Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Detta verk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Detta verk."— Presentationens avskrift:

1 Copyright Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Detta verk omfattas av lagen om upphovsrätt. Det får därför inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsrättsinnehavarnas uttryckliga tillstånd. Materialet är avsett för Räddningsverkets utbildningsverksamhet och får ej användas i annat syfte. Räddningsverkets lärare får använda materialet digitalt och/eller utskrivet på OH i sin undervisning i Räddningsverkets regi. Det är inte tillåtet att ändra i eller förvanska bilderna. Utskrift ur denna presentation är inte tillåten, av upphovsrättsskäl. De flesta bilder finns i boken Vatten och andra släckmedel.

2 Ytkylning Vatten som gas- formigt släckmedel Brandgaskylning Vatten Sid 33 Fysikaliska egenskaper Vattennät och brandposter Slangsystemets delar Flöden i slangsystem Brandpumpar Vattenstrålar Vattensprinkler Vattnets användningsområden Vattenåtgång Vattnets begränsningar

3 Vätskehöjden avgör trycket Sid 35 Bild: Per Hardestam

4 Energilinjer Sid 38 Bild: Per Hardestam

5 Cirkulations- och förgreningssystem Förgreningssystem Cirkulationssystem Sid 41 Bild: Per Hardestam

6 Kapacitet? Sid 43 Foto: Stefan Särdqvist

7 Angjord brandpost Sid 44 Foto: Micke Andersson

8 Brandposthuvud och -nyckel Sid 45

9 Rek. Brandpostflöde (konventionellt system) Typ av bebyggelse Rek. flöde [l/min] Villor mm samt flerfamiljshus < 4 vån 600 Annan bostadsbebyggelse 1200 Brandsäkra industribyggnader utan upplag 600 Brandsäkra industribyggnader utan större upplag 1200 Industriområden med hög brandbelastning 2400 Industriområden med exceptionell brandbelastning < 2400 Sid 46

10 Mieån 1994 Sid 47 Foto: Hans Ebbe Lindskog

11 Tankbil för vattenförsörjning Sid 48 Foto: Peter Lundgren

12 Sid 52 Brandpumpar Bild: Per Hardestam

13 Centrifugal- pumpens arbetsprincip Sid 51 Bild: Per Hardestam

14 Manöverpanel Sid 53 Foto: Peter Lundgren

15 Pump i släckbil Sid 54 Foto: Peter Lundgren

16 Frontpump Sid 55 Foto: Peter Lundgren

17 Motorsprutor klass 1, 2, 3 Sid 56

18 Storpumpen 16000 l/min vid 1 Mpa

19 Evakuerings- anordning av membrantyp Sid 57 Bild: Per Hardestam

20 Uppställning av motorspruta Sid 60 Bild: Per Hardestam

21 Tryckhöjd Sughöjd Sid 67 Bild: Per Hardestam

22 Seriepumpning Bild: Per Hardestam

23 Öppen och sluten seriepumpning Sid 68 Bild: Per Hardestam

24 Placering av pumpar? Längd ? Bild: Per Hardestam

25 Parallellpumpning Sid 71 Bild: Per Hardestam

26 Slang Sid 73

27 Kopplingar Sid 74

28 Centrumrulle Sid 75 Foto: Peter Lundgren

29 Grenrör Sid 75

30 Grenrör Sid 76

31 Armatur för grövre slang

32 Slangbryggor Sid 77 Foto: Peter Lundgren

33 Slangbinda och slangkrok Sid 78

34 Slangkast Sid 79 Foto: Peter Lundgren

35 Sid 79 Slangförvaring

36 Slangutläggare Sid 80

37 Stigarledning Sid 80

38 Slang- dragning i stege Sid 81 Foto: Peter Lundgren

39 Slangdragning Sid 82 Foto: Peter Lundgren

40 Slangdragning Pumpskötarens perspektivRökdykarledarens perspektiv Foto: Peter Lundgren

41 Veck Sid 83

42 Luftning av strålröret Sid 84 Foto: Peter Lundgren

43 Strålrör Sid 89 Foto: Peter Lundgren

44 Lågtryck – högtryck Sid 89 Foto: Peter Lundgren

45 Dimspik Sid 91

46 Enhetsstrålrör Sid 91 Foto: Peter Lundgren

47 Sid 92 Enhetsstrålrör Bild: Per Hardestam

48 Sid 93 Tallriksstrålrör

49 Sid 92 Bild: Per Hardestam

50 Ridåmunstycke – vattenkanon Sid 92 Foton: Peter Lundgren

51 Strålbild Sid 95 Foto: Peter Lundgren SRV – SÄ 03

52 Fast eller roterande tandkrans Foton: Peter Lundgren

53 Flöde vid 0,6 Mpa d [mm]q [l/min] 775 10150 14300 18500 22750 Sid 97

54 Greningsregeln Sid 98

55 Flödesreglering Sid 99 Bild: Stefan Särdqvist

56 Reaktions- krafter Sid 102 Foto: Stefan Särdqvist

57 Laminär och turbulent strömning Sid 105 Bild: Per Hardestam

58 25 m 42-slang = 500 m 76-slang vid samma flöde Sid 110 Foto: Peter Lundgren

59 Lokala förluster Ca 0,25 MPa tryckförlust vid 300 l/min Ca 0,09 MPa tryckförlust vid 300 l/min, inklusive övergångskoppling Bild: Stefan Särdqvist

60 Vanliga slangsystem Sid 115 Bild: Per Hardestam

61 Utbyggbart system Sid 117 Bild: Per Hardestam

62 76 – 4,5 42 – 1,4 63 – 3,1 38 – 1,1 25 – 0,5 110 – 9,5 150 – 17,7 mm – l/m Slangvolym Sid 121 Bild: Stefan Särdqvist


Ladda ner ppt "Copyright Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Detta verk."

Liknande presentationer


Google-annonser