Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag att se över den nordiska studiestödsstatistiken och regelöversikterna Carl-Johan Stolt, CSN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag att se över den nordiska studiestödsstatistiken och regelöversikterna Carl-Johan Stolt, CSN"— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag att se över den nordiska studiestödsstatistiken och regelöversikterna Carl-Johan Stolt, CSN carl-johan.stolt@csn.se

2 Vilken statistik och vilka regelöversikter har vi?  Antal studenter med studiestöd från nordiska länder i utlandet.  Utländska studerande med studiestöd från ett nordiskt land.  Studiestödet i de nordiska länderna.  Typisk maksimale støttebeløp i de nordiske lande. Statistikpublikationerna har publicerats/publiceras på http://www.kela.fi/web/sv/samarbetsorgan  Översikt över utländska medborgares rätt till studiestöd enligt nationella regler.  Översikt över utländska medborgares rätt till studiestöd enligt EU-rätten.  Oversikt over reglene for støtte til utdanning i utlandet.  Betingelser for at godkende uddannelser i hjemlandet som støtteberettigende.  Betingelser for at godkende uddannelser i udlandet som støtteberettigende. Regelöversikterna har inte publicerats.

3 Hur används statistiken? Svar på frågan: Används statistiken inom din organisation?

4 Hur används statistiken? Svar på frågan: Används statistiken av någon annan?

5 Hur används regelöversikterna? Svar på frågan: Används regelöversikterna i din organisation?

6 Hur används regelöversikterna? Svar på frågan: Används regelöversikterna av någon annan?

7 Slutsatser – statistik  Vi bör fortsätta att ta fram statistiken.  Vi bör komplettera statistiken med några uppgifter och göra presentationen lite mer tillgänglig.

8 Slutsatser – regelöversikter  Vi bör fortsätta att ta fram regelöversikterna.  Det är viktigt att regelöversikterna – i möjlig mån – kan publiceras på www.studiestodinorden.org så att de därmed blir lätt tillgängliga och lätta att använda.www.studiestodinorden.org

9 Totalt antal studiestödstagare

10 Examensstuderande (free movers) utomlands på eftergymnasial nivå

11 Antal utresande respektive inresande examensstuderande (free-movers) som studerar i andra nordiska länder med portabelt studiestöd 1 I antalet inresande ingår 1 358 studerande från Färöarna (varav 1 325 studerar i Danmark, 6 i Island, 12 i Norge och 12 i Sverige).

12 Antal nordiska medborgare med studiestöd från ett annat nordiskt land

13 Andel av studiestödstagarna som är utländska medborgare

14 Genomsnittlig studieskuld (euro)

15 Genomsnittlig studieskuld för nyutexaminerade högskolestuderande (euro)

16 Antal och andel lån översända för indrivning/inkasso DanmarkFinlandIslandNorgeSverigeFär- öarna Antal låntagare med skuld för indrivning/inkas so -37 7391 013 28 000 90 000 177 Andel av låntagarna med skuld för indrivning/ inkasso - 11,7 %3,2 % 4,8 % 7,2 % 8,4 %

17 jkjksa Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Uppdrag att se över den nordiska studiestödsstatistiken och regelöversikterna Carl-Johan Stolt, CSN"

Liknande presentationer


Google-annonser