Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.zonta21.org Välkommen till Zonta. www.zonta21.org Att bli medlem i Zonta International.. “Du har blivit del av en stark och aktiv gemenskap som arbetar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.zonta21.org Välkommen till Zonta. www.zonta21.org Att bli medlem i Zonta International.. “Du har blivit del av en stark och aktiv gemenskap som arbetar."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Zonta

2 Att bli medlem i Zonta International.. “Du har blivit del av en stark och aktiv gemenskap som arbetar för att stärka kvinnors status i världen. Vi är engagerade,vi är beslutsamma och vi gör skillnad för kvinnor. Tillsammans vill vi fortsätta att göra världen till en bättre plats för kvinnor. Tack för att Du engagerar Dig för att hjälpa kvinnor och välkommen till Zonta International.” Beryl Sten, President

3 Vad betyder Zonta?  Ordet kommer från Siouxindianernas språk och betyder: Trovärdig och Pålitlig  Zontas emblem är sammansatt av symboler från indianernas kultur

4 Utstråla, sprida ljus

5 Sammanhållning

6 Bära bördor

7 Gemenskap, skydd

8 Kvadraten = Stabilitet

9 Symbolen; Zontas emblem

10 Översikt  Mission, vision, historik, medlemsskap organisation  Bienniets mål och service projekt  Zonta International och Zonta International Foundations styrelser och kommittéer  Distrikt 21  Zonta och Du

11 Zontas mission  Zonta International är en global organisation av yrkesverksamma och professionellt arbetande kvinnor som tillsammans verkar för kvinnors status i världen genom hjälpprojekt och opinionsbildning.

12 Zontas vision Zonta International ser en värld där kvinnors rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter och varje kvinna kan nå sin fulla potential. I en sådan värld är alla kvinnor läskunniga och har tillgång till utbildning, hälso/sjukvård samt samma rättsliga och ekonomiska resurser som männen har. I en sådan värld behöver ingen kvinna vara rädd för våld.

13 Zontas historik  Grundades i Buffalo, New York, USA – 1919  Convention nr 1 hölls i Syracuse, NY – 1921  Zonta Confederation blev Zonta International 1930 genom den första europeiska klubben i Wien  Nationellt huvudkontor öppnas i Chicago – 1928  Konsultativ status i FN – 1946  Första sydamerikanska klubben – 1948 (Chile)  Första asiatiska klubben – 1952 (Philippinerna)  Nya Zeeland – 1965; Australien: 1966  Första afrikanska klubben – 1970 (Ghana)

14 Zontas medlemskap globalt  Mer än klubbar  67 länder & områden  medlemmar  Europa & Afrika: 45%  Amerika: 32%  Asien: 13%  Australien & Nya Zeeland: 10%

15 International Foundation (ZI-board) International Committees District Committees Club Committees Headquarters Staff Club Members Areas Area Director Clubs Club Board International Board 32 Districts OPERATIONS Communication – from Club to International Board through Area, District and International Board Liaison SERVICE Communications – from Club Committee Chairman to International Board through District and International Committee Chairman via International Board Liaison and back International Convention Vår organisation

16 Internationella styrelsen Beryl StenPresident Växjö, Sweden Dianne K. CurtisPresident-Elect Santa Clarita Valley, CA, USA Lynn J. McKenzie Vice President Wellington, New Zealand Gloria Stootman Wristen Treasurer/Secretary Auburn, NY, USA Dilruba AhmedDirector( ) Chittagong, Bangladesh Kerry Dixon-FoxDirector ( ) Mankato Area, MN, USA Ragna KarlsdóttirDirector ( ) Embla, Iceland Ingeborg GeyerDirector ( ) Vienna, Austria Lynn R. GoodhueDirector ( ) Northampton Area, MA, USA Heddy Tangen SteffensenDirector( ) Stavanger, Norway Maria Victoria P. Vergel de DiosDirector ( ) Mandaluyong-San Juan, Philippines

