Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Zonta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Zonta."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Zonta

2 Att bli medlem i Zonta International..
“Du har blivit del av en stark och aktiv gemenskap som arbetar för att stärka kvinnors status i världen. Vi är engagerade,vi är beslutsamma och vi gör skillnad för kvinnor. Tillsammans vill vi fortsätta att göra världen till en bättre plats för kvinnor. Tack för att Du engagerar Dig för att hjälpa kvinnor och välkommen till Zonta International.” Beryl Sten, President

3 Vad betyder Zonta? Ordet kommer från Siouxindianernas språk och betyder: Trovärdig och Pålitlig Zontas emblem är sammansatt av symboler från indianernas kultur

4 Utstråla, sprida ljus

5 Sammanhållning

6 Bära bördor

7 Gemenskap, skydd

8 Kvadraten = Stabilitet

9 Symbolen; Zontas emblem

10 Översikt Mission, vision, historik, medlemsskap organisation
Bienniets mål och service projekt Zonta International och Zonta International Foundations styrelser och kommittéer Distrikt 21 Zonta och Du

11 Zontas mission Zonta International är en global organisation av yrkesverksamma och professionellt arbetande kvinnor som tillsammans verkar för kvinnors status i världen genom hjälpprojekt och opinionsbildning.

12 Zontas vision Zonta International ser en värld där kvinnors rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter och varje kvinna kan nå sin fulla potential. I en sådan värld är alla kvinnor läskunniga och har tillgång till utbildning, hälso/sjukvård samt samma rättsliga och ekonomiska resurser som männen har. I en sådan värld behöver ingen kvinna vara rädd för våld.

13 Zontas historik Grundades i Buffalo, New York, USA – 1919
Convention nr 1 hölls i Syracuse, NY – 1921 Zonta Confederation blev Zonta International 1930 genom den första europeiska klubben i Wien Nationellt huvudkontor öppnas i Chicago – 1928 Konsultativ status i FN – 1946 Första sydamerikanska klubben – 1948 (Chile) Första asiatiska klubben – 1952 (Philippinerna) Nya Zeeland – 1965; Australien: 1966 Första afrikanska klubben – 1970 (Ghana)

14 Zontas medlemskap globalt
Mer än klubbar 67 länder & områden medlemmar Europa & Afrika: 45% Amerika: 32% Asien: 13% Australien & Nya Zeeland: 10%

15 Vår organisation (ZI-board) International Convention
International Foundation (ZI-board) International Committees District Committees Club Committees Headquarters Staff Club Members Areas Area Director Clubs Club Board International Board 32 Districts OPERATIONS Communication – from Club to International Board through Area, District and International Board Liaison SERVICE Communications – from Club Committee Chairman to International Board through District and International Committee Chairman via International Board Liaison and back International Convention Vår organisation

16 Internationella styrelsen 2008-2009
Beryl Sten President Växjö, Sweden Dianne K. Curtis President-Elect Santa Clarita Valley, CA, USA Lynn J. McKenzie  Vice President Wellington, New Zealand Gloria Stootman Wristen         Treasurer/Secretary Auburn, NY, USA Dilruba Ahmed Director( )  Chittagong, Bangladesh Kerry Dixon-Fox Director ( ) Mankato Area, MN, USA Ragna Karlsdóttir Embla, Iceland Ingeborg Geyer Director ( ) Vienna, Austria Lynn R. Goodhue Northampton Area, MA, USA  Heddy Tangen Steffensen Director( ) Stavanger, Norway Maria Victoria P. Vergel de Dios Mandaluyong-San Juan, Philippines 16

