Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomfört i samarbete med Prifloat AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomfört i samarbete med Prifloat AB"— Presentationens avskrift:

1 Genomfört i samarbete med Prifloat AB
Inflyttningsenkät 2009 Genomfört i samarbete med Prifloat AB

2 Innehållsförteckning
Sid 3 Urval och svarsfrekvens Sid 4-6 Samtliga frågor i enkäten Sid 7-9 Sammanfattning Sid Orsak till flytten Sid Utbildning Sid Trivsel Sid Övrigt Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

3 Urval och svarsfrekvens
Enkäten distribuerades postalt i oktober 2009 till samtliga inflyttade till Ludvika Kommun under perioden till (ej till de under 18 år) Efter svarstidens slut fick de som inte svarat en påminnelse. Svarsfrekvens: Totalt antal utskickade enkäter: 916 Bortfall pga felaktig adress eller annan känd orsak: 45 Antal svar totalt: 351 Svarsfrekvens: 40,3% Antal svar per kategori: Kommentar: Om summan av antalet personer inom en variabel (exempelvis ”Ålder”) inte motsvarar det antal personer som har svarat på enkäten totalt, beror detta på att vissa har hoppat över att markera något svarsalternativ under den variabeln. Ekonomi Skatt Omsättning * Grupper med färre än 4 svarande redovisas inte separat pga utlovad anonymitet. Man bör vara försiktig med att dra generaliserbara slutsatser för grupper med mindre än 30 svarande Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

4 Samtliga frågor i enkäten 1(3)
Frågeområde: Orsak till flytten Ofta finns det flera faktorer som påverkar ett beslut om att flytta. Vilka av följande faktorer anser du bidrog till beslutet att flytta till Ludvika? (Alternativ flerval) I allmänhet är det någonting som väger tyngre i beslutet än andra faktorer. Vilken av följande faktorer anser du var den främsta orsaken till att du flyttade till Ludvika? (Alternativ enval) Hur fick du information om Ludvika innan du flyttade in i kommunen? (Alternativ flerval) Frågeområde: Utbildning Hur uppfattar du kvaliteten på följande utbildningar som erbjuds i Ludvika? Förskola (Betyg) Grundskola (Betyg) Gymnasium (Betyg) Eftergymnasial utbildning (Betyg) Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

5 Samtliga frågor i enkäten 2(3)
Frågeområde: Trivsel Hur trivs du med ditt nuvarande boende? (Betyg) Hur trivs du med din nuvarande sysselsättning? (Betyg) Hur ser du på dina framtidsmöjligheter att få ett ännu mer utvecklande arbete i Ludvika? (Betyg) Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet till nedanstående fritidsaktiviteter och hur nöjd är du med dessa aktiviteter i Ludvika? Idrottsutövning (Betyg med Prio-index) Jakt (Betyg med Prio-index) Fiske (Betyg med Prio-index) Kultur (musik, teater etc) (Betyg med Prio-index) Annan fritidsaktivitet (Betyg med Prio-index) Hur trivs du sammanfattningsvis i Ludvika (Betyg) Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

6 Samtliga frågor i enkäten 3(3)
Frågeområde: Övrigt Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Ludvika som bostads-/arbetsort åt dina vänner och bekanta? (Betyg) Om du skulle rekommendera Ludvika som bostads-/arbetsort, vad skulle du då nämna som mest positivt? (Fritext) Hur sannolikt är det att du bor kvar i Ludvika om 5 år? (Betyg) Om du på fråga 19 angett ”1 Mycket osannolikt” eller ”2 Ganska osannolikt”, vilken är den främsta orsaken till att du sannolikt kommer flytta från Ludvika inom 5 år? (Alternativ enval) Ange kortfattat vilka förändringar du skulle vilja se för att Ludvika ska bli ett mer intressant boendealternativ i framtiden. (Fritext) Vill du bli kontaktad av Ludvika Kommun, ange i så fall vilket ärende och dina kontaktuppgifter nedan. (Ja/Nej) Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

7 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Sammanfattning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

8 Sammanfattning - styrkor
De tre största styrkorna, rangordnade fallande med högst betyg överst, är: Trivseln med boendet, Hur man trivs sammanfattningsvis i Ludvika Trivseln med sin sysselsättning. Angående trivsel med boendet är de som bor i Villa, radhus etc och de som har bostadsrättslägenhet mest nöjda Angående hur man trivs sammanfattningsvis i Ludvika är äldre generellt mer nöjda än yngre. Arbetssökande är de som har lägst medelvärde Angående trivsel med sin sysselsättning är studenter, arbetande och pensionär/sjukersättning etc mycket nöjda, endast arbetssökande är mindre nöjda Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

9 Sammanfattning - svagheter
De tre största svagheterna, rangordnade stigande med lägst betyg överst, är: Framtidsmöjligheterna att få ett ännu mer utvecklande arbete i Ludvika, Kvaliteten på den eftergymnasiala utbildningen Sannolikheten att respondenten bor kvar i Ludvika om 5 år. Angående framtidsmöjligheterna att få ett ännu mer utvecklande arbete i Ludvika ser äldre mer negativt på detta än yngre. Arbetssökande ser mycket negativt på framtidsutsikterna. Ju längre som personen bott i Ludvika, desto sämre ser de på framtidsutsikterna att få ett mer utvecklande arbete Angående kvaliteten på den eftergymnasiala utbildningen är hushåll utan barn mer negativa än liknande hushåll med barn. Detta gäller även för förskola, grundskola och gymnasium Angående sannolikheten att respondenten bor kvar i Ludvika om 5 år är yngre mindre positiva till att bo kvar än äldre. De med eftergymnasial utbildning är mindre positiva än de som har högst grundskola eller gymnasium Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

10 Orsak till flytten, fråga 1-3
Frågeområde Orsak till flytten, fråga 1-3 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

11 Faktorer som bidrog till beslutet att flytta
1. Ofta finns det flera faktorer som påverkar ett beslut om att flytta. Vilka av följande faktorer anser du bidrog till beslutet att flytta till Ludvika? (Markera gärna flera svarsalternativ). Svarsfördelning totalt. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

12 Faktorer som bidrog till beslutet att flytta
1. Ofta finns det flera faktorer som påverkar ett beslut om att flytta. Vilka av följande faktorer anser du bidrog till beslutet att flytta till Ludvika? (Markera gärna flera svarsalternativ). Svarsfördelning för ålder. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

13 Faktorer som bidrog till beslutet att flytta 1 (2)
Kommentarer till svarsalternativ ”Annat” på fråga 1: ”Vilka av följande faktorer anser du bidrog till beslutet att flytta till Ludvika?” Indelat på ålder 30 år eller yngre Sambo Ville flytta ihop, igen. Flyttade ihop med killen jag träffat som bodde i Ludvika. Jag ville flytta ihop med min pojkvän. Kärleken Vi gifte oss och min nya man bor här. Flyttade för att min pojkvän bor här. Jag ville bara ha en annan adress eftersom jag jobbar utomlands. Flytta tillbaka till mina hemtrakter. Mina släktingar bor i Ludvika. Flyttade upp till min pojkvän. Min pojkvän bor och arbetar här. Hade studerat i Gbg, flyttade hem över sommaren - bor nu i Växjö. Bo tillsamman med min fru. Studera. För att få barnomsorg åt "rätt" håll. Vår kommun vägrade betala till Ludvika kommun. Mellanlandade hos föräldrarna och jobbade sommaren på H&M i Borlänge innan flytt till Trelleborg (24/8-09). Kommunen ville ej betala för barnomsorg i Ludvika kommun. Pojkvän härifrån. Min man fick jobb i Grängesberg. Min pojkvän, nu sambo, bodde i Ludvika. Komma från mitt stökiga liv. Komma längre ifrån släkt och vänner, bli mig själv utan inverkan/påverkan av släkt och vänner. Komma närmare Norrland... Från särbo till sambo. Min far bor här. Blev kär! =) Jag flyttade hit pga krig i mitt land. Träffade pojkvän i Ludvika. Uppsägning av arbete och kommande pension, samt flytta hem. Kärleken. Giftermål. Närmare krogar och sociala arrangemang. Träffade min tjej som är härifrån. För att bo nära min pojkvän. Flytta hemifrån. På grund av flickvän i Ludvika 31-50 år Natur, miljö, mentalitet Giftermål Ni glömde religiösa faktorer. Jag flyttade för att få personer i samma kultur. Vi kan be tillsammans. Kärleken Flyttade tillbaka till Ludvika efter avslutad utlandskontrakt Träffade partner från Ludvikatrakten Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

14 Faktorer som bidrog till beslutet att flytta 2 (2)
Kommentarer till svarsalternativ ”Annat” på fråga 1: ”Vilka av följande faktorer anser du bidrog till beslutet att flytta till Ludvika?” Indelat på ålder 31-50 år forts. Jag flyttade hem till min man. Bodde i Ludvika. pga arbetsbrist, blev jag tvungen att flytta till Sthlm, då reglerna är sådana. Hade inte råd med den bostaden jag hade eftersom jag också hade andrahandsboende i Sthlm, flyttat tillbaka hem till Ludvika för jag klarade inte att vara utan mina barn. Få tillgång till kultur och fritids utbud. Bio, bibliotek, bad, skidspår mm. Jag träffade en man som bor och arbetar i Ludvika. Mina släktingar bor i Ludvika. För att förbättra mitt livskvalitet. Det var pappa som hade fått uppehållstillstånd sen i anknytning (kommer barn och fru från Somalia). Barn går till dagis i Björsjö. Flytt till pojkvännen. Komma närmare min familj. Ville bo tillsammans med min familj. Skulle egentligen flyttat till Grängesberg, eftersom jag jobbar där, men det kändes för litet, så jag valde Ludvika. "Kärlek" Träffat min man på internet. Träffat ny partner. Sålde huset i Smedjebacken. Har bott i Ludvika i 22 år förut. Vi har fått permanent uppehållstillstånd. Vi har varit asylsökande, Giftermål 51-65 år Träffade den man som blev min sambo. Han måste ha nära till arbetet. Flyttar tillbaka hem. Kärlek Närmare mina döttrar efter skilsmässa. Flera bekanta från Thailand. Min sambo är Thailändska och har flera vänner här! Bla en klasskamrat från samma by i norra Thailand!! Är uppväxt i Ludvika flyttade härifrån 1962. Ville pröva på sambolivet på "gamla dar". 66 år eller äldre Friluftsakt. för barnbarn. Friluftsaktiviteter för barnbarn. Frun är född i Ludvika, efter 47 år ville hon tillbaka. Jag är född här. Vi har köpt och renoverar huset som jag växt upp i. Mina barn och barnbarn bor här. Jag blev änka. Har bott i Ludvika sedan Har varit "utskrivet/utflyttad" p.g.a. 1 ½ år utlandstjänstgöring i Italien. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

