Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anmälning av olycksfall och olycksfallstillbud Begreppen: PERSONAL Ett arbetsolycksfall är en personskada som inträffat i arbete eller på vägen till eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anmälning av olycksfall och olycksfallstillbud Begreppen: PERSONAL Ett arbetsolycksfall är en personskada som inträffat i arbete eller på vägen till eller."— Presentationens avskrift:

1 Anmälning av olycksfall och olycksfallstillbud Begreppen: PERSONAL Ett arbetsolycksfall är en personskada som inträffat i arbete eller på vägen till eller från arbete. Ett tillbud/ ”nära på situation” är en händelse av vilken man skall lära sig av det som nästan hände, för att kunna undvika att en olycka inträffar. Blanketterna i Interna webben / Blankis / Arbetarskyddet KLIENTER Ett klientolycksfall är en personskada som inträffat klienter: t.ex. en klient har halkat, fått fel medicinering, eller motsvarande. Ett tillbud/ ”nära på situation” är en händelse som sker till en klient och av vilken man skall lära sig av det som nästan hände, för att kunna undvika att en olycka inträffar. Blanketterna i Interna webben / Blankis / Klientärenden

2 ANMÄLAN AV ARBETSOLYCKSFALL OCH ARBETSOLYCKFALLSTILLBUD När det sker ARBETSOLYCKSFALL ARBETSOLYCKSFALLSTILLBUD BlankettenArbetsolycksfallsutredningArbetsolycksfallstillbudsrapport Vem görarbetstagaren och förmannen i samarbeteden som nästan blev skadad eller var involverad i händelsen Distribution • regionchef • arbetarskyddschef • Den regional arbetarskyddsfullmäktige personalsekreterare • (omsorgsbyrån, om klienten är inblandat) • Vid behov till företagshälsovården • regionchef • arbetarskyddschef • Den regionala arbetarskyddsfullmäktig • (omsorgsbyrån, om klienten är inblandat) Varför • Ersättningen via försäkringen • För att utveckla arbetsmiljön och göra processen tryggare, hälsosammare, smidigare och förbättra kvaliteten av verksamheten både i enheten och i hela Kårkullas organisation • För att undvika motsvarande i framtiden • För att undvika en motsvarande eller allvarligare händelse i framtiden • För att utveckla arbetsmiljön och göra processen tryggare, hälsosammare, smidigare och förbättra kvaliteten av verksamheten både i enheten och i hela Kårkullas organisation

3 Samkommunsdirektör Ekonomidirektör Personalchef Förvaltningssekreterare, informatör, övrig kanslipersonal Fastighetschef IKT-Chef Ekonomipersonal Personalsekreterare Löneräknare Arbetarskyddschef Verksamhetschef Chef för expert- och utvecklingscentret Utvecklingschef Utvecklare Överläkare för klinisk verksamhet Utvecklare rådgivning specialtjänsterna missbrukarvård Regionchef Västra Nyland Regionchef Mellersta NylandRegionchef Östra Nyland Regionchef Åboland Regionchef Södra ÖsterbottenRegionchef Mellersta ÖsterbottenRegionchef Norra Österbotten Enhetschefer • Arbetarskydd ingår i all verksamhet • Linjeorganisationen har ansvaret • Alla i organisationen har sitt ansvar för arbetarskyddet Arbetarskyddspersonalen och företagshälsovården har till uppgift att stöda arbetarskyddet i arbetsgemenskapen

