Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islamofobi Mohammad Fazlhashemi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islamofobi Mohammad Fazlhashemi."— Presentationens avskrift:

1 Islamofobi Mohammad Fazlhashemi

2 Islamofobi Intolerant syn på islam/muslimer i linje med rasism, anti-semitism och främlingsfientlighet Uttryck för rädsla, hat och fientlighet mot islam och muslimer

3 ”Ej ändamålsenligt begrepp”
Inte jämförbar med rasism eller antisemitism Muslimer inte någon ras eller folkgrupp Ett samlingsnamn för varje kritik mot islam eller muslimer ”Ett flumbegrepp som tillkommit i ett enda syfte: att förhindra all dialog om en känslig fråga och stämpla all islamkritik som rasistisk”, Fredrik Ekelund Dagens Nyheter 21 februari 2012

4 ”Kalla det vad f-n du vill!”
En idétradition som bygger på ett skillnadstänkande Vi-och-Dom-tänkande skillnader p.g.a. religion (islam en andra rangens religion eller en anti-religion) kultur människosyn etc.

5 Islamofobi Karaktäriserar den hatiska och islam-/muslimfientliga retoriken och praktiken Människor utsätts för strukturell diskriminering, social segregation, politisk marginalisering, verbala påhopp och fysiska övergrepp för att de är muslimer

6 Islamofobi ”Socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och hat mot muslimer, samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam”

7 EU:s centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet
Muslimer utsätts för utbredd diskriminering, förnedring, kränkande särbehandling och våldsamma angrepp i EU:s medlemsländer I Danmark, Frankrike, Nederländerna, Spanien och Tyskland blir de våldsamma angreppen allt brutalare

8 Islamofobins hotbilder
Kulturellt hot brott mot svenska/västerländska ideal (livsstil, normer & värderingar) hot mot den homogena kulturen Politiskt hot fundamentalism, terrorism, religionskrig Ekonomiskt hot muslimska emigranter tär på den svenska välfärden

9 Islamofobiska hotbilder
Socialt hot moskéer bedriver ”jihad” mot folkhemmet Religiöst hot oacceptabel religion en andra rangens religion ett hot mot den egna religionen

10 Islamofobi Ej att förväxla med kritik mot företeelser i islam
fördömande av extremistiska terrorgrupper eller muslimska stater som förföljer sina medborgare klander mot trångsynta traditionalister eller islamister som omhuldar konservativa uppfattningar

11 Eurabien-litteraturen
Muslimska stater och muslimska invandrare smider planer på att ta över Europa Konspirationsteori om den islamiska världskonspirationen stora likheter med konspirationsteorier om judarnas planer på att ta över världen

12 ”Muslimska konspirationsplaner”

13 Muslimer som en tickande demografisk bomb

14 Eurabien-litteraturen
Muslimer en enhetlig grupp ociviliserade barbarer har ingenting gemensamt med den västerländska människan kan aldrig bli integrerade i Europa Europas ”dödgrävare” en tärande grupp som snyltar på européernas välfärd, ”parasit”, ”cancersvulst” lever isolerade i sina ”antisamhällen” i utkanten av majoritetssamhället - degenererande inverkan på nationen Bruce Bawer "While Europe Slept - How Radical Islam is Destroying the West from Within" Random House Bat Ye'or "Eurabia - The Euro-Arab Axis" Fairleigh Dickinson University Press Walter Laqueur "The Last Days of Europe - Epitaph for a Dying Continent" St Martin's Press Mark Steyn "America Alone - The End of the World as We Know It" Regnery Publishing

15 Eurabien-litteraturen
”Homo islamicus” Säregen människoart Bekänner sig till sektledaren Muhammed Har totalt främmande kulturella föreställningar/värderingar Utövar egendomliga religiösa ritualer

16 Eurabien-litteraturen
Muslimernas karaktäristiska drag Våld & krig Terrorism & hot mot världsfreden Utgör en enhetlig monolit Agerar samfällt i alla frågor

17 Eurabiengenren Bat Ye’or (Gisèle Littman)
Bat Ye'or, Eurabia - The Euro-Arab Axis. Bruce Bawer, While Europe Slept - How Radical Islam is Destroying the West from Within. Walter Laqueur, The Last Days of Europe - Epitaph for a Dying Continent. Mark Steyn, America Alone - The End of the World as We Know It. Bat Ye’or (Gisèle Littman)

18 Eurabien

19 Terroristen Breivik inspirerad av Eurabien-litteraturen

20 Schweizisk valaffisch i folkomröstning om införande av minaretförbud

21 Reproduktion av islamofobiska föreställningar
Populister, högerextremister & hatgrupper Media Populärkultur Delar av politikerkåren Religiösa grupper Enskilda individer Intresseorganisationer (NIMBY)