15 Främsta orsaken till valet att flytta till Ludvika
2. I allmänhet är det någonting som väger tyngre i beslutet än andra faktorer. Vilken av följande faktorer anser du var den främsta orsaken till att du flyttade till Ludvika? (OBS! Markera endast ett alternativ). Svarsfördelning totalt. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

16 Främsta orsaken till valet att flytta till Ludvika
2. I allmänhet är det någonting som väger tyngre i beslutet än andra faktorer. Vilken av följande faktorer anser du var den främsta orsaken till att du flyttade till Ludvika? (OBS! Markera endast ett alternativ). Svarsfördelning för ålder. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

17 Främsta orsaken till valet att flytta 1 (2)
Kommentarer till svarsalternativ ”Annat” på fråga 2: ” Vilken av följande faktorer anser du var den främsta orsaken till att du flyttade till Ludvika?” Indelat på ålder 30 år eller yngre Sambo bor i Ludvika Killen jag träffat bodde/bor i Ludvika. Se ovan. Kärleken do Flyttade för att min pojkvän bor här. Bara för att ha en adress. Mina släktingar bor i Ludvika. Flyttade upp till min pojkvän. Min pojkvän bor och arbetar här. Bo tillsammans med min fru. Lika som ovan. Närmare jobbet. Vet egentligen inte. För att kunna ha mina barn varannan vecka! Att kärleken min bodde där!=) Krig i mitt land. Närmare vänner och fritidssysselsättning. (Jvg och gruvor, mm. Giftermål. Min pojkvän. Kärlek. Flickvännen & att vi väntade barn 31-50 år Se ovan, finns inte endast en stark orsak. Gifte mig samt blev arbetslös Avslutat utlandskontrakt Kärleken Se punkt 1 Träffade kärleken i Ludvika. Samma som ovanstående. Mina släktingar bor i Ludvika. S.O. Pojkvännen. Bo tillsamman med min fru och våran son. "Kärlek" Gift i Sverige och vill bo med han. Min fru & miljön också. Bättre levnadsförhållanden än in Nederländerna för hela familjen. Se ovan. Giftermål Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

18 Främsta orsaken till valet att flytta 2 (2)
Kommentarer till svarsalternativ ”Annat” på fråga 2: ” Vilken av följande faktorer anser du var den främsta orsaken till att du flyttade till Ludvika?” Indelat på ålder 51-65 år Kärlek Flyttade för mins döttrar men dom kommer ej och hälsar på så ofta. Dom har lättare att få vänner än vad jag har. Svårt att lära känna nån i Ludvika. Se ovanstående svar. Ville flytta till Ludvika igen efter många år i Hälsingland + att min syster bor här. 66 år eller äldre Ingenting Dåliga kommunikationer där vi bodde. Stor tomt att sköta. Vi blir äldre. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

19 Information om Ludvika
3. Hur fick du information om Ludvika innan du flyttade in i kommunen? (Markera gärna flera svarsalternativ). Svarsfördelning totalt. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

20 Information om Ludvika
3. Hur fick du information om Ludvika innan du flyttade in i kommunen? (Markera gärna flera svarsalternativ). Svarsfördelning för ålder. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

21 Information om Ludvika 1 (2)
Kommentarer till svarsalternativ ”Annat” på fråga 3: ”Hur fick du information om Ludvika innan du flyttade in i kommunen?” Indelat på ålder 30 år eller yngre Genom min sambo Min sambo flyttade hit pga arbete Hade aldrig varit i Ludvika innan flytt Ingen info Killen berättade lite. Arbetsgivaren Har inte sökt information om Ludvika innan flytten. Har bott här tidigare Fick lite information via arbetsgivaren, kollade då upp Ludvika på nätet ABB Från Säfsen Resort som behövde en skidlärare. Har bott och växt upp i kommunen. Jag hade ingen information om Ludvika, jag flyttade hit eftersom min man blev anställd att arbeta här. Gått gymnasiet i Ludvika. Genom min pojkvän. Min fru. Har släktingar här. Min man bodde här - info vi honom. Arbetsgivare. Min man är uppvuxen i Grängesberg. Det var kommun som bestämde att jag ska flytta från Malmö till Ludvika. Jobbet. Arbetsgivare, ABB Genom min sambo! Jag kom till Ludvika direkt. Min mamma flyttade hit. ABB´s annonser. (Platsannonser). Han inte skaffa så mycket information. Prata lite med de på jobbet. Har bott i skithålan tidigare. Jag är uppväxt i närheten. Fick pendla till Ludvika varje dag eftersom jag jobbar där. Har bott i Smedjebackens kommun tidigare. 31-50 år Endast genom lite resor främst till vänner i Dalarna samt i tidigare arbeten. Genom min arbetsgivare Har gått på Högbergsskolan. Min man visade mig. Via min arbetsgivare och kompisar. Besökte Ludvika. Samma som tidigare. Jag hade ingen information om Ludvika, flyttade jag hit för att jag blev anställd att arbeta här. Har köpt ett hus. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

22 Information om Ludvika 2 (2)
Kommentarer till svarsalternativ ”Annat” på fråga 3: ”Hur fick du information om Ludvika innan du flyttade in i kommunen?” Indelat på ålder 31-50 år forts Jag bor i Malingsbo förut. Arbetat här. Medflyttande. Jag fick information om Ludvika från min familj. Har besökt några gånger Ludvika under min semester. Företaget som anställde mig. Genom jobb i Luleå. Kärlek och arbete. I´m here in Ludvika because of my special wife. Living in this place. Min man bodde i Ludvika. Gått i skola här samt jobbar här. Min man blev erbjuden arbete här. Min man bor i Ludvika. Genom min fru, vart det Ludvika. Ingen! Gått i skola (vårdskolan) 3 år. Integrationsenheten. Giftermål 51-65 år Min sambo visade mig staden och kommunen. Han kommer från kommunen. Har dotter och barnbarn i Ludvika Kärleken Har jobb i Ludvika Hade friat där i 10 år tidigare. Kommer från Söderbärke. 66 år eller äldre Bott nära Ludvika Är född här och har växt upp och gått i skola här. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

23 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Frågeområde Utbildning, fråga 4-7 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

24 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Förskola 4. Förskola (Hur uppfattar du kvaliteten på följande utbildningar som erbjuds i Ludvika?) Medelvärde för ålder, hushåll samt totalt. Ålder Redovisas ej pga för få svarande Ekonomi Skatt Omsättning Hushåll Mycket negativ Mycket positiv Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

25 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Grundskola 5. Grundskola (Hur uppfattar du kvaliteten på följande utbildningar som erbjuds i Ludvika?) Medelvärde för ålder, hushåll samt totalt. Ålder Redovisas ej pga för få svarande Ekonomi Skatt Omsättning Hushåll Mycket negativ Mycket positiv Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

26 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Gymnasium 6. Gymnasium (Hur uppfattar du kvaliteten på följande utbildningar som erbjuds i Ludvika?) Medelvärde för ålder, hushåll samt totalt. Ålder Redovisas ej pga för få svarande Ekonomi Skatt Omsättning Hushåll Mycket negativ Mycket positiv Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

27 Eftergymnasial utbildning
7. Eftergymnasial utbildning (Hur uppfattar du kvaliteten på följande utbildningar som erbjuds i Ludvika?) Medelvärde för ålder, hushåll samt totalt. Ålder Redovisas ej pga för få svarande Ekonomi Skatt Omsättning Hushåll Mycket negativ Mycket positiv Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

28 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Frågeområde Trivsel, fråga 8-16 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

29 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Trivsel – boende 8. Hur trivs du med ditt nuvarande boende? (Kommentera gärna varför du trivs eller inte trivs med ditt boende.) Medelvärde för ålder, boendeform i Ludvika samt totalt. Ålder Ekonomi Skatt Omsättning Boendeform Mycket dåligt Mycket bra Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

