Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013. Agenda • Underhållsplanen för 2014 • Budget 2014 • Avgifter för bostadsrätter 2014 • Fönsterprojektet • Panncentralen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013. Agenda • Underhållsplanen för 2014 • Budget 2014 • Avgifter för bostadsrätter 2014 • Fönsterprojektet • Panncentralen."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013

2 Agenda • Underhållsplanen för 2014 • Budget 2014 • Avgifter för bostadsrätter 2014 • Fönsterprojektet • Panncentralen PC City • Parkeringsfrågan med Jupiter • Styrelsearbete och arbetsgrupper • Övriga frågor

3 Underhållsplanen Underhållsplanen anger det planerade underhåll som föreningen tänker genomföra under de kommande 20 åren. Till det planerade under- hållet ansamlas medel via årlig avsättning till föreningens underhållsfond. Ansamlade medel kan sedan lyftas för att täcka planerat underhåll.

4 HSB Brf Venus Investeringsplan Föreningens investeringsplan innehåller projekt i form av ny- eller reinvesteringar. Dessa projekt kan aktiveras, d.v.s. bokföras som tillgång och skrivas av under en beräknad nyttjandeperiod eller bokföras direkt i resultaträkningen. Investeringsplanen omfattar 20 år. Detta gör att vi har en god framförhållning avseende stora investeringar vilket är av vikt för vår långsiktiga ekonomiska planering. De enskilt största posterna framgår nedan. ÅtgärdKostnadGenomförs år Byte fönster70.000.0002013 - 2015 Inst av passersystem 5.500.0002014 Tvättstugor byte maskiner 5.000.0002014 P-platser, nya m-värmare 1.500.0002014-2015 Fasader 9.000.0002016-2017

5 HSB Brf Venus Avgifter för bostadsrätter Under 2012 beslutades att det var nödvändigt att höja avgifterna under de följande 3-4 åren med tanke på de stora investeringar som genomförs. Den första höjningen på 5% gjordes 2013 och 1 jan 2014 kommer avgiften att höjas med ytterligare 5%. Efter denna höjning kommer vi att ha en avgift på 578 kr per kvm.

6 HSB Brf Venus Garage och parkeringsplatser Enligt ett servitut så har Brf Venus tillgång till 238 parkeringsplatser hos Brf Jupiter och vi har en pågående förhandling om underhåll på dessa platser som vi ännu inte har disponerat. När vi kan disponera platserna kommer vi att bredda nuvarande platser på Meteorvägen och Komet- vägen och uppdatera motorvärmarna.

7 HSB Brf Venus Utfört underhåll 2010Isolering av vind på Meteorvägen 790.000 Byte av samtliga frånluftfläktar 2.300.000 Byte av kallv.ledningar på Meteorv o Kometv 2.575.000 2011Renov av avloppsstammar (relining)47.000.000 Iordningställande av Galaxen 870.000 2012-2013Asfaltering av trottoarer 575.000 Underhåll av balkonger 6.500.000 Byte armaturer i trapphus och gångar 2.300.000 Byte servisledningar inkommande vatten 690.000 Ombyggnad av undercentraler 540.000 Renovering av Grindtorpssalen 890.000 Underhåll Mark o trädgård 2.058.000 Fönsterprojektet 13.000.000

8 HSB Brf Venus Underhållsplanen 2014 Tvättstugor, byte av maskiner 5.000.000 Nytt passer- bokningssystem 5.500.000 Nya golv i undercentraler Kometv 300.000 Mark & trädgård 870.000 Ombyggnad av lekpark 400.000 Fönsterprojektet (exkl ÄTA) 30.000.000 P-platser ombyggn + nya motorvärm 1.500.000 Ombyggnad undercentraler 1.200.000 Summa 44.800.000

9 HSB Brf Venus Intäkter (kkr)Bokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Hyror lokal 839 830 900 Hyror garage/P-platser 1.895 1.900 Årsavgifter bostäder 30.350 31.868 33.461 Övrigt 460 245 250 Summa 33.544 34.839 36.432

10 HSB Brf Venus Kostnader personalBokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Löner/arvoden -582 -636 -660 Soc. avgifter -132 -191 -200 Utbildning/konf -36 -45 -75 Övr ers/avg -6 -8 Summa -750 -878 -943

