Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRÖN FLAGG I TOPP! VAD, VARFÖR, HUR? En introduktion till Grön flagg och hållbar utveckling i skolor och daghem Theresa Knopp – Natur och Miljö -2014-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRÖN FLAGG I TOPP! VAD, VARFÖR, HUR? En introduktion till Grön flagg och hållbar utveckling i skolor och daghem Theresa Knopp – Natur och Miljö -2014-"— Presentationens avskrift:

1 GRÖN FLAGG I TOPP! VAD, VARFÖR, HUR? En introduktion till Grön flagg och hållbar utveckling i skolor och daghem Theresa Knopp – Natur och Miljö

2 Internationellt program för miljöfostran • Det största internationella nätverket av lärare och elever! • 55 länder • skolor och daghem • 14 milj barn och ungdomar • I Finland ca 300 enheter • Ca 40 svenskspråkiga enheter VAD är Grön Flagg?

3 VAD är Grön Flagg? Foundation for Environmental Education (FEE). ECO-SCHOOLS GREEN KEYYRE

4 VAD är Grön Flagg? Foundation for Environmental Education (FEE). Sällskapet för miljöfostran i Finland r.f. (Sykse) -anpassat Eco-Schools -programmet till finska förhållanden -ansvarar för programmets verksamhet i Finland. Natur och miljö (NoM) - Administrerar Grön flagg på svenska ECO-SCHOOLS

5 Grundsatserna för Grön Flagg: Minskning av miljöbelastning Delaktighet: barn och unga som påverkare Fostran för hållbar utveckling integrerat i vardagen Fortgående och planmässig verksamhet Samarbete med samhället omkring oss VAD är Grön Flagg?

6 Praktiskt och effektivt verktyg • Projekt med avgränsade teman • En verksamhetsmodell med ständig utveckling • Fortsatt stöd • GF ger ramarna, men innehållet är flexibelt. VARFÖR delta i Grön Flagg ?

7 VARFÖR delta i Grön Flagg ? Social medverkan •Elevernas aktiva deltagande - möjlighet att påverka •Ökat samarbete - elever, lärare, samhälle •Internationellt samarbete Hållbar utveckling •Ökad kunskap •Minskad miljöbelastning - ekonomiska besparingar

8 HUR fungerar Grön Flagg? KRITERIER = Viktigaste verktygen inom GF - Miljöråd och personalteam - Tema - Miljökartläggningar - Plan för minskning av miljöbelastning - Förverkligande av miljöfostran - Deltagande och samarbete - Varaktihet och kontinuitet TIDTABELL= Plan / rapport

9 Miljöråd Måste bestå mest av BARN / ELEVER Träffas regelbundet ( minst 1 gång / mån.) Bestämmer - TEMAT - MÅLEN (t.ex -20% miljöbelastning) - HUR målen kan nås

10 Tre internationella grundteman: - Vatten - Energi - Minskning av avfall Fyra finska teman:- Närmiljön - Hållbar konsumption - Vårt gemensamma jordklot - Ett sunt liv Ett tema läsår Tema

11 I början: Det valda temat - Visar startläget - hur gör vi nu ? - vad är vår miljöbelastning? - Identifierar ”problemen ”- vad vet vi / vet inte ? - vad kan vi förbättra ? - vad kan vi inte påverka ? I slutet: - Visar resultaten - nåddes målsättningarna? - vad var svårt? - vad kunde ännu förättras? Miljökartläggningar – varför?

12 Ni mäter nivån på: A) miljöbelastning Energi- Avläsning av mätare, - räknande av elapparater - antal lampor på i onödan Vatten- mätare, mäting - droppande kranar, - diskmaskin, wc-n, isbana, Avfall- vad sorteras - vägning av sopor, matrester osv B) kunskap och attityder - Frågeformulär, diskussion Miljökartläggning – hur?

