Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektivisering, ett sätt att öka lönsamheten?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektivisering, ett sätt att öka lönsamheten?"— Presentationens avskrift:

1 Energieffektivisering, ett sätt att öka lönsamheten?
Vattenfall AB Energieffektiviseringsprogrammet Thomas Kollfeldt "Hur ser vår energianvändning ut och vad ska jag fokusera på?", är vanliga frågor som vi möter i dialog med våra kunder. Jag kommer beröra möjligheter, fallgropar,trender samt goda exempel inom energieffektiviseringsområdet. Presentationen syftar till att inspirera och få in energianvändningen i företagens agendor samt plocka upp några frågeställningar även från konsumentsidan

2 EUs 20 mål driver på förändringen!
2020 ska EU nå en 20% reduktion av växthusgaser 20% ökning av förnyelsebar energi 20% minskning av total energianvändningen

3 Klimatförändringen – stort fokus på effektivare användning av energi

4 Effektivisering pågår i Sverige
-40%

5 Transportsektorn i Sverige sämre än EU
Bensin +15% Diesel +20%

6 40% lägre energianvändning i bebyggelse

7 33% lägre energianvändning inom industrin

8 Stor potential att ta tillvara?
Total Energi Potential Acceptans Transport 87 TWh Bebyggelse 151 TWh Industri 155 TWh -15% - 27% - 8% - 6% - 4% -1% Fokus på kärnverksamheten ger ingen tid att sätta sig in i energifrågorna Samspelet i organisation mellan drift/ekonomipersonal Ägarrelationer blockerar drivkrafter Risk för produktionsbortfall Tekniska begränsningar Svårt att förstå användning och sambanden för energi, kWh, kW, fjärrvärme, el, kyla, värme ventilation, belysning, klimatskal, beteende Teoretiskt potential Trolig acceptensnivå Transportsektor 15% – % genomförs –16 eneff Bebyggelse 27% % genomförs –20 Industri 8% % genomförs –16 eneff

9 Så lyckas vi energieffektivisera!
Långsiktighet Kontinuitet Mätning Anställda medvetenhet o engagemang Ledningens stöd Ledningens stöd – engagemang på ledningsnivå Anställda medvetenhet och engagemang– kunskap om varför EE är viktigt, synliggör det det ekonomiska resultatet av en åtgärd, börja att arbeta med eldsjälarna, inte med att övertyga skeptikerna sätt upp tydliga mål, Goda idéer – en källa till utveckling och erkännande Mätning – tillförlitliga mätmetoder för att följa upp ger trovärdighet Kontinuitet – gör det till en naturlig del av det dagliga arbetet Långsiktighet – inled arbetet småskaligt Källa: Regionkontor Sydost Intervjuer med företag som arbetar framgångsrikt med energieffektivisering (LKAB, Södra, SKF, Locum, SSAB) kompletterat med analyser

10 För att lyckas hur startar jag?
Erfarenheter från effektiviseringsprojekt inom industrin Genomför en energianalys Det är en förutsättning för att kunna genomföra åtgärder. - Bör vara enkel med konkreta och kvantifierade åtgärder - Störst besparingspotential finns inom stödprocesserna Presentera analysen Låt ledningen vara närvarande, för att kunna diskutera och förklara föreslagna åtgärder Förankra i företagets ledning Utan ledningens stöd görs inga åtgärder. Ledningen måste fördela ansvar och befogenheter. Upprätta mål/energiplan Finns uppsatta mål och en energiplan genomförs åtgärder i större omfattning eftersom det blir en fråga för ledningen 20% besparing utan större investeringar

