Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tingsgården 370 10 Bräkne-Hoby Tel. 0457 – 813 87 Mob. 070 – 634 83 13 E-post: Webb:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tingsgården 370 10 Bräkne-Hoby Tel. 0457 – 813 87 Mob. 070 – 634 83 13 E-post: Webb:"— Presentationens avskrift:

1

2 Tingsgården 370 10 Bräkne-Hoby Tel. 0457 – 813 87 Mob. 070 – 634 83 13 E-post: blekingearkivet@telia.comblekingearkivet@telia.com Webb: www.blekingearkivet.sewww.blekingearkivet.se

3 Offentliga arkiv  Riksarkivet, Landsarkiv, Kommun arkiv etc.  Detaljreglerad via författningar och instruktioner.  Omfattas av offentlighetsprincipen, kommunallagen etc. Enskilda arkiv  Omfattar arkiv som inte är offentlig verksamhet.  Regleras INTE genom lagstiftning. Undantag finns, ex. bokföring etc.  Offentlighetslagstiftning gäller INTE enskilda arkiv.

4  En aktiv organisation skapar handlingar.  Arkivet blir en FAKTABANK, dit man går för att jämföra och kontrollera uppgifter. Det blir även ett kvitto på verksamheten.  Vad vill NI att man ska veta om ER i framtiden. Det sätt som ni hanterar ert material på idag, styr och begränsar morgondagens forskning.  Det är GOD EKONOMI att hålla ordning på sina handlingar. Tydlig dokumenthantering gör att man lättare hittar ”rätt papper”.

5  PRAKTISKA SKÄL: • God ordning underlättar verksamheten. • Tid är pengar. • God ordning sparar yta – ger ökat lokalutrymme. • Arkivet blir organisationens faktabank.

6  JURIDISKA SKÄL: • Särskilda statsbidragsbestämmelser, studieförbund. • Förordnad vigselförrättare. • Bokföringslagen. • Preskriptionslagstiftning. • Lagar och avtal inom arbetsrätten. MBL, LAS etc. • Föreningars skattskyldighet. • Hantering av personuppgifter på data, PuL

7  FORSKNINGEN: • Arkiven är en del av vårt kulturarv. • Ger möjlighet att se samhällsutvecklingen ur gräsrotsperspektivet. • Släktforskning och lokalhistorisk forskning.

8  Huvudregeln är, att material skapat av den egna organisationen alltid är värt att spara. Detsamma gäller brev och skrivelser som är direkt ställda till föreningen och som bidrar till verksamhet.  Man bör sträva efter att organisationens arkiv, efter genomförd gallring, på ett allsidigt sätt dokument- erar organisationens verksamhet över tid.  Ex. Protokoll m. bilagor, Verksamhetsberättelser, Korrespondens, Medlemsförteckningar, Foto/Film, Räkenskaper, Kontrakt, Personalhandlingar etc.

9  Inkomna handlingar för kännedom – ej korrespondens.  Trycksaker, reklam som ej är egenproducerad.  Kontoutdrag, saldobesked och girotalonger.  Rekvisitioner, frakt- och följesedlar.  Månads- och kvartalsrapporter (som sammanställs).  Verifikationer som är äldre än 10 år.  Dubbletter och kopior.  Ej ifyllda blanketter och formulär.  Kladdlappar och minnesanteckningar.  Ev. systemutskrifter för avstämning och kontroll.

10  Så skyddat som möjligt för brand.  Fritt från vatten- och avloppsrör.  Så att inte obehöriga kan komma åt dem.  I så konstant miljö som möjligt avseende temperatur och luftfuktighet över året.

11  Arkivbeständigt papper (Svenskt Arkiv).  Åldringsbeständigt papper (inte lika hållfast mot mekanisk nötning).  Undvik billiga kopieringspapper från utlandet, de kan vara mycket ojämna i kvaliteten.  Tänk också på övrigt skrivmateriel, som ska ge lång livslängd åt handlingarna.  Använd arkivkartong och aktomslag.

12  Ta ansvar för arkivet / informationen!!  Handlingar av stor vikt måste skrivas ut på papper. Disketter, CD/DVD och andra lagringsmedier är inte rätt medier för långtidslagring.  Om ni väljer datalagring var noga med: Systemdokumentation, säkerhetsrutiner, läsbarhetsrutiner, konverteringsrutiner etc.  Ett alternativ för större datamängder kan vara mikrofilmning.

13  Skyddas från ljus, damm och feta fingrar.  Undvik förvaringsmaterial i plast. Munktells arkivserie är absolut bäst. Om man till nöds vill använda ett genomskinligt plastmaterial, så är ren polyester det bästa idag.  Även här gäller konstant miljö. För färgbilder, dia och färgnegativ gäller svalt och mörkt.  Kopiera gärna klippsamlingen.  Glöm inte att datera och förse gärna med mer info.

14  Se till att handlingarna vårdas och skyddas.  Regelbundet samla in handlingar till ”arkivet”, särskilt vid funktionärsbyten.  Årligen inventera handlingar som förvaras hos olika funktionärer.  Dokumentera den egna organisationens verksamhet genom foto, film, klipp etc.

15  Ta del av arkivutbildningar och initiera studiecirklar kring dokumentation och arkiv.  Att vara kontaktperson mellan organisationen och arkivinstitutionen.  Utföra kontroller av läsbarheten på digitalt material och se till att konvertering görs vid behov.

16 RLF:s mjölkstrejk 1946. RLF propagerade för en strejk i enlighet med ”storböndernas” önskan. Brevet nedan är ställt till RLF’s kansli.


Ladda ner ppt "Tingsgården 370 10 Bräkne-Hoby Tel. 0457 – 813 87 Mob. 070 – 634 83 13 E-post: Webb:"

Liknande presentationer


Google-annonser