11 HSB Brf Venus KostnaderBokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Skötsel/städ -2.435 -2.595 -2.773 Löpande UH -3.566 -2.500 -2.015 Summa -6.001 -5.095 -4.788

12 HSB Brf Venus KostnaderBokslut 2012Bokslut 2013Budget 2014 El -1.641 -2.065 -1.403 Uppvärmning -9.809 -10.000 -8.800 Vatten -1.120 -1.544 -900 Sophämtning -1.049 -1.060 -1.150 Summa -13.619 -14.669 -12.253

13 HSB Brf Venus Övr kostnaderBokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Försäkring -397 -597 Kabel TV -444 -575 -600 Bredband -1.064 -1.065 -1.220 Bevakn/Uppl -133 -127 -140 Summa -2.038 -2.364 -2.557

14 HSB Brf Venus KostnaderBokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Förvaltning -1.593 -1.766 -2.034 Övrig drift -790 -1.044 -1.085 Planerat UH -5.437 -9.204 -13.151 Avskrivningar -3.953 -5.699 -6.774 Summa -11.773 -17.713 -23.444

15 HSB Brf Venus Finans kostnBokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Ränteintäkter 25 28 24 Räntekostn -906 -1.374 -2.219 Fast.skatt -1.070 -1.105 -963 Summa -1.951 -2.507 -3.158

16 HSB Brf Venus Sammanställning Resultat Bokslut 2012Budget 2013Budget 2014 Sa intäkter 33.544 34.839 36.432 Sa kostnader -37.202 -41.275 -46.744 Resultat -3.658 -6.436 -10.312 Avsättn y fond -4.500 -5.000 -4.500 Lyft y fond 5.437 9.204 13.151 Resultat -2.721 -2.232 -1.661

17 HSB Brf Venus Vad går mån.avgiften till för en 3:a på 81 kvm Fast.skötser/städ 275Fastighetsförsäkring 58 Löpande underhåll 201Kabel TV 59 El 138Förvaltningskostnader 201 Uppvärmning 872Personalkostnader 92 Vatten 92Övrig drift 109 Sophämtning 115Planerat underhåll 1302 Bredband/Bevakning 138Fastighetsskatt 98

18 HSB Brf Venus Panncentralen PC City - Hur ser framtiden ut? Förhandlingar pågår med Fortum Värme och Fortum kommer att släppa en pressrelease i början av december i vilken man redovisar att en AVSIKTFÖRKLARING (Letter of intent) har ingåtts mellan Fortum Värme och Panncentralen PC City om att fördjupa diskussionen om framtida samarbete. Inga övriga avtal är skrivna och om förhandlingarna blir framgångsrika så kan samarbets- och leveransavtal komma att upprättas.

19 HSB Brf Venus Styrelsearbete och arb.grupper Ekonomi- & Finans Malin Koch Camilla Lindström Tommy van Ginhoven Magnus Tångring (sammankallande)

20 HSB Brf Venus Bygg / Säkerhet Göte Nilsson Sarah Andreé Magnus Tångring Johan Kenneberg (Säkerhetsansv.) Tommy van Ginhoven (sammankallande)

21 HSB Brf Venus Trädgård & Miljö Göte Nilsson Emilia Björnbom (sammankallande)

22 HSB Brf Venus Information/IT/Bredband/Webb Mattias Kangas Ursula Starby (Web ansv.) Camilla Lindström (sammankallande) Nermina Wikström (adjungerad)

23 HSB Brf Venus Venus 2.0 Ursula Starby Mattias Kangas Johan Kenneberg Malin Koch (sammankallande) Venus 2.0 har till uppgift att hitta lösningar för att framtidssäkra Brf Venus, som möjlighet att boka tider i mobilen, nya tekniska lösningar m.m.

24 HSB Brf Venus Vice värd Ursula Starby

25 HSB Brf Venus Bisfenol I media har det skrivits mycket om att BISFENOL kan förekomma i kallvattenledningar som har relinats. I Brf Venus är endast våra avloppsledningar renoverade med relining och Proline har inte använt material som innehåller Bisfenol.

26 HSB Brf Venus Övriga frågor

27 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Välkomna till Brf Venus höstmöte 2013. Agenda • Underhållsplanen för 2014 • Budget 2014 • Avgifter för bostadsrätter 2014 • Fönsterprojektet • Panncentralen."

Liknande presentationer


Google-annonser