Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Vattenfall AB Energieffektivisering, ett sätt att öka lönsamheten? Vattenfall AB Energieffektiviseringsprogrammet Thomas Kollfeldt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Vattenfall AB Energieffektivisering, ett sätt att öka lönsamheten? Vattenfall AB Energieffektiviseringsprogrammet Thomas Kollfeldt."— Presentationens avskrift:

1 © Vattenfall AB Energieffektivisering, ett sätt att öka lönsamheten? Vattenfall AB Energieffektiviseringsprogrammet Thomas Kollfeldt

2 © Vattenfall AB 2 EUs 20 mål driver på förändringen! 2020 ska EU nå en •20% reduktion av växthusgaser •20% ökning av förnyelsebar energi •20% minskning av total energianvändningen

3 © Vattenfall AB 3 Klimatförändringen – stort fokus på effektivare användning av energi

4 © Vattenfall AB 4 Effektivisering pågår i Sverige -40%

5 © Vattenfall AB 5 Transportsektorn i Sverige sämre än EU Bensin +15% Diesel +20%

6 © Vattenfall AB 6 40% lägre energianvändning i bebyggelse

7 © Vattenfall AB 7 33% lägre energianvändning inom industrin

8 © Vattenfall AB 8 Stor potential att ta tillvara? Potential -15% - 27% - 8% Total Energi Transport 87 TWh Bebyggelse 151 TWh Industri 155 TWh Acceptans - 6% - 4% -1%  Fokus på kärnverksamheten ger ingen tid att sätta sig in i energifrågorna  Samspelet i organisation mellan drift/ekonomipersonal  Ägarrelationer blockerar drivkrafter  Risk för produktionsbortfall  Tekniska begränsningar  Svårt att förstå användning och sambanden för energi, kWh, kW, fjärrvärme, el, kyla, värme ventilation, belysning, klimatskal, beteende

9 © Vattenfall AB 9 Så lyckas vi energieffektivisera! Källa: Regionkontor Sydost Intervjuer med företag som arbetar framgångsrikt med energieffektivisering (LKAB, Södra, SKF, Locum, SSAB) kompletterat med analyser Ledningens stöd Anställda medvetenhet o engagemang Mätning Kontinuitet Långsiktighet

10 © Vattenfall AB 10 För att lyckas hur startar jag? Erfarenheter från effektiviseringsprojekt inom industrin •Genomför en energianalys Det är en förutsättning för att kunna genomföra åtgärder. - Bör vara enkel med konkreta och kvantifierade åtgärder - Störst besparingspotential finns inom stödprocesserna •Presentera analysen Låt ledningen vara närvarande, för att kunna diskutera och förklara föreslagna åtgärder •Förankra i företagets ledning Utan ledningens stöd görs inga åtgärder. Ledningen måste fördela ansvar och befogenheter. •Upprätta mål/energiplan Finns uppsatta mål och en energiplan genomförs åtgärder i större omfattning eftersom det blir en fråga för ledningen 20% besparing utan större investeringar

11 © Vattenfall AB 11 Starta med att nattvandra med checklista! Checklista: Vid JA utred vidareJANEJ Står maskiner på tomgång, i viloläge eller i normalläge? Är hjälputrustningen, transportband, luftutsug, tryckluft o.s.v. i drift? Är ventilationen igång på normaldrift? Behöver det ventileras utanför produktionstid? Är uppvärmningssystemet igång (uppvärmning av lokaler & vätskor)? Är specialvärmesystemen påslagna( stuprör, mark-trapp värme etc) Är punktutsug i drift? Är pumpar eller motorer igång? Står fönster, dörrar och portar öppna? Är belysningen tänd i konferens och skrivarrum eller på toaletterna? Är punktbelysningen eller fasadbelysningen tänd? Är datorer, pc-laddare och skrivare påslagna på kontor och andra ställen? Är tryckluftsystemet trycksatt eller läcker systemet? Är kylsystemen i drift eller håller det inte rätt temperatur? Finns möjlighet att kyl och värmesystem kan motverka varandra? •Inventera •Ifrågasätt •Åtgärda •Följ upp

12 © Vattenfall AB 12 Starta med jämförelse nyckeltal! Elanvändning kWh/m 2 Belysning68 Ventilation, fläktdrift24 Kyla133 Pumpar2 Kontor/köksutrustning9 Utomhusel12 Övrigt8 Energianvändning Värme varmvatten187 Exempel livsmedelbutik

13 © Vattenfall AB 13 Fjärrvärme med möjligheter – kom ihåg tidsperspektivet

14 © Vattenfall AB 14 Cobra ett exempel på tillämpning av ny teknik Ljus •Vitt ljus från keramisk metallhalogen vald pga att mänskliga ögat uppfattar föremål och rörelser betydligt bättre i ”vitt ljus” jämfört med gult ljus från exempelvis högtrycksnatrium Teknik •Dammtätt optiksystem med reflektor och en härdad glaslins som består av av tusentals små linser Resultat •Ger minst halverad energiförbrukning, bättre ljusspridning och färre stolpar. Ex. 125W Hg till 35W halogen (-380kWh/år,armatur)

