Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa vägar till kapital •Venture Cup •tisdag 19 februari kl 1800 •Coompanion •Affärsutvecklare Jan Svensson •Inspiration utav Joakim Winborg, forskare,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa vägar till kapital •Venture Cup •tisdag 19 februari kl 1800 •Coompanion •Affärsutvecklare Jan Svensson •Inspiration utav Joakim Winborg, forskare,"— Presentationens avskrift:

1 Alternativa vägar till kapital •Venture Cup •tisdag 19 februari kl 1800 •Coompanion •Affärsutvecklare Jan Svensson •Inspiration utav Joakim Winborg, forskare, Halmstad Högskola •Ref ISBN, 91-7150-902-x ”Pengar inte alltid lösningen”, SNS förlag

2 Coompanion •Finansieras bla av Tillväxtverket, VGR, BRG •120 rådgivare på 25 kontor i landet •Kostnadsfri rådgivning till grupper som startar företag. Bla företagssamverkan och delägda företag. (ca 5000 pers/år) •Rådgivning kring affärsidé, samarbetsavtal, finansiering mm •Partner till Venture Cup •Boka gärna tid !

3 Vad är finansiering ? •Ett företags verksamhet består av ett flöde av aktiviteter. Aktiviteter som kräver resurser. Skapas ett resursbehov. •Traditionellt hanteras detta med finansiella medel (Winborg)

4 Finansiell bootstrapping •“Ways of acquiring the use of resources without borrowing money or raising equity from traditional sources.” (Freear, Sohl & Wetzel, 1995)

5 Finansiell bootstrapping •Bootstrap = Stövelstropp på ridstövel (för att få på sig tight stövel). •“To pull yourself up by your bootstraps…” =Att ta sig själv i kragen/Självförsörjande. •Strama åt finansiellt utflöde i företaget.

6 Metoder i bootstrapping •Kostnadsreducering •Externa aktörer (kund/lev finansiering) •Ägaren och släkt(kapital) •Offentliga bidrag •Cash management •Leasing •Outsourcing

7 Alternativa finansieringslösningar •Marknadsföring till låg/ingen kostnad •Kompetensutveckling till låg/ingen kostnad •Användning av andras utrustning utan kostnad •Dela resurser med andra.(Winborg)

8 •Reducerad eller uppskjuten lön ägare/VD 75 % •Lokalhyra under marknadsnivå 50 % •Arbeta i befintlig lokal i hemmet 45 % •Hårdvara till låg/ingen kostnad 40 % •Kompetenstillskott under marknadspris 30 % •Mer än hälften av företagen klarade sig i fem år med bootstrappinglösningar (och utan extern finansiering). FREEAR, SOHL & WETZEL (1995)

9 WINBORG & LANDSTRÖM (2001) Använda metoder: -Köpa begagnad utrustning istället för ny (78 %) -Förhandla fram bästa villkor med leverantör (74 %) -Hålla inne ägarens lön viss period (45 %) -Medvetet fördröja betalning till leverantör (44 %) -Använda rutiner för påskynda inbetalningar (44 %) -Låna utrustning från andra företag (42 %) -Använda factoring för att frigöra kapital (3 %) -Dela anställda med andra företag (8 %) -Dela utrustning med andra företag (8 %)

10 FÖRDELAR MED FINANSIELL BOOTSTRAPPING (Winborg, 2003) •Minimerar finansiell belastning. •Bevarar kontrollen över företaget. •Kan fokusera på kärnverksamheten. •Kommer åt specifika resurser som inte kan köpas för pengar.

11 NACKDELAR MED FINANSIELL BOOTSTRAPPING (Winborg, 2003) •Kan hämma företagets utveckling. •Kontrollen över resurser inte given/säker. •Kan äventyra relationer.

12 Tips från tidningen ”Entrepreneur” aug 2008. Ways of saving during startup (www.bootstrapnetwork.com) •Live cheaply •Use creative financing •Start small •Put money toward revenue producing elements (sälj först-bemanna sen) •Market through media and word of mouth •Negotiate the best deal •Look for inexpensive technical tools •Offer fractional ownership as payment

13 Olika sätt att dela resurser •1. Dela lokal, administrativa resurser, lager •2. Dela inköp, utbildning, investering •3. Dela marknadsföring, varumärke •4. Dela säljbearbetning/offerering •5. Dela butik •6. Dela projektledning, anställda

14 Offentliga resurser EU projekt (www.esf.se)www.esf.se VGR konsultcheckar. Lönebidrag för anställda (AF) Arbetsförmedlingens resurser Starta Eget-bidrag Tillväxtverket, projektmedel Vinnova, projektmedel Startlinjen, kostnadsfria råd Exjobb.nu Praktikanter (tex KY) Business Region Göteborg

15 Bootstrappingstrategi Analysera vilka metoder som är lämpliga för just ditt företag SWOT Väv in bootstrapping som en del av din affärsstrategi Ta med åtgärder in i din affärsplan Skapa handlingsfrihet! Våga prova / var kreativ Är ett hållbart företagande (miljövänligt)

16 Jan Svensson Packhusplatsen 2 | 411 13 Göteborg Tel: 031-744 01 69 | Fax: 031-704 38 22 Mobil: 0733-725 000| e-post: jan.svensson@coompanion.se www.coompanion.se


Ladda ner ppt "Alternativa vägar till kapital •Venture Cup •tisdag 19 februari kl 1800 •Coompanion •Affärsutvecklare Jan Svensson •Inspiration utav Joakim Winborg, forskare,"

Liknande presentationer


Google-annonser