Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Tomas Mjörnheden© Ariadne Utbildningsmodell för webbaserad vägledning Baserad på Ariadneprojektet: Riktlinjer för webbaserad vägledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Tomas Mjörnheden© Ariadne Utbildningsmodell för webbaserad vägledning Baserad på Ariadneprojektet: Riktlinjer för webbaserad vägledning."— Presentationens avskrift:

1 © Tomas Mjörnheden© Ariadne Utbildningsmodell för webbaserad vägledning Baserad på Ariadneprojektet: Riktlinjer för webbaserad vägledning

2 © Ariadne 2004 Förslag på program 1.Ariadne: ut ur IT-labyrinten - introduktion kl. 08.30-10.00 2.Ariadne: Riktlinjer kl. 10.30-11.45 3.Praktiska övningar kl. 13.00-14.30 4.Prel. slutsatser och utvärdering av dagen kl. 15.00-16.00

3 © Ariadne 2004 1. Ariadne – ut ur E-labyrinten  Centre for training in Careers guidance, UEL (University of East London);  Careers Europe, Bradford;  Vuxenutbildningen i Göteborg;  MENTOR Vocational guidance, Bucharest;  ASTER Resources for guidance, Bologna

4 © Ariadne 2004 Vilka är vi idag?  Från olika verksamheter  Presentera dig själv  Förväntningar på dagen - Vilka erfarenheter har vi med oss? - Vad kan vi få ut av dagen?  Svar på utsända frågor: -

5 © Ariadne 2004 Syftet med utbildningen  Att reflektera över integrationen av webbaserade verktyg/hjälpmedel i vägledningspraktiken.  Hur man kan arbeta med webbaserat stöd gentemot olika grupper/situationer

6 © Ariadne 2004 Önskat resultat  Att man har funderat på hur webbaserade verktyg påverkar arbetet  Att man observerar den teoretiska basen för webbaserade verktyg  Att man kan uppmärksamma tecken på en tillförlitlig webbplats

7 © Ariadne 2004 Önskat resultat – forts.  Att man har funderat på hur Internet skulle kunna användas i arbetet  Att man har övervägt de etiska aspekterna av att använda Internet  Att man har reflekterat över villkoren för design av en webbplats

8 © Tomas Mjörnheden© Ariadne Vi bestämmer hur vi ska arbeta med IT Istället för att teknologin ska styra vårt sätt att arbeta

9 © Ariadne 2004 Ersättning för det personliga mötet?  Oro för att Internet övertar arbetsuppgifter  Rädsla för att förlora kontrollen över arbetet  Oro för oseriös verksamhet på Internet

10 © Ariadne 2004 Webbaserad vägledning = valstöd  Webbaserad vägledning är inte ett bra begrepp  Flera vill reservera begreppet vägledning till det unika mötet  Valstöd som nytt begrepp  Vägledning i snäv och vid bemärkelse (Gunnel Lindh)

11 © Ariadne 2004 Komplement till det personliga mötet?  Värdet av tillgänglighet  Värdet av anonymitet  Värdet av pålitlighet

12 © Ariadne 2004 Rekommendationer från Göteborg år 2001  Mått på kvalitet & etik som blickar framåt och inte bakåt  Ny roll bör styra utvecklingen, inte styras av den  Utvärdera existerande vägledningsteorier i ljuset av IT-baserade hjälpmedel

13 © Ariadne 2004 Rekommendationer, forts.  Uppmärksamma den digitala klyftan, tillgången till IT  Stödja dem som inte kan hjälpa sig själva  Befrämja olika inlärningsstilar (både för vägledare och användare)

14 © Ariadne 2004 2. Ariadne riktlinjer  Webbaserade verktyg och teori  Pålitliga och stödjande webbplatser  Förmedling av tjänster  Design av webbplatser  Etiska överväganden

15 © Ariadne 2004 Webbaserade verktyg och teori  Att det finns teoretiska grundtankar bakom en webbplats  Att man på webbplatsen uttalar den teoretiska grunden för verktyget  Är detta viktigt?

16 © Ariadne 2004 Matchning som inriktning  Många webbplatser med vägledningsinnehåll består i huvudsak av databaser  Dessa webbplatser använder sig ofta av en matchningsprocess  Det kan utgöra en start på en process  Vilka är deras begränsningar?

17 © Ariadne 2004 Sociologiska inriktningar  Flera av de webbaserade verktygen har ett individualistiskt perspektiv och ser inte personen i dess omgivning  Från sociologisk utgångspunkt bör verktygen stödja klientens uppmärksamhet på vad i dess omgivning som påverkar dess val

18 © Ariadne 2004 Teorier om socialt lärande  Menar att vägledarens uppgift är att uppmuntra klienten att skaffa sig lärande erfarenheter  Internetbaserade verktyg kan tillhandahålla möjligheter för klienter att lära sig mer om yrken och utbildningar  Vilken typ av verktyg kan få klientens medvetenhet om alternativen att öka?

19 © Ariadne 2004 Nya teorier  Försöka förstå den kognitiva processen  Klienten konstruerar ”sin egen värld”  Vägledaren som medförfattare  Fokuserar på möjligheter – inte hinder  Webbaserade verktyg av denna typ stimulerar/förutsätter hög grad av klient-aktivitet  Klienten kan med webben få sin personliga utveckling synliggjord och stimulera till ökat ansvarstagande

20 © Ariadne 2004 Pålitliga och stödjande webbplatser  Vem står bakom?  Är den kommersiell?  Förklarar man vilken målgrupp webb- platsen vänder sig till?  Är syftet med webb- platsen klart uttryckt?  När har den senast blivit uppdaterad?  Är länkarna förklarade?  Visar webbplatsen en klar tendens med sina åsikter?

21 © Ariadne 2004 Förmedling av webb-tjänster  Alltid öppen tjänst  Själv-hjälp  Integreras i verksamheten  Generell eller specialinriktad tjänst  Vägledares IT- färdigheter  Utvärdering och feedback från användare  Vilken inverkan kan webb-tjänsterna få på verksamheten?

22 © Ariadne 2004 Design av webbplatser  Bra och dåliga webbplatser  Vem är ansvarig för innehållet?  Användbarhet  Skapar webbplatsen en lärande situation?  Språket är viktigt  Färger kan stödja men också stjälpa  Navigationen ska vara enkel  Tekniska spörsmål att tänka på

23 © Ariadne 2004 Etiska överväganden  Skydd för klienten/eleven/användaren  Skydd för studie- och yrkesvägledaren  Göra gott eller undvika skada? – Problem eller dilemma  Ett klient-centrerat förhållningssätt möjliggör klient-autonomi där denne kan ta ansvar för sin situation

24 © Ariadne 2004 3. Praktiska övningar Ett bedömningsschema av webbplatser:  Verkar den pålitlig?  Är den lätt att använda?  Framgår det vilken målgrupp man vänder sig till?  Uttalar man klart vad syftet är med webbplatsen?  Är den tydlig med dess teori/grundtankar?  Verkar den medveten om etiska problem?

25 © Ariadne 2004 4. Preliminära slutsatser  Redovisning av bedömningarna.  Vad behöver vi undersöka framöver? -


Ladda ner ppt "© Tomas Mjörnheden© Ariadne Utbildningsmodell för webbaserad vägledning Baserad på Ariadneprojektet: Riktlinjer för webbaserad vägledning."

Liknande presentationer


Google-annonser