4 Samkommunsdirektör Ekonomidirektör Personalchef Förvaltningssekreterare, informatör, övrig kanslipersonal Fastighetschef IKT-Chef Ekonomipersonal Personalsekreterare Löneräknare Arbetarskyddschef Verksamhetschef Chef för expert- och utvecklingscentret Utvecklingschef Utvecklare Överläkare för klinisk verksamhet Utvecklare rådgivning specialtjänsterna missbrukarvård Regionchef Västra Nyland Regionchef Mellersta NylandRegionchef Östra Nyland Regionchef Åboland Regionchef Södra ÖsterbottenRegionchef Mellersta ÖsterbottenRegionchef Norra Österbotten Enhetschefer • Röd pil: intern anmälan om arbetsolycksfall • Blå pil: arbetsolycksfallsanmälan till försäkringsbolaget + regionens Arbetarskyddsfullmäktig + vid behov till företagshälsovården ANMÄLAN AV ARBETSOLYCKSFALL

5 Samkommunsdirektör Ekonomidirektör Personalchef Förvaltningssekreterare, informatör, övrig kanslipersonal Fastighetschef IKT-Chef Ekonomipersonal Personalsekreterare, Löneräknare, Arbetarskyddschef Verksamhetschef Chef för expert- och utvecklingscentret Utvecklingschef Utvecklare Överläkare för klinisk verksamhet Utvecklare rådgivning specialtjänsterna missbrukarvård Regionchef Västra Nyland Regionchef Mellersta NylandRegionchef Östra Nyland Regionchef Åboland Regionchef Södra ÖsterbottenRegionchef Mellersta ÖsterbottenRegionchef Norra Österbotten Enhetschefer Gul pil: anmälan om arbetsolycksfallstillbud + regionens arbetarskyddsfullmäktig Ett tillbud = ”nära på situation” Alla anställda har ett ansvar att rapportera om olycksfallstillbud och faror. ANMÄLAN AV ARBETSOLYCKSFALLSTILLBUD

6 ANMÄLAN AV KLIENTOLYCKSFALL OCH OLYCKFALLSTILLBUD DÄR KLIENTEN ÄR I FARA När det sker KLIENTOLYCKSFALLOLYCKSFALLSTILLBUD BlankettenOlycksfallsrapport om klientolycksfallTillbudsrapport Vem görvårdaren och förmannen i samarbete Vårdaren som såg händelsen eller fick höra av den av klienten Distribution • regionchef • arbetarskyddschef • den regionala arbetarskyddsfullmäktig • omsorgsbyrån • expert- och utvecklingscentret • regionchef • arbetarskyddschef • Den regionala arbetarskyddsfullmäktig • omsorgsbyrån • expert- och utvecklingscentret Varför • Ersättningen via försäkringen • För att utveckla boendemiljön och göra processer tryggare, hälsosammare, smidigare och förbättra kvaliteten av verksamheten både i enheten och i hela Kårkullas organisation • För att undvika motsvarande i framtiden • För att undvika en motsvarande eller allvarligare händelse i framtiden • För att utveckla arbetsmiljön och processer tryggare, hälsosammare, smidigare och förbättra kvaliteten av verksamheten både i enheten och i hela Kårkullas organisation

7 Samkommunsdirektör Ekonomidirektör Personalchef Förvaltningssekreterare, informatör, övrig kanslipersonal Fastighetschef IKT-Chef Ekonomipersonal Personalsekreterare Löneräknare Arbetarskyddschef Verksamhetschef Chef för expert- och utvecklingscentret Utvecklingschef Utvecklare Överläkare för klinisk verksamhet Utvecklare rådgivning specialtjänsterna missbrukarvård Regionchef Västra Nyland Regionchef Mellersta NylandRegionchef Östra Nyland Regionchef Åboland Regionchef Södra ÖsterbottenRegionchef Mellersta ÖsterbottenRegionchef Norra Österbotten Enhetschefer Grön pil: anmälan om klientolycksfall och olycksfallstillbud + regionens arbetarskyddsfullmäktig ANMÄLNING AV KLIENTOLYCKSFALL OCH OLYCKSFALLSTILLBUD


Ladda ner ppt "Anmälning av olycksfall och olycksfallstillbud Begreppen: PERSONAL Ett arbetsolycksfall är en personskada som inträffat i arbete eller på vägen till eller."

Liknande presentationer


Google-annonser