Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun"— Presentationens avskrift:

1 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Kollektivtrafiklösningar för Arninge-Ullna, Täby kommun Spårbilar – ett komplement i kollektivtrafiken? Bild: Vectus Ltd. WSP Analys & Strategi Göran Tegnér och Thomas Höjemo

2 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Slutsatser (1/2) Spårtaxi i Arninge förkortar restiderna, minskar bilresandet och ökar kollektivtrafikresandet Spårtaxinätet är samhällsekonomiskt lönsamt Fler bostäder på kommunal mark eller samarbete med privata intressenter behövs om spårtaxinätet ska bli företagsekonomiskt lönsamt Fastighetsvärdesökningen är den viktigaste intäkten 2

3 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Slutsatser (2/2) Samplanering viktig mellan bebyggelse och trafik  spårtaxi behöver breda gator Spårtaxi minskar bilresandet enligt prognos  antalet parkeringar bör kunna minskas från 1,5 till 1,25 bilar / lägenheter Avtal mellan kommunen och SL krävs Ingen etablerad aktör finns för att sköta driften  mycket förberedelsearbete krävs från kommunens sida 3

4 Vad är problemet idag med kollektivtrafiken?
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Vad är problemet idag med kollektivtrafiken? Bilen idag självklart val Kollektivtrafikandelen stagnerar De flesta resor sker lokalt men kollektivtrafiken är koncentrerad mot innerstaden Matarbusstrafiken är dyr, långsam och oattraktiv Ett attraktivt komplement till spårtrafiken behövs ”Alla som kan använder bil” Antal SL-resor per invånare har inte ökat på trettio år Radiell spårtrafik till innerstaden är stommen i SL-trafiken och dit är kollektivtrafikandelen hög redan idag. Men: resmönstret i Nordost domineras av lokalresor inom regionen – alla bor inte vid stationshuset Matarbusstrafiken är dyr, långsam och oattraktiv Ett komplement till spårtrafiken behövs för både lokala och regionala tvärresor 4

5 Vad är spårbilar? Direkt till målet utan byten Självvalt resesällskap
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Vad är spårbilar? Direkt till målet utan byten Självvalt resesällskap Sittplats åt alla Vagnen väntar på dig Kort gångavstånd till station Förarlösa och anropsstyrda fordon Upphöjd bana Stationer på sidospår 5

6 Vilka fördelar finns med spårbilar?
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Vilka fördelar finns med spårbilar? Halverad restid jämfört med buss Klimatsmart – låga koldioxidutsläpp Större kapacitet än spårväg Tyst (som en elbil) Enkelt för resenären Kundnytta: halverad restid jämfört m buss Kollektivresande: fördubblat jämfört med buss Kapacitet: större än spårväg; kan även matcha ankommande tågresenärer vid station Kostnad: Lägre investering än spårväg; lägre driftkostnad än buss; högre biljettintäkter genom fördubblat resande Koldioxid: eldrift; minskar bilresandet med 15 % - 20 % Bild: Karl-Johan Tomczak, WSP 6

7 Spårtaxi i bruk på Heathrow
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Spårtaxi i bruk på Heathrow Bilden visar spårtaxistationen på terminal 5 på flygplatsen Heathrow. Tre stationer, 21 vagnar, 3,8 km bana. Passagerarna sparar 10 minuter jämfört med buss. Väntetid 10 s. 85% har 0 s väntetid. 99,9% driftssäkerhet (okt 2011) passagerare per dag. Bild: Ats ltd. 7

8 Stationerna ligger på sidospår
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Stationerna ligger på sidospår Bilden visar en volymstudie från Umeå, stationernas volymer syns i vitt Spårbilar: stationer på sidospår: 1) man reser direkt till målet utan stopp 2) Färdhastigheten nära topphastigheten Bild: Thomas Höjemo, WSP 8

9 Smäckra banor för litet visuellt intrång
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Smäckra banor för litet visuellt intrång Rendering från ARUP som visar hur spårtaxi skulle kunna se ut i Bath Spårbilar: smäckra upphöjda banor för minsta möjliga visuellt intrång Bild: ARUP Ltd. 9

