Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRÖN FLAGG I TOPP! VAD, VARFÖR, HUR? En introduktion till Grön flagg och hållbar utveckling i skolor och daghem Theresa Knopp – Natur och Miljö -2014-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRÖN FLAGG I TOPP! VAD, VARFÖR, HUR? En introduktion till Grön flagg och hållbar utveckling i skolor och daghem Theresa Knopp – Natur och Miljö -2014-"— Presentationens avskrift:

1 GRÖN FLAGG I TOPP! VAD, VARFÖR, HUR? En introduktion till Grön flagg och hållbar utveckling i skolor och daghem Theresa Knopp – Natur och Miljö -2014- 04.12.2013

2 Internationellt program för miljöfostran • Det största internationella nätverket av lärare och elever! • 55 länder • 46 000 skolor och daghem • 14 milj barn och ungdomar • I Finland ca 300 enheter • Ca 40 svenskspråkiga enheter VAD är Grön Flagg? 19.11.2013

3 VAD är Grön Flagg? Foundation for Environmental Education (FEE). ECO-SCHOOLS GREEN KEYYRE 19.11.2013

4 VAD är Grön Flagg? Foundation for Environmental Education (FEE). Sällskapet för miljöfostran i Finland r.f. (Sykse) -anpassat Eco-Schools -programmet till finska förhållanden -ansvarar för programmets verksamhet i Finland. Natur och miljö (NoM) - Administrerar Grön flagg på svenska ECO-SCHOOLS 19.11.2013

5 Grundsatserna för Grön Flagg: Minskning av miljöbelastning Delaktighet: barn och unga som påverkare Fostran för hållbar utveckling integrerat i vardagen Fortgående och planmässig verksamhet Samarbete med samhället omkring oss VAD är Grön Flagg? 19.11.2013

6 Praktiskt och effektivt verktyg • Projekt med avgränsade teman • En verksamhetsmodell med ständig utveckling • Fortsatt stöd • GF ger ramarna, men innehållet är flexibelt. VARFÖR delta i Grön Flagg ? 19.11.2013

7 VARFÖR delta i Grön Flagg ? Social medverkan •Elevernas aktiva deltagande - möjlighet att påverka •Ökat samarbete - elever, lärare, samhälle •Internationellt samarbete Hållbar utveckling •Ökad kunskap •Minskad miljöbelastning - ekonomiska besparingar 19.11.2013

8 HUR fungerar Grön Flagg? KRITERIER = Viktigaste verktygen inom GF - Miljöråd och personalteam - Tema - Miljökartläggningar - Plan för minskning av miljöbelastning - Förverkligande av miljöfostran - Deltagande och samarbete - Varaktihet och kontinuitet TIDTABELL= Plan / rapport 19.11.2013

9 Miljöråd Måste bestå mest av BARN / ELEVER Träffas regelbundet ( minst 1 gång / mån.) Bestämmer - TEMAT - MÅLEN (t.ex -20% miljöbelastning) - HUR målen kan nås 19.11.2013

10 Tre internationella grundteman: - Vatten - Energi - Minskning av avfall Fyra finska teman:- Närmiljön - Hållbar konsumption - Vårt gemensamma jordklot - Ett sunt liv Ett tema - 1-1.5 läsår Tema 19.11.2013

11 I början: Det valda temat - Visar startläget - hur gör vi nu ? - vad är vår miljöbelastning? - Identifierar ”problemen ”- vad vet vi / vet inte ? - vad kan vi förbättra ? - vad kan vi inte påverka ? I slutet: - Visar resultaten - nåddes målsättningarna? - vad var svårt? - vad kunde ännu förättras? Miljökartläggningar – varför? 19.11.2013

12 Ni mäter nivån på: A) miljöbelastning Energi- Avläsning av mätare, - räknande av elapparater - antal lampor på i onödan Vatten- mätare, mäting - droppande kranar, - diskmaskin, wc-n, isbana, Avfall- vad sorteras - vägning av sopor, matrester osv B) kunskap och attityder - Frågeformulär, diskussion Miljökartläggning – hur? 19.11.2013

13 Inom hållbar nivå • Minst en gång / år • Två valbara grundteman • Mäter nivån på miljöbelastning och kunskap • Görs genom ex.Avläsning av mätare, • räknande av påslagna elapparater, vägning av sopor, frågeformulär.  Är vi ännu på samma nivå? Rutinkartläggningar 19.11.2013

