Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frivilliga Radioorganisationen •är en frivillig försvarsorganisation •får stöd från samhället för sin verksamhet •löser sambandsuppgifter för samhället.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frivilliga Radioorganisationen •är en frivillig försvarsorganisation •får stöd från samhället för sin verksamhet •löser sambandsuppgifter för samhället."— Presentationens avskrift:

1

2 Frivilliga Radioorganisationen •är en frivillig försvarsorganisation •får stöd från samhället för sin verksamhet •löser sambandsuppgifter för samhället i fredstid, under beredskap och i krig samt under svåra påfrestningar på samhället •har både civila och militära uppdrag •är föreningen för Dig som är intresserad av radio- och IT-kommunikation •FRO har ~6 000 medlemmar (varav ca 600 kvinnor) i 26 förbund över hela landet.

3 •FRO utvecklar och vidmakthåller hög kompetens inom sambands- och informationssystemområdet, så att medlemmarnas krav på bra och kvalitativ verksamhet tillgodoses. På så vis tillgodoses även samhällets behov av stöd från FRO. Vår ”affärsidé”

4 •Massor av trevliga kamrater som har kul tillsammans! Föreningen

5 •FRO sköter sambandet vid massor av arrangemang som t.ex. Rallytävlingar, World Cup på skidor, festivaler mm. Samband

6 •Ca 800 ungdomar •Härlig kamratskap •Häftiga arrangemang •Nya kunskaper FRO Signalungdom

7 •Från och med 2007 anordnas särskilda kurser som ett uppdrag från Försvarsmakten (rekryterande mil sbutb). Särskild ungdomsutbildning

8 •FRO övar för det som inte får hända - som om det vore allvar! Katastrofberedskap

9 •När samhällets egna resurser inte räcker till. Vid olyckor eller katastrofer. Då finns FRO:s teknik och kunnande i beredskap. När vi behövs

10 •Förstärkning av kommuner och länsstyrelsers ledningsorganisation (Frivilliga resursgrupper FRG, Regionala resursgrupper RRG) Stöd till lokala myndigheter

11 FRO:s digitala reservsamband •När allt annat samband har tystnat i Sverige klarar FRO:s digitala radionät förbindelsen mellan alla länsstyrelser och regeringskansliet FROnet

12 Som FRO-medlem kan Du skriva avtal om tjänstgöring i hemvärnet. Du kan bli –Sambandsbefäl –Sambandsgruppchef –Signalmekaniker –Signalist Hemvärnet

13 •är hemvärnschefens expert på samband och ledningssystem •planlägger och leder sambandstjänsten inom hemvärnsbataljonen •utbildningen genomförs sommartid på Fårö Sambandsbefälet

14 •Svarar för att bataljonsstabens sambands och ledningssystem fungerar •Utbildning sker på Fårö Sambandsgruppchefen

15 •För att placeras i hemvärnet måste man ha gjort värnplikt eller totalförsvarsutbildning. •Den som inte har gjort värnplikt kan genom FRO försorg genomföra totalförsvarsutbildning (TFU) Försvarsutbildning

16 •FRONET •Datorer •Elektronik •IT Teknikutbildningar •Telegrafiutbildning •Radioamatörcertifikat …listan är oändlig!

17 Utbildning inte bara i radio & IT •Allt från marknadsföring och information •till personlig utveckling!

18 •Hela familjen är välkommen i verksamheten •Billigt boende på kursgårdarna även för familjen •Aktiviteter även för familjemedlemmar Familjen kan åka med på kursen

19 •Vinn vänner i andra länder genom internationell verksamhet i FRO Internationellt utbyte

20 Träffa spännande nya människor!

21 Här kan du nå oss! www.fro.se fro@fro.se tel 08 – 528 077 30 fax 08 – 528 077 37 FRO Stora Nygatan 26 111 27 STOCKHOLM

22


Ladda ner ppt "Frivilliga Radioorganisationen •är en frivillig försvarsorganisation •får stöd från samhället för sin verksamhet •löser sambandsuppgifter för samhället."

Liknande presentationer


Google-annonser