Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kort information från årliga revisionen - inför årsredovisningen Anna Lagerkvist, Riksrevisionen 12011-11-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kort information från årliga revisionen - inför årsredovisningen Anna Lagerkvist, Riksrevisionen 12011-11-18."— Presentationens avskrift:

1 Kort information från årliga revisionen - inför årsredovisningen Anna Lagerkvist, Riksrevisionen 12011-11-18

2 Årsredovisningen – några utgångspunkter Några generella utgångspunkter FÅB:  Årsredovisningen skall: – upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning (FÅB 2 kap 6 §) – upprättas på ett överskådligt sätt (FÅB 2 kap 5 §)  Myndigheten ska i årsredovisningen även lämna information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten (FÅB 2 kap 4 §) 22011-11-18

3 Årsredovisningen – FÅB 3 kap 1§ Utgångspunkter FÅB 3 kap: Högskolan ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till uppgifter i Högskolelagen (FÅB 3 kap) Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader:  Relevans – koppling till uppgift i högskolelagen och verksamhetens resultat  Kommentarer  Om det inte uppenbart framgår av sammanhanget bör tillämpade metoder för datainsamling och analys nämnas i årsredovisningen  Kvalitetssäkring av uppgifter – osäkerheter i data och mätmetoder ska anges t.ex. kostnadsuppgifter, publikationsdatabas 32011-11-18

4 Årsredovisningen – exempel andra uppgifter Exempel på andra uppgifter som kan vara av intresse att redovisa:  Kommentarer utifrån övergripande mål om bl.a. kvalitet: Ev. egen utvärdering av forskning eller utbildning Ev. utvärderingar av HSV  Information om processen för intern styrning och kontroll inkl. ev. större brister i intern styrning av kontroll  Större myndighetsspecifika förändringar  Kommentarer verksamhet/ekonomi: Myndighetskapital och resursanvändning/årets resultat Oförbrukade bidrag och bidragsfinansierad verksamhet 42011-11-18


Ladda ner ppt "Kort information från årliga revisionen - inför årsredovisningen Anna Lagerkvist, Riksrevisionen 12011-11-18."

Liknande presentationer


Google-annonser