Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kockums.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kockums."— Presentationens avskrift:

1 Kockums

2 Vem är jag? Mats Fagerström, 44 år, gift 2 barn, Fritiden tillbringas på skjutbanor runt om i landet Förflutet i Marinen (Kustartilleriet) 15 år ”Civiliseringskurs” 1,5 år (projektledning, databaser, programmering, ekonomi, marknadsföring, praktik) Kockums sedan 2002 Jobbat med reservmateriel och utb Arbetsledare för logistikerna Sektionschef för alla teknikinformatörer Sektionschef för Karlskrona kontoret (hela ILS området) Framtiden pekar mot DPL ILS i Visby SP (Vapen utrustning)

3 Kockums in Malmö Ubåts design
Utveckling och produktion av Stirlingmaskineri Grundat 1840 Varv sedan 1875

4 Kockums in Karlskrona Ytfartygs design All produktion Underhållsvarv
Grundat 1679 Första sjösättning 1682

5 Kockums Muskö Underhålls varv

6 The Visby Class Corvette

7 The total stealth concept
Ingen eller ringa: Radar signatur Infraröd signatur Magnetiska signaturer Hydro Akustisk signatur Akustisk signatur Visuell signatur Laser signaturer mm.

8 Visby :ett utvecklingsprojekt som seriebyggnad
Visbyserien är världens första och för tillfället enda ”total stealth” fartyg Idag finns 5 stycken fartyg Konfigurationen är ”nästan” likadan Kontrakt och byggnadsspecifikation är från mitten på 90-talet Försvarsmaktens krav har förändrats radikalt under byggnadsperioden Fartygen skall kunna uppträda på andra platser än vad de är specificerade för Lösningar har testats under projektets gång då redan byggnation av flera fartyg startats Alltifrån toaletter-reningsverk-boende-navigation-kommunikation-manövrering-brandlarm/släckningsutrustning-matlagning-matavfallshantering-färskvattentillverkning-mm. skall hanteras av ILS handläggaren

9 Visby :ett utvecklingsprojekt som seriebyggnad
Det vi idag menar med ILS arbete ( ) fanns inte med i specifikationerna utan har växt fram under årens lopp vilket gett avsaknad av: Tillräcklig datainsamling på inköpta artiklar Underhållsanalysarbete och andra konstuktionspåverkande analyser Koppling mellan beskrivning av förebyggande underhåll och reservdelar/verktyg

10 Andra klassiska fällor:
Kommunikation Har vi en enad bild av hur resultatet ska se ut? Vad är tillräckligt bra? Vad menar vi egentligen i våra specifikationer?

11 Mjukvaru utveckling inom ett nybyggnadsprojekt
Varför?? Dokumentation till ett Visby fartyg väger ca: 1,5 ton i pärmar och papper Man ville ha digital information (vi talar mitten på -90 talet, modernt och flashigt) Det fanns inget på marknaden som uppfyllde kraven (på den tiden) Designen drog igång och produktion påbörjades 2001 Och fortsatte Och fortsatte… Det kom en första version våren 2003 för remiss Remissrättningar Produkten godkändes okt 2008 (en helt annan produkt än den som specificerades under 90-talet)

12 Varför tog det sådan tid?
I likhet med fartyget så fanns inget jämförbart på marknaden=Oppfinnarjocke Marknaden fylldes med varianter av system som var mer eller mindre bra under tiden Alla människor skaffade dator och blev experter under denna tid Ord som: Det borde vara möjligt att…, i Windows funkar det ju som så… ledde utvecklingen längre och längre ifrån specen Vissa kundkrav på utseendet på tabeller försvårade lösningarna avsevärt 2007 släppte kunden utseendekraven på tabellerna vilket innebar att man ökade svarstider i systemet obeskrivbart mycket och produkten kunde slutligen godkännas Vad är det för produkt?????

