Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frivilliga Radioorganisationen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frivilliga Radioorganisationen"— Presentationens avskrift:

1

2 Frivilliga Radioorganisationen
är en frivillig försvarsorganisation får stöd från samhället för sin verksamhet löser sambandsuppgifter för samhället i fredstid, under beredskap och i krig samt under svåra påfrestningar på samhället har både civila och militära uppdrag är föreningen för Dig som är intresserad av radio- och IT-kommunikation FRO har ~6 000 medlemmar (varav ca 600 kvinnor) i 26 förbund över hela landet.

3 Vår ”affärsidé” FRO utvecklar och vidmakthåller hög kompetens inom sambands och informationssystemområdet, så att medlemmarnas krav på bra och kvalitativ verksamhet tillgodoses. På så vis tillgodoses även samhällets behov av stöd från FRO.

4 Föreningen Massor av trevliga kamrater som har kul tillsammans!

5 Samband FRO sköter sambandet vid massor av arrangemang som t.ex. Rallytävlingar, World Cup på skidor, festivaler mm.

6 FRO Signalungdom SIGNALUNGDOM Ca 800 ungdomar Härlig kamratskap
Häftiga arrangemang Nya kunskaper SIGNALUNGDOM

7 Särskild ungdomsutbildning
Från och med 2007 anordnas särskilda kurser som ett uppdrag från Försvarsmakten (rekryterande mil sbutb).

8 Katastrofberedskap FRO övar för det som inte får hända - som om det vore allvar!

9 När vi behövs När samhällets egna resurser inte räcker till. Vid olyckor eller katastrofer Då finns FRO:s teknik och kunnande i beredskap.

10 Stöd till lokala myndigheter
Förstärkning av kommuner och länsstyrelsers ledningsorganisation (Frivilliga resursgrupper FRG, Regionala resursgrupper RRG)

11 FRO:s digitala reservsamband
FROnet FRO:s digitala reservsamband När allt annat samband har tystnat i Sverige klarar FRO:s digitala radionät förbindelsen mellan alla länsstyrelser och regeringskansliet

12 Hemvärnet Som FRO-medlem kan Du skriva avtal om tjänstgöring i hemvärnet Du kan bli Sambandsbefäl Sambandsgruppchef Signalmekaniker Signalist

13 Sambandsbefälet är hemvärnschefens expert på samband och ledningssystem planlägger och leder sambandstjänsten inom hemvärnsbataljonen utbildningen genomförs sommartid på Fårö

14 Sambandsgruppchefen Svarar för att bataljonsstabens sambands och ledningssystem fungerar Utbildning sker på Fårö

15 Försvarsutbildning För att placeras i hemvärnet måste man ha gjort värnplikt eller totalförsvarsutbildning. Den som inte har gjort värnplikt kan genom FRO försorg genomföra totalförsvarsutbildning (TFU)

16 Teknikutbildningar FRONET Datorer Elektronik IT Telegrafiutbildning
Radioamatörcertifikat …listan är oändlig!

17 Utbildning inte bara i radio & IT
Allt från marknadsföring och information till personlig utveckling!

18 Familjen kan åka med på kursen
Hela familjen är välkommen i verksamheten Billigt boende på kursgårdarna även för familjen Aktiviteter även för familjemedlemmar

19 Internationellt utbyte
Vinn vänner i andra länder genom internationell verksamhet i FRO

20 Träffa spännande nya människor!

21 Här kan du nå oss! www.fro.se fro@fro.se tel 08 – 528 077 30
fax 08 – FRO Stora Nygatan 26 STOCKHOLM Här kan du nå oss!

22


Ladda ner ppt "Frivilliga Radioorganisationen"

Liknande presentationer


Google-annonser