Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olyckor, skador och kriser i samhället

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olyckor, skador och kriser i samhället"— Presentationens avskrift:

1 Olyckor, skador och kriser i samhället
En nationell översikt Jan Schyllander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2 Vilken av följande sex olyckstyper leder till flest dödsfall? Är det…
Drunkning Vägtrafik Bränder Fallolycka, dvs man ramlar Kvävning Förgiftning

3 Så här svarade man september 2011

4 Så här svarade politiker år 2008
Med rikspolitiker menas riksdagsledamöter och suppleanter i närings-, försvars- och socialutskotten. Med kommunpolitiker menas kommunalråd. Urvalet bestod av 118 rikspolitiker, 68 svarade och 353 kommunpolitiker, 264 svarade. Undersökningen (telefonintervjuer) ägde rum maj/juni 2008.

5 Så här ser det ut År 2010

6 En helt vanlig vecka… omkommer nästan 60 personer till följd av olyckor (två av tre är 65 år eller äldre) varav 1 till 2 personer i bränder, 8 i vägtrafiken och 30 till följd av fallolyckor kommer 350 personer in till våra akutmottagningar med höftledsfrakturer (de flesta är äldre) av dessa kommer nästan hälften aldrig att återfå ett normalt liv dödligheten är 20 – 25 procent läggs nästan 2 000 människor in på våra sjukhus till följd av olyckor (hälften är 65 år eller äldre) uppsöker 12 000 människor en akutmottagning efter att varit med om en olycka (en av tre är 65 eller äldre). uppsöker nästan 20 000 människor vården efter att ha varit med om en olycka uppgår samhällets utbetalningar för olyckor till över en miljard kronor.

7 Andel olyckor efter arena
IDB 2008

8 Var skadar sig människor?
Ålder

9 Olycksutvecklingen i Sverige 1993 - 2010
Dödsorsaksregistret

10 Dödsfall efter olyckstyp
Dödsorsaksregistret

11 Olyckstyper som ökar respektive minskar
Fallolyckor Förgiftningsolyckor MINSKAR Transportolyckor Arbetsolyckor Tekniskt relaterade olyckor minskar Socialt relaterade olyckor ökar

12 Äldre

13 Befolkningsutvecklingen fram till 2050 enligt SCB

14 Befolkningsutveckling enligt SCB, procentuell förändring

15 Antal dödade 65 – 74 i fallolyckor år 2000 till 2010 med prognos till 2050.

16 Antal dödade 75 – 84 i fallolyckor år 2000 till 2010 med prognos till 2050.

17 Antal dödade 85 + i fallolyckor år 2000 till 2010 med prognos till 2050.

18 Barn

19 Antalet dödsfall per år till följd av olyckor. Pojkar 0 till 19 år
Antalet dödsfall per år till följd av olyckor. Pojkar 0 till 19 år till 2010.

20 Antalet dödsfall per år till följd av olyckor. Flickor 0 till 19 år
Antalet dödsfall per år till följd av olyckor. Flickor 0 till 19 år till 2010.

21 Antal 0 till 17 åringar i befolkningen 1972 - 2050
SCB

22 Var och hur skadar sig barn och ungdomar?
Barn, 0 till 3 år, skadar sig i hemmet (fall, klämskador, förgiftningar och brännskador). Den vanligaste dödsolyckan är drunkning. Barn, 4 till 6 år, skadar sig i hemmet och i barnomsorgen (fall, klämskador och kollisioner). Den vanligaste dödsolyckan är drunkning. Barn, 7 till 12 år, skadar sig i hemmet och på olika sport och idrottsplatser (fall och kollisioner). Den vanligaste dödsolyckan är trafikskador Tonåringar, 13 till 17 år, skadar sig på sport och idrottsplatser samt i trafiken (fall och kollisioner). Den vanligaste dödsolyckan är trafikskador. Staffan Jansson, 2005

23 Ungdomar och yngre vuxna

24 Antal döda till följd av skador efter åldersgrupp och kön, Medelvärden 2007 - 2009
Dödsorsaksregistret

25 Andel döda till följd av skador i förhållande till samtliga dödsfall efter åldersgrupp och kön
Dödsorsaksregistret

26 Antal sjukhusvårdade med en skadediagnos per 100 000 invånare efter åldersgrupp och kön.
Patientregistret

27 Om åldersgruppen Vägtrafikolyckor, sport- och idrottsolyckor, förgiftningar och självtillfogade skador är nyckelområden Konsumtion av alkohol och andra droger är ett annat Psykisk ohälsa är ett tredje Policys inom området är fragmenterade och o-koordinerade – samhällets insatser är svaga

28 Antal sjukhusvårdade män och kvinnor(15 – 24 år) till följd av ”toxisk effekt av alkohol”(T51).
Patientregistret

29 Antal vårdade 15 till 24 åringar i sluten sjukhusvård till följd av självtillfogade skador efter kön
Patientregistret

30 Drivkrafter bakom olycksutvecklingen
Ekonomisk utveckling Social- och ekonomisk utveckling Demografisk utveckling Funktionsnedsättningar Livsstilsfrågor Klimatutveckling Teknikutveckling

31 Var sker olyckorna? Plats/Ålders-grupp 0 – 6 år 7 – 17 år 18-25 år
Bostaden XXX X XX Sport och idrottsplatser Skola, barnomsorg Transport-områden Sjukhus, särskilt boende

32 Olyckstyper efter åldergrupp
Mekanism/ålders-grupp 0–6 år 7–17 år 18-25 år 26-64 år 65-79 år 80 + år Fall XXX X XX Trafik Förgiftning Brand Drunkning Kvävning

33 Olyckor kostar - samhällskostnader
Fallolyckor 22 miljarder Vägtrafikolyckor 20 miljarder Bränder miljarder Drunkning miljard Andra olyckor 10 miljarder Totalt miljarder/år

34 Exempel på extraordinära händelser under det senaste decenniet
September eleven Göteborgskravallerna 2001 Elavbrott i Kista 2002 och södra Sverige 2003 Mordet på utrikesminister Anna Lind 2003 Tsunamin i Sydostasien 2004 Stormarna Gudrun 2005 och Per 2007 Den nya influensan A (H1N1) 2009 Bränderna i Rinkeby och Staffanstorp 2009 Skolbränder 2009 Finanskrisen 2009

35 Större händelser 2010/2011 Snöoväder Askmolnet från Eyjafjallajökull
Dricksvatten i Östersund och Skellefteå Självmordsbombare i Stockholm Ytterligare tågkaos Skyfallsliknande regn

36 Extraordinära händelser i framtiden
Klimatförändringar Värmeböljor Fler skyfallsliknande regnväder Översvämningar Stigande havsnivåer Nya sjukdomar Globalisering Pandemier

37 Några framtida utmaningar
Tydliggöra ansvarsförhållanden och utveckla mål och strategier Förebygga olyckor hos en åldrande befolkning Förebygga och hantera följder av klimatförändringar Kartlägga och analysera nya hot, sårbarheter och beroenden Förbättra tvärsektoriell samordning och samverkan Att placera skador på den politiska agendan?

38 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Olyckor, skador och kriser i samhället"

Liknande presentationer


Google-annonser