Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medeltidslatinets alcohol vini = ”det finaste vinet” dvs. spriten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medeltidslatinets alcohol vini = ”det finaste vinet” dvs. spriten"— Presentationens avskrift:

1 Medeltidslatinets alcohol vini = ”det finaste vinet” dvs. spriten
Alkoholens historia Alkohol från arabiskans alkuhl=pulver av antimon (ett färgämne) eller ”den finaste beståndsdelen av något” Medeltidslatinets alcohol vini = ”det finaste vinet” dvs. spriten

2 Alkohol används idag som gemensamt namn för en grupp organiska föreningar
Metanol även kallad träsprit Amylalkohol som ingår i finkelolja Glycerol som också kallas glycerin Etanol som i dagligt tal kallas sprit

3 Etylalkohol eller etanol C2H5OH är en färglös vätska
Den bildas genom jäsning av bl.a. socker och jäst Man kan få en alkoholhalt på 10 – 16% Genom jäsning Däröver går det att nå ända till 96% genom destillation.

4 Alkoholdrycker Har använts som njutningsmedel i årtusenden.
Människan kunde framställa öl och vin för 6000 år sedan. De gamla egyptiska och judiska folken använde alkohol. 1:a Moseboken finns vin omnämnt Egyptierna kunde brygga öl

5 Alkohol ingick i religionsutövning
Grekerna gav vinets gud namnet Dionysos Romarna döpte samma gud till Bacchus

6 1100-talet kunde man destillera alkoholdrycker
Öl den dominerande drycken i Sverige under medeltiden Vikingarna drack mjöd 400 år tidigare Det kryddades med pors, angelika eller honung

7 Våldgästning Magnus Ladulås införde 1279 en lag mot våldgästning.
Nu kunde man börja erbjuda husrum och mat mot betalning = gästgivaregårdar!

8 1400-1700 -talet Ersattes öldrickandet med brännvin
Ev. tillverkades brännvin redan på 1400-talet vid krut tillverkningen. Krut tillverkaren Berentz köpte 1467 destillerat vin i för att använda i sin krut tillverkning. Vinet gick att dricka!

9 Förbudet avskaffades 4 år senare men säljaren skulle ha tillstånd!
1494 förbjöds brännvins försäljning till annat ändamål än krut tillverkning. Förbudet avskaffades 4 år senare men säljaren skulle ha tillstånd!

10 I Stockholm på 1700 talet Det fanns 700 krogar trots att det enbart bodde invånare!

11 Husbehovsbränning 1638 införde Drottning Kristina Brännvinsskatt
1772 införde Gustav III förbud mot husbehovsbränning. Det varade i 15 år Han startade istället kronobrännerierna Man hade en hög skatt på brännvinstillverkning för att minska husbehovsbränningen. 1860 förbjöds husbehovsbränningen

12 Dricka brännvin, ett folknöje
Hembränningen var tillåten Potatisen var en billig råvara Konsumtionen tror man var ca l sprit per person och år!!! (idag ca l)

13 Brännvinsreformen 1855 Tillverkning Partihandel
Utminutering (detaljhandel) Utskänkning (servering)

14 1855 reformerades alkoholserveringen i grunden
Folkrestauranger startades! Särskilda försäljningsbolag (utskänkningsbolag) bildades. Vinsten gick till staten och användes till att bygga arbetarbostäder och bibliotek. Grunden till dagens Systembolag och AB Vin och Sprit

15 Göteborgssystemet Möjligheten att sälja sprit i kommunala bolag spred sig i landet. Göteborg bildade bolag 1865 vars syfte var såväl utminutering som utskänkning. Detta blev en bra modell för övriga kommuner i landet att ta efter.

