Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.zonta21.org 60 th Zonta International Convention San Antonio, Texas 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.zonta21.org 60 th Zonta International Convention San Antonio, Texas 2010."— Presentationens avskrift:

1 60 th Zonta International Convention San Antonio, Texas 2010

2 Förhandlingar…  Stadgeändringar och höjning av årsavgift  Serviceprojekt  Ny styrelse  Bienniets mål

3 … och mingel

4  deltagare  632 av totalt klubbar proxy  röster T v Dar Kurtz, Convention ordf

5 Några stadgeändringar & höjning av årsavgift  Språkliga omformuleringar  När klubb upplöses tillfaller dess tillgångar Zonta International  Internationell hedersmedlem måste ha internationell erfarenhet  Ingen straffavgift om klubb inte betalar in avgifter i tid  ZI och ZIF har samma styrelse  Styrelsen (på alla nivåer) kan besluta att frånta nomineringskommitté-ledamot sina befogenheter  Resolutioner antagna under Convention ska ha giltighet under kommande biennium  Resolutionen om dagavgift, dvs att det är möjligt att besöka Convention endast under en dag godtogs.  D21 – Guvernören ska utse en organisations och klassifikationskommitté, en servicekommitté och en LAA-kommitté samt de kommittéer och funktioner som i övrigt anses erforderliga  D21 – Vice guvernören ska … samt vara ordförande i organisations- och klassifikationskommittén  Resolution (D21) Code of Ethical Conduct baserad på FN-resolutionen 1325 godtogs  Resolution (D21) Tobacco Control godtogs ej  Internationella årsavgiften höjs från 65 till 80 USD 2011, då vi ej rekryterat fler medlemmar

6 International Service Program  United Nations Children's Fund (UNICEF): USD to Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV & Gender-Based Violence in Rwanda  United Nations Development Fund for Women (UNIFEM): USD to Safe Cities for Women Project in Guatemala City, Guatemala and San Salvador, El Salvador  United Nations Population Fund (UNFPA): USD to the Elimination of Obstetric Fistula and the Reduction of Maternal and Newborn Mortality and Morbidity in Liberia

7 ZISVAW (Zonta International Strategies to End Violence Against Women) USD towards a comprehensive strategy to end burns violence against women in Cambodia, Nepal and Uganda (UNIFEM) USD to Security and empowerment for women and their families: Ensuring a gender-responsive humanitarian and early recovery response in Haiti (UNIFEM)

8 ZI och ZIF styrelse Maria Jose Landeira Oestergaard vice president, Lynn Mc Kenzie president elect, Sonja Hönig Schough, Beryl Mc Millan, Kirsi Nickels, Dianne K. Curtis intl president Susanne von Bassewitz, Jacqueline Beaudry, Kathleen Douglass, Kikuko Hara

9 Kommittéordförande  Margit Webjörn, BYLAWS AND RESOLUTIONS COMMITTEE  Simone Ovart, CONVENTION COMMITTEE  Gloria Stootman Wristen, ZI FINANCE COMMITTEE en)  Elba Pereyra de Gomensoro, NOMINATING COMMITTEE (Beryl Sten)  Dr. Sharon Langenbeck, AMELIA EARHART FELLOWSHIP COMMITTEE  Karen Macier, JANE M KLAUSMAN WOMEN IN BUSINESS SCHOLARSHIP (Tora Wigstrand)  Jane Wilson O’Brien, YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS AWARD COMMITTEE  Maria Victoria P. Vergel de Dios, Z CLUBS AND GOLDEN Z CLUBS  Denise Conroy, LEGISLATIVE AWARENESS AND ADVOCACY (LAA) COMMITTEE  Ragna Karlsdóttir, ORGANIZATION MEMBERSHIP & CLASSIFICATION (OMC)  Judy Johnston, PUBLIC RELATIONS & COMMUNICATIONS (PR&C) COMMITTEE  Beryl Sten, SERVICE COMMITTEE  Mary Ann Tarantula, UNITED NATIONS (UN) COMMITTEE  Karin Nordmeyer, COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE  Pia Sjöstrand, ZIF FINANCE COMMITTEE

10 Bienniets mål  Governance; ansvar, gott ledarskap  Financial; hållbara resurser kräver ett ökat medlemsantal  Credibility and Visibility; utveckla kommunikation och marknadsföring  Membership; öka antalet medlemmar med intresse för internationellt arbete, öka representation av olika yrkesområden i klubbarna  United Nations; aktivt påverka och ge FN support mot diskriminering av kvinnor  Legislative Awareness and Advocacy; medvetandegöra laglig rättighet att påverka  Service; marknadsföra de internationella serviceprojekten  Amelia Earhart Fellowship; marknadsföra och sprida information om stipendiet  Jane M Klausman; marknadsföra och sprida information om stipendiet  Young Women in Public Affairs; marknadsföra och sprida information om stipendiet  Z and Golden Z Club; marknadsföra och sprida information om mentorskapet  Zonta International Foundation; uppmuntra donationer

11 Distrikt 21 - motto Synlighet, Saklighet, Support Guvernör Ruth Brunner, Hässleholm Zonta Club Styrelse fr vänster Kassör Sysse Hardenby, AD06 Velta Raudzepa, V guvernör Liisa Sulin Elmqvist, Guvernör Ruth Brunner, AD03 Ann Margreth Hellberg, AD01 Ann Rydén, AD04 Kristina Alexis, d-sekreterare Ingegerd Wennerbeck, AD02 Marianne von Hartmansdorff och AD05 Carolyn Belgrave Rappestad

12 Tack för uppmärksamheten! 2012 ses vi i ett prisvärt Turin, Italiens kultur-, historie-, choklad-, ost- och vincentrum, allt enligt ordf Simone Ovart Men … redan i maj 2011 är det distriktsmöte i Kungälv


Ladda ner ppt "Www.zonta21.org 60 th Zonta International Convention San Antonio, Texas 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser