Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"— Presentationens avskrift:

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2 Varför? Alla skolor måste arbeta för elevers lika rättigheter och möjligheter. Måste också arbeta förebyggande mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

3 Diskriminering att kränka, vara dum mot, någon på grund av:
Kön Etnisk tillhörighet Religion Sexuell läggning Funktionsnedsättning Könsidentitet Ålder Kön/Pojke/Flicka: Du är ju bra på fotboll trots att du är tjej Etnisk tillhörighet: land/folkgrupp/hudfärg Religion: troende/icke troende/religion Sexuell läggning: hetero/homo/bi/asexuell Funktionsnedsättning: fysiska handikapp/funktionsvariationer allt syns inte Könsidentitet: pojke/flicka/trans Ålder: ung/gammal

4 Trakasserier En handling som kränker
Koppling till någon av diskrimineringsgrunderna Exempel: Att kalla någon ”bög”, vare sig personen är det eller inte, bara för att man vill säga något dumt.

5 mobbning Kränkande behandling Längre tid Fysiskt eller psykiskt
Exempel: Det finns ett gäng som ofta hoppar långrep på rasterna. Varje gång en speciell klasskompis frågar om hen får vara med säger gänget nej, men andra får vara med. (Utfrysning) Varje gång en klasskamrat börjar prata börjar de andra titta på varandra och himla med ögonen. Psykiskt isolerad eller utfryst, hot, kränkningar, kan vara trakasseri, kränkning eller diskriminering

6 diskriminering Ett uppträdande som kränker någons värdighet.
Har samband med nedan diskrimineringsgrunder. Exempel: Ett gäng pojkar spelar basket. En flicka frågar om hon får vara med. Pojkarna säger alltid att hon inte får vara med för att hon är tjej.

7 Annan kränkande behandling
Saknar koppling till diskrimineringsgrunderna. Fysiska Verbala Psykosociala Texter och bilder Film Fysiska: slag, knuffar Verbala: hot, svordomar, öknamn Psykosociala: utfrysning, blickar, alla går när man kommer Texter och bilder: sms, sociala medier, skrivna meddelanden

8 björknässkolan Trygghetsteamet Elevråd Klassråd
Utvärderingar och uppföljningar Friends Förväntansdokument

9 Om du blir utsatt Du måste berätta för dina föräldrar eller
någon vuxen du har förtroende för hemma eller i skolan eller syskon eller kamrat för att få hjälp.

10 Om en kamrat blir utsatt
Berätta för någon vuxen på skolan eller hemma Följ med kamraten till någon vuxen och berätta hur det är Reagera på orättvisor som kamraten blir utsatt för och berätta före en vuxen Ta upp det med kompisstödjarna

11 Vad händer Om du utsätter någon?
Direkt tillsägelse Allvarssamtal – samtal med de inblandade/medling. Inled samtalen enskilt, vid behov har ni sedan samtal med de inblandade ihop. Föräldrar informeras Enskilt samtal – uppföljning med berörda parter Möte med elev och föräldrar Anmälan till Trygghetsteamet om trakasserierna eller kränkningarna inte upphör Anmälan till skolledningen som kan besluta om avstängning alternativt polisanmälan beroende på kränkningens art och omfattning.


Ladda ner ppt "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Liknande presentationer


Google-annonser