16 1855 fick servering enbart handhas av den med rättigheter
Serveringslokalens tjänlighet Begränsning av utskänkningsställen Regler om serveringstider Krav på servering av MAT Kommunerna hade vetorätt

17 1917 grundades AB Vin och Spritcentralen
1923 fick Vin och Sprit monopol

18 Konsumtionen 1780 5 l 50% sprit per person
Idag ca l per person Nykterhetsrörelsen bildas med starkt internationella influenser från framförallt de anglosaxiska länderna.

19 Allt fler krävde nykterhet!
Absolutist = en person som inte dricker någon alkohol alls. Godtemplare = medlem av Godtemplarorden, svensk nykterhetsorganisation som hade olika loger. (avdelningar) 500 nykterhetsföreningar i slutet av 1800 talet

20 Folkomröstning Man röstade om totalförbud 1922 men förlorade knappt tack vare Bratt reformen! USA, Norge och Finland hade totalförbud!

21 Ivan Bratt Läkare i Stockholm och en ledande debattör på alkoholområdet Ledamot i Stockholms stadsfullmäktige i Nykterhetskommitén vd stockholmssystemet Vd Vin och Sprit

22 Motboken 1916 – 1955 Inköpsregistrering och ransonering i hela landet.
EX antal liter kunde köpas per kvartal Ogifta män fick motbok vi 25 år ålder. Gifta fick motbok tidigare. Endast ogifta kvinnor som försörjde sig själva kunde få motbok!

23 Motboken kunde dras in om man inte betalade skatt
misskötte nykterheten begick brott

24 Ransonering på krogen Ransonerings storleken varierade under åren
men var mest 15 cl sprit för herrar 0ch 7,5 för damer

25 Mellanölsperioden För att få folk att dricka svagare alkoholdrycker tillät man försäljning av mellanöl i livsmedelsaffärerna. Alkoholstyrkan var 3,5 – 4,5 volym% 1 oktober 1965 startade man försälningen av mellanöl 1 juli 1977 slutade man sälja detta

26 Alkoholpolitiska utredningen
APU bildades 1965 för att se över nykterhetspolitiken. 1974 framlade man ett förslag till reviderad alkoholpolitik

27 APU fyra principer Restriktionerna i alkoholhanteringen skall begränsas till sådana som även av en bred allmänhet uppfattas som meningsfulla Försäljningen av alkohol skall ske återhållsamt och sociala hänsyn skall tas

28 APU fyra principer Konsumtionen skall minskas genom begränsning av tillgängligheten Det privata vinstintresset skall så långt som möjligt begränsas

29 1978 ny alkohollagstiftning
Måltidstvånget vid servering av alkoholdrycker togs formellt bort och ersattes med att Serveringstillstånd endast ges till egentliga ”matrestauranger”.

30 Hantering av frågor rörande handel med alkoholdrycker flyttades över från finansdepartementet till socialdepartementet. Den centrala tillsynen över alkoholhandeln fördes över från Riksskatteverket till Socialstyrelsen.

31 Straffet för fylleri avskaffades
Bryggerierna fick rätt att sälja starköl direkt till restaurangerna

32 1995 års alkohollagstiftning
1991 Tillsattes en utredning (Alkoholpolitiska kommissionen) EG perspektiv Tillståndsgivning från länsstyrelsen till kommunerna.

33 Alkoholinspektionen 1 januari 1995 – 1 juli 2001
Sedan avskaffades den och dess uppgifter övertogs av Statens folkhälsoinstitut 1 juli 2001

34 sommaren 2008 nya införselkvoter införs
*Inga bestämda övre gränser med riktlinjer som behandlas efter tullpersonalens bedömning. Se 10 liter spritdryck (13 75 cl flaskor) 20 liter starkvin(26 75 cl flaskor) 90 liter vin varav högst 60 liter får vara mousserande vin.(120 st 75 cl flaskor varav högst 80 st får vara mousserande) 110 liter öl (333 st 33 cl flaskor!)

