Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 European Works Councils Comités d’entreprise européens Best practice? God praxis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 European Works Councils Comités d’entreprise européens Best practice? God praxis."— Presentationens avskrift:

1 1 European Works Councils Comités d’entreprise européens Best practice? God praxis

2 2 Agreements - + Avtal Pratique Praxis + - Beiersdorf Air France Lufthansa One best model? Bästa modellen?

3 3 Good Practice - God praxis dependant on - beroende av EWC -CEE Strategy Stratégie

4 4 Elements of best practice Kriterier för god praxis Language Språk Training Utbildning Efficiency Effektivitet Interpretation Tolkning Democracy Demokrati 1

5 5 Select committee Comité restreint Core of the EWC Kärnan i EWC Redundant? Överflödig? 2 Select committee Comité restreint EWC -CEE Elements of best practice Kriterier för god praxis

6 6 Meetings Möten Ordinary Ordinnarie Extraordinary Extraordinarie 3 EWC -CEE Elements of best practice Kriterier för god praxis

7 7 4 Representativity  Transnationality Représentativité  Transnationalité Elements of best pratice Kriterier för god praxis

8 8  Information directly from group HQ  Early warning systems, upcoming restructuring  Use all information for national or local consultation or bargaining  Exchange opinions with central management  Address local problems with central management  Direkt information från FL  Tidiga varningssystem i omstruktureringsfall  Utnyttjande av all information i lokala eller nationella  Åsiktsutbyte med den centrala ledningen  Behandla lokala problem med den centrala ledningen Benefits of EWCs - Fördelar med EWC Compensating for the gaps in national representation structures Kompensera för brister i nationella representations- system

9 9  Improve international contacts  Exchange information  Exchange best practices  Spotting misinformation from management  Förbättra de internationella kontakterna  Utbyte av information  Utbyte av god praxis  Avslöja felaktig info från ledningen Benefits of EWCs - Fördelar med EWC Build international workers' representation Bygga en internationell arbetstagarrepresentation

10 10  Joint action  Coordination  Harmonisation  Prevent social dumping  Develop joint initiatives, e.g. proposals on vocational training  Develop joint alternatives to management decisions.  Gemensamma aktioner  Coordination  Harmonisering  Förebygga social dumping  Utveckla gemensamma initiativ, t.ex ang fortbildning  Utveckla alternativ till ledningens beslut Benefits of EWCs - Fördelar med EWC 3 Build international workers' representation Bygga en internationell arbetstagarrepresentation

11 11 ÊAcceptance of company policy, e.g. in the case of restructuring. ËCreation of a corporate culture especially in industrial relations /HRM. ÌControl over and management of internal relations within the group. u limited feedback from its subsidiaries  opportunity to get direct unfiltered feedback. ÊAccept av företagets policy t.ex. i fall av omstrukturering ËSkapande av en egen företagskultur, särskilt vad gäller relationer arbetstagare/arbetsgivare ¸Kontroll över och förvaltning av de interna relationerna u beränsad feeback från filialer u direkt och rak feedback The interest of management Ledningars intressen

12 12 n Size of the company. n International spread of the group. u active in many countries? u Europe is the main base for activities? u Dominance of home country within the group? n For worldwide companies u European level of management ? u international social policy at group or divisional or product group level? n Storleken n Internationell spridning u Aktivt i många länder? u Europa, huvudområde för verksamheten? u Starkt övertag för moderlandet i gruppen? n Världsföretag u Europeisk ledningsnivå? u Social policy på grupp-, affärsområde- eller produktnivå? Company structure and EWC Företagets struktur och EWC

13 13 International Differentiation: low, faible Integration: medium

14 14 Differentiation: high, forte Integration: low, faible Multinational

15 15 Differentiation: high, forte Integration: high, forte Transnational

16 16 EWC CEE - International •Dominant role of representatives from the centre •Where the EWC is an 'extended' national structure, it is vitally important for reps from subsidiaries to get information from the parent company.  Dominerande roll för rep. från moderbolaget  Där EWC är en förlängning av en nationell representation utör det en god möjlighet för rep från andra länder att få tillgång till info från centrala ledningen

17 17 EWC CEE Multinational n No danger of transfer of production. n The EWC = sum of its national delegations, who use the EWC to improve their position in local/national consultation or negotiation structures. n The company might proceed to a more international integration. The EWC can prepare itself for this. n Små risker för produktionsöverföring n EWC = summan av de nationella representationerna som utnyttjar det för att förbättra positionerna lokalt eller nationellt n Företaget kan sträva mot mer internationell integrering. EWC bör förbereda sig för det.

18 18 EWC CEE - Transnational n EWC becomes a necessity since national consultation rights are becoming less relevant n EWC develops dimension of its own. Some items may be coordinated or even regulated at European level. n For management the EWC can become a vehicle for checking if the international company strategy is being implemented at local level. n EWC blir en nödvändighet, nationella medbestämmanderättigheter blir mindre relevanta n EWC utvecklar en egen strategi. Vissa frågor måste samordnas och regleras på EES-nivå n För företagsledningen utgör EWC en möjlighet för att kolla om den gemensamma strategin verkligen omsätts lokalt


Ladda ner ppt "1 European Works Councils Comités d’entreprise européens Best practice? God praxis."

Liknande presentationer


Google-annonser