11 Starta med att nattvandra med checklista!
Checklista: Vid JA utred vidare JA NEJ Står maskiner på tomgång, i viloläge eller i normalläge? Är hjälputrustningen, transportband, luftutsug, tryckluft o.s.v. i drift? Är ventilationen igång på normaldrift? Behöver det ventileras utanför produktionstid? Är uppvärmningssystemet igång (uppvärmning av lokaler & vätskor)? Är specialvärmesystemen påslagna( stuprör, mark-trapp värme etc) Är punktutsug i drift? Är pumpar eller motorer igång? Står fönster, dörrar och portar öppna? Är belysningen tänd i konferens och skrivarrum eller på toaletterna? Är punktbelysningen eller fasadbelysningen tänd? Är datorer, pc-laddare och skrivare påslagna på kontor och andra ställen? Är tryckluftsystemet trycksatt eller läcker systemet? Är kylsystemen i drift eller håller det inte rätt temperatur? Finns möjlighet att kyl och värmesystem kan motverka varandra? Inventera Ifrågasätt Åtgärda Följ upp

12 Starta med jämförelse nyckeltal!
1 Starta med jämförelse nyckeltal! Exempel livsmedelbutik Elanvändning kWh/m2 Belysning 68 Ventilation, fläktdrift 24 Kyla 133 Pumpar 2 Kontor/köksutrustning 9 Utomhusel 12 Övrigt 8 Energianvändning Värme varmvatten 187

13 Fjärrvärme med möjligheter – kom ihåg tidsperspektivet

14 Cobra ett exempel på tillämpning av ny teknik
Ljus Vitt ljus från keramisk metallhalogen vald pga att mänskliga ögat uppfattar föremål och rörelser betydligt bättre i ”vitt ljus” jämfört med gult ljus från exempelvis högtrycksnatrium Teknik Dammtätt optiksystem med reflektor och en härdad glaslins som består av av tusentals små linser Resultat Ger minst halverad energiförbrukning, bättre ljusspridning och färre stolpar. Ex. 125W Hg till 35W halogen (-380kWh/år,armatur)

15 Sänk kostnaden för belysning
Kontor Vårdlokaler 10% Elkostnad 20% Drift och underhåll Investering 63% 82% 70% Föråldrad belysningFöråldrad belysning JA NEJ Min anl. Är din anläggning äldre än 10år? 2 Är din huvudsakliga belysning glödljus? 3 Har armaturen fler än 3st ljuskällor? Har armaturerna reflektorer? Är lysrören smala (ca 16mm)? Släcks ljuset automatiskt när du lämnar rummet? 1 Sjunker ljusnivån automatiskt när dagsljuset ökar? Har din anläggning fler armaturer än 1st per 10m2 ? Min anläggning! 1-3p=? vid hög energikostnad >4p kontakta bel.konsult

16 Exempel: T-Emballage Åtgärder:
Lagerför och distribuerar material till byggvaruhandeln och tillverkningsindustrin. Då de inte har någon tillverkning var belysningen den största energislukaren, ca70 % av elbehovet. Ny styrning minskade elbehovet med 40%. Goda exempel Åtgärder: Vid nybyggnationer har man satsat successivt på energieffektiv belysning med T5-rör Sektionerad belysning med rörelsevakter i lagergångar som gav energi- användning utan rörelsevakt: kWh och med rörelsevakt: kWh Källa: Regionkontor Sydost

17 Exempel: Ringhals Hösten 2009 såg man ett behov av upprustning av belysningsanläggningarna i de gemensamma byggnaderna Belysningsstrategin syftar till att hitta effektivaste armatur och styrningen för olika sorters utrymmen. Den framtagna strategin visar på ett besparingspotential på 70% eller 900MWh/år för de delar av verket som inventerats. VISSTE DU ATT… Stat, kommuner och företag i Sverige konsumerar årligen 10 TWh el till belysning. Genom att använda moderna belysningssystem kan totalförbrukningen reduceras med mer än 40% . Lågenergilampan i Sverige 2TWh Med modern belysningsteknik kan energiåtgången reduceras med 210 TWh i Europa årligen, vilket är likvärdigt med energiförbrukningen för flygturer mellan Stockholm och Malmö eller 42 miljoner ton CO2 Åtgärder: Belysningsinventering Åtgärdsplan med ny teknik

