Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Roslagen! Här finner du oss som en viktig part i samhällets och näringslivets utveckling! ROSLAGEN www.foretagarnaroslagen.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Roslagen! Här finner du oss som en viktig part i samhällets och näringslivets utveckling! ROSLAGEN www.foretagarnaroslagen.se."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Roslagen! Här finner du oss som en viktig part i samhällets och näringslivets utveckling! ROSLAGEN www.foretagarnaroslagen.se

2 RoslagsMässan 22-24 april Program i vår monter: •Medlemmar i Företagarna Roslagen •Pris till årets företagare delas ut på mässan •Vår mötesplats på Internet samt webbplatsen visas •Presentation av vår verksamhetsplan 2005 – 2006 •Organisationsförädling ROSLAGEN •Hälsokortet – friska företagare skapar friska företag, •Miljö och – Hälsoprojekt - förstudiearbetet i samverkan med ESF och efterföljande tankar om miljöprojekt löpande 2 år. •Kurser i IT & Kommunikation, Hälsa & Miljö, Företagsutveckling/Marknadskommunikation •Inspirationsresa till KINA 1-8 september •SmeAcademy www.smeacademy.sewww.smeacademy.se

3 Välkommen! Vid den uppländska kusten finner du Norrtälje - Roslagens huvudstad. F öretagarna i Roslagen - N orrtelje är en mycket aktiv förening med 350 medlemmar. Vi deltar aktivt i samhällsdebatten och vi påverkar politiken, vi driver ett flertal intressanta projekt med hjälp av ett antal projektanställda och gruppledare. Vi ser gärna att fler vill vara med och påverka Norrtäljes framtid. Bli därför medlem! ROSLAGEN företagarna Medlemsaktiviteter Organisationsutveckling Företagarna Roslagen blir ROSLAGEN! Utbildning: Hälsa/miljö, IT & kommunikationsstöd till företagen som ökar konkurrenskraften Kunskap - och kompetensutbyte med regelbundna träffar Service och rådgivning inom starta och driva företag för företagare, nyföretagare Medlemsträffar – visitkortsutbyte Medlemsrekrytering För ökad påverkansmöjlighet Näringsutvecklingsfrågor Roslagen stärker position Tema Workshop – lokala företagare presenterar sin verksamhet Radio Roslagen, företagarnas röst i etern – är naturligtvis en kanal att sprida budskap, reklam i eller bara att njuta av!

4 Verksamhetsplan 2005 Företagarna i Roslagen arbetar fortlöpande med utveckling av verksamhet som ska syfta till att i första hand stötta medlemmar och att detta i sin tur ska spridas för att öka intresset för fler att gå med i föreningen. Vi arbetar för en gemensam företagarorganisation i Roslagen som arbetar fritt från nuvarande Region Stockholm. Vi utvecklar samarbete i Roslagen med övriga företagarorganisationer. ROSLAGEN Nyföretagare Utveckling & Utbildning Näringslivsfrågor Organisationsutveckling vars syfte är att skapa en enhetlig plattform för företagare inom Roslagen med mötesplats och handelscentrum vars mål är att öka konkurrensmöjligheterna för de företag som befinner sig inom Roslagsregionen. Företagarna Roslagen engagerar sig i nyföretagarfrågor, entreprenörskap, mentorskap och hjälper till med rådgivning för den som har, vill starta och driva företag. Vi har ett koncept som innehåller utbildning och utveckling för företag. Det görs i samverkan med Kunskapskryssaren.. Vi påverkar framtidens näringspolitik för Region Roslagen genom att vara aktiva i det utvecklingsarbete som ska utveckla Norrtälje och närliggande orter.. Hälsa & Miljö Miljö och Hälsoarbetet – friska företagare skapar friska företag och medarbetare. Hälsokort utvecklas i samverkan med hälsopartners. ESF projekt genomförs i förstudie – klart 15 maj

5 Mötesplats på Internet - för dialog om frågor som berör Dig! Gör vår mötesplats till den STARTSIDA du kommer till för att föra en dialog med oss om de frågor som just du tycker är viktiga att ta upp. Här finns möjligheten för det fysiska mötet som komplement till det virtuella som Internet erbjuder. Besök oss på Diamantgatan 7 – kontakta oss gärna före så att vi på bästa sätt kan ta hand om dig! Välkommen hälsar husets aktörer! ROSLAGEN www.foretagarnaroslagen.se

6 Bli medlem Om du är intresserad av att bli medlem i Företagarna Roslagen är du välkommen att kontakta eller besöka oss: Adress: Diamantgatan 7 761 22 Norrtälje Tel: 0176-133 68 Fax: 0176-133 68 e-post: bength@euromail.sebength@euromail.se Om du redan är säker så kan du gå direkt till Företagarna och gå där vidare till Medlemstjänster.Företagarna Du kan också kontakta klicka här! Ja, jag vill bli medlem (OBS! Kontakta medlemsansvarig!) Ja, jag vill bli medlem Vill du veta mer gå till www.foretagarnaroslagen.sewww.foretagarnaroslagen.se ROSLAGEN

7 Radio Roslagen en del i Företagarna - i rena rama Roslagen Radio Roslagen en del i Företagarna - i rena rama Roslagen www.radioroslagen.se www.radioroslagen.se Radio Roslagen är en ekonomisk förening - knuten till Norrtälje Närradioföreningen - men arbetar i huvudsak med program och reklamproduktion, samt uthyrning av teknik för rundradio - bl a digitala modem för ljudöverföring via telenätet och vanlig 28.800 bpm överföring, med 15 kHz bandbredd - vilket medger både tal och musiköverföring. Radio Roslagen sänder som mest lokala program för fast och fritidsboende inom Norrtälje kommun och ger en möjlighet för kommunens företag och butiker att marknadsföra sina varor och tjänster. Radio Roslagen har ett djupt samarbete med kommunen och Hemskyddet i händelse av elavbrott och/eller oförutsedda händelser. Våra reguljära sändningstider är: Tisdag - Torsdag 09 30 – 17 00 Och…. Fredag – Söndagar 08.00 – 18.00 Övriga tider är reserverade för speciella sändningar och för föreningar. KF Företagarna Roslagen


Ladda ner ppt "Välkommen till Roslagen! Här finner du oss som en viktig part i samhällets och näringslivets utveckling! ROSLAGEN www.foretagarnaroslagen.se."

Liknande presentationer


Google-annonser