Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© LPA 2011 Arbetsskadeskydd från LPA. © LPA 2011 Olyckor drabbar också unga… Stor risk för olycksfall i lantbruket  ca 100 arbetsolycksfall inträffar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© LPA 2011 Arbetsskadeskydd från LPA. © LPA 2011 Olyckor drabbar också unga… Stor risk för olycksfall i lantbruket  ca 100 arbetsolycksfall inträffar."— Presentationens avskrift:

1 © LPA 2011 Arbetsskadeskydd från LPA

2 © LPA 2011 Olyckor drabbar också unga… Stor risk för olycksfall i lantbruket  ca 100 arbetsolycksfall inträffar varje år bland dem som är under 25 år  varje år blir en person under 25 år bestående invalidiserad i lantbruksarbetet  unga blir också invalidiserade i fritids- sysselsättningar och i trafiken

3 © LPA 2011 OFLA-försäkringar Arbetsskadeförsäkring  olycksfall i arbetet  yrkessjukdomar  olycksfall med dödlig utgång Sjukdomar (t.ex. influensa, ischias) ersättning från FPA och/eller LPA i form av sjukdagpenning På fritiden och i hobbyer  olycksfallsförsäkring för fritiden kan fogas till arbetsskadeförsäkringen

4 © LPA 2011 OFLA-arbetsskadeförsäkringen Arbetsskadeförsäkringen  hör automatiskt till en obligatorisk LFÖPL-försäkring Frivillig arbetsskadeförsäkring  för dem som arbetar på hemgården, även utan LFÖPL-försäkring  också för ungdomar under 18 år OFLA-arbetsskadeförsäkringen är nödvändig!

5 © LPA 2011 OFLA-trygghet även på fritiden  förmånlig olycksfallsförsäkring för fritiden  samma förmåner som i arbetsskade- försäkringen  täcker till exempel alla idrottsgrenar  försäkringspremien är avdragsgill vid beskattningen  ersätter även fysikalisk behandling och rehabilitering ” Olycksfallsförsäkringarna i LPA ger trygghet dygnet runt. ”

6 © LPA 2011 Säkerheten först Lantbruksföretagaren svarar själv för skyddsfrågor och sin hälsa genom att  skaffa information om riskerna i arbetet  fundera ut metoder för att undvika risker  regelbundet kontrollera arbetsmetoder, maskiner och anordningar  eliminera riskfaktorer  skydda sig på lämpligt sätt  beakta gränserna för vad man själv orkar. Anslut dig till företagshälsovården för lantbruksföretagare!

7 © LPA 2011 Risken för yrkessjukdomar I lantbruksarbetet blir man utsatt för olika slags damm  djurmjäll, mjöldamm, förrådskvalster, mögelsporer, tvättmedel Mest typiska yrkessjukdomar bland lantbruksföretagare  astma, snuva, eksem, lantbrukarlunga Den personliga skyddsutrustningen är absolut nödvändig! www.mela.fi/suojaintietoiskut

8 © LPA 2011 En ny början genom rehabilitering Omskolning för den som drabbats av ett olycksfall eller en sjukdom. Understöd eller räntefritt lån för att till exempel starta ett nytt företag eller skaffa hjälpmedel. Hjälpmedel för att kunna fortsätta arbeta när en yrkessjukdom konstaterats, till exempel kan man få ett andningsskydd.

9 © LPA 2011 Grupparbete 1 Fundera på riskerna i olika typer av lantbruksarbete - åkerarbete - skogsarbete - ladugård/svinstall - hästuppfödning - maskinentreprenader

10 © LPA 2011 Grupparbete 2 -Är det möjligt att få ersättning från LPA för ett olycksfall som inträffat på fritiden? - Finns det skillnader mellan arbetsskade- ersättningarna och de ersättningar som betalas vid fritidsolycksfall? - Pröva dagpenningsräknaren. Hur stora dagpenningar kan man få? > www.lpa.fiwww.lpa.fi

11 © LPA 2011 Grupparbete 3 - I vilka arbeten i lantbruket kan man drabbas av allergier? - Hur kan man skydda sig mot de ämnen som framkallar allergier?


Ladda ner ppt "© LPA 2011 Arbetsskadeskydd från LPA. © LPA 2011 Olyckor drabbar också unga… Stor risk för olycksfall i lantbruket  ca 100 arbetsolycksfall inträffar."

Liknande presentationer


Google-annonser