Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-251 Alkoholens historia Alkohol från arabiskans alkuhl=pulver av antimon (ett färgämne) eller ”den finaste beståndsdelen av något” Medeltidslatinets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-251 Alkoholens historia Alkohol från arabiskans alkuhl=pulver av antimon (ett färgämne) eller ”den finaste beståndsdelen av något” Medeltidslatinets."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-251 Alkoholens historia Alkohol från arabiskans alkuhl=pulver av antimon (ett färgämne) eller ”den finaste beståndsdelen av något” Medeltidslatinets alcohol vini = ”det finaste vinet” dvs. spriten

2 2014-06-252 Alkohol används idag som gemensamt namn för en grupp organiska föreningar Metanol även kallad träsprit Amylalkohol som ingår i finkelolja Glycerol som också kallas glycerin Etanol som i dagligt tal kallas sprit

3 2014-06-253 Etylalkohol eller etanol C2H5OH är en färglös vätska Den bildas genom jäsning av bl.a. socker och jäst Man kan få en alkoholhalt på 10 – 16% Genom jäsning Däröver går det att nå ända till 96% genom destillation.

4 2014-06-254 Alkoholdrycker •Har använts som njutningsmedel i årtusenden. •Människan kunde framställa öl och vin för 6000 år sedan. •De gamla egyptiska och judiska folken använde alkohol. •1:a Moseboken finns vin omnämnt •Egyptierna kunde brygga öl

5 2014-06-255 Alkohol ingick i religionsutövning •Grekerna gav vinets gud namnet Dionysos •Romarna döpte samma gud till Bacchus

6 2014-06-256 1100-talet kunde man destillera alkoholdrycker •Öl den dominerande drycken i Sverige under medeltiden •Vikingarna drack mjöd 400 år tidigare •Det kryddades med pors, angelika eller honung

7 2014-06-257 Våldgästning •Magnus Ladulås införde 1279 en lag mot våldgästning. •Nu kunde man börja erbjuda husrum och mat mot betalning = gästgivaregårdar!

8 2014-06-258 1400-1700 -talet •Ersattes öldrickandet med brännvin •Ev. tillverkades brännvin redan på 1400- talet vid krut tillverkningen. •Krut tillverkaren Berentz köpte 1467 destillerat vin i för att använda i sin krut tillverkning. Vinet gick att dricka!

9 2014-06-259 •1494 förbjöds brännvins försäljning till annat ändamål än krut tillverkning. •Förbudet avskaffades 4 år senare men säljaren skulle ha tillstånd!

10 2014-06-2510 I Stockholm på 1700 talet •Det fanns 700 krogar trots att det enbart bodde 70 000 invånare!

11 2014-06-2511 Husbehovsbränning •1638 införde Drottning Kristina Brännvinsskatt •1772 införde Gustav III förbud mot husbehovsbränning. Det varade i 15 år •Han startade istället kronobrännerierna •Man hade en hög skatt på brännvinstillverkning för att minska husbehovsbränningen. •1860 förbjöds husbehovsbränningen

12 2014-06-2512 Dricka brännvin, ett folknöje •Hembränningen var tillåten •Potatisen var en billig råvara •Konsumtionen tror man var ca 40 -45 l sprit per person och år!!! •(idag ca 10 -12 l)

13 2014-06-2513 Brännvinsreformen 1855 1.Tillverkning 2.Partihandel 3.Utminutering (detaljhandel) 4.Utskänkning (servering)

14 2014-06-2514 1855 reformerades alkoholserveringen i grunden •Folkrestauranger startades! •Särskilda försäljningsbolag (utskänkningsbolag) bildades. •Vinsten gick till staten och användes till att bygga arbetarbostäder och bibliotek. •Grunden till dagens Systembolag och AB Vin och Sprit

15 2014-06-2515 Göteborgssystemet •Möjligheten att sälja sprit i kommunala bolag spred sig i landet. •Göteborg bildade bolag 1865 vars syfte var såväl utminutering som utskänkning. •Detta blev en bra modell för övriga kommuner i landet att ta efter.

16 2014-06-2516 1855 fick servering enbart handhas av den med rättigheter •Serveringslokalens tjänlighet •Begränsning av utskänkningsställen •Regler om serveringstider •Krav på servering av MAT •Kommunerna hade vetorätt

17 2014-06-2517 1917 grundades AB Vin och Spritcentralen •1923 fick Vin och Sprit monopol

18 2014-06-2518 Konsumtionen •1780 5 l 50% sprit per person •1820 40 l 50 % sprit per person •Idag ca 10-12 l per person •Nykterhetsrörelsen bildas med starkt internationella influenser från framförallt de anglosaxiska länderna.