35 För införsel från icke EU land! Om du fyllt 20 år
1 l spritdryck eller 2 l starkvin/mousserande vin 4 l vin 16 l starköl

36 Definitioner Spritdryck över 22 volymprocent alkoholhalt
Starkvin volymprocent alkoholhalt Vin annat vin än starkvin med 3,5 -15 volymprocent alkoholhalt Starköl över 3,5 volymprocent alkoholhalt

37 AL definitioner Sprit en vätska som innehåller alkohol i en koncentration av mer än 2,25 volymprocent. Mäsk en jäsande dryck som blir sprit om den får fortsätta att jäsa Alkoholdryck en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. Spritdrycker, vin starköl och öl

38 Förklara de Alkoholpolitiska verktygens funktion
Totalkonsumtionsmodellen Prispolitiken Detaljhandelsbolaget Reklamförbud EU WHO Förebyggande arbete Vård och behandling Alkoholpolitiska situationer Alkoholpolitisk handlingsplan

39 Spritdryck En alkoholdryck som innehåller sprit, t ex drinken med vodka och tonic

40 Vin En alkoholdryck framställd genom jäsning av druvor, druvmust, bär, frukt eller andra växtdelar eller andra alkoholdrycker med högst 22 volymprocent alkohol som inte är spritdryck , starköl eller öl.

41 Starköl Jäst, odestillerad dryck som framställd med torkat eller rostat malt med alkoholhalt över 3,5 volymprocent

42 ÖL Jäst, odestillerad dryck framställd med torkat eller rostat malt med alkoholhalt över 2,25 men inte över 3,5 volymprocent.

43 Lättdryck Dryck utan alkohol eller med högst 2,25 volymprocent alkohol

44 Volymprocent eller viktprocent
Ex. en burk 50 cl folköl med 3,5 volymprocent alkohol innehåller 4,0 cl 40% sprit = 13 g alkohol 3,5 x 50ck/40 = 4,37 cl 40% sprit

45 AL - försäljning Varje form av tillhandahållande av dryck mot ersättning. Det betyder att ersättningen inte bara behöver vara pengar utan kan även vara varor eller tjänster! Ingen betydelse om ersättningen är direkt eller indirekt

46 Detaljhandel, partihandel och servering
Försäljning över disk i livsmedelsaffär eller på Systembolaget heter detaljhandel Försäljning från grossist heter partihandel Försäljning på krogen heter servering

47 Tillverkning Det behövs tillverkningstillstånd för yrkesmässig tillverkning av alkoholdrycker. Tillstånd sökes hos Statens Folkhälsoinstitut.

48 Försäljning Det behövs tillstånd att sälja spritdrycker, vin och starköl. Det behövs tillstånd för partihandel, tillverkning av alkoholdrycker och servering För försäljning av öl behövs inget tillstånd enligt AL

49 Portalparagraf Försäljning av drycker som omfattas av denna lag skall skötas på sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker skall se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.

50 Alkoholfria alternativ
Både i livsmedelsbutiker och på restauranger skall det finnas lättdrycker dvs alkoholfria alternativ för att motverka exempelvis renodlade ”folkölsbutiker”

51 Åldersparagrafen (portalparagraf)
Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får varor inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte fyllt 20 år. Detaljhandeln med öl och servering av alkoholdrycker är tillåten från 18 årsålder.

52 ..åldersparagrafen Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.

53 ..åldersparagrafen Den som lämnar ut alkoholdrycker skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i första stycket.

54 2002 Restaurangrapporten behöver lämnas in enbart en gång per år. Den visar inköp o försäljning under året och redovisas senast i februari året därpå.

55 2003 1 juli 2003 gäller lagen om kassa register.
All försäljning skall registreras i kassaregister såsom entréavgifter, garderobsavgifter och naturligtvis all försäljning av mat och dryck. Viss alkoholreklam i tryckt form får förekomma under 15 volymprocent

56 2004 Rökfria restauranger på förslag som genomförs 2005


Ladda ner ppt "Medeltidslatinets alcohol vini = ”det finaste vinet” dvs. spriten"

Liknande presentationer


Google-annonser