Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modeller för aquakultur och miljø Carina P. Erlandsson Institute of Earth Sciences, Göteborg University / Fax_+46 (0)31-7732888.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modeller för aquakultur och miljø Carina P. Erlandsson Institute of Earth Sciences, Göteborg University / Fax_+46 (0)31-7732888."— Presentationens avskrift:

1 Modeller för aquakultur och miljø Carina P. Erlandsson Institute of Earth Sciences, Göteborg University / Fax_+46 (0)

2 Bentisk modell Spridningsmodell Vattenkvalitémodell Fiskmodell Regional vattenkvalitémodell Regional påverkan FJORDMILJØ Lokal påverkan MOM

3 Miljøkrav inom MOM •Ackumulering av organiskt material under kassarna får inte resultera i död botten. •Syrekoncentrationen i kassarna skall vara god och koncentrationen av ammonium och andra farliga ämnen skall vara låg. •Omgivande vatten skall bibehålla god kvalité.

4 PROD=min(TPF bent, TPF O 2, TPF NH 4 ) Indata: VattendjupAntal kassar StrömmarOrientering av kassar Syrekonc. Fisktäthet Amoniumkonc.Fodersammansättn SalthaltFodringsfrekv. Årscykel av temp

5 Protein (0.18) Fett (0.18) m.m FISKMODELLEN FÖDA •Protein •Fett •m.m Av intaget protein tillgodogörs 90% av fisken Om fisken består av 18 vikt% protein krävs 5*0.18 dvs 0.9/0.9 kg =1 kg protein för en tillväxt på 5 kg

6 (FCR-FCR t )*fisktillväxt=ouppäten föda FCR=tillförd föda/faktisk tillväxt – odlarens erfarenhet FCR t =teoretisk uppäten föda/teoretisk tillväxt Avgivning av N och P i vattnet ökar med ökat överskott av protein Ut ur modellen: Löst organiskt material: Läckage av N och P partikulärt material Mängden ouppäten föda Mängden fekalier

7 Vattenkvalitémodellen God vattenkvalité i kassen: • Tillräckligt hög koncentration av syre • Låga halter av ammonium och andra för fisken skadliga ämnen Vattnets uppehållstidSyrekoncentration •Strömmar •Odlingens orientering och konfiguration •Genomsläppligheten-håll kassarna rena

8 Indata: •Strömhastighet – min •Odlingens genomsläpplighet •Minsta syrekoncentration i kassarna •Högsta tillåtna ammoniumhalt Ut ur modellen: Totala produktionen av fisk med bibehållen vattenkvalité: TPF O 2 =(O 2in -O 2min )L F DP F U min / DO 2 TPF NH 4 =(NH 4in -NH 4min )L F DP F U min / DNH 4

9 Spridningsmodellen medelström F1F1 F2F2 σ*T= σ*H/w w-fallhastigheten H F 2 (r)=μ(r))*F 1 Indata: •Strömhastighet – medel variance •kassorientering

10 Bentisk modell F O 2 =βU bent (O 2i -O 2bent ) β-koefficient αηF 2 =F O 2 α=0-1η=3,5 g O 2 för 1 g C Syretransport O 2 i O 2bent Bottenström U bent

11 Ut ur modellen: Totala produktionen av fisk med levande botten under kassarna: TPF bent =2βAU bent (O 2i -O 2min ) / αη((FCR-FCR t )μ feed +0.1 μ faeces ) Indata: •Ström vid botten •Syrekoncentrationen vid botten utan odling •Lägsta tolererade syrekoncentration PROD=min(TPF bent, TPF O 2, TPF NH 4 )

12 Stömriktning S L D R=2 N F =6

13

14

15

16

17

18 Modellkörningar: Resultat

19 Foderinnehåll: 1) 45% protein, 30% fett 2) 30% protein, 45% fett (FCR-FCR t )* fisktillväxt= ouppäten föda FCR=tillförd föda/faktisk tillväxt – odlarens erfarenhet FCR t =teoretisk uppäten föda/teoretisk tillväxt

20 FJORDMILjØ Beräknar regional påverkan, dvs hur fjorden påverkas genom t ex ökad syreförbrukning i djupvattnet ökad primärproduktion i ytvattnet

21 Djupvatteninflöde Netto- primärproduktion Primärproduktion Vattenutbyte Näringstillskott syreförbrukning Fiskodling

22

23

24

25

26

27

28

29


Download ppt "Modeller för aquakultur och miljø Carina P. Erlandsson Institute of Earth Sciences, Göteborg University / Fax_+46 (0)31-7732888."

Liknande presentationer


Google-annonser