17 Internationella styrelsen

18 Internationella styrelsen 2009-2012
Beryl Sten President Växjö, Sweden Dianne K. Curtis President-Elect Santa Clarita Valley, CA, USA Lynn J. McKenzie  Vice President Wellington, New Zealand Gloria Stootman Wristen         Treasurer/Secretary Auburn, NY, USA Ingeborg Geyer Director Vienna, Austria Lynn R. Goodhue Northampton Area, MA, USA  Heddy Tangen Steffensen Director    Stavanger, Norway Maria Victoria P. Vergel de Dios Mandaluyong-San Juan, Philippines Sonja Hönig Schough Director( Kungsbacka, Sweden Beryl McMillan Director Melbourne CBD Inc, Victoria, Australia Kirsi Nickels Hyvinkää Area, Finland

19 Zonta International Committees
Bylaws & Resolutions Convention Finance Nominating Organization, Membership and Classification Leadership Development Public Relations and Communications Status of Women Service Subcommittees: Amelia Earhart Fellowships; Jane M. Klausman Women in Business Scholarships; Young Women in Public Affairs Awards; ZISVAW; Local Service; Z & Golden Z Clubs; Legislative Awareness and Advocacy United Nations 19

20 Zonta Internationals mål 2008-2010
Hjälpprojekt Opinionsbildning Trovärdighet, identitet och synlighet Medlemsskap Ekonomi Ledning Läs mer >> Member Resources

21 Zonta International Foundation Mål för 2008-2010
Total (excluding the Endowment Fund*) USD 4,020,000 International Service Fund USD 1,600,000 ZISVAW Fund USD ,000 Rose Fund USD ,000 Amelia Earhart Fellowship Fund USD ,000 Jane M. Klausman Women In Business Scholarship Fund USD ,000 Young Women In Public Affairs Fund USD ,000 WHPPI Fund USD ,000

22 Internationella Serviceprogram 2008-2010
UNICEF: 600,000 USD för att förhindra överföring av HIV från mor till barn I Rwanda UNIFEM: 600,000 USD för att öka säkerhet I städer för kvinnor I Guatemala och San Salvador UNFPA: 450,000 USD för att minska följderna av förlossningsfistlar I Liberia

23 Internationella Serviceprogram 2008-2010 ZISVAW PROGRAM
300,000 USD: stoppa våldet mot kvinnor i Kambodja 200,000 USD: motarbeta fysiskt våld mot kvinnor samt stöd till instiftandet av lagar mot diskriminering I Egypten 100,000 USD: skapa center för säkert boende och rehabilitering för våldutsatta kvinnor I Syrien

24 Zonta International Advocacy
Zonta International Position Papers Människohandel, speciellt avseende kvinnor och flickor Möjlighet för flickor att att få matematisk och vetenskaplig utbildning Zonta International Resolutions Öka kunskapen om botemedel och behandling av HIV/AIDS Kvinnlig könsstympning Våld mot kvinnor Anti-Trafficking CEDAW protokollet Stamcellsforskning

25 Distrikt 21 Information D21 – vad är det? Styrelse, kommittéer
Mål för bienniet Den egna klubben (allmän info, projekt, fundraising, advocacy) Areamöten Distriktsmöte Convention IT-PR- Hemsidor 25

26 District 21 Sverige & Lettland
6 areor 70 klubbar 2 500 medlemmar

27 Styrelsen D 21 2008 - 2010 Guvernör Ausma Pavulans, Vänersborg
Vice Guvernör Anna Hedin, Helsingborg Kassör Åse Hogsved, Kungälv Sekreterare Ingegerd Wennerbeck, Lund Sex Area Directors Ing-Britt Pousette AD 01 Susanne Belfrage AD 02 Anne-Len Kriewitz AD 03 Ruth Brunner AD 04 Liisa Sulin Elmqvist AD 05 Baiba Rivza AD 06

28 Kommittéer OrganizationMembershipChairman (OMC) Anna Hedin
Bylaws and Resolution Chairman Louise Widén Stipendiesamordnare Suzanne de Laval Z och Golden Z samordnare Ing-Britt Pousette LAA samordnare Susanne Malmström FN-samordnare MaryLou Espiritu-Olsson Foundation Ambassador Viveka Anderberg-Åkerhielm Valberedning sammankallande Viveka Anderberg-Åkerhielm Finanskommitté sammankallande Åse Hogsved PR-ansvarig KikiAnn Mauritzson Distriktsinfomaster Marianne v Hartmansdorff Arkivarie Bodil Ulate Segura

