Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-081 Zonta och FN MaryLou Espiritu-Olsson D21 UN Committee Chair Version 1 2011-10-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-081 Zonta och FN MaryLou Espiritu-Olsson D21 UN Committee Chair Version 1 2011-10-08."— Presentationens avskrift:

1 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-081 Zonta och FN MaryLou Espiritu-Olsson D21 UN Committee Chair Version 1 2011-10-08

2 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-082 Zonta och FN  Historik  ZI FN-kommittén  FN:s struktur

3 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-083 Zonta och FN – historik 1/2  1919 – League of Nations • Föregångaren till FN var Nationernas Förbund, en organisation som formades under Första Världskriget och grundades 1919 genom fördraget i Versailles för att främja internationellt samarbete och för att uppnå fred och säkerhet.  1919 – Zonta International • Dramatikern och journalisten Marian de Forest kom på idén om en organisation som för samman kvinnor i ledande positioner. Hon föreställde sig ett starkt nätverk som skulle hjälpa kvinnor att nå sina rättmätiga platser i yrken. Zonta International grundades 1919.

4 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-084 Zonta och FN – historik 2/2  1945 – Förenta Nationerna • 24 Oktober 1945 ratifierades United Nations Charter  1946 – Zonta-FN • Samarbete mellan Zonta och FN startades

5 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-085 Zontas FN Kommitté 2010-2012  Uppdrag • Tar emot och sprider relevant information till den internationella styrelsen och medlemskap i stort • Främjar relationerna mellan FN, dess organ och Zonta International  ZI UN Committee Chair MaryAnn Tarantula Zonta Club of Northern Valley i USA

6 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-086 Zontas FN Kommitté 2010-2012 New YorkGeneveParisWien ZI UN CC MaryAnn Tarantula ZC Northern Valley USA Patricia Latona ZC Westchester, USA Susan Westerberg ZC Long Island, USA Dianne K. Curtis, ZIP ZC Santa Clarita Valley, USA Lynn McKenzie, ZIP.Elect ZC Wellington, New Zealand Simone Ovart-Bruno Vice-Chairman ZC Pinerolo Area, Italy Regula Dannecker ZC Bern Ursa, Switzerland Janine N’Diaye Vice-Chairman ZC Paris Port Royal-Concorde,, France Monique Vernet ZC Paris III, France Jacqueline Besnard ZC D'Orleans Et Region, France Eva-Maria Kodek-Werba Vice-Chairman ZC Vienna City, Austria Ingeborg Geyer ZC Vienna, Austria Eveline Hejlek ZC Vienna City, Austria Monika Klenovec ZC Vienna, Austria

7 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-087 Zontas FN Kommitté – Mål 1/2  Aktivt främja och stödja FN:s inkl dess organs och Zonta Internationals program samt arbete för opinionsbildning för förbättring av kvinnors ställning i världen  Bidra till utvecklingen och genomförandet av FN:s kommitté arbete genom information från ZI FN- kommittéobservatörer i New York, Geneve, Paris och Wien

8 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-088 Zontas FN Kommitté – Mål 2/2  Utnyttja genomgångar, möten och konferenser, för att engagera sig mer effektivt i globalt arbete för kvinnors rättigheter (t.ex. Kommissionen för Kvinnors Ställning (CSW))  Utveckla konkreta metoder så distrikt och klubbar kan stödja FN:s ansträngningar att främja kvinnors status, såsom FN:s Konvention om Avskaffande av All Slags Diskriminering av Kvinnor (CEDAW), Milleniumutvecklingsmål (MDG) och Pekings Handlingsplan (Beijing Platform for Action)

9 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-089 FN - Struktur Trusteeship Council International Court of Justice Secretariat Specialized Agencies General Assembly Security Council Economic and Social Council

10 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0810 FN - Struktur General Assembly Subsidiary Bodies • Committees - Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) - Human Rights Committee • Councils and Panels - Human Rights Council Programs and Funds • Office of the United Nations High Commissioner för Refugees (UNHCR) • United Nations Children’s Fund (UNICEF) • United Nations Population Fund (UNFPA) Other UN Entities • UN Women Sammanslagning av DAW, INSTRAW, OSAGI, UNIFEM