14 Nästa steg – Våra målsättningar? - VAD vill vi nå?  Hur mycket vill vi minska vår miljöbelastning?  Vilka färdigheter vill vi lära oss?, - HUR når vi våra mål?  RUTINER (alla följer, ofta bundet till temat, ex släck lampan, sortera avfall, printa dubbelsidigt)  JIPPON (loppis, egen teater, en dag utan el…) och UTFLYKTER (besök vattendrag, utställningar, återvinningscentralen…)  UNDERVISNING om temat i olika läroämnen  Olika för varje GF enhet 19.11.2013

15 Efter förkartläggningen skrivs en GF Verksamhetsplan • Punkter för varje GF kriterie • Utvärderas av NoMs Grön Flagg koordinator  Stöder projektets förverkligande! Planer (och Rapporter) 19.11.2013

16 -I planen fylls i: - Miljörådet / teamets sammansättning och verksamhet - Förkartläggnings resultaten på kunskap och miljöbelastning - Målsättningarna (vad vill nås?) - Plan för minskning av miljöbelastning  Rutiner, köket, städning, fastighet, familj - Förverkligande av miljöfostran  Målsättningar, projekt och temadagar - Samarbete - Projektets varaktihet och kontinuitet (+preliminär tidtabell)  motsvarar GF programmets alla kriterier Planer (och Rapporter) 19.11.2013

17 Rapport i slutet av varje GF projekt - Finns på samma blankett som planen - Förverkligades projektet enligt planen? - Identifierar lyckanden och brister Utvärderas av GF kommittee - Fylls alla kriterier för beviljandet av GF? - Ja – Fest! - Nej – Jobba 6 mån till – Fest! (Planer och) Rapporter 19.11.2013

18 FLAGGAN I TOPP ! Flagghissningsfest! - Alla med, inklusive media - Flaggan förutsätter och certifierar en högklassig verksamhet! Nytt projekt börjas inom 6 månader Flaggningsrätt 2 år Årlig medlemsavgift (550/275/150) 19.11.2013

19

20 • GF mappen • Bakgrundsmaterial, praktiska råd, exempel, ideer • Nätsidor (www.naturochmiljo.fi)www.naturochmiljo.fi • Blanketter, karteringsråd, tips, PP presentationer • Finland Natur (4ggr/år) • GF koordinator (ring, skriv, be på besök) • Nyhetsbrev, email, feedback på plan/rapport • Lokala befrämjare • GF kurser, träffar, naturskoldagar • Den gröna flaggan Stöd för Grön Flagg 19.11.2013

21 • Nätsidor (www.vihrealippu.fi)www.vihrealippu.fi • Mångsidigt med material att jobba med • På finska • Måste logga in • Lista på alla medlemmar • Nyheter, kurser • Uutislippunen (6ggr/år ?) • Facebook Stöd för Grön Flagg 19.11.2013

22 • Ansvarig för Grön flagg i Sverige • Nätsidor (www.hsr.se)www.hsr.se • http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/i- skolan-och-forskolan-gron-flagg • Bra material på svenska Internationella Grön Flagg sidor 19.11.2013 • Nätsidor (www.eco-schools.org) • Mångsidigt med material, exempel • Internationella kontakter • Facebook

23 Eget tema? Miljörådet - Vem, hur? Målsätt- ningar för miljöfost- ran? Kartering av nivå på kunskap - Hur? Kartering av miljöbelast ning- Vad och hur? Rutiner, evene- mang? Närmiljö Vatten Energi Vårt gemensamma jordklot Ett sunt liv 16.1.2014 Minskning av avfall Hållbar konsumption Tankeställare inför ett nytt projekt

24 Praktiska råd 19.11.2013 • Ha alltid minst två GF kontaktpersoner, och kom ihåg att informera GF koordinatorn om förändringar i kontakterna. • Ta upp GF med nya lärare redan vid arbetsintervjun. • Ha era GF rutiner synliga för alla och gör dem attraktiva med färger eller bilder. • På anslagstavlan kan man avskärma en del för GF med tex en grön ram. Här hittas det pågående temat, GF rutinerna, rådsmedlemmarnas namn och aktuella eller kommande händelser.

25 Praktiska råd 19.11.2013 • Håll vid varje rådsmöte planen/rapporten uppe och fyll i den an efter. • Ha en GF post-låda dit alla kan anonymt föreslå GF aktiviteter • Var stolta för det arbete ni gör för en hållbar framtid, även om det ibland kan kännas som en droppe i havet ur en global synvinkel. För er närmiljö är betydelsen betydligt större!


Ladda ner ppt "GRÖN FLAGG I TOPP! VAD, VARFÖR, HUR? En introduktion till Grön flagg och hållbar utveckling i skolor och daghem Theresa Knopp – Natur och Miljö -2014-"

Liknande presentationer


Google-annonser