Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så hittar jag pengar till min startup. Jeppen på scenen •Peo Nilsson •20 år inom Internet/media •Entreprenör och investerare (drygt 20 bolag). T ex: •Pacer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så hittar jag pengar till min startup. Jeppen på scenen •Peo Nilsson •20 år inom Internet/media •Entreprenör och investerare (drygt 20 bolag). T ex: •Pacer."— Presentationens avskrift:

1 Så hittar jag pengar till min startup

2 Jeppen på scenen •Peo Nilsson •20 år inom Internet/media •Entreprenör och investerare (drygt 20 bolag). T ex: •Pacer -> Valtech (Frankrike) •Industrimedia -> Allerkoncernen (Danmark) •Booli •Bonnier, Valtech, Aller •Idag: Coach Internet/media i STING och investerare

3 STING – ett ekosystem i världsklass för innovativa teknikbolag  Hjälper entreprenörer och innovatörer att bygga framtidens teknikbaserade exportföretag  Fokus på tidiga teknikföretag inom Internet/media, ICT, medtech och cleantech  Affärstöd, finansiering, nätverk  Enbart fokus på bolag med internationell potential, grundade i Stockholm  Tar in ca 5% av sökande bolag. Varje bolag är inne 6-18 månader  Totalt ca 100 bolag under 11 år  Hjälper entreprenörer och innovatörer att bygga framtidens teknikbaserade exportföretag  Fokus på tidiga teknikföretag inom Internet/media, ICT, medtech och cleantech  Affärstöd, finansiering, nätverk  Enbart fokus på bolag med internationell potential, grundade i Stockholm  Tar in ca 5% av sökande bolag. Varje bolag är inne 6-18 månader  Totalt ca 100 bolag under 11 år Inkubator/accelerator Affärsängelnätverk  STING Business Angels – ca 40 erfarna affärsänglar med entreprenöriell profil Venture Capital-fond  STING Capital I – största privata early stage-investeraren i Sverige In-house rekryteringstjänst  STING Search for Talents – hjälper STING-bolagen att rekrytera

4 4

5 5 STING FastForward Kickstarting Stockholm´s most promising Internet ventures. Höstbatchen (7-8 bolag) startar i mitten av augusti. Ansökningstiden börjar ca 15 maj. Sista ansökningsdag 31 maj. Pitchfinal 12 juni.

6 Svaren ovan avgör din finansieringsplan/- strategi Finansieringsstrategin: Hur mycket? Från vem? När? Finansieringsstrategin: Hur mycket? Från vem? När? Några frågor att arbeta med Vad är ditt mål med bolaget och hur ser du på din framtida roll i verksamheten? Hur snabbt vill du att ditt bolag ska växa? Hur påverkas tillväxten av X, Y, Z kronor? Vill du/ni dela ditt/ert bolag med andra ägare? Vilken kontroll vill du och övriga grundare ha?

7 Liten eller stor?

8 Så här kan du få in pengar till ditt bolag •Grundarna •FFF – Friends, Fools, Family •Medarbetare •Kunder •Lån •Bidrag/stöd •Crowdfunding •Equity

9 Grundarna •Visa att du är beredd att göra allt för din idé – även privatekonomiskt •…men tänk på ett eventuellt liv utan ditt bolag, skapa inte en omöjlig uppförsbacke •Var inte girig gentemot andra medgrundare

10 Friends, fools, family •Utnyttja inte situationen… •Ni ska eventuellt ha bolaget tillsammans under lång tid

11 Medarbetare •Ta in som delägare så tidigt som möjligt •Aktieägaravtal! •Tänk igenom alternativ (investering, optioner)

12 Kunder •Den mest underutnyttjade finansieringskällan?

13 Lån •Lån med begränsad säkerhet •Innovationslån (Almi) •Insats mot royalty (Almi)

14 Bidrag/stöd •Vinnova •Branschspecifika stöd, t ex Bygginnovation, Energimyndigheten m fl •Ofta vid specifika tidpunkter (deadline!) •Ger ingen utspädning •Ofta tidskrävande, men sällan mer tidskrävande än riskkapital

15 Crowdfunding •Intressant finansieringsform! •Med eller utan equity •Kan ge bolaget bra PR •FundedByMe, Crowdcube

16 Equity •Affärsänglar – STING, Stoaf m fl •SeedCap-bolag (såddfinansiering) – Almi •VC-bolag – Creandum, Northzone, Conor, Industrifonden •Tänk flera steg – hur mycket behöver du ta in? •Vilka ägare är bra för bolaget? •Vilka ägare gör det lättare att ta in pengar nästa gång? •Investerare vill göra exit!

17 17. Kassaflöde Tid Riskkapitalets olika faser Expansion Mognad Nedgång Sådd & Start-up Affärsängar & Venture Capital Buyout

18 För vem passar riskkapitalfinansiering?  För verksamheter med stor tillväxtpotential -Företag i dynamiska, föränderliga industrier -Företag byggda på tekniska innovationer  För verksamheter där det kan vara avgörande att hålla ett högt tempo  För entreprenörer/projekt som välkomnar breddat ägande och kompetens  För entreprenörer som har förståelse för delägares behov av exit

19 19. Affärsmöjligheten  Kunder  Unikitet: Affärsmodell och affärsidé  Tillväxtpotential  Marknad  Tillfälle och timing  Affärens storlek Investeringen  Pris/andel  Struktur Människorna i och runt bolaget  Entreprenören  Teamet  Track record  Nedlagd tid  Andra intressenter Risker  Teknikrisken  Marknadsrisken  Konkurrens  Samhällets normer och regelverk  Teamrisk Vad tittar investerarna på?

