Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Martin Gemvik, Investment manager, Sting capital

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Martin Gemvik, Investment manager, Sting capital"— Presentationens avskrift:

1 Martin Gemvik, Investment manager, Sting capital
Skyr riskkapitalisten den traditionella uppfinnaren….eller är det tvärtom? Martin Gemvik, Investment manager, Sting capital

2 ”Uppfinnare” enligt Wikipedia
En uppfinnare är en person som hittar en implementerbar lösning på ett allmänt problem. Juridiskt sett är en uppfinnare en person som innehar ett patent.

3 ”Riskkapital = Venture Capital” enligt Wikipedia
Venturekapital är en form av riskkapital som investeras i unga bolag med stor potential som är i relativt tidiga skeden av sin utveckling

4 Martin Gemvik, Sting Capital
Investment Manager med fokus på tidiga skeden (seed, start-up och early stage) sedan 20+ år tillbaka Började som en av landets första unga riskkapitalfinansierade IT- entreprenörer under 80-talet Medgrundare till en av landets första VC-firmor för seed o start-up Har suttit i styrelsen för SVCA – Swedish Venture Capital Association Haft förvaltningsuppdrag för Sjätte AP Fonden, Banco Fonder, Svenska Kyrkan m fl. Under 90-talet arbetat i Silicon Valley Stolt över: Sålt bolag till Google, varit med och Nasdaq-noterat (USA) och massor med mer…..t ex att min far hade 17 aktiva patent.

5 I huvudet på en riskkapitalist I (ett)….
Sju av tio investeringar kommer aldrig ha en chans att bli något som kommer betala mina investerares avkastning En tredjedel kommer kanske ha en chans att bli någonting bra En tredjedel av tredjedelen kommer att bli tillräckligt bra för att kanske kunna betala tillbaka de resterande investeringarna som inte levererade avkastning eller ens pengarna tillbaka Det är tyvärr mycket svårt att från början veta vilken av de tio investeringarna som kommer att bli den raket som fonden behöver Därför kan man endast investera i bolag som har en reell chans att bli riktigt riktigt stora och riktigt riktigt mycket värda

6 I huvudet på en riskkapitalist II (två)
En investering i en tekniskt baserad och relativt avancerad produkt kommer tidsmässigt ta ca Pi gånger ursprungligen budgeterade pengarna och motsvarande Pi gånger uppskattad tidsåtgång Genomsnittliga innehavstiden för en VC-investering i ny teknik (för de få som blir lyckade) ca 12+ år från start till genombrott En sann klyscha är att man hellre investerar i en A-entreprenör med en B-produkt, än tvärt om En sann betraktelse är att de flesta framgångsrika bolagens affärsidéer är efterkonstruktioner

7 Vanliga vanföreställningar hos riskkapitalister om ”uppfinnare”
Enbart produkt- eller teknikfixerade. Inte så intresserad av själva affären… Utgår ofta ifrån den egna världsbilden och det egenupplevda behovet… Lever i tron att ”patentet” är slutmålet…när det egentligen bara är början… Har svårt att göra objektiva jämförelser med andra liknande, alternativa eller konkurrerande produkter/tekniker…. Slutar aldrig utveckla…. Lever ofta i tron att kunden är rationell och väljer bästa prestanda och teknik… Underskattar oftast kapitalbehov eller tidsåtgång…. Har inte gjort tillräckliga omvärldsstudier eller konkurrentanalyser…. Tänker ofta stort men agerar smått…..

8 Investerat belopp i tillväxtfaserna 2005–2011, Mkr
LITE STATISTIK Investerat belopp i tillväxtfaserna 2005–2011, Mkr Sådd Start-up           Expansion 1             109 totalt              990 Under 2013 investerades det i 131 bolag i ovanstående sektorer och till ett totalt belopp om 547 MSEK – en markant minskning således…

9 Bostonmatrisen – var befinner du dig?
JA!!!! NY PRODUKT Ny produkt – bef marknad Ny produkt – ny marknad JA!!!! Befintlig marknad – befintlig produkt Ny marknad - befintlig produkt Marknad

10 Lite intressanta frågor…
Lite intressanta frågor…..!!? Varför har Svenska Uppfinnareföreningen bara 3000 medlemmar? Var är resten av alla uppfinnare och innovatörer i Sverige? Hur hanterar vi alla som uppfinner, utvecklar eller ”innoverar” nya affärsmodeller? Är det inte lika viktigt?

11 Lite patentstatistik….
Antal beviljade patent 2013: 685 Antal avslutade patent 2013: 1.506 Differens: 821 Konstaterande: OM patenten i Sverige hade varit individer så kan vi stänga Sverige om 20 år…… (Antal aktiva patent 2013: )

12 Går det att förändra denna situation?
Riskvilligare kapital? Duktigare riskkapitalister? Uppfinnare lika duktiga i entreprenörskap som i uppfinnande? Förbättrade omvärldsfaktorer? Mer mjuka pengar? Riskkapitalavdrag? Förändrad attityd och/eller omvärldsfaktorer? Mer utvecklat mentorskap? Nytt skattesystem?

13 Lite riskkapitalstatistik…..
Venture Capital investeringar i Sverige 2013 Venture Capital i tidiga skeden; start-up, sådd och early stage

14 Normala krav på en riskkapital- investering
Global eller mycket stor marknad Skalbar affärsmodell Excellent team eller entreprenör – gärna flergångsentreprenör Dokumenterad förmåga att sälja och skapa affärer Hävstångseffekt i näringskedjan = stort strategiskt värde Betydande konkurrensbarriärer men kanske ändå inte först på marknaden Teknisk- eller konceptuell höjd

15 Var hittar man kapital? Mjuka pengar: Vinnova, Almi/Innovationsbron, Länsstyrelsen, EU m fl Halvmjuka pengar: Vänner, familj, bekanta och numera Crowd Funding Halvhårda pengar: Individuella affärsänglar, ängelgrupper el liknande Hårda pengar: Riskkapital från VC-fonder Mycket hårda pengar: Banker o kreditinstitut Bästa pengarna: Kundfinansiering!


Ladda ner ppt "Martin Gemvik, Investment manager, Sting capital"

Liknande presentationer


Google-annonser