30 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Trivsel – boende 1 (4) Kommentarer till fråga 8: ”Hur trivs du med ditt nuvarande boende?” Indelat i boendeform Ej vald boendeform Enda dåliga egenskapen på mitt boende är att det är mycket lyhört i huset och ut. Ytterdörren är en innerdörr och "isolerar"/dämpar inget ljud. Mycket skrikande barn och familjebråk hörs väl. Inte roligt. Jag tycker vi förtjänar en riktig ytterdörr även i inbrottssynpunkt! Jag kan säga att det inte lätt för mig att bor i Ludvika när man är ung och kommer i ett annat land. Villa, radhus etc För mycket hus och grannar runt omkring, men bra sådana! Alltid önskat att få bo i villa och nu gör jag det. Grängesberg är en trevlig lagom stor ort där fortfarande de flesta bekvämligheter finns. Mycket trafik och folk kör alldeles för fort!! Eftersom dess stora i rymden och god design för familjen. Jag trivs att bo i Ludvika men jag tycker att det finns för få möjligheter till arbeta. Bra miljö med trevliga innevånare. Bra miljö. Nära centrum men ändå enskilt från trafiken. Närhet till allt. Kan cykla till jobb och studier. Underbart hus. Trevliga hyresvärdar/grannar. Bodde hemma i Sörvik - som är ett mycket vackert och trevligt samhälle! Längtar hem till norr. Bor i villa med min fru och hennes syskon så trivs inte pga. tvister oss emellan, men annars är det okej. Bra miljö. Priserna här har gjort att vi haft råd med just ett sådant boende som vi önskat oss. Trivs i Sunnansjö men skulle vilja ha större gård. Politikers oförmåga att agera i riksvägsfrågan. Fruktansvärd trafik dygnet om. Utsikt över buskar och ostädade tomter. Det var billigt att köpa hus här. Bra grannar. Äntligen en boendeform som passar mig och min sambo. Huset är lite för litet. Jag trivs bra med min man skulle vilja ha ett jobb. Skönt att bo i eget hus nära centrum. Då jag bodde hos min mamma i Sunnansjö trivdes jag mkt bra. Jag gillar allt med mitt nya boende, området, grannarna, långt ifrån centrum. Vi bor med fruns föräldrar men vill helst ha egen bostad. Positivt: Bra familjeliv Negativt: Liten industristad. Bostadsrättslägenhet De är lugna och trevliga Nära till jobb, centrum & skog & vatten - jättehärligt (speciellt då jag har hund). Har precis köpt ett hus som vi renoverar, väntar på att få flytta dit! Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

31 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Trivsel – boende 2 (4) Kommentarer till fråga 8: ”Hur trivs du med ditt nuvarande boende?” Indelat i boendeform Bostadsrättslägenhet forts. Lugnt, tyst och skönt. Nära både centrum och till jobbet. Har tidigare lärt känna Ludvika som en trevlig stad. Lagom för mina behov. Trevliga människor. Har köpt en lägenhet med bra standard, nära centrum, bra storlek till ett mycket bra pris. Det är ett fint hus, i en lugn miljö, trevliga människor. Saknar möjligheten att besöka en sportbar eller gå på stan och titta på folk. Alla är snäll. Har inte valt lgh själv. Trevliga grannar och fin omgivning. Det är en lugn och ren plats. Det ligger i närhet med Ludvika centrum. Det tycker jag om. Säkerheten är ganska bra i Ludvika. Jag skulle vilja att få mer kaféer och restauranger som stänger senare på lördagar och söndagar i Ludvika. Lugnt och trevligt område. Nära till naturen. Trevliga grannar. Nära till affärer. Hyresrättslägenhet Lösa katter som springer via balkonger. Störande grannar vissa helger. Dålig standard i lägenheten. Skräp och festande utanför. Grillplats. Usch. Hundar som springer lösa ute i lekparken och gör sina behov. Sopor ställs vid papperskorgar. Kan ej gå till soptunnor. Helst helger. Har aldrig varit med om något liknande. "Skärpning". Ludvikahem är inte lyhörda och håller inte vad de lovat. Ludvikahem drivs oekonomiskt och rent av amatörmässigt i vissa avseenden Eftersom jag nu är sambo (tidigare 2) Dålig standard i lägenhet. Det 2010 snart. Störande grannar på helger. Fin lägenhet som renoverats bra av Ludvika kommun Lugnt område, bra grannar, grönområde runt huset. Dåligt med värme Lite dyr hyra i kommunens lägenheter bara, annars trivs jag bra. Fina omgivningar Har en trivsam och prisvärd lägenhet i ett lugnt område, goda bussförbindelser till och från jobbet som ligger utanför centralorten. Lägenheten är lite trång för 3 st, samt att det är väldigt dåligt med garderober. Hög hyra, dålig standard. Vill köpa ett hus Där jag bor nu är det ca 2,5 mil in till Ludvika. Det hade varit bättre om jag kunde bo i Ludvika istället för i Nyhammar. Bra boende men dålig runtomkringmiljö, buller och ofta dålig luft Stan har möjligheter men de utnyttjas ej utan stan är rätt fult gjord. Gäller även där vi bor. Helt ok, bor i lägenhet och skulle mycket hellre hyra nåt litet hus. Bra grannar just nu. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

32 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Trivsel – boende 3 (4) Kommentarer till fråga 8: ”Hur trivs du med ditt nuvarande boende?” Indelat i boendeform Hyresrättslägenhet forts. Inte helt nöjd med LudvikaHem. Jag trivs. I Ludvika är det nära till allt. Och bra bussförbindelser. Dessutom är det trevliga människor. Nära jobb, mataffär. Överkomlig hyra. Bra lägenhet och låghus. Ludvika hem bra. Sjöutsikt, moderat hyra. Jag har inget att klaga på! Jag trivs med min lägenhet, och med mig "själv". Jag trivs här på grund av våra barn. Skolan är den enda som mest trivs i och miljön är bra här. Det finns mycket stöld på våra kvarter. Vi bor i Ludvika Gård. Jag bor i Ludvika gård och här finns många stölder. Jag bor i en för liten lägenhet. Jag trivs min lägenhet, grannar är snäll men det kostar mycket. Hyfsad standard på lgh. området i sig, är dock inte speciellt tilltalande. Letar hus och vill inte alls bo i lght. Dålig bussförbindelse med SFI mellan Grängesberg och Ludvika!! Jag trivs bra. Gammalt kallt och dragit hus! Mycket lyhört! Har låg standard på min lägenhet har väntat på renovering sedan jag flyttade in (bor hos kopparleden). Jag känner mig hemma här. Högst upp på Högberget med bra utsikt och lugn och ro samt nära till allt. Jag är inte nöjd med detta lägenheten på grund av mina grannar som är mycket besvärliga och mycket oväsen i hela huset på dag och natt. Varit mycket störningar utan att hyresvärden gör ngt. Slutar med att vi får flytta. Anser att min hyreslägenhet är i ganska dåligt skick och borde rustas upp. Därför att tidigare bodde jag i ett stort och eget hus, -Men nu bor jag i en lägenhet, ganska liten och hyra. Mörkt område, många lyktor fungerar ej. Dålig sandning om vintern. Folk ställer skräp i trapphusen som luktar och ser smutsigt ut. Folk snor min tvättid hälften av gångerna. Ingen hiss trots att det fanns hiss på planritningen jag fick av LudvikaHem. Flugor i avloppet, trots åtgärd av snäll husvärd. På tok för tunna väggar, allt som sägs vägg i vägg hörs. Skulle trivas bättre ifall det fanns mer shopping, ex H&M. Letar efter hus/villa. Dyrt. Små möjligheter att förbättra lägenheten. För ensamt känner få människor här. Fin lägenhet. Det är positivt. Jätte trånga trappor, kall lägenhet, ingen garage. -Jag är glad och har ingen problem att mitt boende. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

33 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Trivsel – boende 4 (4) Kommentarer till fråga 8: ”Hur trivs du med ditt nuvarande boende?” Indelat i boendeform Hyresrättslägenhet forts. Vi bor i en tvåa tillsvidare, (vill köpa hus). Boendet är okey. Ville ha balkong men tycker hyran är lite hög för att vara i Ludvika. Det är lugnt och ro här. Är rädd att vara ute på kvällen i området. Blev fimpad i huvudet för ett tag sedan av något afrikanskt gäng. Fattar inte att de kan få bete sig hur de vill. Jag är alltid rädd att min bil ska få inbrott, som en granne fick. Jag kommer att flytta ifrån det här området så snart jag får läge. Dålig standard. Trivs bra men vill personligen ut mer lantligt. Vårt boende idag är idealiskt med tanke på arbetet. Jag trivs bra. För litet. Ganska dålig bussförbindelse jämfört med Borlänge. Lite affärer. Lägenheten som jag har är fin och jättetrevlig. + Fin natur. - Dåliga kommunikationer. - Dålig trafikplanering (övergångsställen borta/saknas). Bor hos min far. Önskar egentligen eget boende men har inte råd. Jag har bott i samma lägenhet förut. Kommer från bygden. (Hemlängtan) Trivdes inte med vår fastighetsägare bor nu i bostadsrätt i Smedjebacken Annan boendeform Eftersom jag ej bor kvar i kommunen och bara hade adressen här så går det inte att svara. Dålig service. Barnvänligt område, mycket nära dagis, nära natur/frisk luft. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

34 Trivsel - sysselsättning
9. Hur trivs du med din nuvarande sysselsättning? (Om du anger ”1 Mycket dåligt” eller ”2 Ganska dåligt” kommentera gärna vad du är missnöjd med i din sysselsättning.) Medelvärde för ålder, arbetslivserfarenhet, sysselsättning samt totalt. Ålder Arbetslivserfarenhet Ekonomi Skatt Omsättning Sysselsättning Mycket dåligt Mycket bra Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

35 Trivsel - sysselsättning 1 (2)
Kommentar till fråga 9: ”Hur trivs du med din nuvarande sysselsättning? (Om du anger ”1 Mycket dåligt” eller ”2 Ganska dåligt” kommentera gärna vad du är missnöjd med i din sysselsättning.)” Indelad på sysselsättning Ej vald sysselsättning Jag har inget jobb. Jag är studerar. Mammaledig. Bra med fik-café. De affärer vi har funkar men ja... Arbetslös och dålig arbetsförmedling. Egen företagare. Finns inga fasta tjänster endast tim.vik. Har inget jobb eller skola än. Arbete Jag trivs med mitt arbete som distriktssköterska, men arbetar i Borlänge 5,5 mil från hemmet. Sökt arbete i Ludvika i 1,5 år Perfekt arbete! Finns på annan ort Hade tänkt starta eget, men ser f.n. inte att möjligheten finns. Har f.n. ett vikariat i avvaktan på att vi ska besluta oss för vad vi ska göra härnäst. Min sysselsättning finns inte i denna kommun och kommer INTE att finnas här på många år. Är arbetssökande. Jobbar i Borlänge. Jobbar på ABB. Min avdelning flyttar till Västerås nu i höst. Därför trivs jag ej så bra med nuvarande sysselsättning. Vill inte pendla till Västerås. ABB Har precis avsl. mitt arbetsliv. Det är långt att åka till Falun varje dag. Jag hade hellre haft ett arbete i Ludvika. Arbetar i Smedjebackens kommun. Eftersom jag jobbar i Luleå, så kan jag inte kommentera jobb i Ludvika. Jag arbetar i Borlänge. Nu pendlar jag mellan Ludvika & Falun där jag jobbar! Hade gärna haft ett jobb i Ludvika ist. Då jag har ett vik inom barnomsorgen och kommunen ska varsla mycket folk, så blir jag troligtvis utan jobb efter nyår. Detta upptar mycket av mina tankar när jag jobbar just nu. Jobbar i Smedjebacken. Mitt arbete har ni inget att göra med, men fritidsintressen saknas väldigt mycket i den här lort stan. Jobbar som egenföretagare i skogen som är väldigt tufft idag. Vill helt enkelt byta yrke. Studier Jag bara studera. Jobbade i vården under sommaren vilket var kaotiskt och struligt! Jag är motiverad att studera på universitet och därför fungerar svenskastudierna bra. Jag känner att jag behöver arbeta för att klara bättre vardagsliv. Se föregående fråga! Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

