Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underlag för din poster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underlag för din poster"— Presentationens avskrift:

1 Underlag för din poster
Namn förstaförfattare1, Namn Andraförfattare2. 1Arbetsplats förstaförfattare, 2Arbetsplats andraförfattare Gör utkast till din poster! Det här materialet finns som en fil att hämta hem från FoU-enhetens hemsida. Filen är i första hand tänkt att användas för utkast till veten-skapliga postrar som ska produceras i storformat. Slutproduktion bör sedan som förstahandsval ske i professionell grafisk programvara för att ditt material på bästa sätt ska representera din organisation. Det finns möjlighet att trycka direkt från denna fil, alternativt efter kon-vertering till annat format, men det bör vara ett andrahandsval. De som arbetar med informationsmaterial i din organisation har programvara för att producera trycksaker som tillåter större mått, bättre layout, regionens typsnitt, säkrare kontroll över färgåtergivning och kvalité inför tryckproduktion. Gör alltså förslagsvis din skiss här och lämna den sedan för slutproduktion till den som ansvarar för att producera ert grafiska material. Så här börjar du: Börja med att spara ned en kopia från denna fil till din dator. Gör dina textändringar i den nya filen. Ta helst inte bort textrutorna, ersätt enbart text så bibehåller du inställningar för radavstånd, kolumn-bredd, typsnitt e t c. Justera ev textstorlek till de proportioner som passar ditt material. Riktlinjer för rubriknamn och layoutspecifika-tioner tillhandahålls oftast via konferensarrangör. Det är viktigt att du efterlever de riktlinjerna. Tänk dock på att framhäva konklusionen. Måttbegränsningar Maximal bredd och höjd är 142 cm för poster i PowerPoint. Denna fil är inställd med mått 142 x 80 cm. Ska du ha ett större mått för din poster så ställer du istället in mått proportionerligt enligt fig 1. Den som har en grafisk programvara kan skriva ut din poster som full-format i pusselform. Det gör att du kan få en bild av hur materialet kommer att se ut i full storlek innan sluttyck. Behöver du ändra mått och/eller proportioner så väljer du menyvalet Arkiv och sedan 1Utskriftsformat och väljer 2Anpassad samt fyller i 3bredd och 4höjd i rutorna nedanför samt trycker 5OK. Fig 1. Inställningar storlek Efter att du gjort måttändringarna kanske inte proportionerna för posterns kolumner och andra objekt stämmer så väl. Du behöver då justera dem till en bra layoutmässig balans. Logotype/bilder Behöver du byta logotype så återfinns logotypearkiv på regionens gemensamma intranät: loga/ sok_Search1. cfm. Hämta hem negativ wmf-fil och spara ned på din dator. Välj sedan menyalternativen ”Infoga”/ ”Bildobjekt”/”Från fil”. Det är viktigt att vår logotype återges proportionerligt. Kontrollera genom att högerklicka på inmonterad logotyp och välj ”formatera bild”, flik ”storlek” och val för ”skala”, båda måtten där ska vara identiska. Placera den nya logotypen på samma plats som VG-regions nedan innan du raderar. Använder du andra bilder så måste du ange vem som är fotograf eller illustratör. Radavstånd En läsvänlig poster har oftast ett något större radavstånd. När du har gjort klart dina texter här så kan det vara bra att kontrollera att radavståndet är detsamma för all löptext. Markera din löptext och välj ”Format” och ”Radavstånd”. En lämplig inställning där är 1,2/0,2/ 0. Övrigt Du behöver fundera över om postern ska lamineras eller ej. De flesta lamineringar gör att du ändå kan rulla ihop din poster och du får en bättre hållbarhet. Det finns även alternativ i exempelvis textil. Du eller den som slutproducerar din poster ska i första hand använda er av regionens upphandlade/egna tryckerier. Kontaktuppgifter: xxxxxxx Länk till FoU i Sverige: www:// Foto/Grafik: XXXXXXXX Ovanstående information/material har sammanställts av Eva Almqvist, informatör, FoU primärvård, Västra Götalandsregionen


Ladda ner ppt "Underlag för din poster"

Liknande presentationer


Google-annonser