10 Uppdraget från Täby kommun (sammanfattat)
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Uppdraget från Täby kommun (sammanfattat) Kan spårtaxi vara ekonomiskt lönsamt i Arninge-Ullna? Kan spårtaxi få plats på gatorna på ett bra sätt? Är förutsättningarna annorlunda om Galoppfältet och Täby centrum också skulle få spårtaxi? 10

11 Kraftig utbyggnad planeras i Arninge-Ullna
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Kraftig utbyggnad planeras i Arninge-Ullna Utbyggnad till år 2020 3 100 nya bostäder kommer att byggas Över m2 ny lokalyta för verksamheter Bild: Täby kommun 11

12 Förslag till spårtaxinät i Arninge-Ullna
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Förslag till spårtaxinät i Arninge-Ullna 4 minuters gångavstånd till en spårtaxistation (200 m) Direkt koppling till Roslagsbanan och buss vid Arninge resecentrum Nätet täcker hela området 9 km banlängd 17 stationer Cirklarnas radier är 200 m (3-4 min gångavstånd) Väntetid: < 1 min Medelrestid: 2,5 min Bild: Thomas Höjemo, WSP 12

13 Spårtaxinätet i Arninge är samhällsekonomiskt lönsamt
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Samhällsekonomisk kalkyl för Arninge Spårtaxinätet i Arninge är samhällsekonomiskt lönsamt 13

14 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Företagsekonomisk kalkyl för kommunen + SL räknat på kommunal mark vid Handelskvarteren, Event Resort Ullna, nordvästra Arninge-Ullna och Hägerneholmskvarteren Företagsekonomisk vinst om mark behålls i kommunal ägo (2 800 bostäder) Gröna färger = kommunala intäkter Blå färger = SL:s intäkter 67 49 Totala utgifter per år: 49 Mkr Totala intäkter per år: 67 Mkr (SL sparar 14 Mkr och kommunen sparar / tjänar 52 Mkr) Total investering: 684 Mkr. Intäkter och kostnader är beräknade som en pott gemensam för kommunen och SL. De ökade bostadspriserna beror på att bostäder får högre marknadsvärde med bättre kommunikationer. Vi har omvandlat totalsumman till annuitet (årsvis intäkt). I kalkylen räknas endast med de nya bostäderna på kommunal mark i Arninge Event Resort samt Handelskvarteren – totalt nya bostäder. I det fall samarbete kan ske med privata aktörer (som även de får värdestegring på sina bostäder) blir intäkterna väsentligt högre. Färre parkeringsplatser – vi har beräknat att parkeringsnormen kan sänkas från 1,5 till 1,25 eftersom fler kommer att välja att resa kollektivt då spårtaxi erbjuder mer attraktiv kollektivtrafik. Biljettintäkterna härrör från biljettavgifter på spårtaxisystemet. Vi har beräknat utifrån samma pris som för dagens bussar. Besparingar i bussnätet härrör till att befintliga busslinjer ej behöver köra inom området och därför får kortare sträckning på grund av genare dragning. Dessutom har vi räknat med att man slipper bekosta en lokalbusslinje i området om spårtaxi införs. Kapitalkostnaderna är de kostnader kommunen har för att årsvis betala investeringen i spårtaxisystemet. Driftskostnaderna är vad det kostar att hålla igång spårtaxisystemet varje år. Den största osäkerheten i kalkylen är påverkan på bostadspriserna. Om Täby kommun väljer att gå vidare med att studera spårtaxi behövs en mer detaljerad studie för att säkerställa mer exakta fastighetsvärdesökningar. Dessutom behövs en känslighetsanalys för att studera effekter av exempelvis ändrade räntor. 14

15 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Företagsekonomisk kalkyl för kommunen + SL med fler bostäder: Företagsekonomisk vinst med minst bostäder på kommunal mark i Arninge Gröna färger = kommunala intäkter Blå färger = SL:s intäkter 50 49 1 800 bostäder på kommunal mark. Intäkter och kostnader är beräknade som en pott gemensam för kommunen och SL. 15

