Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Areamöte våren 2012 vice Guvernör D21 Guvernör D21

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Areamöte våren 2012 vice Guvernör D21 Guvernör D21"— Presentationens avskrift:

1

2 Areamöte våren 2012 vice Guvernör D21 Guvernör D21
Liisa Sulin Elmqvist Jönköping Zonta Club II Guvernör D21 Ruth Brunner Hässleholm Zonta Club

3 61st Zonta International Convention
Torino, Italy 7-12 July 2012

4 Convention i Torino a. Anmälningar och registrering b. Delegater/proxy
c. Fördelning av resebidrag d. Rapport från International Bylaws and Resolutions Committee Mål för bienniet / serviceprojekt Val av ny internationell styrelse samt valberedning Föreslagen budget

5 1a. Anmälningar och registrering
Anmälan sker online, via hemsidan Registreringsavgift före 1 april € 325,- Registreringsavgift senast 31 maj € 400,- Registreringsavgift fr o m. 1 juni eller på plats € 450,- Gäster € 75,- Registreringsavgift en-dags € 150,- Registreringsavgift på plats en-dags € 225,- Registrering på Convention börjar 5 juli kl

6 1b. Delegater / proxy Delegat- respektive proxyanmälan sker, gärna online, dock senast 21 maj med kopia till Guvernör samt respektive Area Director Klubb som representeras av proxy betalar proxybärande klubb 25% av registreringsavgiften samt kompenserar proxybäraren för resekostnader i samband med avrapportering

7 1c. Resebidrag Resebidrag om 5 000,- kommer att ges till samtliga klubbar som sökt resebidrag och som skickar delegat! Distriktskassören kommer att göra utbetalningarna till klubbarna under april.

8 1d. Rapport från Bylaws and Resolutions Committee
Se: PPP av B&R Committee Chair Louise Widén, Trelleborg-Vellinge Zonta Club § § § § § § § § § § § § § §

9 1e. Mål för bienniet 2012/14

10 Mål I TROVÄRDIGHET OCH SYNLIGHET
1. Credibility and visibility – öka den globala medvetenheten om Zontas bidrag till att öka kvinnors legala, politiska, ekonomiska, utbildnings-, hälso- och professionella status 2. Zontas synlighet ökar, globalt och lokalt genom sina medlemmar, via FN och Europarådet, övriga sammanslutningar, regeringar och nätverk, ZIF, ZISVAW och utbildningsprogram 3. Zonta lever upp till sina åtaganden gentemot FN-organ 4. Zonta bildar opinion mot våld mot kvinnor, både lokalt och globalt 5. Zonta marknadsför sig som det enda valet av organisation när det gäller att stärka kvinnors ställning och som lever upp till artiklar 1-16 i Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

11 Tell the ”Zonta Story” Zonta är ett begrepp inom FN, Europarådet och hos nationella regeringar Ökat medlemsantal - minskad medlemsavgång - medlemsvård Donationer till ZIF överträffar målen Klubbar och distrikt ökar skrivna publiceringar och success stories delas, såväl internt som externt

12 Kommittéernas arbete Ansökningar till Amelia Earhart Fellowship överträffar 2012 års ansökningar Samtliga distrikt nominerar såväl till JMK som YWPA Antalet mottagare av samtliga tre stipendiefonder som blir medlemmar i Zonta ökar jämfört med tidigare biennium Antalet Z- och Golden Z-klubbar ökar globalt Zonta uppnår sina 100-års-delmål under bienniet Oberoende revisorer fortsätter att ge omdömen om den ekonomiska redovisningen ZI arbetar inom ramen för sin godkända budget

13 Mål II ZIs LEDARSTRUKTUR
ZIs styrelse godkänner den reviderade strategiska planen den 30 juni 2013 Zonta bylaws och procedurregler revideras 31 oktober 2013, föreslår styrelsen ändringar i november 2013 för att presenteras och föreslås för medlemmarna vid Convention 2014 Zontas policies och manualer uppdateras Ledarutvecklingsprogram för guvernörer utvecklas och implementeras Zontas strategiska plan fokuserar på framtiden och möjliggör måluppfyllelse 2. Zontas bylaws, procedurregler och policies stämmer överens med den strategiska planen 3. ZI distrikts- och klubbledare fullföljer sina förtroendeuppdrag och uppmuntras att förstå sina respektive ledaransvar 4. Ansvarsfullt och smidigt överlämnande av ledarskap mellan och