20 Definition av riskkapital Riskkapital Public Equity.. dvs börsnoterade bolag.. Private Equity … investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang … Affärsänglar … investeringar av privatpersoner i företag utan familjeanknytning. Venture Capital … investeringar i sådd-, start-up- eller expansionsfaser. Buyout … “utköpsaffärer” kompletterat med lånefinansiering.

21 Affärsänglar  Investerar sina egna pengar. Normalt från 500 KSEK – 5 MSEK/investering  Kan även ge industriell/affärsmässig kunskap, bidra med nätverk, trovärdighet  Styrs mer av ”magkänslan” än VC-investerare  Har en investeringsvilja som varierar med börsklimatet  Hittas via research och affärsängelnätverk  Sting Business Angels, Coach & Capital, AlmiBAN, Connect Öst, Stoaf/Roaf mfl.  Kan komplicera ägarstrukturen om de är för många  Kan komplicera följdfinansieringsprocesser om de inte har pengar eller har gått in på för hög värdering  Viktigt att göra egen DD på investerarna!

22 Superänglar  Serieentreprenörer som gjort ”major exits” och formaliserat sin investeringsverksamhet via fond eller på annat sätt  Exempel: Skypegrundarna (Atomico), mySQL-grundarna (Open Ocean), Q Med grundaren Bengt Ågerup (Next2B), Pricerunner/Magnus Wiberg (eEquity), MCC-grundaren Gunnar Mannerheim (Mannerheim Invest) mfl  Ökar i antal i takt med framgångsrika exits  Letar ofta investeringar i områden närliggande deras eget kompetensområde  Jobbar ofta som VCs men [eventuellt] med större förståelse för entreprenörens perspektiv  Kan tillföra pengar, kunskap, nätverk

23 Venture Capital Early Stage (2 – 15 MSEK) •Tar vid efter affärsänglarna •Är begränsade i sin följdinvesteringskapacitet -> kommer att bli utspädda •Använder i regel enklare avtalsformer •Kan hjälpa till att göra bolaget moget för later stage VCs Later Stage (>15 MSEK) •Idag mest frekventa i expansionsfasen •Kan öppna dörrar ut i världen •Investerar sällan i pre revenue-bolag •Letar efter stjärnteamen som kan leverera 10Xinvesteringen. Vill se miljardbolag! •Tidskrävande investeringsprocesser (6-12 mån) •Tuffare avtal •Exitfokus

24 24. Venture Capital-investerare och affärsänglar – hur skiljer de sig åt? 20-40%Under 10%Ägarandel Avkastningen primär drivkraftAvkastning viktig, men andra faktorer också viktiga; vilja att utveckla nya företag, bidra till regionen, engagemang Drivkraft Strategiskt men aktivt engagemangAktiv, praktiskt inriktadEngagemang efter investering KomplexEnklare strukturTyp av kontrakt Mindre viktigViktigGeografisk närhet Mer omfattande och formell due diligence med rådgivare. Erfarenhetsbaserad, mindre formell. Snabbare investeringbeslut Investeringsprocess Tillväxtföretag i start-up- och expansionsskeden Tillväxtbolag i sådd och start- upskeden Investeringsfokus Främst fondinvesterares pengarEgna pengarInvesterade medel Venture Capital-investerareAffärsänglarViktiga skillnader

25 Är du redo?  Man får inte finansiering bara för att man behöver det  Bolaget/ledningen måste vara investeringsberett -Den övergripande visionen – ”Story:n” -Genomarbetad milestoneplan och budget -”Social proof” – nätverket runt bolaget -Ordning och reda  Bolaget måste se bra ut -Paketering -Framförande -PR

26 Vilken typ av investerare behöver jag? - Entreprenörens perspektiv  Grad av aktivt stöd, hands-on/hands-off  Relevant erfarenhet; bransch, internationalisering, kommersialisering…  Tidigare track record, ta referenser  Nätverk; framtida rekryteringar, kunder, leverantörer, framtida investerare  Finansiella resurser för kommande kapitalbehov  Personkemi

27 Hur hittar jag investerare?  www.svca.se  Detektivarbete  Internet  Artiklar  Kontakters kontakter  Direktkontakt med investerare  Affärsängelnätverk: Connect, Stoaf, Roaf, Coach & Capital  Investeringsforum: Seedcamp, Seed Forum, SVCA…  Inkubatorer  Affärsplanetävlingar: Venture Cup

28 28. …några grundläggande råd inför kapitalanskaffningen…  Ha framförhållning i kapitalanskaffningen och se investerarkontakter som ett långsiktigt relationsbyggande  Ta inte positivt intresse som en ”nästan-investering”  Gör din hemläxa!  Paketera aptitligt med investerarglasögonen på  Gör din egen DD på investerarna och underskatta inte personkemi  Gå till rätt part med rätt story vid rätt tidpunkt  Bli introducerad  Anta investerarperspektivet -Vad ska pengarna användas till? -Hur ska målen uppnås och av vem? -Hur och när får investeraren sin avkastning?


Ladda ner ppt "Så hittar jag pengar till min startup. Jeppen på scenen •Peo Nilsson •20 år inom Internet/media •Entreprenör och investerare (drygt 20 bolag). T ex: •Pacer."

Liknande presentationer


Google-annonser