Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modeller för aquakultur och miljø

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modeller för aquakultur och miljø"— Presentationens avskrift:

1 Modeller för aquakultur och miljø
Carina P. Erlandsson Institute of Earth Sciences, Göteborg University / Fax_+46 (0)

2 Bentisk modell Spridningsmodell Vattenkvalitémodell Fiskmodell Regional vattenkvalitémodell Regional påverkan FJORDMILJØ Lokal påverkan MOM

3 Miljøkrav inom MOM Ackumulering av organiskt material under kassarna får inte resultera i död botten. Syrekoncentrationen i kassarna skall vara god och koncentrationen av ammonium och andra farliga ämnen skall vara låg. Omgivande vatten skall bibehålla god kvalité.

4 PROD=min(TPFbent, TPFO2, TPFNH4)
Indata: Vattendjup Antal kassar Strömmar Orientering av kassar Syrekonc. Fisktäthet Amoniumkonc. Fodersammansättn Salthalt Fodringsfrekv. Årscykel av temp

5 FISKMODELLEN Fett (0.18) Protein (0.18) FÖDA Protein Fett m.m m.m
Av intaget protein tillgodogörs 90% av fisken Om fisken består av 18 vikt% protein krävs 5*0.18 dvs 0.9/0.9 kg =1 kg protein för en tillväxt på 5 kg

6 (FCR-FCRt)*fisktillväxt=ouppäten föda
FCR=tillförd föda/faktisk tillväxt – odlarens erfarenhet FCRt=teoretisk uppäten föda/teoretisk tillväxt Avgivning av N och P i vattnet ökar med ökat överskott av protein Ut ur modellen: Löst organiskt material: Läckage av N och P partikulärt material Mängden ouppäten föda Mängden fekalier

7 Vattenkvalitémodellen
God vattenkvalité i kassen: Tillräckligt hög koncentration av syre Låga halter av ammonium och andra för fisken skadliga ämnen Vattnets uppehållstid Syrekoncentration Strömmar Odlingens orientering och konfiguration Genomsläppligheten-håll kassarna rena

8 Indata: Ut ur modellen: Strömhastighet – min
Odlingens genomsläpplighet Minsta syrekoncentration i kassarna Högsta tillåtna ammoniumhalt Ut ur modellen: Totala produktionen av fisk med bibehållen vattenkvalité: TPFO2=(O2in-O2min)LFDPFUmin / DO2 TPFNH4=(NH4in-NH4min)LFDPFUmin / DNH4

9 Spridningsmodellen Indata: Strömhastighet – medel variance
medelström Indata: Strömhastighet – medel variance kassorientering F1 H F2 F2(r)=μ(r))*F1 σ*T= σ*H/w w-fallhastigheten

10 Bentisk modell Syretransport O2 i Bottenström Ubent O2bent
FO2=βUbent(O2i-O2bent) β-koefficient αηF2=FO2 α=0-1 η=3,5 g O2 för 1 g C

11 PROD=min(TPFbent, TPFO2, TPFNH4)
Indata: Ström vid botten Syrekoncentrationen vid botten utan odling Lägsta tolererade syrekoncentration Ut ur modellen: Totala produktionen av fisk med levande botten under kassarna: TPFbent=2βAUbent(O2i-O2min) / αη((FCR-FCRt)μfeed+0.1 μfaeces) PROD=min(TPFbent, TPFO2, TPFNH4)

12 L Stömriktning R=2 NF=6 S D

13

14

15

16

17

18 Modellkörningar: Resultat

19 (FCR-FCRt)* fisktillväxt=
Foderinnehåll: 1) 45% protein, 30% fett 2) 30% protein, 45% fett (FCR-FCRt)* fisktillväxt= ouppäten föda FCR=tillförd föda/faktisk tillväxt – odlarens erfarenhet FCRt=teoretisk uppäten föda/teoretisk tillväxt

20 ökad primärproduktion i ytvattnet
FJORDMILjØ Beräknar regional påverkan, dvs hur fjorden påverkas genom t ex ökad syreförbrukning i djupvattnet ökad primärproduktion i ytvattnet

21 Näringstillskott Fiskodling Vattenutbyte Primärproduktion Djupvatteninflöde Netto- primärproduktion syreförbrukning

22

23

24

25

26

27

28

29


Ladda ner ppt "Modeller för aquakultur och miljø"

Liknande presentationer


Google-annonser