Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regelverket om bedömning av ISK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regelverket om bedömning av ISK"— Presentationens avskrift:

1 Regelverket om bedömning av ISK
Pia Heyman

2 Bedömning Ledningen vid de förvaltningsmyndigheter under regeringen som omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll skall i anslutning till underskriften i årsredovisningen lämna en bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen är betryggande. (Förordning om årsredovisning och budgetunderlag, 2 kap 8 §)

3 Grunder för bedömning Extern revision ska beaktas (5 § förordning om intern styrning och kontroll) Intern revision ska beaktas (5 § förordning om intern styrning och kontroll) Dokumentation ska ligga till grund (ESV:s föreskrifter till 6 § förordning om intern styrning och kontroll)

4 Underskriftsmening Underskriftsmeningen kompletteras med någon av följande lydelser: ”Jag/Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande”. ”Jag/Vi bedömer vidare att brister avseende den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten föreligger på följande punkter;”. (ESV:s föreskrifter till 2 kap 8 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag)

5 Beskrivning av brister
Aktuella brister ska kortfattat och i punktform framgå av underskriftsmeningen. (ESV:s allmänna råd till 2 kap 8 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) Om myndighetens ledning lämnat bedömningen att det föreligger brister i den interna styrningen och kontrollen, ska skälen för denna bedömning beskrivas i dokumentationen. (ESV:s föreskrifter till 6 § förordning om intern styrning och kontroll)

6 Exempel på frågor som kan ligga till grund för bedömningen
Vilken kunskap har jag som ledare om den interna miljön i myndigheten? Har jag fått löpande information om arbetet med riskanalyser? Har myndigheten uppnått önskade resultat? Finns det anledning att anta att brister i intern styrning och kontroll funnits under året? Finns det indikationer på att något regelverk inte följs? Finns fullständig och relevant dokumentation att tillgå som visar hela processen för en integrerad intern styrning och kontroll? (ESV:s handledning om intern styrning och kontroll)

7 Pia Heyman Tfn:


Ladda ner ppt "Regelverket om bedömning av ISK"

Liknande presentationer


Google-annonser