36 Trivsel - sysselsättning 2 (2)
Kommentar till fråga 9: ”Hur trivs du med din nuvarande sysselsättning? (Om du anger ”1 Mycket dåligt” eller ”2 Ganska dåligt” kommentera gärna vad du är missnöjd med i din sysselsättning.)” Indelad på sysselsättning Arbetssökande Har inget jobb Har inget jobb och ar skitless på det För att jag har ingen Arbetssökande är inte kul, i brist på arbete. Tvingas fortfarande att arbeta i Sthlm, vill inget hellre än att ha arbete hemmavid. Stora ekonomiska kostnader med dubbel bosättning, resor, mat. Jag har inte arbete. Jag har ibland jobb. Vill gärna ha ett fast arbete. Det är ej kul att vara arbetslös. Jag har inte ännu fått något. Arbetslös. Jobbar som timmvikare, och det blir inte så mycket, alla säger att det kommer bli värre, hoppas inte det! Har svårt att få jobb. Dåligt med jobb! Det är svårt att hitta utbildning i Ludvika. Arbetslös! Har inget jobb. Ha inga en. Har ej. Är ju arbetslös. Jag hade hoppats att jag ska få jobb ganska snabbt. Just nu hoppas jag att praktiken leder till jobb. Pension/Sjukersättning etc. Vem vill vara halvinvalid? Pensionär Finns ingen mötesplats för sjukskrivna eller arbetslösa. Kommenterar inte detta eftersom jag är sjukpensionär pga. av anerysm + stroke. "Jag är pensionär" och har fullt upp med "Bingo" och handarbete. Pensionär. Styrk träning. Har inte så många på grund av sjukdom. Annan sysselsättning Är mammaledig. Finns inga mötesplatser för oss ungdomar. Mammaledig. Jag inte arbete. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

37 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Framtidsmöjligheter 10. Hur ser du på dina framtidsmöjligheter att få ett ännu mer utvecklande arbete i Ludvika? (Om du inte arbetar idag, ange hur du ser på framtidsmöjligheterna att få ett utvecklande arbete i Ludvika.) Medelvärde för ålder, arbetslivserfarenhet, sysselsättning, månader sedan inflyttning samt totalt. Ålder Arbetslivserfarenhet Sysselsättning Ekonomi Skatt Omsättning Månader sedan inflyttning Mycket dåligt Mycket bra Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

38 Jämförelse mellan Prioriteringsfrågorna
Fråga 11-15 Priofaktor totalt. Högt prioriterad faktor Hög vikt Ekonomi Skatt Omsättning Lågt prioriterad faktor Låg vikt Lågt betyg Högt betyg Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

39 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Idrottsutövning 11. Idrottsutövning (Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet till nedanstående fritidsaktiviteter och hur nöjd är du med dessa aktiviteter i Ludvika?) Priofaktor för ålder samt totalt. 31-50 år 30 år eller yngre Ekonomi Skatt Omsättning 51-65 år 66 år eller äldre Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

40 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Jakt 12. Jakt (Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet till nedanstående fritidsaktiviteter och hur nöjd är du med dessa aktiviteter i Ludvika?) Priofaktor för ålder samt totalt. Ekonomi Skatt Omsättning 66 år eller äldre 31-50 år 30 år eller yngre 51-65 år Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

41 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fiske 13. Fiske (Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet till nedanstående fritidsaktiviteter och hur nöjd är du med dessa aktiviteter i Ludvika?) Priofaktor för ålder samt totalt. 31-50 år Ekonomi Skatt Omsättning 30 år eller yngre 51-65 år 66 år eller äldre Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

42 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Kultur 14. Kultur (musik, teater etc) (Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet till nedanstående fritidsaktiviteter och hur nöjd är du med dessa aktiviteter i Ludvika?) Priofaktor för ålder samt totalt. 30 år eller yngre 51-65 år 31-50 år Ekonomi Skatt Omsättning 66 år eller äldre Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

43 Annan fritidsaktivitet
15. Annan fritidsaktivitet (Kommentera vilken fritidsaktivitet du syftar på) (Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet till nedanstående fritidsaktiviteter och hur nöjd är du med dessa aktiviteter i Ludvika?) Priofaktor för ålder samt totalt. 31-50 år 30 år eller yngre Ekonomi Skatt Omsättning 51-65 år 66 år eller äldre Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

44 Annan fritidsaktivitet 1 (3)
Kommentarer till fråga 15: ”Annan fritidsaktivitet (Kommentera vilken fritidsaktivitet du syftar på) (Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet till nedanstående fritidsaktiviteter och hur nöjd är du med dessa aktiviteter i Ludvika?)” Indelat på ålder 30 år eller yngre Längdskidåkning Tex mer aktivitet inom hästridning, gym och dans! Finns ju ingenting i stan. Skidåkning och natur Skulle vilja ha tillgång till squashbanor Har itne bott i Ludvika tillräckligt länge för att bilda en åsikt om utbudet av fritidsaktiviteter kommer inte på någon nu Kunna ta en fika på "stan" en lördag/söndag eftermiddag. Centrum är dött på eftermiddagar/kvällar, trist! vore bättre om affärerna hade öppet till klockan istället för 10-18, ingen jag känner hinner handla mellan pga arbete. Gymutbudet är begränsat och inte så varierat. Man måste ha bil för att kunna uppskatta att bo här. Har ingen annan fritidsaktivitet mer än ridning. Det vore kul om det fanns något att göra. Ex: bowla. Då nuvarande har dåliga öppettider osv. Har inga kommentarer. Brukshundsklubben. Jag skulle vilja aktiviteter stan (centrum) som ska göra mer livlig i centrum. Klubbar, krogar. Hundträning - Mycket bra hundklubb! Ute liv. Fotboll. Rider på min fritid och tycker kommunen borde satsa på Ludvika Ridklubb mer än vad man gör i dagens lägga (anlägga ridvägar runt om, bygga nytt ridhus, ombyggnads av stallet och upprustning av anläggningen, spec nu när Grangärde Ridklubb lagts ner). Swingersklubb. Kurser på ex. medborgarskolan, typer av evenemang där man som nyinflyttad kan komma ut och lära känna andra. Större utbud i stadslivet hade gärna fått förekomma. Shopping. Måste finnas ungdomsgårdar. Språkutbildningar eller likande. Jag spelar fotboll på fritiden och jag är ganska nöjd med miljön där. Sociala mötesplatser. Föreningsverksamhet. Jag skulle gärna vilja träna/spela volleyboll och beachvolleyboll. Bowling, bio, mm. Sportbar/ölhak. Egentligen vet jag inte... Gäller att samarbeta med befolkningen. Förnya simhallen. Dela av simning-lekhall! Olika aktiviteter runt hästar. Saknar ej Judoklubb, men det kanske finns? Innebandy. Natur, Gruvor, Järnväg. Sysselsättning för ungdomar. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

45 Annan fritidsaktivitet 2 (3)
Kommentarer till fråga 15: ”Annan fritidsaktivitet (Kommentera vilken fritidsaktivitet du syftar på) (Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet till nedanstående fritidsaktiviteter och hur nöjd är du med dessa aktiviteter i Ludvika?)” Indelat på ålder 30 år eller yngre forts. Tycker Ludvika Hockey och Fotboll ska få större bidrag och sponsor summa, vem vill inte ha dom i högsta division/allsvenskan. Hockey. Tycker mkt om natur och att vandra i skogen, det finns gott om stigar och leder i Ludvika kommun som jag är nöjd med. Läsa böcker. Det händer inte så mycket här. Bara Ludvika festen som är samtidigt som Peace & love. Idrott. Finna hur mycket som helst, betongpark (skateboard). Klätterväggar... Bygg ut allting som går, satsa lite. 15. Café och matställen. (Jag vet att café inte är en aktivitet). / Nära till naturen & lugn miljö är viktigt. Stressfri stad. Bowling, biljard osv. Aktivera ungdomar 18 uppåt 25 även under 18 år också 31-50 år Promenader och svamplockning. För mycket miljögifter i luften bl.a. från Impregnaföretaget Om ni räknar motorsport som idrott är svaret 3. Om inte en 1:a. Blandade motoraktiviteter är en stor del av mitt liv. Här finns många sevärdheter, skoj... Ungdomsverksamheten, vill inte att det ska vara Mcdonald som står för den. Fler utbud till ungdomarna. Internet är det bästa för mig och mycket viktigt Simning Brukshundsklubb Styrketränar på aktivitetsklubben i Grängesberg. Man får mycket hjälp och mycket bra gym Möjlighet att vistas i naturen, plocka bär och svamp etc. Studier/vidarebildning. Tillgång till svenskaundervisning för invandrare (SFI) under all kritik. Det finns inga fler platser för barnens. Jag spelar bordtennis med arbetskamrater på sporthallen på jobbet. Aktiviteter för ungdomar, så att ungdomsfylleriet minskar, typ laser doom, internetcafé för "gibb", ungdomsdisko - drogfritt!! Mer dans (moget). Bad - simning. Dans. Rally. Plocka bär och svamp. Privat flyg. Dans, bugg. För mig är det inte så viktigt alls. Simma. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

