Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

POLIO OCH SENA EFFEKTER AV POLIO Polioprojekt 2003-2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "POLIO OCH SENA EFFEKTER AV POLIO Polioprojekt 2003-2005."— Presentationens avskrift:

1 POLIO OCH SENA EFFEKTER AV POLIO Polioprojekt 2003-2005

2 Vad är polio?  Polio är en akut infektion i nervsystemet, som angriper nedre motoriska nervceller med slapp förlamning som följd  Poliomyelitis anterior acuta polio = grå myelitis = infektion i ryggmärgen anterior = framdel acuta = akut  Barnförlamning, Heine-Medins sjukdom Polioprojekt 2003-2005

3 Polioinfektion (akut poliomyelit)  Enterovirus (3 olika virustyper)  Dropp- och kontaktsmitta  Inkubationstid 1-2 veckor  Sjukdomsbild  ca 90% utan symtom  ca 10% förkylning  ca 1% hjärnhinneinflammation  < 1% muskelförlamningar Polioprojekt 2003-2005

4 Polions historia  Det äldsta gravfyndet med polio från ca 2000 f.Kr.  Den första kända avbilden av polioskada på en egyptisk inristning från 1552-1306 f.Kr.  Den första hittills kända skriften om polio från 1789: ”A Treatise on the Diseases of Children” (Michael Underwood)  De första rapporterade epidemierna på ön St.Helena (1831-1835) och i England (1835)  Detaljerad beskrivning av polio 1840 (Jacob von Heine)  De första stora epidemierna i Norge och Sverige 1905  Sena effekter av polio beskrivna första gången 1875 Polioprojekt 2003-2005

5 Poliofall i Finland 1917-2004 Polioprojekt 2003-2005

6 Poliovacciner  IPV (Inactivated Poliovirus Vaccine)  Jonas Salk  inaktiverat virus  injektion  OPV (Oral Poliovirus Vaccine)  Albert Sabin  levande, försvagat virus  oral (s.k. ”sockerbitvaccin”)  risk för vaccinassocierad polio (1:500 000 första dos) Polioprojekt 2003-2005

7 Poliovaccinering  I Finland inleddes vaccinering mot polio år 1957  Polio är fortfarande med i det allmänna vaccinationsprogrammet för finländska barn  Boostervaccinering vart femte år behövs endast om man ska åka till länder där polio fortfarande förekommer eller om man i sitt arbete blir utsatt för virussmitta  Polioskadade personer ska också vaccineras med vaccin som innehåller alla tre olika poliovirustyper Polioprojekt 2003-2005

8 Polioskadades behov av vaccinering 1.Om du inte har fått en enda poliovaccination, behöver du totalt 3 injektioner. Tiden mellan den första och den andra injektionen skall vara minst 2 månader och tiden mellan den andra och den tredje injektionen minst 6 månader. 2.Om du endast har fått ”sockerbitvaccin”, behöver du ännu 2 injektioner, helst med 6 månaders men minst med 2 månaders mellanrum. 3.Om du har fått minst 3 vaccindoser, är det skäl att överväga boostervaccinering endast om du ska åka till länder där polio fortfarande förekommer. Polioprojekt 2003-2005

9 Sena effekter av polio  Utmattning  Nytillkommen eller ökad muskelsvaghet  Muskel- och ledvärk  Muskelatrofi, muskulär utmattning  Svårigheter att andas  Sömnproblem  Svårigheter att svälja och producera ljud  Köldkänslighet och köldkänsla Polioprojekt 2003-2005

10 Angrepp på motoriska nervceller som polio ger upphov till, re-innervation samt för tidig utmattning av de motoriska nervcellerna i samband med sena effekter av polio Polioprojekt 2003-2005

11 Diagnostiska kriterier för postpoliosyndrom 1.Patienten ska ha haft polio med förlamningssymptom 2.En viss återhämtning ska ha skett efter akutstadiet och tillståndet ska ha varit stabilt efter det 3.Nytillkommen muskelsvaghet eller onormal muskulär utmattning. Dessutom kan det förekomma andra symptom. 4.Symptom har förekommit minst ett år 5.Uteslutande av andra sjukdomar som kan ha förorsakat de nya besvären Polioprojekt 2003-2005

12 Behandling av postpoliosyndrom  Kontinuerlig och regelbunden motion  Undvikande av alltför stor ansträngning  Behovsbedömning av hjälpmedel  Viktkontroll  God behandling av övriga sjukdomar  Tills vidare finns det ingen speciell medicinering mot postpoliosyndrom Polioprojekt 2003-2005

13 De polioskadades behov av rörelse- och motionsbehandling  Konditionsträning  Andningsfunktion måste iakttas  Styrketräning  Aktiv styrketräning förutsätter åtminstone muskelstyrka som övervinner tyngdkraften (i manuell muskeltestning 3/5)  Sträckningar  Speciellt höft- och knäböjare samt vriststräckare  Hänsyn ska tas till faktorer som påverkar andningen (bröstkorgens rörlighet, nack- och skulderregion, axelleder, understödjande andningsmuskler) Polioprojekt 2003-2005

14 Exempel på konditions- och styrketräning för polioskadade  Konditionsträning  Varannan dag  Maximal belastning: pulsnivå högst 70% av max. (maximal pulsnivå = 220 – ålder)  2-5 min. träningsfaser, 1 min. vila, träningen i helhet 15-30 min.  Upplevd ansträngningsnivå högst “ansträngande” dvs. 15 på Borgs skala  Styrketräning  Varannan dag  Vikt 30-50% av maximum för en omtagning  5-10 omtagningar, lugnt tempo, 10 sek. vila mellan omtagningarna  3 omtagningsserier, 5 min. vila mellan serierna  Upplevd ansträngningsnivå högst “ansträngande” dvs. 15 på Borgs skala Polioprojekt 2003-2005