29 Mål för D 21 av Zonta International 2008-2010
ZI övergripande mål är att stärka kvinnans ställning över hela världen genom serviceprojekt och opinionsbildning. Inom D 21 ska vi det kommande bienniet fortsätta arbeta med att uppfylla de internationella målen genom att Vilja, Våga, Verka på alla nivåer. Detta är också temat för Distriktsmötet 2009 i Hässleholm Vi vill ge av oss själva och vår kompetens och verka för att detta görs på så sätt att Zontas syften uppfylls Vi vill öka intresset för våra stipendier och verka för att antalet ansökningar ökar Vi vill förbättra kvinnors rätt till god hälsa och juridiska ställning genom att informera om lagförändringar och vad de innebär och verka för att informationen sprids och efterfråga hur lagstiftningen efterföljs Vi vill fokusera och synliggöra serviceprojekten och Zontas samverkan med FN samt våga vara Zontor Zom Zamlar Zlantar och verka för att öka bidrag till projekten med 1 000 000 SEK från FN-dagen 24 oktober – 24 oktober 2009 Vi vill verka för att Zonta som organisation växer genom att värva fler medlemmar

30 …namn……. Zonta klubb Kort information om charter Styrelse Kommitteer
Mötesdagar Vilken area Annat?

31 Klubbens lokala projekt
Vad ?

32 Fundraising Klubbens fundraising mål, strategier och resultat Zontor Zom Zamlar Zlantar - 1 kr om dagen

33 Klubbens advocacy-opininonsbildning
Vilka mål, vad man uppnått, vad man arbetar med t ex.

34 Areamöten Alla areor har två möten per år utom area 01 som endast har på våren Respektive AD (Area Director) ansvarar tillsammans med värdklubben för mötet som alltid besöks av antingen guvernören eller vice guvernören

35 Distriktsmöte: 15-17 maj 2009 åkte vi till Europas mitt – Hässleholm
”Ja, ta en passare så får ni se …” 35

36 Distriktsmöte 2009 Hässleholms kulturhus mitt emot stationen

37 Nästa Zonta International Convention …
… i San Antonio, 2010 Öppningsceremonin på Convention i Rotterdam, Nederländerna

38 Zonta och Du

39 Zonta och dess fördelar
Möjligheter att förbättra livsvillkor för kvinnor och flickor Möjligheter att delta i och stödja kvinnor genom service, advocacy och stipendier Möjligheter att möta olika yrkesverksamma kvinnor och nätverka Möjligheter att utveckla ledar- och mentorskap Möjligheter till vänskap och glädje genom internationell förståelse

40 IT-PR- hemsidor ZI-hemsida www.zonta.org D21-hemsida www.zonta21.org
Övriga medlemsresurser

41 IT/PR-organisation Klubbansvarig Areaansvarig Distriktsansvarig
Extern Konsult

42 IT/PR-ansvariga D21 Infomaster Marianne von Hartmansdorff
Area-infomasters Area 01 Marie Gabrielsson Area 02 Ljufa Elfwing Area 03 Ingrid Rylander Area 04 Eva-Lena Rumpf Area 05 Susanne Skoog Area 06 Iveta Ribena

43 www.zonta.org Hitta andra zontaklubbar
Olika register som underlättar nätverkande Verktyg för klubbadministration Information om Zontaprogram Zonta Action – lyckade klubbexempel från hela världen

44 Övriga medlemsresurser
The Zontian Zonta ledare (Guvernör, Vice Guvernör, Area Director, Klubbpresident) Foundation Ambassador

45 Tack för att Du vill vara med i vårt nätverk


Ladda ner ppt "Välkommen till Zonta."

Liknande presentationer


Google-annonser