Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anmälning av olycksfall och olycksfallstillbud Begreppen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anmälning av olycksfall och olycksfallstillbud Begreppen:"— Presentationens avskrift:

1 Anmälning av olycksfall och olycksfallstillbud Begreppen:
PERSONAL Ett arbetsolycksfall är en personskada som inträffat i arbete eller på vägen till eller från arbete. Ett tillbud/ ”nära på situation” är en händelse av vilken man skall lära sig av det som nästan hände, för att kunna undvika att en olycka inträffar. Blanketterna i Interna webben / Blankis / Arbetarskyddet KLIENTER Ett klientolycksfall är en personskada som inträffat klienter: t.ex. en klient har halkat, fått fel medicinering, eller motsvarande. Ett tillbud/ ”nära på situation” är en händelse som sker till en klient och av vilken man skall lära sig av det som nästan hände, för att kunna undvika att en olycka inträffar. Blanketterna i Interna webben / Blankis / Klientärenden

2 ANMÄLAN AV ARBETSOLYCKSFALL OCH ARBETSOLYCKFALLSTILLBUD
När det sker ARBETSOLYCKSFALL ARBETSOLYCKSFALLSTILLBUD Blanketten Arbetsolycksfallsutredning Arbetsolycksfallstillbudsrapport Vem gör arbetstagaren och förmannen i samarbete den som nästan blev skadad eller var involverad i händelsen Distribution regionchef arbetarskyddschef Den regional arbetarskyddsfullmäktige personalsekreterare (omsorgsbyrån, om klienten är inblandat) Vid behov till företagshälsovården Den regionala arbetarskyddsfullmäktig Varför Ersättningen via försäkringen För att utveckla arbetsmiljön och göra processen tryggare, hälsosammare, smidigare och förbättra kvaliteten av verksamheten både i enheten och i hela Kårkullas organisation För att undvika motsvarande i framtiden För att undvika en motsvarande eller allvarligare händelse i framtiden

3 Förvaltningssekreterare, informatör, övrig kanslipersonal
Arbetarskydd ingår i all verksamhet Linjeorganisationen har ansvaret Alla i organisationen har sitt ansvar för arbetarskyddet Fastighetschef IKT-Chef Ekonomipersonal Ekonomidirektör Samkommunsdirektör Personalsekreterare Löneräknare Arbetarskyddschef Personalchef Förvaltningssekreterare, informatör, övrig kanslipersonal Chef för expert- och utvecklingscentret Verksamhetschef Utvecklingschef Överläkare för klinisk verksamhet Utvecklare Arbetarskyddspersonalen och företagshälsovården har till uppgift att stöda arbetarskyddet i arbetsgemenskapen rådgivning Utvecklare specialtjänsterna Regionchef Västra Nyland Regionchef Mellersta Nyland Regionchef Östra Nyland Regionchef Åboland Regionchef Södra Österbotten Regionchef Mellersta Österbotten Regionchef Norra Österbotten Utvecklare missbrukarvård Enhetschefer Enhetschefer

4 ANMÄLAN AV ARBETSOLYCKSFALL
Fastighetschef IKT-Chef Ekonomipersonal Röd pil: intern anmälan om arbetsolycksfall Blå pil: arbetsolycksfallsanmälan till försäkringsbolaget Ekonomidirektör Samkommunsdirektör Personalsekreterare Löneräknare Arbetarskyddschef Personalchef Förvaltningssekreterare, informatör, övrig kanslipersonal Chef för expert- och utvecklingscentret Verksamhetschef Utvecklingschef Överläkare för klinisk verksamhet + regionens Arbetarskyddsfullmäktig + vid behov till företagshälsovården Utvecklare rådgivning Utvecklare specialtjänsterna Regionchef Västra Nyland Regionchef Mellersta Nyland Regionchef Östra Nyland Regionchef Åboland Regionchef Södra Österbotten Regionchef Mellersta Österbotten Regionchef Norra Österbotten Utvecklare missbrukarvård Enhetschefer Enhetschefer

5 ANMÄLAN AV ARBETSOLYCKSFALLSTILLBUD
Gul pil: anmälan om arbetsolycksfallstillbud Fastighetschef IKT-Chef Ekonomipersonal Ekonomidirektör Ett tillbud = ”nära på situation” Alla anställda har ett ansvar att rapportera om olycksfallstillbud och faror. Samkommunsdirektör Personalsekreterare, Löneräknare, Arbetarskyddschef Personalchef Förvaltningssekreterare, informatör, övrig kanslipersonal Chef för expert- och utvecklingscentret Verksamhetschef Utvecklingschef Överläkare för klinisk verksamhet Utvecklare + regionens arbetarskyddsfullmäktig rådgivning Utvecklare specialtjänsterna Regionchef Västra Nyland Regionchef Mellersta Nyland Regionchef Östra Nyland Regionchef Åboland Regionchef Södra Österbotten Regionchef Mellersta Österbotten Regionchef Norra Österbotten Utvecklare missbrukarvård Enhetschefer Enhetschefer

6 ANMÄLAN AV KLIENTOLYCKSFALL OCH OLYCKFALLSTILLBUD DÄR KLIENTEN ÄR I FARA
När det sker KLIENTOLYCKSFALL OLYCKSFALLSTILLBUD Blanketten Olycksfallsrapport om klientolycksfall Tillbudsrapport Vem gör vårdaren och förmannen i samarbete Vårdaren som såg händelsen eller fick höra av den av klienten Distribution regionchef arbetarskyddschef den regionala arbetarskyddsfullmäktig omsorgsbyrån expert- och utvecklingscentret Den regionala arbetarskyddsfullmäktig Varför Ersättningen via försäkringen För att utveckla boendemiljön och göra processer tryggare, hälsosammare, smidigare och förbättra kvaliteten av verksamheten både i enheten och i hela Kårkullas organisation För att undvika motsvarande i framtiden För att undvika en motsvarande eller allvarligare händelse i framtiden För att utveckla arbetsmiljön och processer tryggare, hälsosammare, smidigare och förbättra kvaliteten av verksamheten både i enheten och i hela Kårkullas organisation

7 ANMÄLNING AV KLIENTOLYCKSFALL OCH OLYCKSFALLSTILLBUD
Fastighetschef IKT-Chef Ekonomipersonal Ekonomidirektör Grön pil: anmälan om klientolycksfall och olycksfallstillbud Samkommunsdirektör Personalsekreterare Löneräknare Arbetarskyddschef Personalchef Förvaltningssekreterare, informatör, övrig kanslipersonal Chef för expert- och utvecklingscentret Verksamhetschef Utvecklingschef Överläkare för klinisk verksamhet Utvecklare + regionens arbetarskyddsfullmäktig rådgivning Utvecklare specialtjänsterna Regionchef Västra Nyland Regionchef Mellersta Nyland Regionchef Östra Nyland Regionchef Åboland Regionchef Södra Österbotten Regionchef Mellersta Österbotten Regionchef Norra Österbotten Utvecklare missbrukarvård Enhetschefer Enhetschefer


Ladda ner ppt "Anmälning av olycksfall och olycksfallstillbud Begreppen:"

Liknande presentationer


Google-annonser