Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olyckor, skador och kriser i samhället En nationell översikt Jan Schyllander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 070 6161 970.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olyckor, skador och kriser i samhället En nationell översikt Jan Schyllander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 070 6161 970."— Presentationens avskrift:

1 Olyckor, skador och kriser i samhället En nationell översikt Jan Schyllander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 070 6161 970

2 Vilken av f ö ljande sex olyckstyper leder till flest d ö dsfall? Ä r det … 1.Drunkning 2.Vägtrafik 3.Bränder 4.Fallolycka, dvs man ramlar 5.Kvävning 6.Förgiftning

3 Så här svarade man september 2011

4 Så här svarade politiker år 2008

5 Så här ser det ut År 2010

6 •omkommer nästan 60 personer till följd av olyckor (två av tre är 65 år eller äldre) – varav 1 till 2 personer i bränder, 8 i vägtrafiken och 30 till följd av fallolyckor •kommer 350 personer in till våra akutmottagningar med höftledsfrakturer (de flesta är äldre) – av dessa kommer nästan hälften aldrig att återfå ett normalt liv – dödligheten är 20 – 25 procent •läggs nästan 2 000 människor in på våra sjukhus till följd av olyckor (hälften är 65 år eller äldre) •uppsöker 12 000 människor en akutmottagning efter att varit med om en olycka (en av tre är 65 eller äldre). •uppsöker nästan 20 000 människor vården efter att ha varit med om en olycka •uppgår samhällets utbetalningar för olyckor till över en miljard kronor. En helt vanlig vecka…

7 Andel olyckor efter arena IDB 2008

8 Var skadar sig människor? Ålder

9 Olycksutvecklingen i Sverige 1993 - 2010 Dödsorsaksregistret

10 Dödsfall efter olyckstyp Dödsorsaksregistret 2008-2009

11 Olyckstyper som ökar respektive minskar ÖKAR •Fallolyckor •Förgiftningsolyckor MINSKAR •Transportolyckor •Arbetsolyckor Tekniskt relaterade olyckor minskar Socialt relaterade olyckor ökar

12 Äldre

13 Befolkningsutvecklingen fram till 2050 enligt SCB

14 Befolkningsutveckling enligt SCB, procentuell förändring

15 Antal dödade 65 – 74 i fallolyckor år 2000 till 2010 med prognos till 2050.

16 Antal dödade 75 – 84 i fallolyckor år 2000 till 2010 med prognos till 2050.

17 Antal dödade 85 + i fallolyckor år 2000 till 2010 med prognos till 2050.

18 Barn

19 Antalet dödsfall per år till följd av olyckor. Pojkar 0 till 19 år. 1960 till 2010.

20 Antalet dödsfall per år till följd av olyckor. Flickor 0 till 19 år. 1960 till 2010.

21 Antal 0 till 17 åringar i befolkningen 1972 - 2050 SCB

22 Var och hur skadar sig barn och ungdomar? •Barn, 0 till 3 år, skadar sig i hemmet (fall, klämskador, förgiftningar och brännskador). Den vanligaste dödsolyckan är drunkning. •Barn, 4 till 6 år, skadar sig i hemmet och i barnomsorgen (fall, klämskador och kollisioner). Den vanligaste dödsolyckan är drunkning. •Barn, 7 till 12 år, skadar sig i hemmet och på olika sport och idrottsplatser (fall och kollisioner). Den vanligaste dödsolyckan är trafikskador •Tonåringar, 13 till 17 år, skadar sig på sport och idrottsplatser samt i trafiken (fall och kollisioner). Den vanligaste dödsolyckan är trafikskador. Staffan Jansson, 2005

23 Ungdomar och yngre vuxna

24 Antal döda till följd av skador efter åldersgrupp och kön, Medelvärden 2007 - 2009 Dödsorsaksregistret 2007-2009

25 Andel döda till följd av skador i förhållande till samtliga dödsfall efter åldersgrupp och kön Dödsorsaksregistret 2007-2009

26 Antal sjukhusvårdade med en skadediagnos per 100 000 invånare efter åldersgrupp och kön. Patientregistret

27 Om åldersgruppen •Vägtrafikolyckor, sport- och idrottsolyckor, förgiftningar och självtillfogade skador är nyckelområden •Konsumtion av alkohol och andra droger är ett annat •Psykisk ohälsa är ett tredje •Policys inom området är fragmenterade och o-koordinerade – samhällets insatser är svaga

28 Antal sjukhusvårdade män och kvinnor(15 – 24 år) till följd av ”toxisk effekt av alkohol”(T51). Patientregistret

29 Antal vårdade 15 till 24 åringar i sluten sjukhusvård till följd av självtillfogade skador efter kön Patientregistret

30 Drivkrafter bakom olycksutvecklingen •Ekonomisk utveckling •Social- och ekonomisk utveckling •Demografisk utveckling •Funktionsnedsättningar •Livsstilsfrågor •Klimatutveckling •Teknikutveckling

31 Var sker olyckorna? Plats/Ålders- grupp 0 – 6 år7 – 17 år18-25 år26-64 år65-79 år80 + år BostadenXXXXXXXXXXX Sport och idrottsplatser XXXXXX Skola, barnomsorg XX Transport- områden XXXXXXXXX Sjukhus, särskilt boende XXX

32 Olyckstyper efter åldergrupp Mekanism/ålders- grupp 0–6 år7–17 år18-25 år26-64 år65-79 år80 + år FallXXXXXXXXXXX TrafikXXX XXXX FörgiftningXXXX X BrandXX DrunkningXXXX KvävningX

33 Olyckor kostar - samhällskostnader •Fallolyckor 22 miljarder •Vägtrafikolyckor20 miljarder •Bränder 6 miljarder •Drunkning 1 miljard •Andra olyckor10 miljarder •Totalt59 miljarder/år

34 Exempel på extraordinära händelser under det senaste decenniet •September eleven •Göteborgskravallerna 2001 •Elavbrott i Kista 2002 och södra Sverige 2003 •Mordet på utrikesminister Anna Lind 2003 •Tsunamin i Sydostasien 2004 •Stormarna Gudrun 2005 och Per 2007 •Den nya influensan A (H1N1) 2009 •Bränderna i Rinkeby och Staffanstorp 2009 •Skolbränder 2009 •Finanskrisen 2009

35 Större händelser 2010/2011 •Snöoväder •Askmolnet från Eyjafjallajökull •Dricksvatten i Östersund och Skellefteå •Självmordsbombare i Stockholm •Ytterligare tågkaos •Skyfallsliknande regn

36 Extraordinära händelser i framtiden •Klimatförändringar – Värmeböljor – Fler skyfallsliknande regnväder •Översvämningar – Stigande havsnivåer •Översvämningar – Nya sjukdomar •Globalisering – Pandemier

37 Några framtida utmaningar •Tydliggöra ansvarsförhållanden och utveckla mål och strategier •Förebygga olyckor hos en åldrande befolkning •Förebygga och hantera följder av klimatförändringar •Kartlägga och analysera nya hot, sårbarheter och beroenden •Förbättra tvärsektoriell samordning och samverkan •Att placera skador på den politiska agendan?

38 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Olyckor, skador och kriser i samhället En nationell översikt Jan Schyllander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 070 6161 970."

Liknande presentationer


Google-annonser