Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATGs omsättning 1970-2012 (SVENSK OMSÄTTNING). VÅR AFFÄRSMODELL Vi betalar 35 % av vår nettoomsättning i skatt (= 11% av bruttoomsättningen) Jämförelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATGs omsättning 1970-2012 (SVENSK OMSÄTTNING). VÅR AFFÄRSMODELL Vi betalar 35 % av vår nettoomsättning i skatt (= 11% av bruttoomsättningen) Jämförelse."— Presentationens avskrift:

1 ATGs omsättning 1970-2012 (SVENSK OMSÄTTNING)

2 VÅR AFFÄRSMODELL Vi betalar 35 % av vår nettoomsättning i skatt (= 11% av bruttoomsättningen) Jämförelse av beskattning: Sverige 11 % Frankrike 7,5 % Finland 4,1 % Norge 3,7 % Tyskland 0,6 % 1 miljon svenskar spelar på hästar varje vecka. 2,5 miljoner svenskar spelar på hästar någon gång under ett år.

3

4 ATG´s situation är allvarlig och kan bli värre  ATG tappade 700 mkr i omsättning 2012  ATG kommer att tappa ytterligare 300-400 mkr i omsättning under 2013  Enligt Lotteriinspektionen svarade de utländska oreglerade spelbolagen för ca 13 % av den svenska spelmarknaden 2012. Det motsvarar en omsättning på ca 8-10 miljarder. Tillväxten är mycket snabb.  ATG betalar en av världens högsta totoskatter  Den höga skatten motiveras av att ATG har spelmonopol  ATG´s spelmonopol är i praktiken satt ur funktion  ATG är det enda spelbolaget i landet som direkt och indirekt försörjer en hel näring, ca 30.000 årsanställda. Hästnäringen är svenskt lantbruks 4:e största kund  ATG´s minskade intäkter riskerar att skapa allvarliga negativa samhällsekonomiska effekter

5 ATG´s resultatsituation (Mkr)P2013 2012 2011 Omsättning12.10012.40013.100 Resultat- 98- 125 19 Hästsportens Fond 433 531 656  medel till aktiva – 45 mkr i budget jmf med 2012  kostnadsanpassningar sker inom alla områden; ATG, ST/SG, banorna och aktiva  Omsättning jan – aug, -2,3 % jmf med 2012  lägsta nivå för Hästsportens Fond är 400 mkr  mål/krav att nå balanserad budget 2014 ytterligare besparingar på 100-140 mkr inför 2014

6 Förhandlingar med staten om nytt totoavtal  Nuvarande avtal förlängdes den 30 juni med fyra månader, dvs till 31 oktober 2013  Avtalet reglerar förhållandet på den svenska spelmarknaden för hästspel, bl a  ATG´s ensamrätt  Statens inflytande i ATG  Sociala skyddshänsyn och gott djurskydd  Värna om små banor och galoppen  Stöd till HNS, f n 50 mkr/år  Avtalet berör inte skattefrågor. Dessa beslutas av Riksdagen ST/SG´s mål är att ATG´s konkurrenskraft måste stärkas - bort med tvångströjan - renodlat spelbolag - skatten sänkas

7 Förhandlingar med staten om nytt totoavtal Läget idag (10 okt); • ATG har ansökt om ny koncession som innehåller utökade möjligheter att produktutveckla och marknadsföra spel på hästar – beslut i december 2013 • Regeringen gör en översyn av främjandeförbudets sanktioner med avsikt att försvåra för oreglerade operatörer att marknadsföra sig i Sverige – osäkert om utfall och tidplan • ST fortsätter planlägga för haveri • Ljud och bildavtal med ATG nu också möjligt överlåta till annan speloperatör • Bolagsbildning klar utanför Sverige • Opinionsbildning

8 Banornas uppdrag Bakgrund • Banorna har generellt svaga ekonomier • Stort eftersatt underhåll – omoderna publikanläggningar • Vikande publik • Stark urbaniseringstrend i samhället • Minskande hästbas Mål • Alla banor skall leva • Modernisera publikanläggningar – anpassa till morgondagens behov • Hästägare och publik i fokus Strategi • Ny banstruktur • Nuvarande driftkostnader minskas med ca 100 mkr eller 27 % på årsbasis • Regional samverkan • Effektivare administration • Resurser från produktion/administration till marknad/sälj Nu ”trycktestas” projektet genom bl a besök hos alla banor, djupanalys av ekonomi m m

