Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modeller för aquakultur och miljø Carina P. Erlandsson Institute of Earth Sciences, Göteborg University / Fax_+46 (0)31-7732888.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modeller för aquakultur och miljø Carina P. Erlandsson Institute of Earth Sciences, Göteborg University / Fax_+46 (0)31-7732888."— Presentationens avskrift:

1 Modeller för aquakultur och miljø Carina P. Erlandsson Institute of Earth Sciences, Göteborg University caer@oce.gu.secaer@oce.gu.se / Fax_+46 (0)31-7732888

2 Bentisk modell Spridningsmodell Vattenkvalitémodell Fiskmodell Regional vattenkvalitémodell Regional påverkan FJORDMILJØ Lokal påverkan MOM

3 Miljøkrav inom MOM •Ackumulering av organiskt material under kassarna får inte resultera i död botten. •Syrekoncentrationen i kassarna skall vara god och koncentrationen av ammonium och andra farliga ämnen skall vara låg. •Omgivande vatten skall bibehålla god kvalité.

4 PROD=min(TPF bent, TPF O 2, TPF NH 4 ) Indata: VattendjupAntal kassar StrömmarOrientering av kassar Syrekonc. Fisktäthet Amoniumkonc.Fodersammansättn SalthaltFodringsfrekv. Årscykel av temp

5 Protein (0.18) Fett (0.18) m.m FISKMODELLEN FÖDA •Protein •Fett •m.m Av intaget protein tillgodogörs 90% av fisken Om fisken består av 18 vikt% protein krävs 5*0.18 dvs 0.9/0.9 kg =1 kg protein för en tillväxt på 5 kg

6 (FCR-FCR t )*fisktillväxt=ouppäten föda FCR=tillförd föda/faktisk tillväxt – odlarens erfarenhet FCR t =teoretisk uppäten föda/teoretisk tillväxt Avgivning av N och P i vattnet ökar med ökat överskott av protein Ut ur modellen: Löst organiskt material: Läckage av N och P partikulärt material Mängden ouppäten föda Mängden fekalier

7 Vattenkvalitémodellen God vattenkvalité i kassen: • Tillräckligt hög koncentration av syre • Låga halter av ammonium och andra för fisken skadliga ämnen Vattnets uppehållstidSyrekoncentration •Strömmar •Odlingens orientering och konfiguration •Genomsläppligheten-håll kassarna rena

8 Indata: •Strömhastighet – min •Odlingens genomsläpplighet •Minsta syrekoncentration i kassarna •Högsta tillåtna ammoniumhalt Ut ur modellen: Totala produktionen av fisk med bibehållen vattenkvalité: TPF O 2 =(O 2in -O 2min )L F DP F U min / DO 2 TPF NH 4 =(NH 4in -NH 4min )L F DP F U min / DNH 4

9 Spridningsmodellen medelström F1F1 F2F2 σ*T= σ*H/w w-fallhastigheten H F 2 (r)=μ(r))*F 1 Indata: •Strömhastighet – medel variance •kassorientering

10 Bentisk modell F O 2 =βU bent (O 2i -O 2bent ) β-koefficient αηF 2 =F O 2 α=0-1η=3,5 g O 2 för 1 g C Syretransport O 2 i O 2bent Bottenström U bent

11 Ut ur modellen: Totala produktionen av fisk med levande botten under kassarna: TPF bent =2βAU bent (O 2i -O 2min ) / αη((FCR-FCR t )μ feed +0.1 μ faeces ) Indata: •Ström vid botten •Syrekoncentrationen vid botten utan odling •Lägsta tolererade syrekoncentration PROD=min(TPF bent, TPF O 2, TPF NH 4 )

12 Stömriktning S L D R=2 N F =6

13

14

15

16

17

18 Modellkörningar: Resultat

19 Foderinnehåll: 1) 45% protein, 30% fett 2) 30% protein, 45% fett (FCR-FCR t )* fisktillväxt= ouppäten föda FCR=tillförd föda/faktisk tillväxt – odlarens erfarenhet FCR t =teoretisk uppäten föda/teoretisk tillväxt

20 FJORDMILjØ Beräknar regional påverkan, dvs hur fjorden påverkas genom t ex ökad syreförbrukning i djupvattnet ökad primärproduktion i ytvattnet

21 Djupvatteninflöde Netto- primärproduktion Primärproduktion Vattenutbyte Näringstillskott syreförbrukning Fiskodling

22

23

24

25

26

27

28

29


Ladda ner ppt "Modeller för aquakultur och miljø Carina P. Erlandsson Institute of Earth Sciences, Göteborg University / Fax_+46 (0)31-7732888."

Liknande presentationer


Google-annonser