Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik och levnadsvanor Ingemar Engström Ordförande Delegationen för medicinsk etik Svenska Läkaresällskapet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik och levnadsvanor Ingemar Engström Ordförande Delegationen för medicinsk etik Svenska Läkaresällskapet."— Presentationens avskrift:

1 Etik och levnadsvanor Ingemar Engström Ordförande Delegationen för medicinsk etik Svenska Läkaresällskapet

2 Rödöga Medicinmannen Hälsoundersökning Normal eller Deluxe?

3 Agenda Varför? När? Hur?

4 Folkhälsans etik I grunden en fråga om relationen mellan staten och individen Varför ska staten bry sig om / lägga sig i hur människor lever sina liv? Har man rätt att leva ett ohälsosamt liv?

5 Centrala begrepp Personlig autonomi Fri vilja Ansvar för mig själv för andra tillsammans – solidaritet Plikt

6 Folkhälsans etik Spänningsförhållande mellan två tendenser Autonomi, valfrihet, marknad, patientmakt, kund Paternalism, omsorg, solidaritet, välfärd

7 Liberal syn Individen som utgångspunkt Individen behöver skyddas från staten The only justification for interfering with the liberty of an individual against his/her will is to prevent harm to others (John Stuart Mill 1869)

8 Kommunitaristisk syn Samhället som utgångspunkt Ett ömsesidigt kontrakt mellan medborgarna och staten Ansvar som medborgare vill jag ta del av den solidariskt finansierade välfärden så bör jag ta min del Ansvarsprincipen – krav (rökstopp)

9 Vinster Friskare befolkning Mindre sjukvårdskostnader Längre liv eller åtminstone fler friska år Lyckligare befolkning?

10 Förluster Ge upp tidigare ”val” Livets goda inte längre självklart Tar tid att hålla sig frisk Tvång – plikt Healthism

11 Unrealistic health goals Do not try to live forever. You will not succeed. Use your health, even to the point of wearing it out. That is what it is for. Spend all you have before you die; and do not outlive yourself. Take utmost care to get well born and well brought up. Shaw: The Doctor’s Dilemma 1911

12 Healthism Healthism is regarded to be an ideologically insidious force, which by elevating health to a super value, a metaphor for all that is good in life, reinforces the privatization of the struggle for generalized well-being. Crawford: Healthism and the medicalization of everyday life, 1980

13 Fri vilja Har människor en fri vilja? Har människor med osunda levnadsvanor en fri vilja? Kan levnadsvanor alltid ändras viljemässigt? Kan missbruk förstöra den fria viljan? Vad betyder den sociala gradienten för förståelsen av den fria viljan?

14 Riktlinjerna Sjukdomar kan i stor utsträckning förebyggas Fyra ”säkra områden” Vardagsnära metoder Inte gratis – en prioriteringsfråga i stället för vad?

15 När är intervention lämplig? A.Har dåliga levnadsvanor med symtom/sjukdom B.Har dåliga levnadsvanor utan symtom C.Har OK levnadsvanor men kan få symtom senare Vilka grupper ska tillfrågas? medicinsk fråga etisk fråga

16 När är intervention lämplig? A.Patienten vill och doktorn vill B.Patienten vill men doktorn vill inte C.Patienten vill inte och doktorn vill D.Patienten vill inte och doktorn vill inte Grupp A + B = 74 % Varför vill inte patienterna i grupp C + D? Varför vill inte doktorerna i grupp B + D?

17 När är intervention lämplig? 7 miljoner samtal/år Vilken ände ska vi börja i? Pragmatiskt svar De situationer där man får minst protester från såväl doktorer som patienter

18 Etiska principer Autonomi Göra gott Inte skada Rättvisa

19 Autonomi Väldigt noga i alla andra medicinska sammanhang Rätt att tacka nej Rätt att inte svara Rätt att veta vad uppgifterna används till Respekt för patientens integritet

20 Göra gott Måste veta att interventionen har potential att göra nytta Räcker inte med tro och god vilja Egna värderingar får inte slå igenom

21 Inte skada Integritetskränkning Skuldbeläggning Obehag Sänkt självtillit

22 Rättvisa Alla har rätt till kunskap verktyg stöd Empowerment

23 Hur? Samtliga åtgärder i riktlinjerna förutsätter att hälso- och sjukvården redan har konstaterat att personen har ohälsosamma levnadsvanor Samtal om levnadsvanor kan väcka etiska frågor Inga rekommendationer om när och hur frågor ska ställas Riktlinjerna lämnar walk-over Bekymmersamt!

24 Informerat samtycke Patienten bör samtycka till att frågor om levnadsvanor ställs? Hur ska detta samtycke inhämtas? Skillnad mellan symtom relaterade till levnadsvanor eller ej Generell ”screening” ställer speciella krav på informerat samtycke Jmf debatten om kvalitetsregister Information om hur uppgifterna lagras, tillgänglighet m.m.

25 Ekonomiska villkor Ekonomiska sanktioner Tveksamt ur etisk synvinkel Läkaren har kompetens och mandat att avgöra när det är lämpligt att efterfråga levnadsvanor Inte en fråga för landsting/regioner

26 Maktens kontinuum • Information • Erbjudande • Påverkan • Påtryckning • Manipulation • Villkor • Absolut krav

27 Samtalets ekologi • Bemötandets betydelse • Intresse för den enskilda människan som bas • Tveksam till instrumentella metoder • Använd auktoriteten med varsamhet • ”Den som är stark måste också vara snäll” • Betänk den sociala gradienten

28 Samtalets ekologi • Delaktighet • Dialog • Erbjudande • Ge patienten • Kunskap • Verktyg • Stöd


Ladda ner ppt "Etik och levnadsvanor Ingemar Engström Ordförande Delegationen för medicinsk etik Svenska Läkaresällskapet."

Liknande presentationer


Google-annonser