner Nockeby-hus, Sällskapet vänner Nordic Senior Services AB Olivia hemtjänst AB - Omsorgshuset City Orion Omsorg AB Proffskraft i Stockholm AB Proffssysteri Stockholm AB ProMa Care AB Real Omsorg i Storstad AB Resurser i Arbete Sverige AB RTFL-Rätt Till Fullvär-digt Liv AB Sam Service AB Seflem Hemtjänst AB Selma & Oscar SignCare AB Silverkatten HB Sisu Senior-service AB SoLens Vård och Omsorg Spindek Vårdpool AB Stiftelsen Isaak Hirschs Minne Stockholm service och bemanning-företag SVANEN HEMTJÄNST AB TILLITS-TEAMET SVERIGE AB Vård & Omsorgs-teamet i Norden AB

7 Valfrihet och välfärdens fördelning
Högutbildade äldre har större förutsättningar att hitta de bästa utförarna Försämras omsorgens kvalitet om ’medelklassens vassa armbågar’ försvinner? Vinnare och förlorare i valfrihetssystem? Hur garantera att alla – oavsett förmåga att välja – får lika god (men inte likadan) omsorg?

8 Visioner behövs LO:s underlagsrapport är värd en seriös diskussion i breda grupper Handlar om mycket mer än vinst Hur välfärden ska finansieras och organiseras berör hela samhället Särskilt viktigt att involvera brukare, anhöriga och personal i utvecklandet av den goda omsorgen / det goda arbetet


Ladda ner ppt "Synpunkter på LO:s och SAP:s program om välfärdstjänster (särskilt äldreomsorg) SNS 23 januari 2013 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms."

Liknande presentationer


Google-annonser