16 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Företagsekonomisk kalkyl för kommunen + SL räknat enbart på kommunal mark vid Handelskvarteren och Event Resort Ullna Företagsekonomisk förlust med bostäder på kommunal mark i Arninge Gröna färger = kommunala intäkter Blå färger = SL:s intäkter 41 49 1400 bostäder på kommunal mark. Intäkter och kostnader är beräknade som en pott gemensam för kommunen och SL. De ökade bostadspriserna beror på att bostäder får högre marknadsvärde med bättre kommunikationer. Vi har omvandlat totalsumman till annuitet (årsvis intäkt). I kalkylen räknas endast med de nya bostäderna på kommunal mark i Arninge Event Resort samt Handelskvarteren – totalt nya bostäder. I det fall samarbete kan ske med privata aktörer (som även de får värdestegring på sina bostäder) blir intäkterna väsentligt högre. Färre parkeringsplatser – vi har beräknat att parkeringsnormen kan sänkas från 1,5 till 1,25 eftersom fler kommer att välja att resa kollektivt då spårtaxi erbjuder mer attraktiv kollektivtrafik. Biljettintäkterna härrör från biljettavgifter på spårtaxisystemet. Vi har beräknat utifrån samma pris som för dagens bussar. Besparingar i bussnätet härrör till att befintliga busslinjer ej behöver köra inom området och därför får kortare sträckning på grund av genare dragning. Dessutom har vi räknat med att man slipper bekosta en lokalbusslinje i området om spårtaxi införs. Kapitalkostnaderna är de kostnader kommunen har för att årsvis betala investeringen i spårtaxisystemet. Driftskostnaderna är vad det kostar att hålla igång spårtaxisystemet varje år. Den största osäkerheten i kalkylen är påverkan på bostadspriserna. Om Täby kommun väljer att gå vidare med att studera spårtaxi behövs en mer detaljerad studie för att säkerställa mer exakta fastighetsvärdesökningar. Dessutom behövs en känslighetsanalys för att studera effekter av exempelvis ändrade räntor. I det fall mark säljs skulle privata exploatörer kunna tillgodogöra sig den företagsekonomiska vinsten (förutsatt att de bygger spårtaxinätet och att det är klart innan bostäderna säljs) 16

17 Spårtaxibanan kan placeras på ett bra sätt som en del av trädallén
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Spårtaxi ovanför gatan fungerar bra med 25 m mellan husen Spårtaxibanan kan placeras på ett bra sätt som en del av trädallén Sektion: Täby kommun 17

18 Mellanstort nät till Roslags-Näsby
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Kompletterande analys Mellanstort nät till Roslags-Näsby Koppling till båda grenarna av Roslagsbanan vid Roslags-Näsby, utan att gå vidare till (T) Mörby C 18

19 Det mellanstora spårtaxinätet är samhällsekonomiskt lönsamt
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Samhällsekonomisk bedömning för ett mellanstort spårtaxinät från Arninge via Galoppfältet, Täby centrum till Roslags-Näsby Det mellanstora spårtaxinätet är samhällsekonomiskt lönsamt 19

20 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Företagsekonomisk kalkyl för kommunen + SL räknat enbart på kommunal mark vid Handelskvarteren, Event Resort Ullna och Galoppfältet för mellanstort spårtaxinät till Roslags-Näsby Det mellanstora spårtaxinätet går med företagsekonomisk förlust för kommunen Gröna färger = kommunala intäkter Blå färger = SL:s intäkter 70 134 För biljettintäkterna och besparingar i bussnätet har en extrapolering gjorts utifrån nätstorleken för kalkylen för det mellanstora nätet. Detta innebär att dessa faktorer är mer osäkra för denna kalkyl jämfört med övriga kalkyler. Kapitalkostnaderna har kunnat beräknas med lika stor noggrannhet i denna kalkyl som för övriga, då exakt banlängd är känd. 20