11 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0811 FN - Struktur Security Council Resolution 1325 Resolution 1820 Resolution 1888 Resolution 1960

12 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0812 FN - Struktur Economic and Social Council Functional Commission • Commission on the Status of Women (CSW) Other Related Bodies • Programme Coordinating Board of the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)

13 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0813 FN - Struktur Secretariat Department of Public Information (DPI)

14 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0814 FN - Struktur Specialized Agencies International Labour Organization (ILO) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

15 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0815 FN-relaterad  Conference on Non-Governmental Organization in Consultative Relationship with the United Nations (CoNGO)  Beijing Deklarationen från Fjärde Världskonferens om Kvinnor

16 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0816 FN-relaterad  Beijing Deklarationen från Fjärde Världskonferens om Kvinnor  12 kritiska områden o fattigdom o utbildning o hälsa o våld mot kvinnor o kvinnor och väpnade konflikter o ekonomi o kvinnor och makt o institutionella mekanismer för framsteg för kvinnor o mänskliga rättigheter o miljö o media o flickors situation

17 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0817 FN-relaterad  Conference on non-governmental Organization in Consultative Relationship with the United Nations (CoNGO)  Beijing Deklarationen från Fjärde Världskonferens om Kvinnor  Millenium Development Goals

18 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0818 FN-relaterad  Millenium Development Goals - mål: o Att extrem fattigdom och svält ska utrotas o Att alla barn ska gå i skolan o Att jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas o Att minska barndödlighet o Att uppnå en bättre mödravård och minskad mödradödlighet o Att stoppa spridningen av HIV/AIDs, malaria och andra sjukdomar o Att säkra en miljömässigt hållbar utveckling o Att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

19 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0819 FN-relaterad  Conference on non-governmental Organization in Consultative Relationship with the United Nations (CoNGO)  Beijing Deklarationen från Fjärde Världskonferens om Kvinnor  Millenium Development Goals  UNiTE to End Violence Against Women

20 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0820 FN-relaterad  UNiTE to End Violence Against Women – Mål: o Anta och genomföra nationella lagar som bemöter och straffar alla former av våld mot kvinnor och flickor o Anta och genomföra sektorsövergripande nationella handlingsplaner o Stärka insamling av uppgifter om förekomsten av våld mot kvinnor och flickor o Öka allmänhetens medvetenhet och social mobilisering o Adressera sexuellt våld i konflikter

21 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0821 FN-relaterad  Conference on non-governmental Organization in Consultative Relationship with the United Nations (CoNGO)  Beijing Deklarationen från Fjärde Världskonferens om Kvinnor  Millenium Development Goals  UNiTE to End Violence Against Women  Say NO – Unite to End Violence Against Women

22 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0822 FN och Zonta Trusteeship Council International Court of Justice Secretariat Specialized Agencies General Assembly Security Council Economic and Social Council

23 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0823 FN Opinionsbildningsdagar  8 Mars – International Women’s Day  8 September – International Literacy Day  21 September – International Day of Peace  15 Oktober – International Day of Rural Women  17 Oktober – International Day for Eradication of Poverty  24 Oktober – United Nations Day  25 November – International Day for the Elimination of Violence Against Women  25 November – 10 December 16 Days of Activism Against Violence Against Women  1 December – World Aids Day  2 December – International Day for the Abolition of Slavery/Suppression of the Traffic in Persons  10 December – International Human Rights Day

24 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0824 D21 UN Committee Chair  Länk mellan ZI UN Committee, D21 Distriktstyrelse, Klubbar och Medlemmar angående Zonta-FN-relaterade frågor och ärende  Vad är det som behövs?  Vad är det som fattas?  Vad är det som inte fungerar?  Hur förbättra?

25 MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-0825 TACK! MaryLou Espiritu-Olsson mleo@telia.com 070-3045670 019-264810


Ladda ner ppt "MaryLou Espiritu-Olsson 2011-10-081 Zonta och FN MaryLou Espiritu-Olsson D21 UN Committee Chair Version 1 2011-10-08."

Liknande presentationer


Google-annonser