Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

0 Lokal Utvecklings Plan (LUP) för Åbyggeby Dokumentation av process Processledning: Rolf Lysell, Innotiimi AB 070-378 50 50

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "0 Lokal Utvecklings Plan (LUP) för Åbyggeby Dokumentation av process Processledning: Rolf Lysell, Innotiimi AB 070-378 50 50"— Presentationens avskrift:

1 0 Lokal Utvecklings Plan (LUP) för Åbyggeby Dokumentation av process Processledning: Rolf Lysell, Innotiimi AB 070-378 50 50 rolf.lysell@innotiimi.se

2 1 För vem tar vi fram en LUP? • För OSS, det är VI som ”äger” processen och det resultat den ger. Som stöd för alla som på olika sätt vill engagera sig i Åbyggebys framtid! • För kommunala aktörer. För att kunna fatta kloka beslut utifrån en dialog med oss. • För regionala aktörer som ev. kan stödja våra utvecklingstankar. • För en framtid i Åbyggeby!

3 2 4 steg • 1NULÄGE, 2012-03-22 • 2UTVECKLING AV IDEÉR, 2012-03-06 • 3 HANDLINGSPLANER, 2012-03-22 • 4SPRIDNING AV RESULTAT (sker även mellan träffarna)

4 3 Steg 1 – Nuläge 2012-02-23 • Inledningsvis presenterade Örjan Ohlström från Gävle kommun det stöd som kommunen på olika sätt erbjuder lokala utvecklingsgrupper. Örjan poängterade med glädje det faktum att ålders- och könsfördelningen bland deltagarna inte var vad han vanligtvis möter i liknande grupper. Han såg fram mot att få ta del av det resultat processen leder till och erbjöd även stöd att hitta rätt vägar inom kommunen för de kommunala kontakter som krävs. • Processen inleddes med att deltagarna fick lyfta fram sådant man uppskattar, känner glädje av, är stolta över, vill bevara i Åbyggeby. • Därefter jobbade man med sådant som man (de närvarande) tycker saknas, kan utvecklas, skulle vara önskvärt för framtiden. - Först utifrån egen horisont? - Därefter vad man trodde skulle önskas om man var +65? - Upp till 13?

5 •Badplatserna efter ån •Miljön, naturen, djuren m.m. •By bastun •Gemenskapen i byn •Hockeyplan •Tolvforsgården •Att vi har skola, fritids och dagis •Alla olika aktiviteter, loppis m.m. •Cykelfesten •Våra traditioner, midsommarfirandet bl.a. •Närheten till stan och distansen till stan •Att här finns en stark VI-anda •Det omfattande entreprenörskapet •Alla driftiga människor •Stoltheten •Tryggheten i Åbyggeby •”Bra” Kollektivtrafik •Alla djur •Möjligheten till fiske •Skoterleder •Aktiviteter på Testeboån •En aktiv Byaförening •Det är lugnt och skönt i Åbyggeby •Det finns grillplatser och vindskydd •Informationen om vad som händer, anslagstavlor, by-bladet, hemsida •Bra grannsamverkan •Bra stigar m.m. •Stor hjälpsamhet •Stor åldersfördelning (positivt) •Alla hejar •Ren luftAtt det finns cyckelvägar 4 Steg 1 – Nuläge Vad uppskattar vi, känner glädje av, är stolta över och vill vi bevara i Åbyggeby? De förslag som här presenteras är utan rangordning och givetvis bara från de närvarandes perspektiv. Det finns säkerligen mycket mer som kan lyftas in på listan!

6 •En förbättrad trafikmiljö XXXXX •En Idrottsplan (anslutning till skolan) XXXX •Ett ökat nyttjande av Tolvforsgården XXX •Mindre ”rädsla” att engagera sig XX •Fler ”spontanaktiviteter” XX •Gångbro över ån X •Asfalterad bollplan för landhockey, streetbasket m.m. X •Vattenkvalitén i ån X •En ”integration” unga-äldre X •Bättre ekonomi till rinken X •StudiestödOdling •Bilpol”vårt skafferi” •MiljöprofilOmställningGästrikland •FotokursMotion/hälsa •Andra förslag, ej prioriterade •Fler busskurer •Förbättrad telefoni/fiber •Måna om varandra, bry sig •Mötesplatser •Fler attraktiva aktiviteter •Ungdomsgård •Matlagningskurser •Bättre information, skyltar m.m. •Pub-afton •Bättre kollektivtrafik •Utveckla skolan ytterligare •Gympasal •Lekpark/lekplats •Skaparverkstad •Kravlöshet 5 Steg 1 – Nuläge Vad tycker vi saknas? Kan utvecklas ytterligare i Åbyggeby Deltagarna delades in i par och varje par har fått möjlighet att prioritera 4 områden. Dessa prioriteringar ska ses endast som en bild av vad de närvarande känner, inte som det slutliga prioriteringarna för den lokala utvecklingsplanen. Fler får givetvis komma med i processen!