21 Alla spårtaxinäten är samhällsekonomiskt lönsamma
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Samhällsekonomisk jämförelse Alla spårtaxinäten är samhällsekonomiskt lönsamma 21

22 Vilka utmaningar finns med spårbilar?
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Vilka utmaningar finns med spårbilar? Visuell påverkan på gaturummet Insynsproblematik Nytt system kräver nya tankesätt i planeringen Trygghetsfrågor viktiga att studera Fokus behövs på gestaltning och användarcentrerad design 22

23 Varför är spårtaxi så lite utbrett?
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Varför är spårtaxi så lite utbrett? I Sverige finns endast en testbana (i Uppsala) Internationellt rullar två system kommersiellt och två system är under byggnad Risk med att vara först Finansieringslösningar behöver utvecklas Innovationer i trafiksystem tar lång tid Kollektivtrafiken planeras i efterhand Risken med att vara först hanteras genom god planering och samarbete med andra kommuner som planerar spårtaxi, t.ex. Uppsala. Det är också värt att ta till vara på de erfarenheter BAA och Ultra Ltd. har från byggandet och driften av spårtaxisystemet på Heathrows flygplats i London. För drift rekommenderas en OPS-lösning liknande den för Arlandabanan där privata företag får bjuda på ett kontrakt för att vara ansvariga för både att bygga och driva nätet i ett visst antal år med detaljerad styrning av kontraktet av vilken kvalitet som ska erbjudas. Kontakter behöver tas med SL för att visa på hur effektivitetsvinster kan uppnås – där spårtaxi införs kan resenären erbjudas bättre service samtidigt som busslinjer kan rationaliseras bort. SL har under senare tid visat en större öppenhet för olika trafikeringslösningar, vilket borde vara ett lovande tecken för att få med SL. I Sverige finns spårtaxi för närvarande endast som en testbana i Uppsala, de projekt som gjorts hittills ligger utomlands. Det som ligger närmast är på Heathrow och är inte utfört i urban miljö. Därför finns inget självklart referensprojekt. ·         Det finns en risk med att vara först med tanke på att man då inte har någon annans misstag att lära sig av.   ·         Det finns en brist på samordning av kollektivtrafik och bebyggelseplanering. Ofta börjar man titta på spårtaxi först när områden redan är utbyggda. Då kan det vara svårt att passa in spårtaxi på ett bra sätt. ·         Samordning mellan flera privata aktörer och kommuner kan vara svårt att få till – detta behövs om inte all mark ägs av kommunen. ·         Kommunerna har väntat på statliga pengar för spårtaxi som frös inne och i stället gick till järnvägsupprustning. ·         Ett annat skäl är oklarheter om hur finansiering ska ske. En OPS-lösning är det troligaste upplägget för ett spårtaxinät, men i dagsläget finns ingen självklar privat aktör som kan erbjuda sig att driva spårtaxinätet. (Vi har dock uppdrag från ett privat företag som börjat räkna på spårtaxi i egen regi samt en kontakt som är intresserad av att sätta upp OPS-lösningar. Dock är detta tidigt i processen och inte klart.) ·         Det finns upparbetade rutiner och kompetens i planeringen för traditionell kollektivtrafik. Motsvarande rutiner och kompetens behöver byggas upp för spårtaxi, och det blir då betydligt mer arbetsamt att satsa på spårtaxi än på traditionell kollektivtrafik som buss. 23

24 Hur ställer sig SL till spårtaxi?
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Hur ställer sig SL till spårtaxi? För närvarande följer SL spårtaxiutvecklingen aktivt, men driver inget eget projekt just nu. SL har problem att finansiera stigande lönekostnader i personalintensiv verksamhet 24

25 Att studera vidare – utredningsbehov
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Att studera vidare – utredningsbehov Ökningen av fastighetsvärdet kräver detaljerad studie Finansieringsformer och driftslösning behöver studeras – OPS (Offentlig Privat Samverkan) föreslås som finansieringsmetod Kan man få statligt stöd med 50% av investeringen? Finns det privata byggbolag som kan tänka sig att medfinansiera? En detaljerad reseprognos behövs Optimal storlek på nätet behöver kartläggas En detaljerad reseprognos behövs för att: Finjustera den ekonomiska kalkylen Beräkna vagnbehov och stationsstorlekar mera detaljerat Se hur många parkeringsplatser och bussar som kan sparas in 25