14 MÅL III ZIFs LEDARSTRUKTUR
ZIFs ledarstruktur underlättar måluppfyllelsen ZIF förbättrar sin tre-stjärniga bedömning som en ”foundation” hos USA-baserade Charity Navigator och behåller sin USA-baserade GuideStar Exchange Zontor Zom Zamlar Zlantar Stöd Zontas internationella projekt. Genom ett bidrag kan du göra skillnad Skänk online

15 MÅL IV ZIF FINANSER 1. 2012-2014 – föreslagna mål Totalt $ 4 938 000
Internationella Serviceprogram $ ZISVAW $ Rose Fund $ Amelia Earhart Fellowship Fund $ JMK $ YWPA $ 2. Samtliga klubbar ger årliga gåvor till ZIF 3. Individuella bidrag, Zontas vänner, företag och övriga externa resurser ökar sina bidrag till ZIF

16 Överträffa 2012-2014 insamlingsmål genom ökade gåvor från individer och klubbar
Senast 31 maj 2013 har 5% fler klubbar donerat till ZIF jämfört med 31 maj 2012 Senast 30 april 2014 har 7,5% fler klubbar donerat till ZIF jämfört med 30 april 2012 Senast 30 april 2014 har 10% fler individuella medlemmar donerat till ZIF jämfört med 30 april 2012

17 1e. forts Mål för bienniet
MÅL FÖR BIENNIET Internationella Service Projekt $ ,- Liberia Fistula program (UNFPA) $ ,- Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to Survivors of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda (UNICEF)

18 MÅL FÖR BIENNIET 2012-2014 ZISVAW
$ ,- Mass Communication with a Purpose: Global Partnership on Edutainment for Social Change (UN WOMEN) 1: a året i Bangladesh och Nigeria. 2:a året även Afghanistan, Cambodia, Egypten, Mali, Niger, Pakistan, Rwanda, Somalia, Sudan och Vietnam. $ ,- Safe Cities for Women in Honduras (UN WOMEN) $ ,- Empowering Women in Rural Samoa to Combat Violence (UN WOMEN)

19 MÅL FÖR BIENNIET 2012-14 ROSE FUND
MÅL FÖR BIENNIET Education and Leadership Development Programs $ ,- Amelia Earhart Fellowships $ ,- Jane M. Klausman Women in Business Scholarships $ ,- Young Women in Public Affairs Awards

20 1e. Forts Tidigare mål 2006-2008 2008-2010 2010-2012
Totalt Rose Fund Amelia Earhardt Jane M Klausman YWPA Inter Service Fund ZISVAW

21 Zonta International President
Dianne K. Curtis District 9 Zonta Club of Santa Clarita Valley

22 Zonta International President- Elect
Lynn McKenzie District 16 Zonta Club of Wellington, New Zealand

23 1f. Slate of candidates Candidates for President-Elect
One (1) to be elected Candidates for Vice President One (1) to be elected • Beryl McMillan Zonta Club of Melbourne on Yarra, Australia, District 23 International Director 2009 – 2012 • Sonja Hönig Schough Zonta Club of Kungsbacka, Sweden, District 21 International Director 2009 – 2012 • Naomi Arnold-Reschke Zonta Club of Gawler, Australia, District 23 International Director 1996 – 1998 Chairman, International Nominating Committee • Maria Jose Landeira Østergaard Zonta Club of Copenhagen I, Denmark, District 13 International Vice-President 2010 – 2012

24 1f. Slate of candidates Candidates for Treasurer/Secretary
One (1) to be elected • Kathleen Hughes Zonta Club of Springfield, Ohio, USA, District 5 Zonta International Foundation Treasurer 1992 – 1996 • Ellen Karo Zonta Club of New York, USA, District 3 International Treasurer/Secretary 2010 – 2012