13 Inom hållbar nivå • Minst en gång / år • Två valbara grundteman • Mäter nivån på miljöbelastning och kunskap • Görs genom ex.Avläsning av mätare, • räknande av påslagna elapparater, vägning av sopor, frågeformulär.  Är vi ännu på samma nivå? Rutinkartläggningar

14 Nästa steg – Våra målsättningar? - VAD vill vi nå?  Hur mycket vill vi minska vår miljöbelastning?  Vilka färdigheter vill vi lära oss?, - HUR når vi våra mål?  RUTINER (alla följer, ofta bundet till temat, ex släck lampan, sortera avfall, printa dubbelsidigt)  JIPPON (loppis, egen teater, en dag utan el…) och UTFLYKTER (besök vattendrag, utställningar, återvinningscentralen…)  UNDERVISNING om temat i olika läroämnen  Olika för varje GF enhet

15 Efter förkartläggningen skrivs en GF Verksamhetsplan • Punkter för varje GF kriterie • Utvärderas av NoMs Grön Flagg koordinator  Stöder projektets förverkligande! Planer (och Rapporter)

16 -I planen fylls i: - Miljörådet / teamets sammansättning och verksamhet - Förkartläggnings resultaten på kunskap och miljöbelastning - Målsättningarna (vad vill nås?) - Plan för minskning av miljöbelastning  Rutiner, köket, städning, fastighet, familj - Förverkligande av miljöfostran  Målsättningar, projekt och temadagar - Samarbete - Projektets varaktihet och kontinuitet (+preliminär tidtabell)  motsvarar GF programmets alla kriterier Planer (och Rapporter)

17 Rapport i slutet av varje GF projekt - Finns på samma blankett som planen - Förverkligades projektet enligt planen? - Identifierar lyckanden och brister Utvärderas av GF kommittee - Fylls alla kriterier för beviljandet av GF? - Ja – Fest! - Nej – Jobba 6 mån till – Fest! (Planer och) Rapporter

18 FLAGGAN I TOPP ! Flagghissningsfest! - Alla med, inklusive media - Flaggan förutsätter och certifierar en högklassig verksamhet! Nytt projekt börjas inom 6 månader Flaggningsrätt 2 år Årlig medlemsavgift (550/275/150)

19

20 • GF mappen • Bakgrundsmaterial, praktiska råd, exempel, ideer • Nätsidor (www.naturochmiljo.fi)www.naturochmiljo.fi • Blanketter, karteringsråd, tips, PP presentationer • Finland Natur (4ggr/år) • GF koordinator (ring, skriv, be på besök) • Nyhetsbrev, , feedback på plan/rapport • Lokala befrämjare • GF kurser, träffar, naturskoldagar • Den gröna flaggan Stöd för Grön Flagg

21 • Nätsidor (www.vihrealippu.fi)www.vihrealippu.fi • Mångsidigt med material att jobba med • På finska • Måste logga in • Lista på alla medlemmar • Nyheter, kurser • Uutislippunen (6ggr/år ?) • Facebook Stöd för Grön Flagg

22 • Ansvarig för Grön flagg i Sverige • Nätsidor (www.hsr.se)www.hsr.se • skolan-och-forskolan-gron-flagg • Bra material på svenska Internationella Grön Flagg sidor • Nätsidor (www.eco-schools.org) • Mångsidigt med material, exempel • Internationella kontakter • Facebook

23 Eget tema? Miljörådet - Vem, hur? Målsätt- ningar för miljöfost- ran? Kartering av nivå på kunskap - Hur? Kartering av miljöbelast ning- Vad och hur? Rutiner, evene- mang? Närmiljö Vatten Energi Vårt gemensamma jordklot Ett sunt liv Minskning av avfall Hållbar konsumption Tankeställare inför ett nytt projekt

24 Praktiska råd • Ha alltid minst två GF kontaktpersoner, och kom ihåg att informera GF koordinatorn om förändringar i kontakterna. • Ta upp GF med nya lärare redan vid arbetsintervjun. • Ha era GF rutiner synliga för alla och gör dem attraktiva med färger eller bilder. • På anslagstavlan kan man avskärma en del för GF med tex en grön ram. Här hittas det pågående temat, GF rutinerna, rådsmedlemmarnas namn och aktuella eller kommande händelser.

25 Praktiska råd • Håll vid varje rådsmöte planen/rapporten uppe och fyll i den an efter. • Ha en GF post-låda dit alla kan anonymt föreslå GF aktiviteter • Var stolta för det arbete ni gör för en hållbar framtid, även om det ibland kan kännas som en droppe i havet ur en global synvinkel. För er närmiljö är betydelsen betydligt större!


Ladda ner ppt "GRÖN FLAGG I TOPP! VAD, VARFÖR, HUR? En introduktion till Grön flagg och hållbar utveckling i skolor och daghem Theresa Knopp – Natur och Miljö -2014-"

Liknande presentationer


Google-annonser