46 Annan fritidsaktivitet 3 (3)
Kommentarer till fråga 15: ”Annan fritidsaktivitet (Kommentera vilken fritidsaktivitet du syftar på) (Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet till nedanstående fritidsaktiviteter och hur nöjd är du med dessa aktiviteter i Ludvika?)” Indelat på ålder 31-50 år forts. Uteliv - krogen. T.ex. balett för små barn, andra aktiviteter för små barn. I´m basketball referee in Philippines. But i don´t know how can I use in this country. Naturen, svampplockning. Känner inte till så mycket ännu. ? Vet ej har inte kommit så långt än. Gym. 51-65 år Cykelmotion Möjligheter till dans m.m., kurs Närhet till natur/sol och bad/motionsspår/cykelvägar m.m. Nöjen (utöver kultur). för min åldersgrupp=ganska missnöjd Golf Går på gym Nautulus. Saknar gymnastik ned musik m.m. Friluftsliv. Promenader i skogen t.ex. Cykelvägar. Vet ej, utövar inte sådant på grund av sjukdom. Skog och vatten. Har inte hunnit tagit del av så mycket, men det verkar finnas en hel del. Har tävlat på längdskidor, fortsätter hålla mig i form. 66 år eller äldre Utförsåkning, skoter. Utförsåkning, skoter. "Saknar golf i Säfsen." Har ingen fritidsaktivitet direkt. Håller igång med stavpromenader. Cykla, bra cykelvägar, svampplockning och bärplockning. Eftersom jag fyllt 75 år är jag nöjd med att vara hemma, "Jag har nära till Gammelgården, det är bra." Där finns mycket jag är nöjd med. Olika aktiviteter som är mycket bra. Simning för äldre. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

47 Hur trivs du sammanfattningsvis i Ludvika?
Medelvärde för ålder, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, sysselsättning, hushåll, boendeform samt totalt. Ålder Utb. nivå Arbetslivserfarenhet Kommentar: Medelvärdet påverkas ej om man tar bort antalet arbetssökande i åldersgruppen ”30 år eller yngre” (23 personer är arbetssökande och 30 år eller yngre) Sysselsättning Ekonomi Skatt Omsättning Hushåll Boendeform Mycket dåligt Mycket bra Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

48 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Frågeområde Övrigt, fråga 17-22 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

49 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Rekommenderar 17. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Ludvika som bostads-/arbetsort åt dina vänner och bekanta? Medelvärde för ålder, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, sysselsättning, hushåll, boendeform samt totalt. Ålder Utb. nivå Arbetslivserfarenhet Sysselsättning Ekonomi Skatt Omsättning Hushåll Boendeform Mycket osannolikt Mycket sannolikt Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

50 NPS – Förklaring till attitydmåttet
NPS står för Net Promoter Score (Ryktesspridningsmätning). Måttet kan användas för kundundersökningar, medarbetarundersökningar och andra typer av undersökningar. Bland Prifloats kundföretag är snittet för NPS i medarbetarenkäter +4, där de bästa ligger på +56 (liknande siffror i kundundersökningar). Svaren delas upp i tre grupper: 1-3= Kritiker 4= Passivt lojala 5= Förespråkare NPS-värdet beräknas genom att dra från andelen Kritiker från andelen Förespråkare. Andelen Passivt lojala ingår inte i måttet. 4 Ganska sannolikt 5 Mycket sannolikt 3 Varken eller 2 Ganska osannolikt 1 Mycket osannolikt Kritiker Förespråkare Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera företaget X till en vän eller kollega? Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

51 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Rekommenderar 17. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Ludvika som bostads-/arbetsort åt dina vänner och bekanta? NPS totalt NPS = -26 43% 17% Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

52 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Rekommenderar 17. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Ludvika som bostads-/arbetsort åt dina vänner och bekanta? NPS indelat i ålder NPS = -36 NPS = -18 50% 14% 35% 17% Ekonomi Skatt Omsättning NPS = -18 NPS = -16 36% 18% 48% 32% Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

53 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 1 (6) 18. Om du skulle rekommendera Ludvika som bostads-/arbetsort, vad skulle du då nämna som mest positivt? Indelat på ålder Ej vald ålder Bra boendemiljö Inte så mycket invandrare och rätt så lugnt. 30 år eller yngre ABB har många utlandsmöjligheter Bara om dem jobbar inom ABB annars finns det inte så mycket att välja på Liten ort där det är nära till allt Lagom stor ort, nära till andra större städer om man vill åka. Bra arbete, tråkig stad. Liten stad med många möjligheter. Närhet till naturen. Spännande arbete som tar en ut i världen. Arbetet En lagom stor stad med goda förbindelser till andra orter, som tex Borlänge. Hm.. Ganska så billiga hus!! ABB har säkerligen arbete åt folk, men för min yrkeskategori (lärare) finns det inget arbete alls. Rekommenderar då Ludvika som bostadsort. Arbetet på ABB, trevligt umgänge (som dock ej har med Ludvika att göra...) trevliga människor och trevlig natur. Lugnt och skönt Fredriksberg om kommunen kunde satsa lite mer på orten Det finns en hel del affärer och ställen där man kan äta Att ABB här är jättebra. Att det är nära (gångavstånd) till ett extremt spännande jobb. att det är nära till dagis. Att det är lugnt och tryggt för barn. Mysig ort med mycket natur. nära till Borlänge = Många bra shoppingaffärer. Ren natur och sjöar. Vacker natur under sommaren. Trevlig människor, närhet till större städer och utbud (alldeles lagom från det mesta, det som finns) & närheten till naturen! Nära till skogs och lantlivet samtidigt som allt finns inom räckhåll tex. affärer. Att "det mesta finns". Oväntat många krogar/restauranger. Närheten till allt, speciellt naturen. Vet inte. Få min syster närmare mig. Skidåkning. Ingen. Korta avstånd inom staden. Närhet till större städer. Möjligheterna till fiske, vandring, utomhus aktiviteter. Det är många stöld i Ludvika, men fortfarande är inte våldsam och det är vacker myt. Ganska bra lägenheter med rimliga hyra och billigt mat och kläder. Vacker natur. Trevlig miljö, lugn ort, ej stressigt samhälle (+). Lugn och trevlig miljö. De fantastiska skogarna och sjöarna. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

54 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 2 (6) 18. Om du skulle rekommendera Ludvika som bostads-/arbetsort, vad skulle du då nämna som mest positivt? Indelat på ålder 30 år eller yngre forts Natur. Trevligt och genuint! Trevliga människor och rofylld stad. Trevlig stad. Arbetstillfällen. Människorna. Att det är nära till massa andra ställen. Nära till naturen. Utbud av bostäder, lugn miljö, trevlig stämning bland människor. Närhet till naturen. Utvecklingsmöjlighet. Arbetsmarknaden. Vet ej. Ingen stress, nära till allt, det finns möjlighet till ett liv i en småstad också. Fin miljö. Bra boende. Bra tågförbindelser, fin natur. Liten familjär stad med vacker natur. Att det är ett litet, tryggt och barnvänligt samhälle. Snö, skidåkning, fiske, friluftsliv, jakt och bärplockning. Det finns arbete. Arbetsort, kort resväg till arbete. ABB är en spännande och utvecklande arbetsplats. ? Mysig stad. Helt okej med skolor och stadsdel. Lugnt. Vet ej. Spännande jobb - ABB. Lätt att hitta lägenhet. Liten & charmig stad! Nära till både "stan" och naturen. Natur och människor. Alla känner alla. SFI är mycket bra. Närheten till naturen och fiske. Lagom stor stad. Inga kommentarer. Fint och grönt. Lugnt och fint. -Jag tror att, då ganska sannolikt att Ludvika bostads- /arbetsort, ar mest positiv. Allt. Närheten till naturen. Naturen. Vet ej! Butikerna Miljö är väldigt skönt. Billigt boende. Vacker miljö. Väsman och skogarna och ute livet är ganska okey men om folket hade något mer som att Ludvika spelar i en högre division vore grymt. Lugnet. Min mamma gör den till sina vänner i Västerås. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

55 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 3 (6) 18. Om du skulle rekommendera Ludvika som bostads-/arbetsort, vad skulle du då nämna som mest positivt? Indelat på ålder 30 år eller yngre forts 1 Bra miljö (stadsmiljö). 2 Lugnt områden. 3 Industricentral. Arbetsmöjligheter hos ABB. Fina villaområden. Närhet till natur/fritid. Naturen - närheten till, vackra omgivningar. Mentaliteten, lugnet. (Flyttade från Stockholm till Smedjebacken för 1 ½ år sen. 5 mån. sen till Ludvika). Men att det fortfarande finns allt man behöver. Att det är lugnt och skönt. Trevlig mentalitet. Det finns människor som vi brukar be Gud tillsammans. Ganska lugn stad & nära till Borlänge/Kupolen. Finns inte så mycket jobb men det är fint runt Västman cykelbanan. Vet ej. trafiken. Den finns INTE här. Inget. Nära till natur, ej pendlingsavstånd, vackert landskap utanför staden. Närheten till natur och kultur. Bra område att växa upp i. Jordnära människor. Nära till natur. Lugn tempo i stan. Stan utvecklas och många nya arbetsmöjligheter kommer finnas, bra aktiviteter för barn på fritiden och vuxna. Trevliga människor. Nära naturen. Trevliga människor 31-50 år Finns inget positivt Natur, mentalitet Vet ej Trygghet ABB och naturen Närhet till allt Centralt Centralt allt finns, affärer, skog, vatten, nära till det mesta. Bra bemötande av Ludvika kommun och invånare Liten stad, mitt i Sverige. Nära Stockholm men liten bra stad Se svarsalt 8. Närheten till naturen Miljön och naturen Fina bostadsområden Det passar bra bara för barn och gamla människor men inte för ett ungt par när de sitter utan jobb. det finns ingenting i Ludvika för att göra, den lilla staden med alla slags tjänst Grönområden, nära till det mesta Natur, områden Svamptillgången ABB och tillgång till rikt friluftsliv. Tyvärr har jag dock inte mycket till över för tätorten Ludvika. Endast för de första två åren på grund av de pengar assistent från kommun är hög enligt andra kommun. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