17 Internationella styrelsen

18 Internationella styrelsen Beryl Sten PresidentVäxjö, Sweden Dianne K. Curtis President-ElectSanta Clarita Valley, CA, USA Lynn J. McKenzie Vice PresidentWellington, New Zealand Gloria Stootman Wristen Treasurer/SecretaryAuburn, NY, USA Ingeborg Geyer Director Vienna, Austria Lynn R. Goodhue Director Northampton Area, MA, USA Heddy Tangen Steffensen Director Stavanger, Norway Maria Victoria P. Vergel de Dios Director Mandaluyong-San Juan, Philippines Sonja Hönig Schough Director( Kungsbacka, Sweden Beryl McMillan Director Melbourne CBD Inc, Victoria, Australia Kirsi Nickels Director Hyvinkää Area, Finland

19 Zonta International Committees  Bylaws & Resolutions  Convention  Finance  Nominating  Organization, Membership and Classification  Leadership Development  Public Relations and Communications  Status of Women Service  Subcommittees: Amelia Earhart Fellowships; Jane M. Klausman Women in Business Scholarships; Young Women in Public Affairs Awards; ZISVAW; Local Service; Z & Golden Z Clubs;  Legislative Awareness and Advocacy  United Nations

20 Zonta Internationals mål  Hjälpprojekt  Opinionsbildning  Trovärdighet, identitet och synlighet  Medlemsskap  Ekonomi  Ledning Läs mer >> Member Resources

21 Zonta International Foundation Mål för  Total (excluding the Endowment Fund*) USD 4,020,000  International Service Fund USD 1,600,000  ZISVAW Fund USD 600,000  Rose Fund USD 800,000  Amelia Earhart Fellowship Fund USD 650,000  Jane M. Klausman Women In Business Scholarship Fund USD 150,000  Young Women In Public Affairs Fund USD 190,000  WHPPI Fund USD 30,000

22 Internationella Serviceprogram  UNICEF: 600,000 USD för att förhindra överföring av HIV från mor till barn I Rwanda  UNIFEM: 600,000 USD för att öka säkerhet I städer för kvinnor I Guatemala och San Salvador  UNFPA: 450,000 USD för att minska följderna av förlossningsfistlar I Liberia

23 Internationella Serviceprogram ZISVAW PROGRAM  300,000 USD: stoppa våldet mot kvinnor i Kambodja  200,000 USD: motarbeta fysiskt våld mot kvinnor samt stöd till instiftandet av lagar mot diskriminering I Egypten  100,000 USD: skapa center för säkert boende och rehabilitering för våldutsatta kvinnor I Syrien

24 Zonta International Advocacy Zonta International Position Papers  Människohandel, speciellt avseende kvinnor och flickor  Möjlighet för flickor att att få matematisk och vetenskaplig utbildning Zonta International Resolutions  Öka kunskapen om botemedel och behandling av HIV/AIDS  Kvinnlig könsstympning  Våld mot kvinnor  Anti-Trafficking  CEDAW protokollet  Stamcellsforskning

25 Distrikt 21 Information  D21 – vad är det?  Styrelse, kommittéer  Mål för bienniet  Den egna klubben (allmän info, projekt, fundraising, advocacy)  Areamöten  Distriktsmöte  Convention  IT-PR- Hemsidor

26 District 21 Sverige & Lettland  6 areor  70 klubbar  medlemmar 

27 Styrelsen D  Guvernör Ausma Pavulans, Vänersborg  Vice Guvernör Anna Hedin, Helsingborg  Kassör Åse Hogsved, Kungälv  Sekreterare Ingegerd Wennerbeck, Lund  Sex Area Directors  Ing-Britt Pousette AD 01  Susanne Belfrage AD 02  Anne-Len Kriewitz AD 03  Ruth Brunner AD 04  Liisa Sulin Elmqvist AD 05  Baiba Rivza AD 06

28 Kommittéer  OrganizationMembershipChairman (OMC) Anna Hedin  Bylaws and Resolution Chairman Louise Widén  Stipendiesamordnare Suzanne de Laval  Z och Golden Z samordnare Ing-Britt Pousette  LAA samordnare Susanne Malmström  FN-samordnare MaryLou Espiritu-Olsson  Foundation Ambassador Viveka Anderberg-Åkerhielm  Valberedning sammankallande Viveka Anderberg-Åkerhielm  Finanskommitté sammankallande Åse Hogsved  PR-ansvarig KikiAnn Mauritzson  Distriktsinfomaster Marianne v Hartmansdorff  Arkivarie Bodil Ulate Segura