22 Normalisering av islamofobiska föreställningar
Utgör ett ”samvetslöst hot mot västerländska civila samhällen” Främmande element en ”bacill som även sekulära f.d. muslimer bär på”

23 Normalisering av islamofobiska föreställningar
”En främmande kropp på den europeiska kontinenten” Det finns inte ”någon enda förnuftig muslim”

24 Normalisering av islamofobiska föreställningar
”Islam är som ett virus som måste bekämpas likt sjukdomen tyfoid” (Ayan Hirsi Ali)

25 DN debatt 26/ Magnus Karavelli, borgerlig ledarskribent på Östgöta correspondenten: Relationen till islam - en svensk ödesfråga Muslimer är på väg att ta över Sverige Moskéer utgör ett säkerhetshot; grogrund för terrorister Slöjor, bönepauser och muslimska friskolor urholkar den svenska nationen som kulturell gemenskap Varning för muslimska smittoeffekter på svenska värderingar

26 1930-talets pressdebatt Relationen till judendom - en svensk ödesfråga
Judar är på väg att ta över Sverige Synagogor främmande för Sverige Kippa, sabbatsfirande och judiska traditioner urholkar nationen som kulturell gemenskap Varning för judiska smittoeffekter på svenska värderingar

27 Islam i svenska skolböcker
Kjell Härenstams forskning, Skolboksislam Fram till 1962 Tendentiös Allmänt negativ hållning till islam Islam en konservativ religion som förkväver utveckling Sträng legalism Expansiv och maktlysten religion Muhammed en andra rangens eller falsk profet; lögnaktig & liderlig

28 Islam i svenska skolböcker
Det annorlunda Exotisk Underligt Muslimerna ett kollektivt Tillhör det förgångna

29 Islam i svenska skolböcker
Symbolen för våldshandlingar och kvinnoförtryck

30 Religionsvetenskap för gymnasiet
Problematiken kring fri vilja, Guds allmakt och predestination ”Enligt vanligt mänskligt förnuft går sådana resonemang inte ihop, men det bekymrar inte muslimer. De menar att Allah vet bäst.”

31 Religionsvetenskap för gymnasiet
”Koranen består till stor del av regler, såväl religiösa som juridiska.” 300 av 6300 verser handlar om regler och juridik

32 Antisemitisk idétradition
Framställning av ”judetypen” som främmande element i Europa en grupp människor som påstods bära på en rad estetiskt negativa, motbjudande drag deras estetiskt motbjudande yttre skilde dem från det övriga samhället avspeglade deras ondskefulla inre

33 Antisemitisk idétradition
Framställning av judar som en grupp med specifika kroppsliga och fysionomiska kännetecken banade väg för att tillskriva judar specifika mentala egenskaper judarnas påstådda särskiljande egenskaper och annorlundaskap förstärkte föreställningen att de utgjorde den totala motsatsen till den europeiska rasen, kulturen, religionen och traditionen

34 Stereotypiska bilder Framställning av judar med stereotypiska, ”löjeväckande” ansiktsdrag lång, tjock eller smal och krökt näsa Kraftig skäggväxt, mörkt krulligt eller slätt hår, mörka ögon, tunga ögonlock, långa och täta ögonfransar, arrogant blick, plufsigt ansikte, tjocka läppar, tjock mage, korta armar och svullna fingrar

35

36

37 Stereotypiska bilder Den ”typiske juden” påstods använda sig av särskilda gester ”den illistige och baksluge juden” lurar och för människor bakom ljuset rycker på axlarna och slår ut sina armar som tecken på att han inte förstår någonting när han konfronteras med anklagelser om lurendrejeri av bedragna människor

38

39 Främmandegörande av muslimer
Framställningen av muslimer som främmande element i Sverige/Europa en grupp människor som är totalt väsensskilda från etniska svenskar/européer

40 Främmandegörande av muslimer
Framställning av muslimer som ett enhetligt kollektiv med specifika kännetecken & typiska karaktärsdrag banar väg för att tillskriva muslimer specifika negativa egenskaper används som grund för föreställningen att muslimer utgör den totala motsatsen till den europeiska/svenska kulturen, religionen och traditionen

41 Stereotypiska bilder Muslimer framställs med stereotypiska ansiktsdrag
Fradgatuggande, argsinta, krigiska, blodtörstande, förtryckande m.m.

42

43

44

45 Främmandegörande av muslimer
Geert Wilders i Malmö 28 oktober 2012, inbjuden av ”Tryckfrihetssällskapet” ”Islam är ingen religion – en totalitär ideologi som föder våld” ”Kulturer är inte likavärdiga” ”Västerlandets kultur står för humanism – islamisk kultur står för barbari och förtryck” ”Moskéer måste förbjudas” ”Invandring från muslimska länder måste förbjudas” ”Muslimer vill ta över världen”


Ladda ner ppt "Islamofobi Mohammad Fazlhashemi."

Liknande presentationer


Google-annonser