Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik och levnadsvanor Ingemar Engström Ordförande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik och levnadsvanor Ingemar Engström Ordförande"— Presentationens avskrift:

1 Etik och levnadsvanor Ingemar Engström Ordförande
Delegationen för medicinsk etik Svenska Läkaresällskapet Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

2 Medicinmannen Hälsoundersökning Normal eller Deluxe?
Rödöga Medicinmannen Hälsoundersökning Normal eller Deluxe? Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

3 Agenda Varför? När? Hur? Konkret
Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

4 Folkhälsans etik I grunden en fråga om relationen mellan
staten och individen Varför ska staten bry sig om / lägga sig i hur människor lever sina liv? Har man rätt att leva ett ohälsosamt liv? Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

5 Centrala begrepp Personlig autonomi Fri vilja Ansvar för mig själv
för andra tillsammans – solidaritet Plikt Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

6 Folkhälsans etik Spänningsförhållande mellan två tendenser
Autonomi, valfrihet, marknad, patientmakt, kund Paternalism, omsorg, solidaritet, välfärd Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

7 Liberal syn Individen som utgångspunkt
Individen behöver skyddas från staten The only justification for interfering with the liberty of an individual against his/her will is to prevent harm to others (John Stuart Mill 1869) Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

8 Kommunitaristisk syn Samhället som utgångspunkt
Ett ömsesidigt kontrakt mellan medborgarna och staten Ansvar som medborgare vill jag ta del av den solidariskt finansierade välfärden så bör jag ta min del Ansvarsprincipen – krav (rökstopp) Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

9 Vinster Friskare befolkning Mindre sjukvårdskostnader
Längre liv eller åtminstone fler friska år Lyckligare befolkning? Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

10 Förluster Ge upp tidigare ”val” Livets goda inte längre självklart
Tar tid att hålla sig frisk Tvång – plikt Healthism Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

11 Unrealistic health goals
Do not try to live forever. You will not succeed. Use your health, even to the point of wearing it out. That is what it is for. Spend all you have before you die; and do not outlive yourself. Take utmost care to get well born and well brought up. Shaw: The Doctor’s Dilemma 1911 Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

12 Healthism Healthism is regarded to be an ideologically insidious force, which by elevating health to a super value, a metaphor for all that is good in life, reinforces the privatization of the struggle for generalized well-being. Crawford: Healthism and the medicalization of everyday life, 1980 Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

13 Fri vilja Har människor en fri vilja?
Har människor med osunda levnadsvanor en fri vilja? Kan levnadsvanor alltid ändras viljemässigt? Kan missbruk förstöra den fria viljan? Vad betyder den sociala gradienten för förståelsen av den fria viljan? Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

14 Riktlinjerna Sjukdomar kan i stor utsträckning förebyggas
Fyra ”säkra områden” Vardagsnära metoder Inte gratis – en prioriteringsfråga i stället för vad? Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

15 När är intervention lämplig?
Har dåliga levnadsvanor med symtom/sjukdom Har dåliga levnadsvanor utan symtom Har OK levnadsvanor men kan få symtom senare Vilka grupper ska tillfrågas? medicinsk fråga etisk fråga Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

16 När är intervention lämplig?
Patienten vill och doktorn vill Patienten vill men doktorn vill inte Patienten vill inte och doktorn vill Patienten vill inte och doktorn vill inte Grupp A + B = 74 % Varför vill inte patienterna i grupp C + D? Varför vill inte doktorerna i grupp B + D? Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

17 När är intervention lämplig?
7 miljoner samtal/år Vilken ände ska vi börja i? Pragmatiskt svar De situationer där man får minst protester från såväl doktorer som patienter Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

18 Autonomi Göra gott Inte skada Rättvisa
Etiska principer Autonomi Göra gott Inte skada Rättvisa Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

19 Autonomi Väldigt noga i alla andra medicinska sammanhang
Rätt att tacka nej Rätt att inte svara Rätt att veta vad uppgifterna används till Respekt för patientens integritet Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

20 Göra gott Måste veta att interventionen har potential att göra nytta
Räcker inte med tro och god vilja Egna värderingar får inte slå igenom Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

21 Integritetskränkning Skuldbeläggning Obehag Sänkt självtillit
Inte skada Integritetskränkning Skuldbeläggning Obehag Sänkt självtillit Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

22 Alla har rätt till kunskap verktyg stöd Empowerment
Rättvisa Alla har rätt till kunskap verktyg stöd Empowerment Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

23 Hur? Samtliga åtgärder i riktlinjerna förutsätter att hälso- och sjukvården redan har konstaterat att personen har ohälsosamma levnadsvanor Samtal om levnadsvanor kan väcka etiska frågor Inga rekommendationer om när och hur frågor ska ställas Riktlinjerna lämnar walk-over Bekymmersamt! Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

24 Informerat samtycke Patienten bör samtycka till att frågor om levnadsvanor ställs? Hur ska detta samtycke inhämtas? Skillnad mellan symtom relaterade till levnadsvanor eller ej Generell ”screening” ställer speciella krav på informerat samtycke Jmf debatten om kvalitetsregister Information om hur uppgifterna lagras, tillgänglighet m.m. Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

25 Ekonomiska villkor Ekonomiska sanktioner Tveksamt ur etisk synvinkel
Läkaren har kompetens och mandat att avgöra när det är lämpligt att efterfråga levnadsvanor Inte en fråga för landsting/regioner Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

26 Maktens kontinuum Information Erbjudande Påverkan Påtryckning
Manipulation Villkor Absolut krav Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

27 Samtalets ekologi Bemötandets betydelse
Intresse för den enskilda människan som bas Tveksam till instrumentella metoder Använd auktoriteten med varsamhet ”Den som är stark måste också vara snäll” Betänk den sociala gradienten Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus

28 Delaktighet Dialog Erbjudande Ge patienten Kunskap Verktyg Stöd
Samtalets ekologi Delaktighet Dialog Erbjudande Ge patienten Kunskap Verktyg Stöd Konkret Politiskt korrekt, vetenskapligt nödvändigt eller allmänmänskligt viktigt Inte genusforskare Kön kontra genus


Ladda ner ppt "Etik och levnadsvanor Ingemar Engström Ordförande"

Liknande presentationer


Google-annonser