19 2014-06-2519 Allt fler krävde nykterhet! •Absolutist = en person som inte dricker någon alkohol alls. •Godtemplare = medlem av Godtemplarorden, svensk nykterhetsorganisation som hade olika loger. (avdelningar) •500 nykterhetsföreningar i slutet av 1800 talet

20 2014-06-2520 Folkomröstning •Man röstade om totalförbud 1922 men förlorade knappt tack vare Bratt reformen! •USA, Norge och Finland hade totalförbud!

21 2014-06-2521 Ivan Bratt •Läkare i Stockholm och en ledande debattör på alkoholområdet •Ledamot i Stockholms stadsfullmäktige •1911-1920 i Nykterhetskommitén •1913-1922 vd stockholmssystemet •1923-1928 Vd Vin och Sprit

22 2014-06-2522 Motboken •1916 – 1955 •Inköpsregistrering och ransonering i hela landet. •EX antal liter kunde köpas per kvartal •Ogifta män fick motbok vi 25 år ålder. Gifta fick motbok tidigare. Endast ogifta kvinnor som försörjde sig själva kunde få motbok!

23 2014-06-2523 Motboken kunde dras in •om man inte betalade skatt •misskötte nykterheten •begick brott

24 2014-06-2524 Ransonering på krogen •Ransonerings storleken varierade under åren •men var mest 15 cl sprit för herrar 0ch 7,5 för damer

25 2014-06-2525 Mellanölsperioden 1965-1977 •För att få folk att dricka svagare alkoholdrycker tillät man försäljning av mellanöl i livsmedelsaffärerna. •Alkoholstyrkan var 3,5 – 4,5 volym% •1 oktober 1965 startade man försälningen av mellanöl •1 juli 1977 slutade man sälja detta

26 2014-06-2526 Alkoholpolitiska utredningen •APU bildades 1965 för att se över nykterhetspolitiken. •1974 framlade man ett förslag till reviderad alkoholpolitik

27 2014-06-2527 APU fyra principer  Restriktionerna i alkoholhanteringen skall begränsas till sådana som även av en bred allmänhet uppfattas som meningsfulla  Försäljningen av alkohol skall ske återhållsamt och sociala hänsyn skall tas

28 2014-06-2528 APU fyra principer  Konsumtionen skall minskas genom begränsning av tillgängligheten  Det privata vinstintresset skall så långt som möjligt begränsas

29 2014-06-2529 1978 ny alkohollagstiftning •Måltidstvånget vid servering av alkoholdrycker togs formellt bort och ersattes med att • Serveringstillstånd endast ges till egentliga ”matrestauranger”.

30 2014-06-2530 •Hantering av frågor rörande handel med alkoholdrycker flyttades över från finansdepartementet till socialdepartementet. •Den centrala tillsynen över alkoholhandeln fördes över från Riksskatteverket till Socialstyrelsen.

31 2014-06-2531 •Straffet för fylleri avskaffades •Bryggerierna fick rätt att sälja starköl direkt till restaurangerna

32 2014-06-2532 1995 års alkohollagstiftning •1991 Tillsattes en utredning (Alkoholpolitiska kommissionen) •EG perspektiv •Tillståndsgivning från länsstyrelsen till kommunerna.

33 2014-06-2533 Alkoholinspektionen •1 januari 1995 – 1 juli 2001 •Sedan avskaffades den och dess uppgifter övertogs av Statens folkhälsoinstitut 1 juli 2001 •www.fhi.sewww.fhi.se

34 2014-06-2534 sommaren 2008 nya införselkvoter införs •*Inga bestämda övre gränser med riktlinjer som behandlas efter tullpersonalens bedömning. Se www.tullverket.se •10 liter spritdryck (13 75 cl flaskor) •20 liter starkvin(26 75 cl flaskor) •90 liter vin varav högst 60 liter får vara mousserande vin.(120 st 75 cl flaskor varav högst 80 st får vara mousserande) •110 liter öl (333 st 33 cl flaskor!)