18 Exempel: Boxholm kommun
Har sett över driftekonomi för sin vägbelysning 1600 Ny belysningsarmatur Cobra reducera varje belysningspunkt med 152kWh/år . Total besparingspotential ca kr Åtgärder: Belysningsinventering Ny teknik VISSTE DU ATT… Stat, kommuner och företag i Sverige konsumerar årligen 10 TWh el till belysning. Genom att använda moderna belysningssystem kan totalförbrukningen reduceras med mer än 40% . Lågenergilampan i Sverige 2TWh Med modern belysningsteknik kan energiåtgången reduceras med 210 TWh i Europa årligen, vilket är likvärdigt med energiförbrukningen för flygturer mellan Stockholm och Malmö eller 42 miljoner ton CO2

19 Exempel: Brf och energideklarationer
Brf byggd 1910 Sju plan inklusive gatuplan samt källare 28 lgh 7 st butikslokaler och 1 st teaterlokal Byte av 25 år gammal undercentral energibesparing 48 kkr/år. Funktionsfel på stuprörselen energibesparing 30 kkr/år. Fönstertätning energibesparing 18 kkr/år. Goda exempel Åtgärder: Byte av undercentral Intrimning av fukt och temperaturstyrningssystem på elvärme stuprör Fönstertätning

20 Exempel: Örebro bostäder AB
Kommunalt bostadsföretag med lägenheter, hyresgäster, 1027 lokaler och 358 anställda Med ledningens stöd och tydligt mål så har många stora och små energibovar identifierats, exempel:  ·        Lyktstolpar utomhus från 125 Watt till 70 Watt och 35 Watt med senaste teknik ·        Hissar, nya motorer, minskar elförbrukningen med 44%  ·        Eluppvärmda trappor 2000 W per trappa 104 trappor  ·        Uppvärmda garage installerad eleffekt 5000 Watt per garage  ·        Mobilmast på tak drar kWh/år. Mobilleverantör har hyrt inklusive el, ökat med uppgraderingar.  ·        Ny trapphusbelysning, minskning 66%  ·        Närvarostyrd belysning LED-ljus i hiss 8W Goda exempel Åtgärder: Ledningens engagemang Tydligt mål - 25% 2015 Gräv där du står!

21 Exempel: Ekenäs mekaniska
Ett verkstadsföretag som konstruerar, tillverkar och levererar komponenter i stål och aluminium Började med effektiviseringsarbete 2002 och hade fram till 2006 minskat energibehovet med 30 % samtidigt som omsättningen ökat med 80 % Goda exempel De 3 viktigaste åtgärderna! Ledningen avsatte en halv tjänst för att bara arbeta med energieffektivisering Upprättande av en energibalans samt följa statistik för att identifiera avvikelser men även se resultat av åtgärder Börja med de största förbrukarna och gör åtgärder här. I detta fall var det elpanna, belysning och ventilation Källa: Regionkontor Sydost

22 Exempel: Bohmans fanerfabrik
Tillverkar sågade produkter och faner av ljusa nordiska trädslag Lönsamma åtgärder har sedan genomförts och minskat elbehovet med 50 % och värmebehovet med 40 % Goda exempel Exempel på åtgärder sedan 2001 Besparing i MWh Effektivisering av belysning 25 Konvertering av elvärme 400 Stänga av en flistugg Byte av kompressor 50 Åtgärder: Startskott för effektiviseringsarbete var genomförandet av en energianalys Källa: Regionkontor Sydost

23 Rådgivning på “Lev Energismart”
Enkel navigering som tar dig till ditt område Räknesnurror, stöd för stort/smått Checklistor för att komma igång Fördjupnings.mtrl. för den vetgirige Web TV ger tips och råd Bloggar som fördjupar och aktualisera Länkar för bra externa sidor

24 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Energieffektivisering, ett sätt att öka lönsamheten?"

Liknande presentationer


Google-annonser