29 Mål för D 21 av Zonta International ZI övergripande mål är att stärka kvinnans ställning över hela världen genom serviceprojekt och opinionsbildning. Inom D 21 ska vi det kommande bienniet fortsätta arbeta med att uppfylla de internationella målen genom att Vilja, Våga, Verka på alla nivåer. Detta är också temat för Distriktsmötet 2009 i Hässleholm  Vi vill ge av oss själva och vår kompetens och verka för att detta görs på så sätt att Zontas syften uppfylls  Vi vill öka intresset för våra stipendier och verka för att antalet ansökningar ökar  Vi vill förbättra kvinnors rätt till god hälsa och juridiska ställning genom att informera om lagförändringar och vad de innebär och verka för att informationen sprids och efterfråga hur lagstiftningen efterföljs  Vi vill fokusera och synliggöra serviceprojekten och Zontas samverkan med FN samt våga vara Zontor Zom Zamlar Zlantar och verka för att öka bidrag till projekten med SEK från FN-dagen 24 oktober 2008 – 24 oktober 2009  Vi vill verka för att Zonta som organisation växer genom att värva fler medlemmar

30 …namn……. Zonta klubb  Kort information om charter  Styrelse  Kommitteer  Mötesdagar  Vilken area  Annat?

31 Klubbens lokala projekt  Vad ?

32 Fundraising Klubbens fundraising mål, strategier och resultat Zontor Zom Zamlar Zlantar - 1 kr om dagen

33 Klubbens advocacy-opininonsbildning  Vilka mål, vad man uppnått, vad man arbetar med t ex.

34 Areamöten  Alla areor har två möten per år utom area 01 som endast har på våren  Respektive AD (Area Director) ansvarar tillsammans med värdklubben för mötet som alltid besöks av antingen guvernören eller vice guvernören

35 Distriktsmöte: maj 2009 åkte vi till Europas mitt – Hässleholm ”Ja, ta en passare så får ni se …”

36 Distriktsmöte 2009 Hässleholms kulturhus mitt emot stationen

37 … i San Antonio, 2010 Öppningsceremonin på Convention 2008 i Rotterdam, Nederländerna Nästa Zonta International Convention …

38 Zonta och Du

39 Zonta och dess fördelar  Möjligheter att förbättra livsvillkor för kvinnor och flickor  Möjligheter att delta i och stödja kvinnor genom service, advocacy och stipendier  Möjligheter att möta olika yrkesverksamma kvinnor och nätverka  Möjligheter att utveckla ledar- och mentorskap  Möjligheter till vänskap och glädje genom internationell förståelse

40 IT-PR- hemsidor  ZI-hemsida  D21-hemsida  Övriga medlemsresurser

41 IT/PR-organisation  Klubbansvarig  Areaansvarig  Distriktsansvarig  Extern Konsult

42 IT/PR-ansvariga  D21 Infomaster Marianne von Hartmansdorff Area-infomasters  Area 01 Marie Gabrielsson  Area 02 Ljufa Elfwing  Area 03 Ingrid Rylander  Area 04 Eva-Lena Rumpf  Area 05 Susanne Skoog  Area 06 Iveta Ribena

43  Hitta andra zontaklubbar  Olika register som underlättar nätverkande  Verktyg för klubbadministration  Information om Zontaprogram  Zonta Action – lyckade klubbexempel från hela världen

44 Övriga medlemsresurser  The Zontian  Zonta ledare (Guvernör, Vice Guvernör, Area Director, Klubbpresident)  Foundation Ambassador

45 Tack för att Du vill vara med i vårt nätverk


Ladda ner ppt "Www.zonta21.org Välkommen till Zonta. www.zonta21.org Att bli medlem i Zonta International.. “Du har blivit del av en stark och aktiv gemenskap som arbetar."

Liknande presentationer


Google-annonser