35 2014-06-2535 För införsel från icke EU land! Om du fyllt 20 år •1 l spritdryck eller 2 l starkvin/mousserande vin •4 l vin •16 l starköl

36 2014-06-2536 Definitioner •Spritdryck över 22 volymprocent alkoholhalt •Starkvin 15 -22 volymprocent alkoholhalt •Vin annat vin än starkvin med 3,5 -15 volymprocent alkoholhalt •Starköl över 3,5 volymprocent alkoholhalt

37 2014-06-2537 AL definitioner •Sprit en vätska som innehåller alkohol i en koncentration av mer än 2,25 volymprocent. •Mäsk en jäsande dryck som blir sprit om den får fortsätta att jäsa •Alkoholdryck en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. Spritdrycker, vin starköl och öl

38 2014-06-2538 Förklara de Alkoholpolitiska verktygens funktion 1.Totalkonsumtionsmodellen 2.Prispolitiken 3.Detaljhandelsbolaget 4.Reklamförbud 5.EU 6.WHO 7.Förebyggande arbete 8.Vård och behandling 9.Alkoholpolitiska situationer 10.Alkoholpolitisk handlingsplan

39 2014-06-2539 Spritdryck •En alkoholdryck som innehåller sprit, t ex drinken med vodka och tonic

40 2014-06-2540 Vin •En alkoholdryck framställd genom jäsning av druvor, druvmust, bär, frukt eller andra växtdelar eller andra alkoholdrycker med högst 22 volymprocent alkohol som inte är spritdryck, starköl eller öl.

41 2014-06-2541 Starköl •Jäst, odestillerad dryck som framställd med torkat eller rostat malt med alkoholhalt över 3,5 volymprocent

42 2014-06-2542 ÖL •Jäst, odestillerad dryck framställd med torkat eller rostat malt med alkoholhalt över 2,25 men inte över 3,5 volymprocent.

43 2014-06-2543 Lättdryck •Dryck utan alkohol eller med högst 2,25 volymprocent alkohol

44 2014-06-2544 Volymprocent eller viktprocent •Ex. en burk 50 cl folköl med 3,5 volymprocent alkohol innehåller •4,0 cl 40% sprit = 13 g alkohol •3,5 x 50ck/40 = 4,37 cl 40% sprit

45 2014-06-2545 AL - försäljning •Varje form av tillhandahållande av dryck mot ersättning. Det betyder att ersättningen inte bara behöver vara pengar utan kan även vara varor eller tjänster! •Ingen betydelse om ersättningen är direkt eller indirekt

46 2014-06-2546 Detaljhandel, partihandel och servering •Försäljning över disk i livsmedelsaffär eller på Systembolaget heter detaljhandel •Försäljning från grossist heter partihandel •Försäljning på krogen heter servering

47 2014-06-2547 Tillverkning •Det behövs tillverkningstillstånd för yrkesmässig tillverkning av alkoholdrycker. •Tillstånd sökes hos Statens Folkhälsoinstitut. www.fhi.sewww.fhi.se

48 2014-06-2548 Försäljning •Det behövs tillstånd att sälja spritdrycker, vin och starköl. •Det behövs tillstånd för partihandel, tillverkning av alkoholdrycker och servering •För försäljning av öl behövs inget tillstånd enligt AL

49 2014-06-2549 Portalparagraf •Försäljning av drycker som omfattas av denna lag skall skötas på sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker skall se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.

50 2014-06-2550 Alkoholfria alternativ •Både i livsmedelsbutiker och på restauranger skall det finnas lättdrycker dvs alkoholfria alternativ för att motverka exempelvis renodlade ”folkölsbutiker”

51 2014-06-2551 Åldersparagrafen (portalparagraf) •Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får varor inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte fyllt 20 år. •Detaljhandeln med öl och servering av alkoholdrycker är tillåten från 18 årsålder.

52 2014-06-2552..åldersparagrafen •Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. •Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.

53 2014-06-2553..åldersparagrafen •Den som lämnar ut alkoholdrycker skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i första stycket.

54 2014-06-2554 2002 •Restaurangrapporten behöver lämnas in enbart en gång per år. Den visar inköp o försäljning under året och redovisas senast i februari året därpå.

55 2014-06-2555 2003 •1 juli 2003 gäller lagen om kassa register. •All försäljning skall registreras i kassaregister såsom entréavgifter, garderobsavgifter och naturligtvis all försäljning av mat och dryck. •Viss alkoholreklam i tryckt form får förekomma under 15 volymprocent

56 2014-06-2556 2004 •Rökfria restauranger på förslag som genomförs 2005


Ladda ner ppt "2014-06-251 Alkoholens historia Alkohol från arabiskans alkuhl=pulver av antimon (ett färgämne) eller ”den finaste beståndsdelen av något” Medeltidslatinets."

Liknande presentationer


Google-annonser