Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Zonta och FN Version 1.1 2012-04-21 MaryLou Espiritu Olsson D21 UN Committee Chair.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Zonta och FN Version 1.1 2012-04-21 MaryLou Espiritu Olsson D21 UN Committee Chair."— Presentationens avskrift:

1 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Zonta och FN Version 1.1 2012-04-21 MaryLou Espiritu Olsson D21 UN Committee Chair

2 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Zonta och FN Historik ZI FN-kommittén FN:s struktur

3 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Hälsning daterat 2012-04-11 ”Please extend my best wishes to those who attend the Area 5 meeting.” Mary Ann Tarantula, ZI UN Committee Chair

4 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Zonta och FN – historik 1/2  1919 – League of Nations Föregångaren till FN var Nationernas Förbund, en organisation som formades under Första Världskriget och grundades 1919 genom fördraget i Versailles för att främja internationellt samarbete och för att uppnå fred och säkerhet.  1919 – Zonta International Dramatikern och journalisten Marian de Forest kom på idén om en organisation som för samman kvinnor i ledande positioner. Hon föreställde sig ett starkt nätverk som skulle hjälpa kvinnor att nå sina rättmätiga platser i yrken. Zonta International grundades 1919.

5 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Zonta och FN – historik 2/2  1945 – Förenta Nationerna 24 Oktober 1945 ratifierades United Nations Charter  1946 – Zonta-FN Samarbete mellan Zonta och FN startades

6 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Zontas FN Kommitté 2010-2012  Uppdrag Att ta emot och sprida relevant information till den internationella styrelsen och medlemskap i stort Att främja relationerna mellan FN, dess organ och Zonta International  ZI UN Committee Chair MaryAnn Tarantula Zonta Club of Northern Valley i USA

7 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Zontas FN Kommitté 2010-2012 New YorkGeneveParisWien ZI UN CC MaryAnn Tarantula ZC Northern Valley USA Patricia Latona ZC Westchester, USA Susan Westerberg ZC Long Island, USA Dianne K. Curtis, ZIP ZC Santa Clarita Valley, USA Lynn McKenzie, ZIP.Elect ZC Wellington, New Zealand Simone Ovart-Bruno Vice-Chairman ZC Pinerolo Area, Italy Regula Dannecker ZC Bern Ursa, Switzerland Janine N’Diaye Vice-Chairman ZC Paris Port Royal-Concorde,, France Monique Vernet ZC Paris III, France Jacqueline Besnard ZC D'Orleans Et Region, France Ingeborg Geyer ZC Vienna, Austria Eveline Hejlek ZC Vienna City, Austria Monika Klenovec ZC Vienna, Austria Eva-Maria Kodek-Werba Vice-Chairman ZC Vienna City, Austria

8 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Zontas FN Kommitté – Mål 1/2  Aktivt främja och stödja FN:s inkl dess organs och Zonta Internationals program samt arbete för opinionsbildning för förbättring av kvinnors ställning i världen  Bidra till utvecklingen och genomförandet av FN:s kommitté arbete genom information från ZI FN- kommittéobservatörer i New York, Geneve, Paris och Wien

9 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Zontas FN Kommitté – Mål 2/2 Utnyttja genomgångar, möten och konferenser, för att engagera sig mer effektivt i globalt arbete för kvinnors rättigheter (t.ex. Kommissionen för Kvinnors Ställning (CSW)) Utveckla konkreta metoder så distrikt och klubbar kan stödja FN:s ansträngningar att främja kvinnors status, såsom FN:s Konvention om Avskaffande av All Slags Diskriminering av Kvinnor (CEDAW), Milleniumutvecklingsmål (MDG) och Pekings Handlingsplan (Beijing Platform for Action)

10 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN - Struktur Trusteeship Council International Court of Justice Secretariat Specialized Agencies General AssemblySecurity Council Economic and Social Council

11 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN - Struktur General Assembly Subsidiary Bodies Committees - Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) - Human Rights Committee Councils and Panels - Human Rights Council Programs and Funds Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) United Nations Children’s Fund (UNICEF) United Nations Population Fund (UNFPA) United Nations Office on Drugs and Crimes (UNDOC) Other UN Entities UN Women Sammanslagning av DAW, INSTRAW, OSAGI, UNIFEM