56 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 4 (6) 18. Om du skulle rekommendera Ludvika som bostads-/arbetsort, vad skulle du då nämna som mest positivt? Indelat på ålder 31-50 år forts Att det mesta verkar finnas. Vacker natur, trevlig miljö för en barnfamilj. Trygg miljö. Arbetsmöjligheten att jobba hos ett stabilt och framgångsrikt företag som ABB, och fin natur. Natur, ABB som arbetsgivare. Det stora utbytet av butiker runt om. Den sagolika naturen sjöarna, mycket bra skolor/daghem. en stad under stor utveckling i ett expansivt skede. Nära till allt, sjöar, natur och skog. Naturen, sjöarna. Trevlig miljö med mycket vatten. Det är en mycket fin plats. Det finns mycket stöld, men inte våld. Det är bra. Ganska bra lägenhet och rimlig hyra och billigt mat och kläder. Naturen och positiva människor. Lätta att få kontakt med. Bra jobb, härlig närkontakt med naturen. Inga pendlar köer för att komma till jobbet. Bra arbetsmöjligheter. Attraktiv och skönt att leva. Årstiderna, naturen. Närheten till mycket - Leksand, Falun, Borlänge & Stockholm. Lugnt och trivsamt. Nära till det mesta, trevligt kultur utbud, Hammarbacken och Dan Andersson veckan, Sporthallen och cykelbanor runt Väsman. Trevlig plats, nära till allt. Naturen, bra boende miljö. Naturen och möjligheten till bra boende till rimlig kostnad. En lugn, säkert miljö. Ett bra ställe för hela familjen. Att det går ett tåg hela vägen från Mjölby till Gävle, som passerar Ludvika. Miljö är väldigt bra. Människorna. Bra bostads för familjer, men ganska bra för arbetsort. Lagom stor stad, nära till det mesta. Naturen. Lugnt och fint natur. Mkt givande arbete för elkraftingenjör. Snygg tjejer. SFI är bra. Vacker natur och charmerande bebyggelse. Man får mycket hus för pengarna, bra miljö, nära naturen, lugnt och fridfullt. Arbetsort = ABB som arbetsgivare. Because people are so kind and the place is peaceful. Naturen, närheten till allt, positiv anda i kommunen. Mycket nederbörd!!! Bostads ort, billiga hus. Arbetsort, kortare resväg till och från arbete om man lyckas få jobb på orten. Det fina och vackra miljön. Natur Bra fiske vatten. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

57 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 5 (6) 18. Om du skulle rekommendera Ludvika som bostads-/arbetsort, vad skulle du då nämna som mest positivt? Indelat på ålder 31-50 år forts Vet inte har inte ens kommit in på en svenskurs. Trivseln med att bo i en småstad. Man kan gå ner på stan och se många bekanta ansikten. Alltså inte så anonymt i en storstad. Kommuns säkerhet. Det skulle vara ABB. Fin natur. Mycket bra naturmiljön. Naturen sjöar o skogar. Naturen och trevliga människor. Trevlig stad, mkt på litet ställe. Naturen. Vacker natur. Ganska bra uppväxtmiljön för barn. Mycket skog och sjöar. 51-65 år Nära till naturen, finnmarken, sjöar Kommunala musikskolan Lagom stor, det finns det mesta i Ludvika. Gångavstånd från P-platser till affärer, fik m.m. Har bott i Linköping och Västerås. ABB + naturen Natur, jakt fiske Närheten till natur. Vackra omgivningen (vatten bl.a.). Förhållandevis lätt att ta sig till större städer, hyfsat kulturliv. Lugnt och skönt (Tråkig stad) men vacker natur Naturen Nära till natur och sjöar, bad Naturen. Tågen går sällan till STH. och det kostar. Miljö, trafik. Många sjöar, vacker natur. Vi er norske. Har tilhört Helse Vest der. Når du bor lite i distriktet - Sognogfjordane Fylke. Helse Vest Norge, er det darligeste helseforetage i hele scandinavia. Har siöl hatt gode stillinger der i 45 år. Men praksisen er langt fra vedtakene. I ledegsen i Norges helsevesen er helt ut av styring! * Solsidan´s vårdsentral og hjemmetjenster er unike. Håper Ludvika Kimmun er klar over hvor dyktig bemanning dere har der! Når jag forteller om arbeidsrutiner og planlegging og oppfölgin med de ansatled til mine koleger i Helse Vest Norge, tror de mig ikke! Lange utenlands opphold ca 30 år av disse har vart med sjukdom. Vi har hatt lange opphold, ferie. På eget insenativ. Jeg har siöl vart pleier for min mann. Ingen hjälp fra Norge. Da forstår dere at jeg vet hva jeg snakker om. Solsidan´s helseperonaell er gull verd. Huspriser, naturen. Hus priser mycket bra! Har en trevlig stadskärna. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

58 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 6 (6) 18. Om du skulle rekommendera Ludvika som bostads-/arbetsort, vad skulle du då nämna som mest positivt? Indelat på ålder 51-65 år forts Trevliga bostäder, bra bemötande. ABB:s stora betydelse för Ludvika. Mycket positivt. Lugnt boende. Bra bostadsmarknad. Fin natur. Ingen positiv just nu, finns ingen jobb, och det är det som är viktigast. Spendrups. Lagom stor stad, närhet till fritidssyssla. Omgivningen. Jag rekommenderar Ludvika att det är lugn område och possativa att bo här i Ludvika. Vacker natur. Trevligt folk. Naturen. Naturen närheten. 66 år eller äldre ABB Närheten till allt och alla trevliga människor. Miljö, ganska centralt till större orter, fritidsaktiviteter. Miljön, närhet till centrala fritidsaktiviteter, Jag bor på ett fritt och ombonat område. "Centralt, men ändå nära naturen," Nära till olika affärer. Lagom stor stad med fantastisk natur omkring. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

59 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Sannolikhet bo kvar 19. Hur sannolikt är det att du bor kvar i Ludvika om 5 år? Svarsfördelning totalt Total Positiv andel = 55 % Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

60 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Sannolikhet bo kvar 19. Hur sannolikt är det att du bor kvar i Ludvika om 5 år? Positiv andel (% som svarat 4 eller 5) för ålder, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, sysselsättning, hushåll, boendeform samt totalt. Ålder Utb. nivå Arbetslivserfarenhet Sysselsättning Ekonomi Skatt Omsättning Hushåll Boendeform Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

61 Anledning till eventuell flytt
20. Om du på fråga 19 angett ”1 Mycket osannolikt” eller ”2 Ganska osannolikt”, vilken är den främsta orsaken till att du sannolikt kommer flytta från Ludvika inom 5 år? (OBS! Markera endast ett alternativ). Svarsfördelning totalt. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

62 Anledning till eventuell flytt
20. Om du på fråga 19 angett ”1 Mycket osannolikt” eller ”2 Ganska osannolikt”, vilken är den främsta orsaken till att du sannolikt kommer flytta från Ludvika inom 5 år? (OBS! Markera endast ett alternativ). Svarsfördelning för ålder. Ekonomi Skatt Omsättning Redovisas ej pga för få svarande Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

63 Anledning till eventuell flytt
Kommentarer till svarsalternativ ”Annat” på fråga 20: ”Om du på fråga 19 angett ”1 Mycket osannolikt” eller ”2 Ganska osannolikt”, vilken är den främsta orsaken till att du sannolikt kommer flytta från Ludvika inom 5 år?” Indelat på ålder 30 år eller yngre Har efter 1 års sökande ej fått jobb här, jobbar på annan ort! Får inte min fästman jobb kan vi inte bo kvar hur gärna vi än vill. Jag upplever samhället som lite rasistiskt & stereotypt & är därför tveksam till om jag vill att mina barn ska bo här. Det finns inget för ungdomen och denna kommun satsar väldigt lite på det som finns. Äger fortfarande vårat hus i Smedjebacken, lantligt, där jag kan ha häst hemma. Det är min passion. Där av inget svar på fråga Jag vill tillbaka till vårt hus... Äger ett hus i Smedjebacken och det är inte så långt att åka emellan. 31-50 år Skog, mark vatten och luft är starkt förorenade med metaller och övriga miljögifter Avsaknad av stadskänsla, kulturutbud och naturligt umgänge utanför arbetet. Jag vill inte stanna här i Ludvika. Vill bo på ett trevligare, ljusare, renare, tryggare område. It depends the situation. My wife is working here in Ludvika and I want XX my wife. 51-65 år Från att förr varit en lugn stad, är det nu en bråkig stad. Längtar tillbaka till Stockholm, mer kommunikation, mera möten i kyrkan. Sinnesro gudstjänst, vänner där. I gång i veckan sopplunch. Bott söder om Sth Haninge. Vännerna i Sth. tycker att det tar för många timmar hit. Svårt att få vänner här. På vintern är det tråkigare i Ludvika. Man vill helst inte gå ut på kvällen i Ludvika. Stökiga ungdomar, beror tex. på arbetslöshet och att dom ej har någonstans att hålla till. 66 år eller äldre Framtiden är oviss. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