15 © Vattenfall AB 15 Sänk kostnaden för belysning JANEJMin anl. Är din anläggning äldre än 10år?20 Är din huvudsakliga belysning glödljus?30 Har armaturen fler än 3st ljuskällor?20 Har armaturerna reflektorer?02 Är lysrören smala (ca 16mm)?02 Släcks ljuset automatiskt när du lämnar rummet?01 Sjunker ljusnivån automatiskt när dagsljuset ökar?01 Har din anläggning fler armaturer än 1st per 10m 2 ?20 Min anläggning! 1-3p=? vid hög energikostnad >4p  kontakta bel.konsult 10% 20% 70% Investering Drift och underhåll Elkostnad 63% Föråldrad belysningFöråldrad belysningFöråldrad belysningFöråldrad belysning 82% Kontor Vårdlokaler

16 © Vattenfall AB 16 Goda exempel Lagerför och distribuerar material till byggvaruhandeln och tillverkningsindustrin. Då de inte har någon tillverkning var belysningen den största energislukaren, ca70 % av elbehovet. Ny styrning minskade elbehovet med 40%. Exempel: T-Emballage Källa: Regionkontor Sydost Åtgärder: • Vid nybyggnationer har man satsat successivt på energieffektiv belysning med T5-rör • Sektionerad belysning med rörelsevakter i lagergångar som gav energi- användning utan rörelsevakt: 25 000 kWh och med rörelsevakt: 15 000 kWh

17 © Vattenfall AB 17 Exempel: Ringhals Belysningsstrategin syftar till att hitta effektivaste armatur och styrningen för olika sorters utrymmen. Den framtagna strategin visar på ett besparingspotential på 70% eller 900MWh/år för de delar av verket som inventerats. Hösten 2009 såg man ett behov av upprustning av belysningsanläggningarna i de gemensamma byggnaderna Åtgärder: • Belysningsinventering • Åtgärdsplan med ny teknik

18 © Vattenfall AB 18 Exempel: Boxholm kommun Ny belysningsarmatur Cobra reducera varje belysningspunkt med 152kWh/år. Total besparingspotential ca 250 000kr Har sett över driftekonomi för sin vägbelysning 1600 Åtgärder: • Belysningsinventering • Ny teknik

19 © Vattenfall AB 19 Goda exempel Brf byggd 1910 Sju plan inklusive gatuplan samt källare 28 lgh 7 st butikslokaler och 1 st teaterlokal Byte av 25 år gammal undercentral energibesparing 48 kkr/år. Funktionsfel på stuprörselen energibesparing 30 kkr/år. Fönstertätning energibesparing 18 kkr/år. Exempel: Brf och energideklarationer Åtgärder: • Byte av undercentral • Intrimning av fukt och temperaturstyrningssystem på elvärme stuprör • Fönstertätning

20 © Vattenfall AB 20 Goda exempel Kommunalt bostadsföretag med 23 069 lägenheter, 39 697 hyresgäster, 1027 lokaler och 358 anställda Med ledningens stöd och tydligt mål så har många stora och små energibovar identifierats, exempel:  Lyktstolpar utomhus från 125 Watt till 70 Watt och 35 Watt med senaste teknik  Hissar, nya motorer, minskar elförbrukningen med 44%  Eluppvärmda trappor 2000 W per trappa 104 trappor  Uppvärmda garage installerad eleffekt 5000 Watt per garage  Mobilmast på tak drar 36 000 kWh/år. Mobilleverantör har hyrt inklusive el, ökat med uppgraderingar.  Ny trapphusbelysning, minskning 66%  Närvarostyrd belysning • LED-ljus i hiss 8W Exempel: Örebro bostäder AB Åtgärder: • Ledningens engagemang • Tydligt mål - 25% 2015 • Gräv där du står!

21 © Vattenfall AB 21 Goda exempel Ett verkstadsföretag som konstruerar, tillverkar och levererar komponenter i stål och aluminium Började med effektiviseringsarbete 2002 och hade fram till 2006 minskat energibehovet med 30 % samtidigt som omsättningen ökat med 80 % Exempel: Ekenäs mekaniska Källa: Regionkontor Sydost De 3 viktigaste åtgärderna! • Ledningen avsatte en halv tjänst för att bara arbeta med energieffektivisering • Upprättande av en energibalans samt följa statistik för att identifiera avvikelser men även se resultat av åtgärder • Börja med de största förbrukarna och gör åtgärder här. I detta fall var det elpanna, belysning och ventilation

22 © Vattenfall AB 22 Goda exempel Tillverkar sågade produkter och faner av ljusa nordiska trädslag Lönsamma åtgärder har sedan genomförts och minskat elbehovet med 50 % och värmebehovet med 40 % Exempel på åtgärder sedan 2001Besparing i MWh Effektivisering av belysning25 Konvertering av elvärme400 Stänga av en flistugg25 Byte av kompressor50 Exempel: Bohmans fanerfabrik Källa: Regionkontor Sydost Åtgärder: • Startskott för effektiviseringsarbete var genomförandet av en energianalys

23 © Vattenfall AB 23 Rådgivning på “Lev Energismart” Enkel navigering som tar dig till ditt område Räknesnurror, stöd för stort/smått Bloggar som fördjupar och aktualisera Web TV ger tips och råd Länkar för bra externa sidor Fördjupnings.mtrl. för den vetgirige Checklistor för att komma igång www.vattenfall.se

24 © Vattenfall AB Tack för mig! thomas.kollfeldt@vattenfall.com


Ladda ner ppt "© Vattenfall AB Energieffektivisering, ett sätt att öka lönsamheten? Vattenfall AB Energieffektiviseringsprogrammet Thomas Kollfeldt."

Liknande presentationer


Google-annonser