25 1f. Slate of candidates Candidates for International Director Seven (7) to be elected Marie-Helene Mallet Zonta Club of Nimes Romaines, France, District 30 International Nominating Committee 2006 – 2008 • Joy Orlich Zonta Club of Greater Reno, Nevada, USA, District 9 Governor 2002 – 2004 • Gabriella Samara Paphitis Zonta Club of Nicosia, Cyprus, District 14 Governor 2010 – 2012 Laura Peters Zonta Club of Newport Harbor, California, USA District 9 Denise Quarles Zonta Club of Michigan Capital Area, USA, District 15 Sally Rankin Zonta Club of Houston, Texas, USA, District 10 International Nominating Committee 2008 – 2010 Anita Schnetzer-Spranger Zonta Club of Mainz, Germany, District 28 Governor 2010 – 2012 Maria Stefanova Zonta Club of Saint Sofia, Bulgaria, District 30 Governor 2010 – 2012 Kathy Swan Zonta Club of Cape Girardeau, Missouri, USA, District 7 Governor 2008 – 2010 Brenda Tanjutco Zonta Club of Muntinlupa, Philippines, District 17 Governor 1998 – 2000 Anne Walker Zonta Club of Manawatu, New Zealand, District 16 Elizabeth Woodgate Zonta Club of Peel, Australia, District 23 International Nominating Committee 2008 – 2010

26 1f. Slate of candidates Candidates for Nominating Committee
North, Central and South America One (1) to be elected • Juliette Tulang Zonta Club of Hilo, Hawaii, USA, District 9 Governor 2004 – 2006 • Barbara White Zonta Club of Salt Lake Area, Utah, USA, District 9 Governor 2006 – 2008 Europe One (1) to be elected • Regula Dannecker Zonta Club of Bern Ursa, Switzerland, District 28 Governor 2008 – 2010 • Mirja Jarimo Zonta Club of Helsinki 1, Finland, District 20 Governor 2004 – 2006

27 1f. Slate of candidates Candidates for Nominating Committee forts.
Africa One (1) to be elected (One still vacant) • O. Omotayo Morgan Zonta Club of Ibadan I, Nigeria, District 18 International Director 2005 – 2007 Australia and New Zealand One (1) to be elected • Lynette Grave Zonta Club of Metropolitan Dunedin, New Zealand, District 16 Governor 2006 – 2008 • Anne McMurtrie Zonta Club of Christchurch South, New Zealand, District 16 Governor 2010 – 2012

28 1f. Slate of candidates Candidates for Nominating Committee forts
Asia One (1) to be elected • Kikuko Hara Zonta Club of Yokohama, Japan, District 26 International Director 2010 – 2012 • Virma P. Vergel de Dios Zonta Club of Mandaluyong – San Juan, Philippines, District 17 International Director 2008 – 2010

29 1f. Slate of candidates At Large Four (4) to be elected
Candidates for Nominating Committee forts. At Large Four (4) to be elected Dilruba Ahmed Zonta Club of Chittagong, Bangladesh, District 25 International Director 2007 – 2009 Annette Binder Zonta Club of Hamburg - Elbufer, Germany, District 27 International Director 2004 – 2006 Dianne Curtis Zonta Club of Santa Clarita Valley, California, USA, District 9 International President 2010 – 2012 Judy Johnston Zonta Club of Fairfax County, Virginia, USA, District 3 International Director 1996 – 1998 International Nominating Committee Mari Ramsten Vangdal Zonta Club of Oslo, Norway, District 13 International Director 2003 – 2005 Tora Wigstrand Zonta Club of Jönköping, Sweden, District 21 International Foundation Director 2007 – 2008 Kathleen Yip Zonta Club of Hong Kong, China, District 17 International Director 2002 – 2004 International Nominating Committee 2004 – 2006

30 Jason Friske, Executive Director på Headquarters i Oak Brook, Chicago
Supports the Zonta International President and Board of Directors by executing Board initiatives that support the goals of the organization Develops and implements biennial goals for Headquarters that are in alignment with the strategic plan, A Course for the Future Manages the Zonta staff (14) and the daily operations of Headquarters

31 Zonta International and Zonta International Foundation
1g. Zonta International and Zonta International Foundation Föreslagen Budget Annan bild……

32 62nd Zonta International Convention
Orlando, Florida, USA 2014


Ladda ner ppt "Areamöte våren 2012 vice Guvernör D21 Guvernör D21"

Liknande presentationer


Google-annonser