64 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 1 (8) 21. Ange kortfattat vilka förändringar du skulle vilja se för att Ludvika ska bli ett mer intressant boendealternativ i framtiden. Indelat i ålder Ej vald ålder Mera jobb. Mer jobb 30 år eller yngre Mer storstadskänsla, men det tar väll 200 år... Investera mer inom turism och inte bara inom ABB, alla kan inte jobba där Det är inget fel på Ludvika, men jag vill bo i en storstad med de fritidsaktiviteter och karriärmöjligheter det innebär Bygga ut Lyviksberget. göra lekparken vid McDonalds ännu bättre. Snygga till ån/kanal, ha rinnande vatten hela tiden tex. Mera kulturupplevelser, mer ungdomar. skaffa en eftergymnasial utbildning till stan!! En squashhall, bättre utnyttjad mark vid Väsmanstrand, t ex park eller fler restauranger. Lägre skatt. Satsa mer på lokaltrafiken inom tätorten och utveckla möjligheterna för ungdomarna att få en vettig sysselsättning/någonstans att vara så de inte fastnar i vandalism och dåliga beteenden pga sysslolöshet. Vill ha ett större city. Tycker Ludvika är för litet. Det finns dåligt med shoppingaffärer och jobb. Ludvika måste expandera tycker jag. Att bygga handelscentrat på Lyviksberget leder inte till något annat än att döda livet i "centrum". Många butiker har slagit igen, trevligt. det finns ingen naturlig samlingsplats i centrum. Det måste finnas jobb för flickvän. stan måste bli större. Anpassa hyrorna i förhållande till läget på boendet. Mer trevligt runt piren och hamnen Det mesta! Mer klädaffärer. Bättre lokaltrafik så man enklare tar sig till olika evenemang utanför stan. Har sett flera saker jag velat göra men ej kunnat då jag ej har bil. Genusperspektiv på dagis. Väntar barn och Ludvika känns väldigt efter när det gäller jämställdhet. Det är väldigt dyrt att äta ute/gå ut med tanke på vad man får. Jag gillar lite större städer, naturen lockar här men bättre shoppingmöjligheter önskas. Håller på med hästar så bra tränare letar jag efter. Har varit här så kort stund än så det är svårt att veta, men mycket är olikt då jag kommer från en miljonstad. Mer affärer. Det enda jag egentligen saknar är H&M, Gina Tricot & IKEA. Mer att göra för ungdomarna. Storleken. (Svårändrat) * Bättre fritidsalternativ. * Uppmuntra redan boende. * Satsa på ungdomar. * Motverka mobbingen effektivare. * Skapa: Engagemang, glädje och gemenskap. Fler alternativ för den som vill studera på högskolenivå. Vi fortsätter ta emot våra turister på ett bra sätt. (Utveckling inom turismen.) Fler aktiviteter/arbetstillfällen för ungdomar så de stannar. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

65 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 2 (8) 21. Ange kortfattat vilka förändringar du skulle vilja se för att Ludvika ska bli ett mer intressant boendealternativ i framtiden. Indelat i ålder 30 år eller yngre forts. Mera att göra på fritiden såsom bio, bowling mm. Större utbud av klädaffärer t.ex. HM. Mer säkerhet, fler arbetstillfällen, mindre diskriminerande med utlänningar som är här och vill arbeta. Mer arbetsmöjligheter. Mer invånare, mer shopping, mer uteliv. Bättre shopping, fler restauranger med bra (bättre på helger) öppettider, bättre förutsättningar för yrken, fler företag. Fler idrottsföreningar. Kan ej komma på något just nu. Måste "bo" in mig mer först. Bättre gångväg till småbåtshamnen/piren. Vet ej. Fler aktiviteter för ungdomar, fler arrangemang i mindre skala - inte bara L-a festen, mer service inriktat. Fler byggnader, fler affärer, fler arbeten, ett universitet kanske. Man ska bygga många skolor och bilda arbeten. Satsa på arbeten och för min del häst frågan.. Trevligt med Ludvika Festen.. Satsa även på att få loss mer sjötomter (och annonsera bättre om de). Mer jobb inom flera sektorer. Större möjligheter för fritiden för alla åldrar i byarna runt Ludvika... Bättre kommunikationer! Som högskoleutbildad är det mycket viktigt att det finns bra pendlingsmöjligheter då sådana arbeten är sällsynta i kommunen. Bättre skolor och dagis, fler arbeten. Satsa på stadskärnan. Mer utbud och stadsliv. Efter kl en lördag kan det inte vara helt dödens i stadskärnan som fallet är idag. ? Mer arbetsmöjligheter. Bättre shopping, restauranger, fik. Mötesplatser. Tycker det är av största vikt att det görs ngt. åt spårområdet mot Väsman och större väg utanför stan. Att skolan i Sunnansjö får vara kvar. Att det satsas även på ridsporten, uppfattningen jag fått är tvärt emot. Upprustning av staden och bättre utnyttjande av det den har att erbjuda, tex riv eller flytta bangården någon annanstans. Avsaknaden av ett riktigt torg med serveringar och folkliv. Stäng McDonalds tidigare på kvällen. Det som jag inte nöjd med Ludvika är det finns inte så många folk här och jag gillar inte tystnaden i det här staden. Jag behöver mer människor runtomkring mig. Bättre kommunikationer till bostadsområden utanför centrala delen av staden. Mer jobb och mer fritidsaktiviteter. Ta bort alla fula, gamla, nerlagda gruvindustribyggnader. Det ser verkligen deprimerande ut! Satsa på att få en mer levande kommun (även på landsbygden!) Nya arbetstillfällen. Fräcka upp staden. En kommun med låga boendekostnader. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

66 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 3 (8) 21. Ange kortfattat vilka förändringar du skulle vilja se för att Ludvika ska bli ett mer intressant boendealternativ i framtiden. Indelat i ålder 30 år eller yngre forts. O´Learys, några fler affärer. Mer butiker, billigare bostadsrätter. Ev. ta bort någon matbutik och fixa en kläd-sko butik för allas "plånböcker"... Mer resurser till skolan (arbetar som lärare) större kultur och nöjesutbud. Mer rimliga, dvs. lägre, hyror hos LudvikaHem. Större utbud av affärer såsom H&M och andra större klädaffärer. Finare caféer och Lunchställen! Mer satsning på det estetiska i staden, rustning och bevaring av gamla byggnader. Att ha fler kulturarrangemang. Mera brudar. Mer jobb bättre boende. ? Större kultur utbud. Inga kommentarer. Ingen aning. -Jag tro att Ludvika ska bli ett mer intressant boendealternativ, därför far att jag har ingen problem och tro jag ska bor mer långre. Jag tycker att Ludvika kommun skulle satsa lite mer på byarna kring Ludvika, allt ska inte hända i Ludvika, vi runt om betalar med skatt. Men när har soptömningen dragits in på Brandstationen, katastrof tycker jag. Vet ej. Ett större kulturellt utbud skulle göra Ludvika mer intressant och lockande. Betydligt fler POLISER och mera fritidssysselsättningar för ungdomar i hela kommunen. Vet ej! Billigare lägenheter. Det finna ingen verklig universitet i Ludvika. Billigare hyra. Max hamburgerkedja. Bättre trafik förbindelsen till Västerås och Stockholm. 1_ Mer köpcentrum. 2_ Mer kultur/sport aktiviteter. Varför ta in så mycket flyktingar i kommunen? Hederliga människor kommer förmodligen till slut att flytta härifrån. Större utbud av affärer. Bättre utbud av kultur - restauranger, nöjen, bio!, teater. Fler butiker i city - H&M. Trevligare stadskärna. Vet ej. Jag flyttar troligen tillbaka hit om det skulle bli aktuellt att sälja huset. Då ingen hyresrätt utan ett hus här omkring. (Vilket vi har pratat om att göra.) Om bussen slutar inte så tidigt på helgerna. Mer jobb & affärer. Billigare hyror och fräschare lägenheter. Lite mer liv och rörelse bland människor som bor här. Kommunikation till Stockholm och Örebro måste bli tätare och bättre. Tången tar långtid! Mera jobb åt ungdomarna. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

67 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 4 (8) 21. Ange kortfattat vilka förändringar du skulle vilja se för att Ludvika ska bli ett mer intressant boendealternativ i framtiden. Indelat i ålder 30 år eller yngre forts. Allt. Mer butiker, kaféer & restauranger i staden. En mer levande stadskärna. Även fast Ludvika är omgiven med underbar natur är staden hemskt ful, med gamla 60 tals och 70 tals byggen. Har hört liknelser med ryska städer för 20 år sedan. Satsa på natur/kultur och bra service framför alt bli ett shoppingkomplex som de flesta städer strävar efter. Bättre att ha något unikt! Mer nytänkande. Större inflytande för unga att påverka kommunen och val om utveckling. Söndagar är allt stängt. Affärer, Caféer, bibliotek. Att konditoriet i stan stängde var synd. De hade öppet på söndagar. Fler gymnasieskolor. Fler butiker i centrum. Kommer inte på något just nu, det är redan mycket på gång med nya affärer och köpcentrum, badhuset har förbättras mm. Ingen svar. En konstgräsplan för fotboll skulle vara toppen. Då skulle man locka hit flera lag och spelare. Fotbollen är ju det största Ludvika har. Satsa på fotbollen! Tycker att det blivit bättre fler butiker det är bra, lite mer arbeten. Mer att göra för våra barn. 31-50 år Renare luft, stanken från Impregna ger mig huvudvärk och illamående. Kan ej ge ett bra svar. Vet ej Jag har ingen aning. Mindre invandrare. Fler jobb. Bättre bussförbindelser. (Alla har ej körkort). Bättre cykelvägar Större utbud av klädaffärer. Hoppas att bygget av ICA i sänkan blir av Fler utbud till ungdomarna. För barnfamiljer krävs bättre service när det gäller dagisplats. Det finns inte många som kan vänta 4-5 månader med att få en plats. Mera klädaffärer men det är på gång, och ungdomsverksamhet på fritiden. Har ej bott länge nog för att bilda mig en uppfattning. En bra integration so leder till att få arbete i den integrationstid. I Ludvika mer fokusering på Väsman - Vattenstaden. Renovering av Källfallet i Grängesberg Gatulyktor på cykelbanan längs med järnvägen i GRGRG Ta bort genomfartstrafiken genom stan. Ni fick mycket pengar från skatt, så måste ni förbättra vägen tjänst till exempel eller bygger ny hus och lägenheter och samla människor och högskola. Ni kan också utveckla centrum genom dra till er nya bolaget och sen kan ni se att många folk vill flytta och bo i Ludvika Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

