Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synpunkter på LO:s och SAP:s program om välfärdstjänster (särskilt äldreomsorg) SNS 23 januari 2013 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synpunkter på LO:s och SAP:s program om välfärdstjänster (särskilt äldreomsorg) SNS 23 januari 2013 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms."— Presentationens avskrift:

1 Synpunkter på LO:s och SAP:s program om välfärdstjänster (särskilt äldreomsorg) SNS 23 januari 2013 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet marta.szebehely@socarb.su.se

2 Vad är äldreomsorg och vad är problemen som förslagen ska lösa? • Äldreomsorg: en välfärdstjänst och del av den sociala infrastrukturen • Behövs i en utsatt livssituation – försvårar ‘kundval’ – konsekvenserna av felval allvarliga • Omsorgskvalitet uppstår i ett möte – svår att bedöma i förväg och svår att mäta • Utmaningar: – garantera att alla – oavsett förmåga att välja – får god omsorg – förena generell välfärd och individanpassad omsorg – ett samhälle där alla vågar bli gamla

3 Ökad konkurrens – lösning eller del av problemet? • Äldreomsorg i privat regi från 2-3% till 20% på 20 år – hela ökningen i vinstyftande företag • Både oligopol (genom LOU) och fragmentering (genom LOV) • Inget forskningsstöd för att konkurrensutsättning av äldreomsorgen leder till bättre kvalitet eller lägre kostnader • Massiv kritik mot kommunernas kontraktsskrivning, uppföljning, tillsyn • Är ökad reglering och kontroll en lösning?

4 Striktare styrning och kontroll  fokus på det mätbara  hot mot omsorgskvalitet? • Internationella erfarenheter • Kanada: 450 standards • USA: strikt kvalitetsreglering men 23% av sjukhemmen har allvarliga brister • Vad är lämpligt/möjligt att reglera? – Ägandeformer? – Tillträdet till marknaden (tillståndsprövning?) – Kvalitet – struktur, process, resultat? • Personaltäthet – en central kvalitetsaspekt kopplad till vinst • Alternativt ersättningssystem: ersättning för utbetalda löner + administration ?

5 Är valfrihet en självklarhet? • Både LO och SAP vill bevara valfrihet men inte fri etablering enligt LOV • Äldre vill påverka sin hjälp men alla vill eller kan inte välja utförare • ‘Är du inte nöjd så byt’ – men vad händer om steget att byta är för stort? • Bara 4 % gör omval av hemtjänst – varav 1/5 för att företaget har upphört. • LOV i storstad – I Stockholm 91-118 hemtjänstutförare att välja mellan i varje stadsdel (närmare var tredje företag är mycket litet) – Svåröverskådliga val och stora krav på uppföljning – Vad händer med de svagaste gamla?

6 2010: Kungsholmen: 82 privata, 1 kommunal 2012: 100 privata, 1 kommunal (ca 32 har försvunnit, 50 tillkommit) 08 Hemtjänst 08 assistans AB Jessys Assistans AB Nordisk Hem- service AB Omsorgs- Compag- niet Adlersons Fönster- puts AB AKTA Assistans AB Adulis Omsorg AB Aktsam Vård och Omsorg AB Alerta Omsorg AB Allita Care HB All-Tid Hemtjänst & Service Aman Care AB Ansvar och Omtanke i Stockholm AB Assistansen S & M AB - Hemtjänst Atlas & Bore i Stockholm AB Attendo Care AB Kundval Bamboo Care Team AB Bella CareBorgerskap ets hemtjänst - Fredhäll BraLiv Sverige AB Care Rent Internation al AB Carema Kungshol- mens Hemtjänst Carema Äldreom- sorg Essingen CHISPA HBCuro Hemtjänst AB Divan Äldreom- sorg och Sjukvård ECC Assistans Enklare Vardag Sverige AB Eveo AB FSB Finsk Hemtjänst - GBG Omsorg Partner Ghion Syster- jouren AB Helpia Assistans Hemtjänst Nanasa Hemtjänst och Omsorg HOMe`S AB Hemtjänst Hantverkar gatan (kommunal) HSB Omsorg AB I Care Assistance by A-M AB INBLASA AB Johannes hemtjänst AB L`europe Assistans Partner Legevisitten AB – Partnerskap för Vård Livis Omsorg AB Loki ABMacorena HB Maie Poomann Marja Witt Hushålls- nära Tjänster AB Medihead AB Melina Care AB MER PL ASSISTANS AB Hemtjänst MIAB Städ AB Mix Medicare AB MTG- Humanus AB Mångkultu- rell Hem- tjänst AB Nockeby- hem, Sällskapet vänner Nockeby- hus, Sällskapet vänner Nordic Senior Services AB Olivia hemtjänst AB - Omsorgshu set City Orion Omsorg AB Proffskraft i Stockholm AB Proffssyster i Stockholm AB ProMa Care AB Real Omsorg i Storstad AB Resurser i Arbete Sverige AB RTFL-Rätt Till Fullvär- digt Liv AB Sam Service AB Seflem Hemtjänst AB Selma & Oscar SignCare AB Silverkatten HB Sisu Senior- service AB SoLens Vård och Omsorg Spindek Vårdpool AB Stiftelsen Isaak Hirschs Minne Stockholm service och bemanning- företag SVANEN HEMTJÄNST AB TILLITS- TEAMET SVERIGE AB Vård & Omsorgs- teamet i Norden AB

7 Valfrihet och välfärdens fördelning • Högutbildade äldre har större förutsättningar att hitta de bästa utförarna • Försämras omsorgens kvalitet om ’medelklassens vassa armbågar’ försvinner? • Vinnare och förlorare i valfrihetssystem? • Hur garantera att alla – oavsett förmåga att välja – får lika god (men inte likadan) omsorg?

8 Visioner behövs • LO:s underlagsrapport är värd en seriös diskussion i breda grupper • Handlar om mycket mer än vinst • Hur välfärden ska finansieras och organiseras berör hela samhället • Särskilt viktigt att involvera brukare, anhöriga och personal i utvecklandet av den goda omsorgen / det goda arbetet


Ladda ner ppt "Synpunkter på LO:s och SAP:s program om välfärdstjänster (särskilt äldreomsorg) SNS 23 januari 2013 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms."

Liknande presentationer


Google-annonser