Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiserat sunt förnuft En idéskrift om intern styrning och kontroll Översiktligt presentationsmaterial.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiserat sunt förnuft En idéskrift om intern styrning och kontroll Översiktligt presentationsmaterial."— Presentationens avskrift:

1 Systematiserat sunt förnuft En idéskrift om intern styrning och kontroll Översiktligt presentationsmaterial

2 Vad vill regeringen uppnå med regelverket?
Tydliggöra myndighetsledningens ansvar Få en gemensam bild av intern styrning och kontroll i staten Behålla förtroendet för statlig verksamhet Hantera krav från EU-kommissionen

3 Fyra samverkande förordningar

4 En process i processen

5 Börja arbeta – vilka ramar ska ledningen fastställa?
Principerna för arbetet för den egna myndigheten Det praktiska ansvaret och rollerna Konkreta riktlinjer för riskidentifiering och riskhantering Hur arbetet ska organiseras

6 Etablera ett tänkesätt kring risker och gör riskanalys

7 Vad är kontroller i vår verksamhet
För- och efterkontroller – automatiska och manuella Övergripande kontrollstruktur Uppföljning genom en åtgärdsplan

8 Exempel på kontrollstruktur

9 Exempel på åtgärdsplan

10 Följ upp och utvärdera Löpande uppföljning och bedömning av intern styrning och kontroll Bedömning av modellens struktur Förbättringsåtgärder Kontrollåtgärdernas effektivitet Dokumentation

11 Självutvärdering av modellens struktur

12 Förbättringsåtgärder

13 Goda råd Ledningens aktiva engagemang Tydliggör syftet och nyttan
Skaffa ambassadörer Ta fram ert eget tänk, begrepp, modell etc. Utbilda, motivera, engagera, förankra Följ upp och kommunicera

14 Var finns utvecklingspotentialen?
Nya former för uppföljning Enklare dokumentation Utvecklingsområden för den egna verksamheten

15 Kontaktperson: Ulla Duell Tfn: 08-690 45 46 ulla.duell@esv.se


Ladda ner ppt "Systematiserat sunt förnuft En idéskrift om intern styrning och kontroll Översiktligt presentationsmaterial."

Liknande presentationer


Google-annonser