Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ska vi mäta, utvärdera och sätta ett pris på det vi gör? Viveca Nyström www.vnab.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ska vi mäta, utvärdera och sätta ett pris på det vi gör? Viveca Nyström www.vnab.se."— Presentationens avskrift:

1 Hur ska vi mäta, utvärdera och sätta ett pris på det vi gör? Viveca Nyström www.vnab.se

2 2 - Det beror på hur mycket tid du kan lägga på att göra fel saker… www.vnab.se

3 • Mäta det vi gör • Sätta ett pris på det vi gör • Utvärdera det vi gör 3www.vnab.se

4 • Hur nå ut till alla användare? • Hur öka användningen och kunskapen om innehållet? • Hur göra beslutsfattare medvetna om bibliotekens innehåll och kompetens? 4www.vnab.se

5 • Hur nå ut till alla användare? # räckvidd • Hur öka användningen och kunskapen om innehållet? # kundens aktivitet # kundens kännedom om innehåll • Hur göra beslutsfattare medvetna om bibliotekens innehåll och kompetens? # kännedom # image # legitimitet 5www.vnab.se

6 Hur nå ut till alla användare? 6www.vnab.se

7 7

8 8

9 • Bruttoräckvidd – alla kontakter (samma person kan räknas flera gånger) • Nettoräckvidd – antal personer • Aftonbladet: papperstidningen, mobilappen, webben, tv- sändningen…. • Biblioteken: webben, sociala medier, fysiska besök? 9www.vnab.se

10 Hur öka användningen och kunskapen om innehållet? 10www.vnab.se

11 # kundens aktivitet # kundens kännedom om innehåll • på sociala medier • i traditionell press • i bibliotekssystemet • i biblioteket • övrig interaktion (deltar i arrangemang, kommer med förslag etc) • NKI (nöjd kund-index): kan mäta kännedom 11www.vnab.se

12 12www.vnab.se

13 Hur göra beslutsfattare medvetna om bibliotekens innehåll och kompetens? 13www.vnab.se

14 • Angeläget? • Överflödigt? • Mötesplats? • Viktigt för integration och mångfald? • Nödvändigt? • Viktigt för demokratin? 14www.vnab.se

15 • Töntigt? • Modernt? • Gammaldags? • Solidariskt? • Kreativt? • Byråkratiskt? 15www.vnab.se

16 16www.vnab.se

17 17www.vnab.se

18 • Lokalers nyttjande: observation • Informationskompetens: stickprov • Kvalitet: publikationsanalys (bibliometri, twittrande, bloggande…) • Ekonomisk nytta: Cost benefit • Kundens uppfattning: enkäter ersätts av sociala medier? • Image: attitydundersökningar (SOM-institutet) • Läsupplevelse, friskvård etc: intervjuer, läsarundersökningar 18www.vnab.se

19 19 Kundenkäter Intervjuer Workshops Observationer Statistik CBA www.vnab.se

20 20 “bygga relationer” ”facilitating knowledge creation” “inspirera till medskapande” ”contribute to a meaningful and informative leisure time” “kreativ mötesplats” ”sprida kännedom om och öka användningen av informations- resurserna” www.vnab.se

21 • Undvika floskler • Visioner eller mätbara mål – vem ansvarar för vad • Processkartläggningar: vad gör vi och för vem? • SMARTa mål: specifika, mätbara, accepterade, relevanta, tidsatta och gärna innebära en viss ansträngning… 21www.vnab.se

22 • Marknadsföring, kundservice (stöd) • Egen innovation, kompetensutveckling och omvärldsbevakning (stöd) • Inköp och redovisning (stöd) • Div. administration: PA, tekniktrassel, resor, städa kontoret…(stöd) • Produktion / distribution (huvud) 22www.vnab.se

23 23www.vnab.se

24 • Vad kostar processerna? • Står kostnaderna för stödprocesserna i rimlig proportion till utfallet (huvudprocessen)? • Vad är icke värdeskapande aktiviteter? (har ingen betydelse för utfallet) 24www.vnab.se

25 25www.vnab.se

26 Kvalitets-/nyttoanalys 26www.vnab.se

27 • Mätningar • Regelbundet intervall • Mål kopplade till mätetal • Analys och förbättringsförslag 27www.vnab.se

28 Uppföljning • Periodiskt återkommande redovisning • Strukturerat • Systematiskt • Rutinarbete … t ex med hjälp av Balanserade styrkort • Gör vi rätt saker? • Gör vi saker på rätt sätt? • Hur ligger vi till kvalitetsmässigt? • Hur ser det ut i omvärlden? • Kreativt • Krävande • Oregelbundet 28 Utvärdering www.vnab.se

29 Uppföljning och utvärdering handlar om att hitta mätetal och indikatorer som leder i rätt riktning i relation till frågeställningarna. 29www.vnab.se

30 NYTTA!!! (mål)Syfte med kanalen (soc. medier) Mätetal Fördjupa relationen med kunden (Process: marknadsföring) 1.Uppnå en viss räckvidd 2.Uppmuntra till engagemang 1.# vänner, fans, författare etc # antal postade kommentarer 2.# antal diskussioner # antal dialoger med bibliotekarie Lära av medborgarna (Process: innovation) Hitta viktiga frågor och diskussionsämnen # rangordning # värderingar: positivt eller negativt # användbara förslag Öka användandet av biblioteks-produkter/ - tjänster (Process: huvudprocess) Upptäcka bibliotekets utbud # laddar ner böcker # anmäler sig till aktivitet # skaffar lånekort #...etc Exempel på mål och mått 30www.vnab.se

31 MålMätetal Sprida kännedom om informationsresurserna o followers, fans, RT o användning app o antal doktorander som går doktorandkursen Stärka bibliotekets varumärke o Procent studenter med lånekort o RT o sidvisningar, besök på bloggen o antal gånger vi synts i media o föreläsningsuppdrag o externa samarbetsprojet Sprida kännedom om vetenskaplig kommunikation o antal sidvisningar blogginlägg om OA, CPL etc. o fans med chalmerstillhörighet o antal klick på CPL-flöden I appen 31www.vnab.se

32 MålSyfte med verktygetMätetal Fler kontaktytor mot kund1.Uppnå en viss räckvidd 2.Interaktivitet 1.# vänner, fans, författare… # antal postade kommentarer # antal avhopp 2.# frågor och svar i relation till antal fans, vänner # egna frågor och inlägg Lära av kundernaHitta viktiga frågor och diskussionsämnen # rangordning # värderingar: positivt eller negativt # användbara förslag Ökad försäljningUpptäcka bankens utbud# nya kunder (som anger kanal där de etablerat kontakt med SEB) #flöde från sociala medier till webbsida 32www.vnab.se

33 • Vad levererar vi? • Vad tycker kunderna att vi gör? • Vilka mål har vi? 33www.vnab.se

34 • Skattebetalaren (vårdtagaren?) • Huvudmannen / bidragsgivare • Samhällsnytta (t ex lokalsamhällets) • Organisationens personal (bibliotekarier, lärare, forskare) • Staten (uppdragsgivaren) …någon annan intressent? 34www.vnab.se

35 • Vad är det vi gör – processkartläggning • Vad kostar det vi gör – kostnadskalkyl • Hur stor är kundernas nytta av det vi gör – nyttoanalys 35www.vnab.se


Ladda ner ppt "Hur ska vi mäta, utvärdera och sätta ett pris på det vi gör? Viveca Nyström www.vnab.se."

Liknande presentationer


Google-annonser