15 Gymträning för polioskadade  Lätta tyngder, långa serier, pumpande rörelser  Tillräcklig vila mellan övningarna  Individuellt program  genomgång av teknik och rörelser  Lämplig gymapparatur  tillgänglighet  lätta tyngder i början  steglös justering Polioprojekt 2003-2005

16 Bassängträning för polioskadade  Vattnets temperatur  avslappnande, smärtlindrande  Vattnets lyftande effekt  stödjande och bärande  Vattnets tryck  minskar svullnader  effektiverar användningen av andningsmusklerna  Vattnets masserande effekt  Genom varierad rörelsehastighet och användning av träningsapparatur justeras belastningen och motståndet  Längd 30-45 minuter  Hänsyn till övriga sjukdomar (t.ex. hjärtsjukdomar) Polioprojekt 2003-2005

17 Hjälpmedel för polioskadade  Förflyttningshjälpmedel  Hjälpmedel för dagliga aktiviteter  Ändringsarbeten i bostaden  Hjälpmedel för bilkörning  Hjälpmedel och ändringsarbeten på arbetsplatsen  Hjälpmedel för fritidssysselsättning Polioprojekt 2003-2005

18 De mest typiska smärttillstånden vid sena effekter av polio  Nociceptiva smärttillstånd  muskelsmärta  ledvärk  ledslitage (artros)  seninflammation, senskideinflammation och inflammation i senfästen (tendiniter, tenosynoviter, epikondyliter)  ryggvärk  Neuropatiska smärttillstånd  klämda nerver  nervrotssmärta  myelopati (kompression av ryggmärgen och medföljande vävnadsskada som har orsakats av slitageförändringar)  muskelkramper Polioprojekt 2003-2005

19 Behandling av smärta hos polioskadade  Smärta behandlas på samma sätt som smärta i allmänhet  Läkemedelsbehandling  Fysikaliska behandlingsmetoder  bl.a. sträckningar, massage, akupunktur, elbehandlingar, värmebehandlingar  Minskad belastning  tillräckliga vilopauser, minskade dagliga påfrestningar  hjälpmedel, skenor, stödkorsetter  Operationer Polioprojekt 2003-2005

20 Postpoliosyndrom och utmattning 1) Fullständig utmattning (”brain fatigue”, ”polio wall”) 2) Minskad muskeluthållighet  fysisk utmattning  Förebyggande av utmattning  Undvikande av överansträngning  Tillräcklig vila  Regelbundna måltider, små portioner  Uteslutande av andra sjukdomar, t.ex. sömnapné och depression Polioprojekt 2003-2005

21 Nedsatt andningsfunktion hos polioskadade  Orsaker:  Svaghet i andningsmusklerna och de understödjande andningsmusklerna  Nedsatt rörelseförmåga i bröstkorgen (kyfos, skolios)  Skada i andningscentrum  Symptom:  Dagtrötthet  Morgonhuvudvärk  Sömnproblem  Utmattning  Andnöd  Upprepade lungvägsinfektioner Polioprojekt 2003-2005

22 Vård av nedsatt andnings- funktion hos polioskadade  Sluta röka  Träning av understödjande andningsmuskler och övningar som bibehåller och förstärker rörligheten i bröstkorgen  Träning av andningsmusklerna (IMT- apparat)  Slemlösande teknik (flaskblåsning, grodandning)  Respiratorvård  Pneumokock- och influensavaccineringar Polioprojekt 2003-2005

23 Polio och sömnproblem  Orsaker till sömnproblem hos polioskadade  Rastlösa ben  Smärta  Tätare urineringsbehov nattetid  Depression  Sömnapnésyndrom  Sömnapné = >10 sek. andningsuppehåll under sömnen  Obstruktiv sömnapné: förträngning i de övre andningsvägarna p.g.a. förslappning av muskler i svalgområdet under sömnen  Central sömnapné: störd andningsreglering i centrala nervsystemet  Sömnapnésyndrom = upprepad sömnapné + symptom Polioprojekt 2003-2005

24 Sömnapnésyndrom  Symptom:  kraftig dagtrötthet, morgonhuvudvärk, snarkning, försämrat minne och koncentrationssvårigheter  Undersökningar:  sömnregistrering och undersökning av lungfunktionerna  Vård:  sluta röka, viktminskning  undvikande av alkohol, sömnmedel och lugnande medel  tennisboll i nattskjortans ryggparti  behandling av tilltäppt näsa, näsplåster  nattlig övertrycksandning  tandskenor, kirurgisk behandling Polioprojekt 2003-2005

25 Av polio förorsakade svårigheter att svälja och framkalla ljud  Försvagad motorik i munnen  Nedsatt känsla och rörelseförmåga i den mjuka gommen  Fördröjd sväljningsreflex  Maten rör sig långsamt och ensidigt ner i svalget  Förändringar i röstens klang, färg och styrka  Refluxsymptom (magsaft trängs upp i matstrupen) Polioprojekt 2003-2005

26 Rehabilitering av svårigheter att svälja och framkalla ljud  Lindring av symptom med hjälp av sväljterapi  Indirekta stimuleringsmetoder  God ställning vid måltiderna  Huvudets position vid sväljning  Igenkännande av felaktig röstanvändning  Användning och vård av rösten  Behandling av refluxsjukdom Polioprojekt 2003-2005

27 Tilläggsuppgifter  www.polioliitto.com  www.invalidiliitto.fi Polioprojekt 2003-2005


Ladda ner ppt "POLIO OCH SENA EFFEKTER AV POLIO Polioprojekt 2003-2005."

Liknande presentationer


Google-annonser