Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyr riskkapitalisten den traditionella uppfinnaren….eller är det tvärtom? MARTIN GEMVIK, INVESTMENT MANAGER, STING CAPITAL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyr riskkapitalisten den traditionella uppfinnaren….eller är det tvärtom? MARTIN GEMVIK, INVESTMENT MANAGER, STING CAPITAL."— Presentationens avskrift:

1 Skyr riskkapitalisten den traditionella uppfinnaren….eller är det tvärtom? MARTIN GEMVIK, INVESTMENT MANAGER, STING CAPITAL

2 ”Uppfinnare” enligt Wikipedia En uppfinnare är en person som hittar en implementerbar lösning på ett allmänt problem.implementerbar JuridisktJuridiskt sett är en uppfinnare en person som innehar ett patent. patent

3 ”Riskkapital = Venture Capital” enligt Wikipedia  Venturekapital är en form av riskkapital som investeras i unga bolag med stor potential som är i relativt tidiga skeden av sin utveckling

4 Martin Gemvik, Sting Capital  Investment Manager med fokus på tidiga skeden (seed, start-up och early stage) sedan 20+ år tillbaka  Började som en av landets första unga riskkapitalfinansierade IT- entreprenörer under 80-talet  Medgrundare till en av landets första VC-firmor för seed o start-up  Har suttit i styrelsen för SVCA – Swedish Venture Capital Association  Haft förvaltningsuppdrag för Sjätte AP Fonden, Banco Fonder, Svenska Kyrkan m fl.  Under 90-talet arbetat i Silicon Valley  Stolt över: Sålt bolag till Google, varit med och Nasdaq-noterat (USA) och massor med mer…..t ex att min far hade 17 aktiva patent.

5 I huvudet på en riskkapitalist I (ett)….  Sju av tio investeringar kommer aldrig ha en chans att bli något som kommer betala mina investerares avkastning  En tredjedel kommer kanske ha en chans att bli någonting bra  En tredjedel av tredjedelen kommer att bli tillräckligt bra för att kanske kunna betala tillbaka de resterande investeringarna som inte levererade avkastning eller ens pengarna tillbaka  Det är tyvärr mycket svårt att från början veta vilken av de tio investeringarna som kommer att bli den raket som fonden behöver  Därför kan man endast investera i bolag som har en reell chans att bli riktigt riktigt stora och riktigt riktigt mycket värda

6 I huvudet på en riskkapitalist II (två)  En investering i en tekniskt baserad och relativt avancerad produkt kommer tidsmässigt ta ca Pi gånger ursprungligen budgeterade pengarna och motsvarande Pi gånger uppskattad tidsåtgång  Genomsnittliga innehavstiden för en VC-investering i ny teknik (för de få som blir lyckade) ca 12+ år från start till genombrott  En sann klyscha är att man hellre investerar i en A-entreprenör med en B-produkt, än tvärt om  En sann betraktelse är att de flesta framgångsrika bolagens affärsidéer är efterkonstruktioner

7 Vanliga vanföreställningar hos riskkapitalister om ”uppfinnare”  Enbart produkt- eller teknikfixerade. Inte så intresserad av själva affären…  Utgår ofta ifrån den egna världsbilden och det egenupplevda behovet…  Lever i tron att ”patentet” är slutmålet…när det egentligen bara är början…  Har svårt att göra objektiva jämförelser med andra liknande, alternativa eller konkurrerande produkter/tekniker….  Slutar aldrig utveckla….  Lever ofta i tron att kunden är rationell och väljer bästa prestanda och teknik…  Underskattar oftast kapitalbehov eller tidsåtgång….  Har inte gjort tillräckliga omvärldsstudier eller konkurrentanalyser….  Tänker ofta stort men agerar smått…..

8 Investerat belopp i tillväxtfaserna 2005–2011, Mkr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sådd 83 75 188 246 70 53 22 Start-up 810 1 241 1 266 2 086 1 462 1 319 858 Expansion 1 269 2 773 2 522 3 471 1 455 1 291 1 109 totalt 2 162 4 089 3 976 5 803 2 987 2 663 1 990 LITE STATISTIK Under 2013 investerades det i 131 bolag i ovanstående sektorer och till ett totalt belopp om 547 MSEK – en markant minskning således…

9 Bostonmatrisen – var befinner du dig? NY PRODUKT Marknad Ny produkt – bef marknad Befintlig marknad – befintlig produkt Ny produkt – ny marknad Ny marknad - befintlig produkt JA!!!!

10 Lite intressanta frågor…..!!? Varför har Svenska Uppfinnareföreningen bara 3000 medlemmar? Var är resten av alla uppfinnare och innovatörer i Sverige? Hur hanterar vi alla som uppfinner, utvecklar eller ”innoverar” nya affärsmodeller? Är det inte lika viktigt?

11 Lite patentstatistik….  Antal beviljade patent 2013: 685  Antal avslutade patent 2013: 1.506  Differens: 821  Konstaterande : OM patenten i Sverige hade varit individer så kan vi stänga Sverige om 20 år……  (Antal aktiva patent 2013: 14.632)

12 Går det att förändra denna situation?  Riskvilligare kapital?  Duktigare riskkapitalister?  Uppfinnare lika duktiga i entreprenörskap som i uppfinnande?  Förbättrade omvärldsfaktorer?  Mer mjuka pengar?  Riskkapitalavdrag?  Förändrad attityd och/eller omvärldsfaktorer?  Mer utvecklat mentorskap?  Nytt skattesystem?

13 Lite riskkapitalstatistik…..  Venture Capital investeringar i Sverige 2013  Venture Capital i tidiga skeden; start-up, sådd och early stage

14 Normala krav på en riskkapital- investering  Global eller mycket stor marknad  Skalbar affärsmodell  Excellent team eller entreprenör – gärna flergångsentreprenör  Dokumenterad förmåga att sälja och skapa affärer  Hävstångseffekt i näringskedjan = stort strategiskt värde  Betydande konkurrensbarriärer men kanske ändå inte först på marknaden  Teknisk- eller konceptuell höjd

15 Var hittar man kapital?  Mjuka pengar: Vinnova, Almi/Innovationsbron, Länsstyrelsen, EU m fl  Halvmjuka pengar: Vänner, familj, bekanta och numera Crowd Funding  Halvhårda pengar: Individuella affärsänglar, ängelgrupper el liknande  Hårda pengar: Riskkapital från VC-fonder  Mycket hårda pengar: Banker o kreditinstitut  Bästa pengarna: Kundfinansiering !


Ladda ner ppt "Skyr riskkapitalisten den traditionella uppfinnaren….eller är det tvärtom? MARTIN GEMVIK, INVESTMENT MANAGER, STING CAPITAL."

Liknande presentationer


Google-annonser