9 Reservbilder

10

11 Den svenska spelmodellen Den svenska spelmodellen etablerades i mitten av 1970-talet då ATG och Rikstotospelet V65 introducerades. ”Resan” fram till idag kan beskrivas med följande;  ATG har haft monopol på vadhållning med hästar. Allt överskott efter vinstutbetalningar och totoskatt har överförts till trav- och galoppsporten.  ATG och sportens organisationer har tagit stort ansvar för spelsäkerhet, djurskydd och sociala skyddshänsyn.  Antalet hästar i Sverige har ökat från ca 65.000 till ca 360.000 st  Stor efterfrågan på utbildade hästskötare – alla elever från travgymnasiet går direkt till jobb

12  Antalet utbildade gymnasieelever med hästinriktning har ökat från 0 till 800 per år  Antalet trav- och galoppbanor uppgår till 36 st., vid enbart strikt ekonomiska överväganden skulle antalet vara ca 5-7 st.  Hästnäringen är idag svensk jordbruks fjärde största kund  Kallblodssporten med stark förankring i Norrland skulle varit marginaliserad utan den svenska spelmodellen.  Galoppsporten skulle varit borta utan den svenska spelmodellen.  Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar som Flyinge, Strömsholm och Wången har upprustats och blivit livskraftiga utbildningsanläggningar med medel från ATG. Den svenska spelmodellen (forts.)

13  Sverige har byggt upp ett av Europas högst rankade dopinglaboratorier för analys av prover från hästar.  Sverige ligger i fronten internationellt vad avser att driva frågor om utökat djurskydd inom travsporten.  Genom ATGs försorg har en väl fungerande hästsjukvård byggts upp i hela landet. Betydande medel har satsats på olika hästforskningsprojekt.  Statens spelintäkter har ökat från 170 mkr 1975 till 1,350 miljarder kr  Totalt har totoskatten utvecklats  1980-talet – 3,7 miljarder kr  1990-talet – 7,6 miljarder kr  2000-talet – 13,4 miljarder kr Den svenska spelmodellen (forts.)

14 • Den svenska travsporten är utsatt för mycket hård internationell konkurrens • Antalet uppfödare, hästägare och hästar har minskat successivt under 10 års tid • Om utvecklingen fortsätter behöver t ex antalet tävlingsdagar minskas med ca 120 st om 5 år • För att stärka konkurrenskraften behövs stimulanser; prispengar, uppfödarpremier mm ökas Travsporten skapar ungdomsjobb - bakgrund • Ungdomsarbetslösheten är ett av Sveriges största problem idag, ca 20 % av alla ungdomar 15-24 år är arbetslösa • Hästnäringen omfattar bl a 5000 travtränare, 6000 uppfödare och 900 ridklubbar med ca 100.000 medlemmar över hela landet • Hästnäringens Nationella Stiftelse samlar alla hästaktiviteter • Inom hästnäringen finns ett stort behov av arbetskraft

15 125 mkr • Satsningar på ökade prispengar och uppfödarmedel till trav- och galoppsportens aktiva Travsporten skapar ungdomsjobb Totoskatten sänks till internationellt konkurrenskraftig nivå, från 11 % till 7,5 % av omsättningen = 250 mkr 125 mkr • Hästnäringen anställer 500 arbetslösa ungdomar • Lönesubvention med 50 % under en 3-årsperiod • Relevant utbildning, avtalsenlig lön och riktig anställning • Projektet ingår i AF normala admin kring Nystartsjobb

16 Sammanfattning Förslaget skapar en win win-situation där både trav- och galoppsporten och samhället är vinnare Sportens konkurrenskraft stärks, den breda förankringen och internationella spetskompetensen säkerställs Arbetslösa ungdomar erbjuds varaktiga riktiga anställningar  Den samhällsekonomiska effekten av satsningarna är ökat förädlingsvärde (BNP) med ca 340 mkr  Satsningen ger totalt 861 nya jobb inom hästnäringen och dess underleverantörer  Den rent samhällsekonomiska effekten för stat och kommun uppskattas till +39 mkr

17 befolkning storstäder & övriga landet JÄMFÖRELSE AV BEFOLKNINGSUTVECKLING ÅR 1975-2011


Ladda ner ppt "ATGs omsättning 1970-2012 (SVENSK OMSÄTTNING). VÅR AFFÄRSMODELL Vi betalar 35 % av vår nettoomsättning i skatt (= 11% av bruttoomsättningen) Jämförelse."

Liknande presentationer


Google-annonser