13 DIS Documentation DIS - Digital Information System
DIS är utvecklat som en del av Visby projektet för FMV av Kockums och Sigma Produkten ägs av Kockums. DIS är en “viewer” som förser besättningen med teknisk beskrivning och underhållsdokumentation i ett IETM (interactive electronic technical manual). DIS används av FMV, marinbasen, marinens stridsskola och ombord på fartygen i Visby serien, Stockholm serien, Göteborg serien och HMS Carlskrona. FMV och KAB försöker sprida DIS som en gemensam “viewer” inom försvarsmakten DIS används inom KAB vid kvalitetsgranskning av dokumentationen (språk, fakta och system säkerhet)och som stöd vid underhållsplanering och underhållsarbeten.

14 Documentation DIS - Digital Information System
Viewer baserad på Internet Explorer Text: XML och PDF format Bilder: PNG format Personliga log-ins med olika behörigheter som ger access till relevant information “Network clients” eller som “stand-alone”

15 Dokumentation Dagens dokumentation... Show DIS. Medger Sökning
Digital Documentation Medger Sökning Navigering Filtrering Sekvenser Innehåller komplett dokumentation Presenterar Information och bilder Möjligheter att lägga in noteringar (privata och publika) Spårbarhet Utskrifter Licensfritt Client´s demands: To make the text searchable XML is used. XML is a blank format that is used on the web. The information is easy to navigate in since it is presented in a well known mimi-structure The tables can be filtered and that makes it possible to sort out all the drawings that are made on a special PBS, or the Naval maintenance that is going to be done on a special PBS. Documents from subcontractors are in PDF or SGML-format and can be imported or linked in the same structure as the documents produced by KAB. The user shall be able to make their own personal notes – public notes or change proposals. We have built an application that can handle this. Show DIS. It’s an application that many other companies want to have. It’s unique since it is a server application with possibility to make notes in. What we know there is nothing like it on the market today.

16 Dokumentations inleveranser
KAB TEKNISKA DOKUMENTATIONS PROCESS KAB leverantörer Användare (ombord) (basen, skolan) verkstaden Underhålls planering Underhålls arbete Dokumentations inleveranser TIPS Produktions system DIS Struktur data Centralized PDM Konfigurations data Utskrifter LSAR (sics) Graphics db CAD Pdf på CD/DVD Underhålls data Design data Foton, illustrationer

17 ALLA har något att TYCKA om ILS ( Tyckniker)
Internt i det egna företaget: Marknadsavdelningen Hos egen projektledning Hos kunden: Kundens specifikationsskrivare Hos kundens projektledning Handläggarenivå hos kund respektive leverantör brukar ha en gemensam bild men har inte hand om pengapåsen OCH ALLA HAR RÄTT???!! Hur skall vi komma tillrätta med detta?

18 Kockums satsar på att bli tydligare!
Vi fick en idé om att lägga upp våra ”produkter” på ett bord där kunden kunde välja vilka tjänster han vill ha utförda och där det framgår hur de hänger ihop Man skall tex. inte kunna köpa fullständig underhållsdokumentation utan att köpa underhållsanalysen som leder oss fram till underhållsåtgärderna Alla tjänster/produkter skall tydligt framgå som aktiviteter i de processer vi arbetar efter Vi satsade på att arbeta igenom våra processer och förankra dem hos medarbetarna Vi tog parallellt fram en ”generell” ILS specifikation som talar om samma saker som processen gör men förtydligar vilka verktyg som används och vilka rapporter som produceras etc. Vi tog slutligen fram en ”broschyr” som populärt beskriver specifikationen för att kunna använda både internt och externt som ”snabbinfo” om vad vi kan och gör Vi håller på att ta fram ett utbildningsprogram som skall hållas internt där målgrupperna är: Marknadsavdelning, designavdelning (lightversion) och ILS avdelningen som får gå en full version.

19 LITE OM DET HÄR MED FALLGROPAR:
Vi går inte i samma fallgropar som alla andra redan gjort! Vi hittar nya!

20 Frågor?


Ladda ner ppt "Kockums."

Liknande presentationer


Google-annonser