7 •Fler ”sociala” sammanhang •Gemensamma vandringar •Fikatillfällen •Afternoon tea på Tolvforsgården •Aktiviteter med blandade åldrar •Spelkvällar •Bastu •Gemensamma utflykter/resor •Seniorträffar •Möjlighet att göra nytta, hyr en ”pigg pensionär” för vedhuggning, gräsklippning m.m. •Möjlighet att bo kvar i Åbyggeby, seniorboende •Fler enkla viloplatser, sätta sig ned och njuta •Bingo •Disko •Pysselkvällar •Öppen förskola •Matlagning för barn •Lekdagar, massor med spontanlek •Natursnokar/mulle •Få besöka vår bonde, lära sig om djuren Här vill vi givetvis ha massor med synpunkter både från de äldre som yngre! Det är ju ni som vet det bäst! 6 Steg 1 – Nuläge Vad ”tror” vi skulle lyftas från de + 65 och från de upp till 13?

8 NÄR?Tisdag 6 mars 2012 kl. 18.30 VAR?Tolvforsgården VEM?Boende och verksamma i Åbyggeby, alla är välkomna! HUR? Vi kommer att komplettera steg 1, prioritera dem och jobba vidare med idéer på hur vi kan förverkliga dem. 7 Steg 2 – Utveckling av idéer

9 •TolvforsgårdenVad kan vi göra där? Vad behöver göras? Vad behöver vi tänka på? m.m. •GrannsamverkanVad kan vi göra? Hur kan vi agera? m.m. •TrafikmiljöVad behöver utvecklas? Vad kan vi göra? m.m. 8 Steg 2 – Utveckling av ideér Arbetet började med att reflektera över det som tagits fram rörande nuläge, gruppen kompletterade med sådant de tyckte bör finnas med. Tre områden valdes sedan ut för att gå lite djupare i. Att just dessa tre valdes beror på att det fanns ”energi” och vilja från deltagarna på plats att titta djupare på just dom, det innebär inte att andra områden är ointressanta/viktiga. Det viktiga är att man jobbar med det man själv vill, får energi i, att jobba med något ”nån annan” tycker är viktigt fungerar oftast dåligt när det bygger på frivilliga insatser. Prioriterade områden var:

10 •Vi behöver informera om huset på ”rätt” sätt - Facebook – Hemsida - Skyltar •Vi behöver utvärdera allt som har samband med huset - Förslagslåda - Gästbok - Inventarielista •Vi behöver rusta huset •Underhåll, ta fram konkreta uppgifter •Behöver vi en hustomte? - En eller flera? - Dess funktion •Aktiviteter - ”Färre” men med engagemang och kvalitet - Fler dagar i veckan, studiecirklar, föreläsningar - Spontanaktiviteter Aktiviteter kring huset •Historia - Byns historia - Husets historia •Uthyrning, vad gäller, hur? - Till privata - Till föreningar - Bättre tydligare information •Ekonomi - Hur ska vi få ekonomi till huset i framtiden? - 50/50 lotteri? 9 Tolvforsgården

11 •Vi behöver få information om vad grannsamverkan innebär och vad det inte innebär •Göra en organisation för verksamheten •Sätta upp skyltar om grannsamverkan •Tala om för varandra när vi åker bort •Ställa bilen på grannens tomt när de är borta •Hänga tvätt hos grannen •Ta in posten •Kolla obekanta bilar (ev. ta bilnummer) •Inte vara rädda att fråga obekanta ”söker du någon?” •Flytta soptunnor åt varandra •Vi kan erbjuda skjuts åt grannar om vi ska handla eller liknande •Vi kan hålla ”ett öga” på de äldre (för att se att allt är ok! Inte för att vi tror de är ”buset”) •Slå följe med varandra från bussen för ökad trygghet 10 Grannsamverkan

12 VAD? •Bussar till södra (tätare) •Cykelbana till norra •Åtgärder för att sänka hastigheten på bilar •Tåg ska stanna i Åbyggeby •Längre cykelbana till södra och till badplats •Förbättrad kvalité på befintlig cykelbana •Busskur vid skolan (Bjuräng, Forsby) HUR? •För tätare bussturer, uppvakta kommunen •Cykelpool (om ej tätare bussar till södra) •För att sänka hastighet t.ex. blomlådor •För att tåg ska stanna, undersök hur stort intresse det finns 11 VadFörbättrad trafikmiljö

13 NÄR?Torsdag 22 mars 2012 kl. 18.30 VAR?Tolvforsgården VEM?Boende och verksamma i Åbyggeby, alla är välkomna! HUR? Vi kommer att gör konkreta handlingsplaner på de områden som är prioriterade för Åbyggebys framtida utveckling, både kort och lång sikt. 12 Steg 3, ta fram handlingsplaner

14 Vad? (och varför?)Hur? (vad är framgångsfaktorer)Start - Vem Steg 3 – Handlingsplan

15 Vad? (och varför?)Hur? (vad är framgångsfaktorer)Start - Vem Bättre underhåll av gång/cyckelvägar (vi har haft många som ramlat och slagit sig, en bröt benet) Kontakta kommunen och påtala problemet (Framgångsfaktor att vi utser någon att göra det och sedan rapportera resultatet) Snarast, Nisse Rapport torsdag 22:a Ställa ut sandtunnor så vi själva kan akutsanda vid behov (få fram lämpliga tunnor för ändamålet) Lisa ska kolla med Tunnor AB om de kan bistå Osv…..Osv…. Steg 3 – Handlingsplan OBS! Exempel!


Ladda ner ppt "0 Lokal Utvecklings Plan (LUP) för Åbyggeby Dokumentation av process Processledning: Rolf Lysell, Innotiimi AB 070-378 50 50"

Liknande presentationer


Google-annonser