12 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN - Struktur Resolution 1325 Resolution 1820 Resolution 1888 Resolution 1960 Security Council

13 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN - Struktur Functional Commission Commission on the Status of Women (CSW) Other Related Bodies Programme Coordinating Board of the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) Economic and Social Council

14 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN - Struktur Department of Public Information Secretariat

15 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN - Struktur International Labour Organization (ILO) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Specialized Agencies

16 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN-relaterad  Conference on Non-Governmental Organization in Consultative Relationship with the United Nations (CoNGO)  Beijing Deklarationen från Fjärde Världskonferens om Kvinnor

17 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN-relaterad  Beijing Deklarationen från Fjärde Världskonferens om Kvinnor  12 kritiska områden o fattigdom o utbildning o hälsa o våld mot kvinnor o kvinnor och väpnade konflikter o ekonomi o kvinnor och makt o institutionella mekanismer för framsteg för kvinnor o mänskliga rättigheter o miljö o media o flickors situation

18 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN-relaterad  Conference on non-governmental Organization in Consultative Relationship with the United Nations (CoNGO)  Beijing Deklarationen från Fjärde Världskonferens om Kvinnor  Millenium Development Goals

19 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN-relaterad  Millenium Development Goals - mål: o Att extrem fattigdom och svält ska utrotas o Att alla barn ska gå i skolan o Att jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas o Att minska barndödlighet o Att uppnå en bättre mödravård och minskad mödradödlighet o Att stoppa spridningen av HIV/AIDs, malaria och andra sjukdomar o Att säkra en miljömässigt hållbar utveckling o Att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

20 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN-relaterad  Conference on non-governmental Organization in Consultative Relationship with the United Nations (CoNGO)  Beijing Deklarationen från Fjärde Världskonferens om Kvinnor  Millenium Development Goals  UNiTE to End Violence Against Women

21 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN-relaterad  UNiTE to End Violence Against Women – Mål: o Anta och genomföra nationella lagar som bemöter och straffar alla former av våld mot kvinnor och flickor o Anta och genomföra sektorsövergripande nationella handlingsplaner o Stärka insamling av uppgifter om förekomsten av våld mot kvinnor och flickor o Öka allmänhetens medvetenhet och social mobilisering o Adressera sexuellt våld i konflikter

22 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN-relaterad  Conference on non-governmental Organization in Consultative Relationship with the United Nations (CoNGO)  Beijing Deklarationen från Fjärde Världskonferens om Kvinnor  Millenium Development Goals  UNiTE to End Violence Against Women  Say NO – Unite to End Violence Against Women  United Nations Federal Credit Union (UNFCU)

23 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN och Zonta Trusteeship Council International Court of Justice Secretariat Specialized Agencies General AssemblySecurity Council Economic and Social Council

24 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 FN Opinionsbildningsdagar 8 Mars – International Women’s Day 8 September – International Literacy Day 21 September – International Day of Peace 15 Oktober – International Day of Rural Women 17 Oktober – International Day for Eradication of Poverty 24 Oktober – United Nations Day 25 November – 10 December 16 Days of Activism Against Violence Against Women 25 November – International Day for the Elimination of Violence Against Women 1 December – World Aids Day 2 December – International Day for the Abolition of Slavery/Suppression of the Traffic in Persons 10 December – International Human Rights Day

25 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 D21 UN Committee Chair  Länk mellan ZI UN Committee, D21 Distriktstyrelse, Klubbar och Medlemmar angående Zonta-FN- relaterade frågor och ärende  Vad är det som behövs?  Vad är det som fattas?  Vad är det som inte fungerar?  Hur förbättra?

26 MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 TACK! MaryLou Espiritu Olsson mleo@telia.com 070-3045670 019-264810


Ladda ner ppt "MaryLou Espiritu Olsson Version 1.1 D21 UN Committee Chair 2012-04-21 Zonta och FN Version 1.1 2012-04-21 MaryLou Espiritu Olsson D21 UN Committee Chair."

Liknande presentationer


Google-annonser