68 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 5 (8) 21. Ange kortfattat vilka förändringar du skulle vilja se för att Ludvika ska bli ett mer intressant boendealternativ i framtiden. Indelat i ålder 31-50 år forts. I hope that the next people moving in to Ludvika Kommun will meet a more cooperative Kommun! Specially for people who wants to start a business, shop, workshop etc. would be very nice to get a little help from the Kommun in terms of info, locations etc. etc. Integrera vattenmiljön i staden. Få bort känslan av "industriområde". Få bort den dåliga lukten från Impregna. Bättre tillgång på nyrenoverade lägenheter. Möjligheter till svenskastudier och naturlig integration för nyinflyttade från utlandet. 4 månaders väntetid för plats på SFI måste vara bottenrekord i Sverige. Se till att sänka hyran för den är för hög. Bogsera viktiga saker, universitet och arbete chanser. Fler kulturella evenemang tex. musik, teater, konst. Ingen aning. Jag har bott i Ludvika bara några månader. Fler sjönära tomter. Fler arbetstillfällen, drogfria ungdomsaktiviteter, Utökad kollektivtrafik, turtäthet. Bättre affärsutbud dvs lågprisbutiker på kläder och skor. Skulle gärna se en konstgräs fotbollsplan (uppvärmd) så att ungdomar med fotbollsintresse slipper Lorensbergaplan. Ett attraktivt Ludvika med ett handelscentrum som lockar människor från andra orter. Allting är bra här och jag vet inte faktiskt hur Ludvika ser ut i framtiden men jag antar att Ludvika skulle bli XX bra stan. Jag tror en bättre arbete rättvist, Bevakning till hylla ort och mer arbete opportunitet. Mer arbetsmöjligheter. Allting är bra. Allting är bra här i Ludvika. Mera arbete!!! Ytterligare satsning på Lyviksberget. Mer arbeten inom kommunen o Landsting och företag. * Attraktivare centrum. * Strandnära boendemöjligheter. Stora lägenheten, mer alternativ för invandrare (utbildning, praktik). * Lägre hyror för lägenheter av sämre kvalitet. * Satsningar på turism. * Reklam för Ludvika och dess vackra omgivningar. Kanske mer för ungdomar, mer affärer men tycker att det är ganska bra som det är. Camping vid Marinan, utsmyckning av torget, Charlie Norman museum, Boogie woogi festival. Amatörfilmfestival mot magasinsväggen. Möjlighet till jobb, möjligheten till odlingslott även inom allmännyttan. Rusta upp flygfältet, det är en enorm tillgång att ha ett flygfält något som kommunen inte fattat. Bättre shopping möjligheter. Ungdomar saknar detta. (Har ju i och för sig Borlänge). Ludvika behöver mer affärer och stor lekplats för barn. Ingenting som skulle förändras. Det är bra som det är nu. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

69 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 6 (8) 21. Ange kortfattat vilka förändringar du skulle vilja se för att Ludvika ska bli ett mer intressant boendealternativ i framtiden. Indelat i ålder 31-50 år forts. Pizzeria och hyrbutik (film) p Ludvika Gård. Anordna sociala sammankomster, typ gemensam grillfest, stickcafé, bokklubb osv. Sätta upp skyltar med information inte bara på svenska, utan arabiska, kinesiska, engelska osv. Inga jobb. 1) Gatorna är dåliga, det behöver reparera. 2) Jag hoppas att kommunen att kämpa att bli rondellerna är vackra. Tack så mycket. Försöka få hot företag typ Jula, IKEA mm. mm. Bättre bussförbindelser till Borlänge. För att växa måste barnomsorgen bli bättre. Jag menar att man får plats på förskolor, snabbare är jag själve väntat i 8 månader. Mera utbildningar och berätta eller mera platser på förskolor och bara omsorgen. Folk är trevliga men det tar lång tid att bli "Accepterad". Antagligen inte så mkt att göra åt... Fixa till fasaderna på många hyreshus. Mer intressant stadskärna, större kulturellt utbud, mera aktiviteter för små barn. Fler butiker och större shoppingutbud. I Saw the road. Theres a traffic sign blocking by the tree och plants and the sidewalk are also blucking by the plants. Ludvika tidning kanske inte ska förutsätta att alla vet vad tex brända tomten osv är en faktaruta för oss nyinflyttade. Genomfartsleden skulle flyttas eller kompletteras med en väg som ej går genom "Centrum". För vår del - Mer hus att välja på vid hus köp, centralt. Flera jobb. Bättre barnomsorgs regler, ormständigt system idag med fast-rörlig taxa och antal tim när man ej har fasta tider. Bygga mer hus. Att det ska bli renare på gatan. Mer arbete platser Komma in på en svenskurs och att ni fixar ett jobb. Fler företag än "bara" ABB. Gärna någon ny miljökonsult som startar här. Det behövs mer arbetstillfällen. Mer utbud för barn/ungdom. Kan inte komma på nåt efter så kort tid. *Rusta upp gator o torg. * Mer bussar o tåg. * Gör nått åt förfallna hus i stan. * Underlätta för gångtrafik : övergångsställen, trafikljus, tunnlar, trottoarer. * Snygga till Stadsparken. Skriftlig information om följande svenska lektioner och kortare väntan. Vet ej. Bott här Skulle önska lite mer shopping. Kända affärer, H&M mfl. Utöka badet, lite tråkigt familjebad! Mer jobb. Fler arbetstillfällen, uppfräschning av allmänna områden (skräp, sten, mm.). Bredare kulturutbud. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

70 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 7 (8) 21. Ange kortfattat vilka förändringar du skulle vilja se för att Ludvika ska bli ett mer intressant boendealternativ i framtiden. Indelat i ålder 31-50 år forts. Öppna centrum länge till ex kl / Öppna centrum söndagar också för de flesta jobbar från från Mån till Fred. Hinner inte med att handla under arbetstiden. 51-65 år Kultursatsningar, Miljö & Ekologisatsningar Bättre bussförbindelser från ex Knutbo till centrum. Buss som ansluter tåg på morgonen 6.26 Mindre invandrare. Bättre genomfart. Fler arbeten. Förbättra taxirörelsen Typ förening Verdandi som finns i Borlänge. Öppet 3 timmar måndag, 2 timmar tisdag, 3 timmar onsdag och torsdag. Direkttåg till Sthlm/Arlanda. Större nöjesutbud för vuxna. givetvis fler arbetstillfällen, bättre sjukvård, annan service. Jag personligen känner mig ganska nöjd Bättre pensionärsbostäder. Promenadvägar i vacker natur. Mer klädaffärer, bättre tåg/bussförbindelser till Stockholm Mera mötesplatser tex. för nyinflyttade och arbetslösa och sjuka. Förbifart Ludvika, alternativet via Harnäs! Fler vårade grönområden. Ringled (annan genomfart RV). Bättre bussförbindelser SFI kunde fungera bättre, dagscheman och terminer. Måste se över busslinjer och byten i Ludvika - Borlänge - Falun. SFI borde kunna fungera bättre. Hyreslägenheter med bra standard och till vettigt pris utanför centrum. Flera äldre boende med hiss. Snyggare och bättre genomfarter. Inte stora häckar som skymmer. Laga alla stora hål i gatorna. Flera rondeller i stället för trafikljus. Jag vet inte vad ska säga just nu, man får ingen jobb, det är inte roligt att vakna varje dag kl: och vänta på ett samtal att man får jobba idag, det är inget liv. Man mår dålig. Mera arbeten, och satsa på turisterna. Fler och bättre bussförbindelser, satsa på Paddlarklubben och dylikt! Bra sjukvård, seniorboende, gäng och cykelvägar, köpcentrum... Ludvika ska bli mer intressant om det fanns mer jobb, åt alla speciellt invandrare. Att det blir fler alternativ för äldreboende, med vettiga hyror och trygg omgivning och närhet till affärer. EJ INSATS. Fler alternativ till lokaler för små företag. Större utbud av försäljning i centrum. Bott för kort tid. Ha ringen uppfattning efter bara 8 mån. Glöm bara inte bort Fredriksberg! Lite mer arbete. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

71 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Fritextfråga 8 (8) 21. Ange kortfattat vilka förändringar du skulle vilja se för att Ludvika ska bli ett mer intressant boendealternativ i framtiden. Indelat i ålder 66 år eller äldre Mindre skräp på gator och vägar. Ludvikaborna verkar vara ett slarvigt släkte. Bättre busskom. med ytterområdena, grannkommuner etc. Förbättringar inom sjukvården med även privata alternativ. Denna punkt gjorde att vi länge tvekade om flytt. Sjukvården förbättras med även privat alternativ. Fortsätt att utveckla Ludvika till det bästa! Ludvika är en vacker stad värd att satsa på. Vägfrågan, snygga upp runt om i kommunen. Röja bort buskar. Det behövs inga fler mataffärer i kommunen. Vet ej. Häckar skall klippas så man kan gå utan hinder. Fler affärer till el. med kläder. Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009

72 Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009
Kontakt 22. Vill du bli kontaktad av Ludvika Kommun, ange i så fall vilket ärende och dina kontaktuppgifter nedan. Svarsfördelning totalt Kontaktmail har automatiskt skickats från Prifloatsystemet till Peter Wahn, Ludvika Kommun, Näringslivskontoret Ekonomi Skatt Omsättning Inflyttningsenkät Ludvika Kommun 2009


Ladda ner ppt "Genomfört i samarbete med Prifloat AB"

Liknande presentationer


Google-annonser