26 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Slutsatser (1/2) Spårtaxi i Arninge förkortar restiderna, minskar bilresandet och ökar kollektivtrafikresandet Spårtaxinätet är samhällsekonomiskt lönsamt Fler bostäder på kommunal mark eller samarbete med privata intressenter behövs om spårtaxinätet ska bli företagsekonomiskt lönsamt Fastighetsvärdesökningen är den viktigaste intäkten 26

27 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Slutsatser (2/2) Samplanering viktig mellan bebyggelse och trafik  spårtaxi behöver breda gator Spårtaxi minskar bilresandet enligt prognos  antalet parkeringar bör kunna minskas från 1,5 till 1,25 bilar / lägenheter Avtal mellan kommunen och SL krävs Ingen etablerad aktör finns för att sköta driften  mycket förberedelsearbete krävs från kommunens sida 27

28 Tack för er uppmärksamhet!
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Tack för er uppmärksamhet! Bilden visar en vision av den framtida staden. Bild: Skanska 28

29 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Bakgrundsbilder 29

30 Varför behövs samplanering av kollektivtrafik och bebyggelse?
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Varför behövs samplanering av kollektivtrafik och bebyggelse? Gatubredder kan anpassas till stråk för kollektivtrafiken Markutnyttjande för bilparkering kan reduceras Exploateringsekonomin kan förbättras Samplaneringen är nyckeln till goda lösningar! 30

31 Hur många passagerare kan åka per timme? Sittplatskapacitet per timme
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Hur många passagerare kan åka per timme? Sittplatskapacitet per timme 31

32 Vad kostar det att bygga? Total investeringskostnad per bankilometer
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Vad kostar det att bygga? Total investeringskostnad per bankilometer (inklusive: spår, stationer, fordon, etc) Uppgiften för spårbil avser dubbelspårsbana. 32

33 Masdar city har det första spårbilssystemet
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Masdar city har det första spårbilssystemet Tre olika vagntyper För godstransport För normal persontrafik En lyxigare variant för prinsar och prinsessor Världens första spårbilssystem rullar i Masdar City i Förenade Arabemiraten 33

34 Spårbilar på Heathrow flygplats sedan 2010
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Spårbilar på Heathrow flygplats sedan 2010 Spårbilar rullar sedan oktober 2010 på London-Heathrow flygplats 34 34

35 Ett tredje system byggs nu i Sydkorea
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Ett tredje system byggs nu i Sydkorea Öppnar 2013 i Suncheon Coastal Wetlands Park Banlängd: 5,3 km 2,8 miljoner besökare per år 5,3 km bana; 40 fordon; 2,8 milj besökare /år 35

36 Varför är spårbilar intressant ekonomiskt sett?
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Varför är spårbilar intressant ekonomiskt sett? Markvärdet höjs: ökade intäkter för kommunen Lägre driftskostnader än för buss: ger besparingar Färre bilparkeringar: ger lägre exploateringskostnad 36

37 Varför är planering för kollektivtrafik viktig?
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Varför är planering för kollektivtrafik viktig? Reducera miljöpåverkan Utnyttja marken effektivare Minska trafikens samhällskostnader Reducera bullret Åstadkomma goda resmöjligheter för alla 37

38 Större spårtaxinät via Galoppfältet till (T) Mörby centrum
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Nära till spårtaxi- stationerna vid Galoppfältet Koppling till båda grenarna av Roslagsbanan vid Roslags-Näsby Nätet täcker Täby centrum, Galoppfältet och Arninge och kopplar även till (T) Mörby C. 27 km banlängd 38 stationer, 365 vagnar Bild: Thomas Höjemo, WSP Karta: Täby kommun Koppling till (T) Mörby C för att ge snabbare restid och färre byten till Stockholm 38

39 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Företagsekonomisk kalkyl för kommunen + SL räknat enbart på kommunal mark vid Handelskvarteren, Event Resort Ullna och Galoppfältet för större spårtaxinät via Galoppfältet Det större spårtaxinätet går med företags- ekonomisk förlust för kommunen Gröna färger = kommunala intäkter Blå färger = SL:s intäkter 88 163 Viktigaste förutsättningarna: 1 400 nya bostäder på kommunal mark i Arninge 720 nya bostäder på kommunal mark i Galoppfältet Koppling till tunnelbana i Mörby centrum Färre parkeringsplatser – vi har uppskattat att parkeringsnormen kan sänkas från 1,5 till 1,25 vid Arninge, och från 1,0 till 0,95 vid Galoppfältet. Mer detaljerade studier med prognos på efterfrågan på resor behövs för att kunna fastställa mer exakt hur många färre parkeringsplatser som behövs. Biljettintäkterna härrör från biljettavgifter på spårtaxisystemet. Vi har beräknat utifrån samma pris som för dagens bussar. Besparingar i bussnätet härrör till att befintliga busslinjer ej behöver köra inom Arninge och därför får kortare sträckning på grund av genare dragning. Dessutom har vi räknat med att man slipper bekosta en lokalbusslinje i Arninge-området om spårtaxi införs. Förutom detta kan även busslinje 612 och 617 tas bort. Busslinjerna 604H, 604V, 627 och 629 kan kortas av. 39

40 Det större spårtaxinätet är samhällsekonomiskt lönsamt
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Samhällsekonomisk kalkyl för det större spårtaxinätet från Arninge via Galoppfältet, Täby centrum till (T) Mörby centrum Det större spårtaxinätet är samhällsekonomiskt lönsamt 40

41 Slutsatser – större spårtaxinätet
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Slutsatser – större spårtaxinätet Det större spårtaxinätet är samhällsekonomiskt lönsamt Kommunen och SL kan inte själva räkna hem det större nätet (kommunen äger endast 18% av marken på Galoppfältet) Förhandlingar och samarbete med många aktörer krävs  stor komplexitet (SL, fyra privata markägare samt Danderyds kommun) Värdefullt med kortare restider Ju större nät desto mer attraktivt för resenären 41

42 Spårtaxibanan kan placeras på ett bra sätt i kanten av gatan
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Spårtaxi i gaturummet – 22,5 m gatubredd Spårtaxibanan kan placeras på ett bra sätt i kanten av gatan Sektion: Täby kommun 42

43 Spårtaxi rekommenderas ej på gatan – risk för insynsproblematik
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Spårtaxi i gaturummet – 16 m mellan husen Spårtaxi rekommenderas ej på gatan – risk för insynsproblematik Sektion: Täby kommun 43

44 Kanal- och skogskvarteren - orientering
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Kanal- och skogskvarteren - orientering Bild: Täby kommun 44

45 Spårtaxidragning: Kanal- och Skogskvarteren
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Spårtaxidragning: Kanal- och Skogskvarteren Fyra stationer täcker hela området, Max 200 m gångavstånd Breda gator  lätt att bygga spårtaxi Kommunen kan ej få intäkter från fastighetsvärdes- ökningar då området säljs 45

46 Hägerneholmskvarteren - orientering
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Hägerneholmskvarteren - orientering Bild: Täby kommun 46

47 Dragning av spårtaxi - Hägerneholmskvarteren
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Dragning av spårtaxi - Hägerneholmskvarteren Fördel att behålla området i kommunal ägo  intäkter från ökat markvärde Sektion bör studeras i detalj (ev. för smalt) Alternativ dragning 47

48 Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun
Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun. Thomas Höjemo och Göran Tegnér, WSP Analys & Strategi. Samhällsekonomisk jämförelse Alla näten är samhällsekonomiskt lönsamma – det lilla nätet har den högsta lönsamheten 48


Ladda ner ppt "Spårtaxistudie Arninge-Ullna, Täby kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser